Op. Dr.

Ali Kemal Ulaş

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Beyin Ve Omurga Tümörleri
 • Omurga Travmaları
 • Kafa Travmaları
 • Bel Ve Boyun Fıtıkları
 • Sıkışmaları
 • Çocuklar İçin Doğumsal Anamoliler
 • Kafatası Gelişim Anamolileri
 • Endoskopik Bel Fıtığı Cerrahisi

Eğitim
 • 1994-2001 KTÜ Tıp fakültesi
 • 2003-2009 OMÜ Tıp fakültesi beyin ve sinir cerrahisi ihtisası
 • 2004 The european assorcıatıon of neurosurgıcal socıeties; head injüri and functional neurosurgery course
 • 2008 Gülhane Tıp Fakültesi mikrocerrahi kursu
 • 2008 Pediatri Nöroşirürji tümor ve epilepsi kursu
 • 2014 WFMISS ; Percütan endoskopik transforaminal diskektomi kadavra kursu
 • 2015 İSMİSS ; Minimal invaziv spinal cerrahi ve teknikleri
 • 2016 İnstitute of anatomy Tübingen ; Percutan endoskopik spinal cerrahi kursu
 • 2017 Marmara Üniverstesi ; Spinal Enstürümantasyon Kursu
 • 2017 TND Kranioservikal Bileşke Stabilizasyon Kursu
 • 2018 Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu
Deneyim
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak Beyin Ve Sinir Cerrahisi Asistan Doktor
 • Hakkari Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Yüksekova Devlet Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi
 • Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
 • Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Kanama durdurucu ajan Ankaferd Blood Stopper’in serebral doku üzerine olan etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi ve santral sinir sisteminde kullanılabilirliğinin araştırılmasITez Danışmanı: Prof. Dr. Keramettin Aydın
 • Bayri Y, Ulas A. K, Aykan U, Kaya A. H, Dagcinar A: Iatrogenic Chronic calcified/Ossified Epidural Hematoma: Case Report J Nervous Sys Surgery 2009; 2(2):91-94
 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
Katıldığı Konferanslar
 • 2006 Spinal Cerrahi Yaz Okulu
 • 2006 Kafa Kaidesi Cerrahisi Eğitim Grubu Akustik Nörinom Toplantısı
 • 2007 Spinal Cerrahi Yaz Okulu
 • 2008 Gülhane Tıp Fakültesi Mikrocerrahi Kursu
 • 2008 Pediatri Nöroşirürji Tümor Ve Epilepsi Kursu
 • 2008 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endovasküler Yöntemler Kursu
 • 2009 Pediatrik Nöroşirürji Vasküler Hastalıklar ,Spasite, Kraniosinosistozis Kursu
 • 2009 Pediatrik Nöroşirürji Hidrosefali Kursu
 • 2009 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
 • 2009 The European Assorcıatıon Of Neurosurgıcal Socıeties; Head İnjüri And Functional Neurosurgery Course
 • 2010 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
 • 2011 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
 • 2012 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
 • 2014 Wfmıss ; Percütan Endoskopik Transforaminal Diskektomi Kadavra Kursu
 • 2015 İsmiss ; Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi Ve Teknikleri
 • 2016 İnstitute Of Anatomy Tübingen ; Percutan Endoskopik Spinal Cerrahi Kursu
 • 2017 Marmara Üniverstesi ; Spinal Enstürümantasyon Kursu
 • 2017 Tnd Kranioservikal Bileşke Stabilizasyon Kursu
 • 2017 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongre
Katılınan yurtiçi kurslar
 • Spinal cerrahi yaz okulu 2006
 • Spinal cerrahi yaz okulu 2007
 • Gülhane Tıp Fakültesi mikrocerrahi kursu 2008
 • Pediatri Nöroşirürji tümor ve epilepsi kursu 2008
 • Pediatri Nöroşirürji vasküler hastalıklar spasite,kraniosinositoz kursu
 • Pediatri Nöroşirürji hidrosefali kursu
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endovasküler yöntemler kursu
 • Marmara Üniverstesi ; Spinal Enstürümantasyon Kursu
 • TND Kranioservikal bileşke stabilizasyon kursu
 • İleri Spine Cerrahi Kursu 2018
Katılınan yutdışı kurslar
 • The european assorcıatıon of neurosurgıcal socıeties; head injüri and functional neurosurgery course
 • WFMISS ; Percütan endoskopik transforaminal diskektomi kadavra kursu
 • İSMİSS ; Minimal invaziv spinal cerrahi ve teknikleri
 • İnstitute of anatomy Tübingen ; Percutan endoskopik spinal cerrahi kursu

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde