Prof. Dr.

Ayhan Öztürk

Nöroloji

İlgi Alanları

 • Demiyelinizan Hastalıklar ve MS
 • Periferik Nöropati ve Motor Nöron Hastalığı(ALS)
 • Sinir –Kas kavşak Hastalıkları (MG)

6
h-index
23
uluslararası makale
Eğitim ;
 • Y. Lisans     Tıp Fakültesi    Ondokuz Mayıs Üniversitesi    1990
 • Tıpta Uzmanlık     Nöroloji    Ankara Eğitim ve  Araştırma Hastanesi     1997
 • Yan Dal Uzmanlık    Klinik Nörofizyoloji    Tıpta Uzmanlık Kurulu    2011
 Deneyim;
 • Doktor    SB.Kastamonu ve Samsun 7 nolu sağlık Ocağı    1990-1992
 • Dr. Ar.Gör.       Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği    1992-1997
 • Y.Doç. Dr.    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi     1999-2006
 • Doç.Dr    Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi    2007-2011
 • Prof.Dr    Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi    2011-    
Yayınlar.
 • 1.C Atam , Z Orhan , G Toplu , M Serin , Z. O. Karaduman , A Öztürk ‘’ Comparison 
 • of peripheral nerve repair using ethylcyanoacrylate and conventional suture technique in a rat sciatic nerve injury model’’ Acta Orthop Traumatol Turc  54(3): 330-6 (2020).
 • T Akbaş, İ E Şahin, A Öztürk ‘’ Alterations in thyroid hormones in brain-dead patients are related to non-thyroidal illness syndrome. Endokrynologia Polska 69(5) 545-549 (2018).
 •  
 • 2.Y Degirmenci, A.Öztürk,  ‘’ A Case of Psychogenic Movement Disorder Mimicking Acute Cerebellar Syndrome. Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(04), 367-369 (2016).
 • 3. T.Akbas, A.Ozturk,’’ Neuroendocrine changes in brain death, Journal of neurological sciences 381, 69 (2017).
 • 4.D.Guclu , R.Buyukkaya, O. Onbaş, F H Beşir, A.Ozturk M. Altan, “ Contribution of susceptibility weighted imagin of Parkinson’s Disease, The Annals of Eurasian Medicine 5,41-45 (2017).
 • 5.Y Degirmenci, EG Balbay A. Öztürk, H Keçeci , M Altan ‘’ Obstructive Sleep Apnea Related Symptom Prevalence in Patients with Headache Presented to Neurology Outpatient Clinic Results of a Preliminary Study. Neuroscience and Medicine, 5(04), 177-182(2014). 
 • 6.Ozturk A Y.DEĞİRMENCİ B Tokmak A Tokmak Frequency of migraine in patients with allergic rhinitis. Pak J Med Sci 29(2): 528–531 (2013).
 • 7.Ozturk A Y.DEĞİRMENCİ,Kececi  H,Zateri C, Altan M. ‘’ Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Ağrı ve Yeti Yitiminin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Konuralp Tıp Dergisi 5(3) 38-43(2013).
 • 8.Ozturk A Y.DEĞİRMENCİ, Tunç M Kececi  H,’’ Susac's syndrome: A case of simultaneous development of all three components of the triad. Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 324(1-2): 187-189 (2013).
 • 9.Öztürk, A., F. Demirci, T. Yavuz, S. Yıldız, Y. Değirmenci, M. Döşoğlu, Y. Avşar, “Antenatal and delivery risk factors and prevalence of cerebral palsy in Düzce (Turkey)”, Brain & Development, 29, 39-42 (2007).
 • 10.Öztürk, A., C. E. Öztürk, B. Özdemirli, M. Yücel, T. Bahçebaşı, “Helicobacter pylori infection in epileptic patients”, Seizure, 16, 147-152 (2007).
 • 11.Öztürk A., Tokmak B., Tokmak A,  “Nerve Conduction     Velocities Of Toll Collectors Who Are Exposed To Exhaust Particles In Highways “, The Internet Journal of Neurology, 8( 2), ( 2007).
 • 12.Öztürk, A., E. Öztürk, A. A. Şafak, “Pachmeningitis and Epilepsy in Rheumatoid Arthritis, MRI Findings”,   Rivista di Neuroradiologica, 17,187-190 (2004).
 • 13.Yıldız K. S., Ş. A. Turkoğlu, N. Yıldız, A. Öztürk, F. Töre: “Sympathic skin responses of the face and neck evoked by electrical stimulation” Auton Neurosci. 134 ,85-91 (2007).
 • 14.Şimşek, E., A. Öztürk, C. Yavuz, K. Kocabay, “Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) associated with congenital measles infection” Turk. J.Pediatr.,47, 58-62 (2005).
 • 15.Özçelik, D., A. H. Parlak, A. Öztürk, A. Kavak, N. Çelikel, “Unilateral Linear Verrucous Epidermal Nevus of the Face and the Oral Mucosa” Plast. Reconstr. Surg. 115, 17-19 (2005).
 • 16.Köseoğlu F., L. İnan, S. Demirdeviren, R. Karabıyıkoğlu  , R. Yorgancıoğlu, T. Atasoy, A. Öztürk, “The effects of pulmonary rehabilitation on pulmonary function tests and exercise tolerance in patients with Parkinson’s disease”, Funct. Neurol. 12, 319-325 (1997).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 • 17.Ayasli A ,Ozturk A’’ A rare disease in the differantial diagnosos of MS; granulomatosis with polyangitis (GPA) European Journal of Neurology, 27 (Suppl. 1), 769–1017 (2020)
 • 18.A.Ozturk’’  Behçet diseases which started as Neuro-behçet’s disease: Mimicking mutliple sclerosis attacck.  World Neurology congress, 381, 797,  10.1016/j.jns.2017.08.2245 (2017) 
 • 19.A.Ozturk’’  Eight and a half sydrome due to brainstem ischemic infarct.  World Neurology congress A.Ozturk’’  Bronchojenic cyst with neurolojical sings.  World Neurology Congress (2017)
 • 20.T.Akbas, A.Ozturk, Thyroid hormone levels in brain death, Transplantation 101, 2 (2017)
 • 21.Arslan G, Dikici S, Gümüş H, Öztürk A,Saritas A. ‘’Symptoms of  meningitis-encephalitis cases. 7th European Congress on Emergency  Medicine Congress, (2012)
 • 22.Atam C,  Orhan Z, Barış E ,  Öztürk A,  Yıldırım Ü,’’ Sıçanlarda    deneysel siyatik sinir kesisinin onarılmasında klasik sütür yöntemi ile  siyanoakrilat uygulamasının karşılaştırılması’’ 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc, 45, 128-129 (2012).
 • 23. Öztürk A., C. E. Öztürk, A. A. Şafak, “Pachmeningitis and Epilepsy in Rheumatoid Arthritis with MRI Findings”, 8th Congress of The European Federation of Neurological Socities, 331, Paris, 2004.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • 26.Y.Degirmenci, A Ozturk B. Camusoğlu ‘’Persistant hiccups due to the use of intravenous metilprednisolone in a patientwit relapsing remitting multiple sclerosis a case report and literature review.  Cumhuriyet Med. J. 38(4) 365-368.(2016).  
 • 27.A. Öztürk, Degirmenci Y., Demirci F, “İdyopatik Parkinson Hastalığında Ürodinamik Bulgular ve Yaşam Kalitesi üzerine etkileri” Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi,14(1)7-11 (2011).
 • 28.Keçeci, H., A. Öztürk, B. Özdemirli, “Ekolalik Çapraz Afazi”,Türk Nöroloji Dergisi, 11, 180-181 (2005).
 • 29.İş M., Can A., A. Öztürk, Atakay S., Gezen F, “Spontan İntraparenkimal Kanama Tedavisi : Konservatif veya Cerrahi Uygulanan 19 Olgunun Retrospektif Analizi”, AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 19-23 (2005).
 • 30.Karagöz, E. T. ve A. Öztürk, “ Computed Tomography for Primary Headache” Türkiye Klinikleri J Med Sci 24, 614-617 (2004).
 • 31.Karaeminoğulları, O, A. Öztürk, T. Tüzüner, K. E. Özturan, “Endoskopik karpal tünel gevşetme: Chow tekniği ve erken dönem klinik sonuçları”, Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 37, 226-232 (2003).
 • 32.Keçeci, H., A. Öztürk , E. T. Karagöz, U. Yılmaz, “Fahr hastalığında koreatetozun olanzapinle tedavisi: bir olgu sunumu”, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 5, 67-70 (2002).
 • 33. Öztürk A. ve İ. Ziyal, “Epilepsi cerrahisine genel bakış”, AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 125-133 (2000).
 • 34. Öztürk, A. ve E. Öztürk, “Prion Hastalıkları”, AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 143-146, (2000).
 • 35.Ziyal, İ., M.Döşoğlu, H. Duman, A.Öztürk, F. Gezen, “Karpal Tünel Sendromu 36 olgunun (50 El) cerrahi sonuçlarının literatür ile karşılaştırılması”, AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 55-62 (1999).
 • 36.Öztürk, A. ve H. Uysal, “Parkinson hastalarında alfa motor nöron uyarılabilirliğinin H refleksi düzelme eğrisi ile değerlendirilmesi” Türk Nöroloji Dergisi, 4, 127-132 (1998).
 • 37.Öztürk, A., “İkiz eşinde ortaya çıkan televizyonun başlattığı nöbetler” ŞEH Tıp Bülteni, 32, 104-106 (1998).
 • 38.Orbay, B., A. Öztürk, B. Gönülal, Y. Aral, “Karbamazepin ve difenilhidantoin kullanan erkek epileptik hastalarda serum seks hormon düzeyleri”  ŞEH Tıp Bülteni, 32, 31-38 (1998).
 • 39.Ziyal, İ. ve A. Öztürk, “Erişkin dönemde tanı konan bir serebellar agenezi olgusu”, ŞEH Tıp Bülteni, 32, 84-86 ( 1998).
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Klinik Elektrofizyoloji Derneği   
 • İstanbul Tabip Odası           

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde