Op. Dr.

Yasemin Aydınlı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

İlgi Alanları

 • Burun estetiği
 • Meme estetiği (meme büyütme, meme küçültme)
 • Vücut şekillendirme (karın germe, kol germe, liposuction, uyluk germe)
 • Yüz estetiği (göz kapağı, yüz germe) 
 • Dolgu ve Botoks uygulamaları

Eğitimi: 
 • Ankara Fen Lisesi
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deneyimleri: 
 • Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa-Zorunlu Hizmet)
 • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa-Zorunlu Hizmet)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakületesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. (Ankara)
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yer Alanlar
 • A.1 Aydinli Y, Sezgic M, Kaya B, Serel S (2016). Possible Factors Associated with Failure of Free Flaps in Reconstruction of Head-Neck and Lower Extremity Defects. 13th EFSM Congress, Antalya, TURKEY 
 • A.2 Aydinli Y, Sezgiç M, Ozden NS, Ozdemir A, Kaya B, Serel S (2018). Reconstruction of Complex Scalp and Calvarial Defects with Cranioplasty and Free Flaps. The 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery,  Antalya, TURKEY 
 • A.3 Aydınlı Y, Sezgiç M, Ozden NS, Serel S, Ergun H, Kaya B (2018). Effect of Quercetin (A Powerful Flavonoid) On Survival Of Random Skin Flap in Rats: An Experimental Study. The 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery,  Antalya, TURKEY 
 • A.4 Aydınlı Y, Sezgiç M, Kaya B, Serel S (2018). Our clinical experiences with indocyanine green fluorescence angiography. The 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery,  Antalya, TURKEY 
 • A.5 Aydınlı Y, Sezgiç M, Ozden NS, Serel S, Ergun H, Kaya B (2018). Effect of Quercetin (A Powerful Flavonoid) On Survival Of Random Skin Flap in Rats: An Experimental Study. 7th EURAPS Research Council Meeting, Madrid, SPAIN 
 • A.6 Sezgiç M, Aydınlı Y, Kırmızı BA, Heper A, Serel S (2018). The Efeect Of Poly-L-Lactic Acid Dermal Fillers On Tendon Healing. 7th EURAPS Research Council Meeting, Madrid, SPAIN 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yer Alanlar 
 • B.01 Işılgan SE, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2014). Dr. Jekyll ve Mr. Hyde: Basit Kronik Yara Zemininde Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, TÜRKİYE.
 • B.02 Işılgan SE, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2014). Labium Minus Yerleşimli Nevus Sebaceous. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğ i 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, TÜRKİYE.
 • B.03 Işılgan SE, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2014). Atipik Lokalizasyonlu Bazal Hücreli Karsinoma Olguları. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğ i 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, TÜRKİYE.
 • B.04 Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Gültan SM, Serel S (2016). Meme Küçültme Hastalarında Preoperatif Görüntüleme Sonuçlarının Histopatolojik Tanılarla Uyumunun Karşılaştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.05 Tuzlalı Z, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2016). MHC Class-II Eksikliği Olan Hastaya Burun Epitezi Uygulaması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.06 Serel S, Aydınlı Y, Tuzlalı Z, Sezgiç M, Kaygusuz G, Heper AO (2016). İmmün Yetmezlik Olmayan Hastada İntestinal Lenfomanın Nadir Görülen İlk Bulgusu: Oral Kavitede Kronik Yara. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.07 Sezgiç M, Yasavur Z, Aydınlı Y, Serel S (2016). Temporal Bölgede Yüzeyel Lipom Öntanısı ile Tanı Alan Akciğer Kanseri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.08 Serel S, Uzun Ç, Tuzlalı Z, Çoruh AG, Aydınlı Y, Sezgiç M (2016). DİEP Öncesi Çekilen BT Anjiogra de Saptanan Rastlantısal Pankreas Kanseri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.09 Sezgiç M, Aydınlı Y, Yasavur Z, Gültan SM (2016). Vertikal Skar Küçültme Mamoplastide Tekrarlayan Dehisens olgusu: Limberg (Rhomboid) Flebi kullanımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.10 Tuzlalı Z, Aydınlı Y, Sezgiç M, Serel S (2016). Kısmi Kalınlıkta Deri Greft Donör Alanı Komplikasyonu: Hipergranülasyon Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.11 Özden NS, Aydınlı Y, Kaya B, Gültan SM, Heper AO, Serel S (2017). Kliniğimizdeki Bazal Hücreli Karsinom Vakalarının Histopatolojik ve Demografik Özelliklerinin Literatür ile Karşılaştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.12 Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Serel S (2017). İndosiyanin Yeşili Floresans Video Anjiografi ile Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.13 Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Serel S, Gültan SM (2017). Nadir Bir Kimyasal Yanık Etkeni: Taze Sarımsak. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.14 Özden NS, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B (2017). Malignite ile Karışabilen Nodüler Fasiit Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.15 Sezgiç M, Aydınlı Y, Bayır ŞA, Can Z (2017). Üst Dudakta Travma Sonrası Oluşan Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.16 Serel S, Tuzlalı Z, Aydınlı Y, Sezgiç M, Bahadır GG, Çakmak M (2017). Sakral Bölgede Dev Teratom Perforatör Flepler ile Onarım: Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.17 Aydınlı Y, Tuzlalı Z, Sezgiç M, Özbek MR (2017). Parmağın Az Görülen Yumuşak Doku Tümörü: Epidermal İnklüzyon Kisti. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.18 Tuzlalı Z, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S (2017). Amputattan Alınan Greft ile Doku Defekti Onarımı: Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.19 Bayır ŞA, Aydınlı Y, Sezgiç M, Can Z (2017). Şüpheli Skar Zemininde Akut Gelişen Yassı Hücreli Karsinom Olgusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.20 Özden NS, Aydınlı Y, Babayev N, Kaya B (2018). Alt Dudak Skuamoz Hücreli Karsinomlarında Tümör Kalınlığının Lenf Modu Metastazına Etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.21 Sezgiç M, Serel S, Aydınlı Y,(2018). Heper A, Kırmızı BA (2018). Poli-L-Laktik Asit Bileşenli Dermal Dolgunun Tendon İyileşmesi Üzerine Etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.22 Aydınlı Y, Sezgiç M, Serel S (2018). Melanomda İmmünmodülasyon ve Hedeflenmiş Moleküler Tedaviler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.23 Özden NS, Aydınlı Y, Özdemir A, Serel S (2018). Bası Yaralarında Nefatif Basınçlı Yara Tedavisinin Etkinliği: Flep Gerekli Mi? Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.24 Özdemir A, Aydınlı Y, Özden NS, Serel S (2018). Lenfödem ve Lipödem Karşılaştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.25 Özden NS, Aydınlı Y, Serel S (2018). Burun Rekonstrüksiyonunda Prelamine Paramedian Alın Flebi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.26 Aydınlı Y, Kaya B, Sezgiç M (2018). Postoperatif Dönemde Derin Ven Trombozu Ayırıcı Tanısında Baker Kisti. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.
 • B.27 Aydınlı Y, Kaya B (2019). Romatolojik Hastalıklarda Estetik Cerrahi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, TÜRKİYE.

Asistan Bildiri Yarışmasına Seçilen Bildiriler
 • C.1 Aydınlı Y, Kaya B, Sezgiç M, Monsef YA, Eyidoğan A (2018). Atifibrotik Bir Ajan Olan Pirfenidonun Tendon İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, TÜRKİYE.

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • D.1 Özden NS, Aydınlı Y, Sezgiç M, Kaygusuz G, Kaya B. Nodular Faciitis Of the Face. J Ankara Univ Fac Med 2019;72:114-7.
 • D.2  Sezgiç M, Aydınlı Y, Serel S. Small Cell Lung Cancer Presenting as a Benign Subcutaneous Mass on The Frontotemporal Region. JCR 2019;9:170-3.
 • D.3 Serel S, Aydınlı Y. Sekonder Nazoplastide Yol Haritası ve Dikkat Edilmesi Gerekenler. Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi, Özel Konular Her Yönü ile Nazoplasti, 2019;Özel sayı: 50-5.
 • D.3 Özden NS, Aydınlı Y, Babayev N, Özdemir A, Kaya B. Effect of Depth of Invasion on Lymph Node Metastasis in Early Stage. Turkish Journal of Plastic Surgery 2020;28:29.
 • D.4  Ozdemir A, Ozden NS, Aydinli Y, Kaya B. A rare tumor of the toes: Lipoma. Turkish Journal of Plastic Surgery 2020; 28:130-1.

Kitap Bölümleri
 • E.1 Aydınlı Y, Serel S (2019). Lipödemde Cerrahi Tedavi. Editörler Borman P, Dalyan M, Ayhan FF. Tanıdan Tedaviye Lipödem-Sağlık Profesyonelleri İçin Rehber Kitap. Hipokrat Yayınevi.
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Estetik Cerrahi Derneği
Sertifikalar
 • “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 28 Eylül-7 Ekim, 2015, Ankara, TÜRKİYE.
 • “Basic Microsurgery Course - Certificate of Training” Microsurgery Research and Training Laboratory, Department of Orthopedic Surgery, Columbia University, May 31-June 03, 2016, New York, USA.

Katıldığı Kurslar ve Eğitim Programları
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” Ankara Üniversitesi,  28-29 Haziran 2014, Ankara, TÜRKİYE.
 • “Facial Rejuvenation” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 2014, İstanbul, TÜRKİYE.
 • “7th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course and 3rd Istanbul Advanced Rhinoplasty Course” 18-21 Haziran 2015, İstanbul, TÜRKİYE.
 • “Reconstructive Microsurgery: Future is Today” New York University School of Medicine, Plastic Surgery Department. Langone Medical Center. November 20-21, 2015, New York, USA.
 • “Meme Büyütmede Başarıya Giden Yolda Ölçümleme, Planlama, İmplant Seçimi ve Cerrahi Teknik” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, 2016, Antalya, TÜRKİYE.
 • “Mezuniyet Sonrası Eğitim: Bilgilendirme ve Eğitim Programı” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018, Ankara, TÜRKİYE.
 • “Mezuniyet Sonrası Eğitim: Mesleki ve Profesyonel Gelişim Programı” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018, Ankara, TÜRKİYE.
 • “XI. Plastik Cerrahi Asistan Okulu” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 31 Mart-7 Nisan, 2018, Antalya, TÜRKİYE.
 • “International Symposium On 3D Printing in Medicine” Ankara University Medical Design Research and Application Center, 16-17 Kasım 2018, Ankara, TÜRKİYE.
 • “Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi” 12-13 Ocak 2019, İstanbul, TÜRKİYE.
 • “Plastik Cerrahide Komplikasyon Yönetimi ve Hukuki Sorunlar”  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 28 Şubat-3 Mart, 2019, Erzurum, TÜRKİYE.
 • “Sosyal İnovasyon Çalıştayı” Füsun Sayek 13. Sağlık Kültür Etkinlikleri, 24 Ağustos 2019, Hatay, TÜRKİYE.
 • “Dudak Damak Yarıkları” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı, 7-9 Şubat 2020, Gaziantep, TÜRKİYE.
 • “Burun Hakkında Herşey”  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 27 Şubat-1 Mart, 2020, Bursa, TÜRKİYE.

Eğitmen Olarak Katıldığı Kurslar ve Eğitim Programları
 • “XXXIV. Temel Mikrocerrahi Kursu” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Anatomi Anabilim Dalı, 12-16 Şubat 2019, Ankara, TÜRKİYE. (Eğitmen)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde