Op. Dr.

Süleyman Mesut Karaatlı

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Şaşılık (Erişkin ve Çocukluk Çağı)
 • Çocuk Göz Hastalıkları
 • Oküloplasti

Eğitimi
 • TED Ankara Koleji
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng.)
Uzmanlık Eğitimi
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Göz Kliniği
 • Uni of California Los Angeles, Cedars Sinai Med Center Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık Üst İhtisası
Çalıştığı Kurumlar
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 • Özel Lokman Hekim Hastanesi
 • Özel 100. Yıl Hastanesi
 • Megapark Hastanesi
 • Medical Park Fatih Hastanesi
 • Esencan hastanesi
 • Özmen MC, Karaatlı SM, Köklü E. Intravitreal Bevacizumab ile Prematüre Retinopatisinde Maküla Koruyucu Tedavi. Journal of Retina Vitreus 2013, Cilt 21, Sayı 3, s203-8
 • Karaatlı SM, Karakurt A, Recep ÖF, Hasıripi H. Katarakt cerrahisi sonrası uveal reaksiyonların kontrolünde indometasin ve deksametazonun etkilerinin karşılaştırılması.TOD XXVIII. Ulusal Kong. 1994; 3: 1011-3.
 • Karaatlı SM, Yavuz FZ, Recep ÖF, Bozdoğan S, Hasıripi H. Alt oblik kas miyektomi sonuçlarımız. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.
 • Karaatlı SM, Gökşin Z, Recep ÖF, Karakurt A, Hasıripi H. Kazanılmış okülomotor - abdusens sinir sinkinezisi. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.
 • Recep ÖF, Karaatlı SM, Karakurt A, Yılmaz F, Hasıripi H. Konjenital kataraktlarda eşlik eden diğer bulgular ve ailesel özellikler. TOD XXVIII. Ulusal Kong. 1994; 3:961-3.
 • Recep ÖF, Karaatlı SM, Hasıripi H. Göz kapaği ve orbita hastalıklarında lazer kullanımı. T Klin Oftalmoloji 1996; 2:155.
 • Recep ÖF, Karakurt A, Karaatlı SM, Sarıkatipoğlu HY, Hasıripi H. Arka kamara lensi uygulamasi sonrasi pupiller membran olusumu. Oftalmoloji 1994; 3: 268-72.
 • Recep ÖF, Hasıripi H, Karakurt A, Karaatlı SM, Sarıkatipoğlu HY. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrası pupiller fibrin membran oluşumunda göziçi lensi implantasyonunun rolü. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.
 • Recep ÖF, Sarıkatipoğlu HY, Karaatlı SM, Karakurt A, Hasıripi H. Ekstrakapsüler katarakt cerrahisi uygulanan konjenital kataraktlı olgularda cerrahi esnasında görülen komplikasyonlar. T Klin Oftalmoloji 1995; 4: 335-9.
 • Ekmekçi Y, Göksin Z, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Katarakt cerrahisi sonrasi oluşan korneal astigmatizmanın değerlendirilmesi. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.
 • Turan A, Karaatlı SM. Az görenler rehabilitasyonunun istihdam açisindan önemi. Görme özürlülerin sosyal güvenlik sorunları ve istihdamı sempozyumu, 1-2 Aralik 1997.
 • Alti Nokta Körlere Hizmet Vakfi Yayinlari: 3. Ankara. Sayfa 41-8.
 • Yılmaz F, Sargon MF, Hasıripi H, Karaatlı SM, Recep ÖF. Yaşa bağlı kataraktlarda lens ön epitelinin transmission elektron mikroskobu ile değerlendirilmesi. TOD XXVIII. Ulusal Kong. 1994; 1: 152-5.
 • Recep ÖF, Hasıripi H, Karakurt A, Karaatlı SM, Sarıkatipoğlu HY. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrasi pupiller fibrin membran olusumunda göziçi lensi implantasyonunun rolü. T Klin Oftalmoloji 1996; 2: 106-10.
 • Hasıripi H, Bozdogan S, Recep ÖF, Karaatlı SM, Ekmekçi Y. Technolas Keracor 116 Excimer Laser ile miyop ve miyop astigmatizmada fotorefraktif keratektomi sonuçları. TOD XXIX. Ulusal Kong. 1995.
 • Recep ÖF, Hasıripi H, Sarıkatipoğlu H, Karakurt A, Karaatlı SM. Miyopide Türk radyal keratotomi literatürü sentezi. T Klin Oftalmoloji 2000;9(3):205-10
 • Recep ÖF, Hasıripi H, Karaatlı SM, Ekmekçi Y, Karakurt A. Arka kamaraya göziçi lensi uygulamasi sonrası geç dönem ön segment bulguları. T Klin Oftalmoloji (Kabul).
 • Turan A, Recep ÖF, Abdik O, Karaatlı SM, Hasıripi H. Türkiye çocukluk çağı körlükleri: Görme engelliler okullarındaki tarama sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002; 32: 397-400.
 • Recep ÖF, Yıldız M, Karaatlı SM, Turan A, Hasıripi H. Dakriyosistorinostomide Silikon Tüp Entübasyon Ve Tüp Fiksasyonunda Silikon Kelepçeleme. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002; 32: 948-51
 • Çakır P., Recep Ö.F., Karadağ R., Karaatlı S.M., Hasıripi H., "Pterjium Eksizyonunda Nüksün Azaltılması Amacıyla Siklosporin Kullanımının Nüksün Azaltılmasındaki Rolünün Belirlenmesi", TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 23-26 Eylül 2001
 • Abdik O, Turan A, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Childhood Blindness in Turkey: A national survey among schools for visually disabled. American Society of Cataract and Refractive Surgery Yillik Kongresi (Poster).
 • Abdik O, Turan A, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Görme engelliler okulları taramasında bilateral tam görme kaybı oluşturan göz ve görme yolları tümörleri. Türk Oftalmoloji Ulusal Kongresi-1999. Poster Sunumu-Izmir.
 • Turan A, Karaatlı SM, Recep ÖF, Hasıripi H. Görme engelli ve az görenler rehabilitasyonunun istihdama etkileri. Türkiye Körler Federasyonu, Görme Engellilerin Istihdami Sempozyumu, 24-25 Mart 2000, Ankara.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde