Prof. Dr.

Berna Tander

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

İlgi Alanları

 • Fibromiyalji
 • Kas-iskelet sistemi ağrılı hastalıkları (Bel / Boyun Ağrısı) 
 • Omurga ve pozisyon sorunları
 • Osteoporoz
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Artroz (Kalsinoz)
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon

16
h-index
42
uluslararası makale
Eğitim
 • Yüksek Lisans Derecesi Tıp, Ege Üniversitesi, 1990-1996
 • Tıbbi Uzmanlık: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1998-2002
 • Misafir Bilim Adamı: Michigan Rehabilitasyon Enstitüsü, Wayne Eyalet Üniversitesi, 2006-2007
 • Misafir Bilim Adamı: Metabolik Kemik Hastalıkları Programı, Columbia Üniversitesi, 2009
Deneyim
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Samsun Gazi Devlet Hastanesi 2002
 • Doçent Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2010
 • Doçent Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2016
 • Gözlemci Öğretim Görevlisi GATA TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 2011
 • Profesör Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017
 • Prof. Dr. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2018-2021
 • Profesör Öğretim Üyesi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2021
 • Profesör Öğretim Üyesi İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021- Devam eden
 • Prof. Dr. Liv Hospital Ulus Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2021- Devam eden
Bilimsel Araştırma Projeleri:
1. "Fibromiyalji Tanılı Hastalarda Katekol-O-metiltransferaz (COMT) ve 5-HT2A Reseptör Geninde T102C, -1438 G / A Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması" On Dokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: T-336,  Proje Yöneticisi 2003.
2. "Transforme Edici Büyüme Faktörü Beta 1 Geni T869c Polimorfizminin Romatoid Artrit Ve Osteoporoz İle İlişkisi" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: T-369, Proje Araştırma Asistanı, 2003.
3. "Fibromiyalji Tanılı Hastalarda Ghrelin, IGF-1, IGFBP-3 Hormon Düzeylerinin Araştırılması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: T-436, Proje Yöneticisi 2005.
4. "Multipl Skleroz Hastalarında Hastalık Aktivitesi, Fonksiyonel Kapasite, Yaşam Kalitesi ve Kemik Döngüsü Arasındaki İlişki", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: T-504, 2007

Yayınlar: 
ULUSLARARASI YAYINLAR
1.Cantürk, F., B. Tander, B. Tander, T. Başoğlu, Ü. Belet, E. Arıtürk, R. Rızalar, F. Bernay "Mesane Ekstrofisi:  Kemik Yaşı, Kemik Mineral Yoğunluğu, Büyüme ve Metabolizma Üzerindeki Etkiler", Kemik, 36 (1), 69-73 (2005).
2.Tander, B., S. Canbaz, F. Cantürk, Y. Pekşen, “Samsun İlaç Satış Temsilcilerinin İşe Bağlı Kas İskelet Sorunları”, Sırt ve kas-iskelet sistemi rehabilitasyonu Dergisi, 20(1), 21-27(2007).
3.Karadenizli, DB. Tander, S. Sarikaya, "Geriatri Bölümü olmayan bir üniversitede geriatrik Tıp bloğu nasıl oluşturulur”, Med Educ, 41(4), 428-429 (2007)
4. Tander, B., A. Atmaca, Y. Aliyazıcıoğlu, F.Cantürk, , "Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Büyüme Hormonu Değil, IGF-1 ve IGFBP-3 Seviyeleri Değişiyor", Kemik Eklem ve Omurga, 74(5), 477-481 (2007).
5. Tander, B., T. Akpolat, D. Durmuş, F. Cantürk, ” Hemodiyaliz hastalarında El fonksiyonlarının değerlendirilmesi", Ren Fail,29(4), 477-480 (2007).
6.Tander, B., D. Durmuş,Y. Akyol, F. Cantürk,,”Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesi,ağrı ve depresyon", Romatizma, 23(3), 72-76 (2008). 
7. Tander, B., K. Cengiz, G. Alaylı, İ. İlhanlı, S. Canbaz, F. Cantürk, "Fibromiyalji Sendromlu ve Romatoid Artritli Hastalarda Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve Depresyonun Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi», Romatoloji Uluslararası, , 28(9), 859-865 (2008). 
8. Tander, B., S. Güneş, Ö. Böke, G. Alaylı, N. Kara, H. Bağcı, F. Cantürk, "Serotonin-2A Reseptörünün ve Katekol-O-metiltransferaz Genlerinin Polimorfizmleri: Fibromiyalji Duyarlılığı Üzerine Bir Araştırma ”, Romatoloji Uluslararası, 28(7), 685-691 (2008).
9.Durmuş D, Y. Akyol, G. Alaylı, B.Tander, Y. Zahiroğlu,F. Cantürk, "Bel Ağrılı Hastalarda Elektriksel Stimülasyon Programının Gövde Kas Kuvveti, Fonksiyonel Kapasite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkileri: Rasgele Kontrollü Bir Deneme”, Romatoloji Uluslararası, 29(8), 947-954 (2009). 
10.Akyol Y., D. Durmuş, G. Alaylı, B. Tander, Y. Ulus, F. Cantürk, " Lumbar Kanal Darlığı Olan Hastalarda Fizik Tedavi Birimlerinin Etkinliği",Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi  55, 141-146 (2009). 
11.Alaylı, G., N. Kara, B. Tander, F. Cantürk, S. Güneş, H. Bağcı,  “Bir Türk Popülasyonunda Dönüştürücü Büyüme Faktörü B1 Gen Polimorfizminin Romatoid Artrit ile İlişkisi, Eklem Kemik Omurga, 76(1),20-23(2009).
12.Durmuş D, G. Alaylı, O. Uzun, B.Tander, F. Cantürk, Y. Bek, L. Erkan, “Ankilozan Spondilitli Hastalarda İki Egzersiz Müdahalesinin Akciğer Fonksiyonlarına Etkisi”, Eklem Kemik Omurga,  76(2), 150-155 (2009).
13.Terzi T, M. Terzi, B. Tander, F. Cantürk, M. Onar, "Multipl sklerozlu premenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ve kemik metabolizması belirteçlerindeki değişiklikler ve klinik değişkenlerle ilişki”, Klinik Nörobilim Dergisi, 17(10), 1260-1264(2010).
14.Doğan H, S Canbaz, B Tander, Y. Pekşen, F. Canturk, N.Oruc, Türkiye Samsun'da yaşlılarda ev kazalarının yaygınlığı ve etkileyen faktörler ” Turkish Journal of Medical Sciences, 40(4), 651-658 (2010). 
15.Tander, B., Y. Akyol, D. Durmuş, G. Alayli, K. Cengiz, I. Ilhanli, Y. Ulus, F. Canturk, "Primer Fibromiyalji Sendromlu Premenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Depresyon», Türk Romatoloji Dergisi, 25(3), 105-9, (2010). (DOI Numarası: 10.5152/tjr2010.12)
16.Akyol, Y., D. Durmus, G. Alayli, B. Tander, Y. Bek, F. Canturk, ST. Sakarya, “Kısa Dalga Diyatermi, Diz Osteoartritinde İzokinetik Egzersizin Etkileyiciliğini Artırır mı? Randomize Kontrollü Klinik Çalışma”,”, Avrupa Fizik ve Rehabilitasyon Tıbbı Dergisi, 46(3), 325-36, (2010).
17.Ulus, Y., Y. Akyol, B. Tander, D. Durmus, A. Bilgici, O. Kuru,  "Fibromiyalji ve Romatoid Artritte Uyku Kalitesi: Ağrı, Yorgunluk, Depresyon ve Hastalık aktivitesiyle İlişkiler "Klinik ve Deneysel Romatoloji, 29,(6 Ek 69),  (2011).(DOI: 10.1002/acr.20442)
18. Akyol, Y., A. Atmaca, D. Durmus, Y. Ulus, B. Tander, G. Alaylı, "Teriparatid Tedavisinin Şiddetli Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısı, Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Biyokimya Parametrelerine Etkileri: Kısa Vadeli Sonuçlar”, Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi, 57(3),134-8, (2011). DOI: 10.4274/tftr.17136)
19.Ulus, Y., B. Tander, Y. Akyol, D. Durmus, O. Buyukakıncak, U. Gul, F. Canturk, A. Bilgici, O. Kuru, Diz Osteoartritli Hastaların Tedavisinde "Terapötik Ultrasona Karşı Sham Ultrason:" Randomize Çift Kör Kontrollü Klinik Çalışma ”, Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi, 15(2), 197-206, (2012). DOI: 10.1111/j.1756-185X.2012.01709.x)
20.Akyol, Y., B. Tander, AS. Goktepe, I. Safaz, O. Kuru, AK. Tan, "Travmatik alt ekstremite Amputelerinde Fibromiyaljinin nöropatik ağrı, yaşam kalitesi ve duygusal durum ile ilişkisi”, Kas-iskelet sistemi Hastalıkları Dergisi, 20(2), 87-94, (2012). DOI: 10.3109/10582452.2012.673548)
21.Karadenizli, D., S. Sarikaya., B. Tander., ” Türkiye'de geriatrist olmayan fakülte için benzersiz bir Geriatri müfredatının geliştirilmesi", Türk Geriatri Dergisi,15(3), 241-248, (2012).
22. Akyol, Y., B. Tander, AS. Goktepe, I. Safaz, O. Kuru, AK. Tan, "Alt Ekstremite Amputasyonu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi: Amputasyon sonrası ağrı, fonksiyonel durum, duygusal durum ve vücut imajı algısını etkiler mi?” J Kas ve İskelet Sistemi Ağrısı, 21(4), 334-340, (2013). DOI: 10.3109/10582452.2013.851761)
23.Tural S, Alayli G, Kara N, Tander B, Bilgici A, Kuru O. Türk postmenopozal kadınlarda IL - 10 ve tgf-beta genlerinin osteoporoz ve polimorfizmleri arasındaki ilişki. İnsan İmmünolojisi, 74(9), 1179-83 (2013) doi:10.1016/j.humimm.2013.03.005.
24.Ulus Y., B. Tander, Y. Akyol, A. Ulus, B. Tander, A. Bilgici, O. Kuru, "Spina bifidalı çocukların fonksiyonel sakatlığı: Ebeveynlerin psikolojik durumu ve aile işleyişi üzerindeki etkisi " Gelişimsel Nörorebilibasyon 15(5), 322-8, (2012). DOI: 10.3109/17518423.2012.691119)
25. Akyol, Y., Y. Ulus, D. Durmus, B. Tander, F. Canturk, A. Bilgici, O. Kuru, Y. Bek, ” Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda omuz kaslarının gücü: semptomların süresi, kavrama gücü, ağrı, sakatlık, yaşam kalitesi ve duygusal durum ile ilişkisi ” Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 59(3), 176-81, (2013). DOI: 10.4274/tftr.59837)
26. Akyol, Y., Y. Ulus, B. Tander, A. Bilgici, O. Kuru, ” Fibromiyaljili hastalarda kas gücü, yorgunluk, fonksiyonel kapasite, propriyoseptif keskinlik "  Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi , 59(4), 292-8, (2013). DOI: 10.4274/tftr.22230)
27. Buyukakıncak, O., Y. Akyol, N. Özen, Y. Ulus, F. Canturk, B. Tander, S. Buyukakıncak, A. Bilgici, O. Kuru, “Meme Kanseri Cerrahisi: Üst Ekstremite Kas İskelet Sistemi İçin Sorun Mudur? Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 59(4), 304-9, (2013). DOI: 10.4274/tftr.92489)
28.Ulus, Y., Y. Akyol, B. Tander, D. Durmus, A. Bilgici, O. Kuru, "Toplumda yaşayan yaşlılarda düşme korkusu ve denge arasındaki ilişki”, Türk Geriatri Dergisi, 16(3), 260-5, (2013). 
29.Ulus, Y., M. Savlık, Y. Akyol, B. Tander, A. Bilgici, O. Kuru, ” Osteoartritli hastalarda diz kas gücünün alt ekstremite disfonksiyonu ile ilişkisi: romatoid artrit hastaları ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırma“, Türk Romatoloji Dergisi  , 28(2), 78-86, (2013).
30. Ulus, Y., Y. Akyol, B. Tander, D. Durmus, A. Bilgici, O. Kuru, "Fibromiyaljili hipermobil hastalarda denge sorunu var mı?” Türk Romatoloji Dergisi,28(1), 10-5, (2013). 
31. Ulus, Y., Y. Akyol, B. Tander, A. Bilgici, O. Kuru,  "Fibromiyalji sendromu olan ve olmayan Türk kadınlarında diz propriyosepsiyonu ve dengesi“ Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 59(2), 128-32, (2013). DOI: 10.4274/tftr.75428)
32. Zahiroglu, Y., Y. Ulus, Y. Akyol, B. Tander, D. Durmus, A. Bilgici, O. Kuru. Kanada Spondiloartrit Araştırma Konsorsiyumu (SPARCC)  Ankilozan spondilitli Türk hastalarda entezit indeksi : hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi, 17(2), 173-80, (2014). 
33. Buyukakincak, O., Y. Akyol, N. Ozen, Y. Ulus, F. Canturk, B. Tander, S. Buyukakincak, A. Bilgici, O. Kuru, "Ameliyat sonrası erken dönemde meme kanseri olan hastalarda yaşam kalitesi: omuz ağrısı, kavrama gücü, sakatlık ve duygusal durum ile ilişkisi”  Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 60(1), 1-6, (2014). DOI: 10.5152/tftr.2014.39206)
34. Atmaca, A., B. Tander, EK. Kan, Y. Ulus, GC. Ecemis, Y. Akyol, L. Tomak. "Akromegalik hastalarda denge performansının ve düşme korkusunun değerlendirilmesi: karşılaştırmalı bir çalışma”, Endokrinolojik Araştırmalar Dergisi, 36(9), 759-63, (2013).
35. Ulus, Y., B. Tander, Y. Akyol, A. Ulus, B. Tander, O. Kuru. "Lomber spina bifidalı çocuklarda alt ekstremitelerin Kas fonksiyonu: fonksiyonel durum üzerindeki etkisi”, Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi  , 60 (ek 1, 57-62, 2014
36. Tander, B., A. Atmaca, Y. Ulus, C. Tura, Y. Akyol, O. Kuru. ”Yaşlı Hastalarda Denge Performansı ve Düşme Korkusu: Diyabet olmayan hastalarla karşılaştırma”, Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 62(4), 314-322, (2016). DOI: 10.5606./tftrd.2016.77861).
37. Tander, B., Y. Ulus, Y. Terzi, Y. Zahiroglu, H. Kesmen, B. Farisogullari, Y. Akyol, A. Bilgici, O. Kuru. Psoriazisli hastalarda vitacora-19'un Türk Adaptasyonunun güvenilirliği ve geçerliliği", Romatoloji arşivleri, 31(4), 321-328, (2016). (10.5606/ArchRheumatol.2016.5741). 
38. Ulus, Y., B. Tander, Y. Akyol, Y. Terzi, Y. Zahiroglu, G. Sarisoy, A. Bilgici, O. Kuru. "Romatoid Artritte Hastalık Algılamaları Hastalık Aktivitesi veya Psikolojik Refah Haliyle İlişkili mi? Doğrulayıcı Faktör Analizi Kanıtı ile Bir Çalışma ”, Romatoloji Arşivi, 32(4), 315-324, (2017). (10.5606/ArchRheumatol.2017.6234)
39. Akyol, Y, Y. Ulus, B. Tander, L. Tomak, Y. Zahiroglu, A. Bilgici, O. Kuru. "Romatoid artritli ambulatuvar hastalarda düşme, düşme korkusu ve ilişkili faktörler: Sağlıklı kontrollerle karşılaştırmalı bir çalışma. " Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi, 64(3), (2018). DOI: 10.5606/tftrd.2018.1687 
40. Öztürk S, Y. Akyol, Y. Ulus, B. Tander, O. Kuru. "İnme Hastalarında Hastalığa Özgü Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Belirleyicileri." Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 21(3), 107-14, 2018 (10.31609/jpmrs.2018-60048)
41. Ulus, Y., Y. Akyol, B. Tander, Y. Terzi, G. Sarisoy, Y. Zahiroglu, A. Bilgici, O. Kuru. "Eşin Hastalık İnançları ve Psikolojik İyi Olmasının Romatoid Artritli Kadına Etkisi: Güvenilirlik ve Geçerlilik Kanıtı Analizi ile”, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Bilimleri Dergisi, 24(1), 52-9, (2021), (10.31609/jpmrs.2020-78832)

Uluslararası Bildiriler
1. Tander, B., S. Canbaz, F. Cantürk, Y. Pekşen, “Samsun Tıbbi Temsilcileri Arasında İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Sorunları”,  Uluslararası Fiziksel Ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği 3. Dünya Kongresi Acta Fisiatrica, Cilt 12, Ek 1, S234, Sao Paulo, 2005.
2. Tander, B., F. Cantürk, B. Diren, K. Cengiz, "MRG çalışmasında metastazı taklit eden bir Osteopoikiloz vakası”,  Uluslararası Fiziksel Ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği 3. Dünya Kongresi Acta Fisiatrica,  Cilt 12, Ek 1, S216, Sao Paulo, 2005.
3. Tander, B., F. Cantürk, B. Tander, T. Başoğlu, F. Bernay, "Mesane Ekstrofisi Olan Hastalarda Kemik Değişiklikleri“ Uluslararası Fiziksel Ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği 3. Dünya Kongresi Acta Fisiatrica, Cilt 12, Ek 1,  S212, Sao Paulo, 2005.
4. Tander, B., L. Yalçın, M. Alp, R. Çaykuşu, H. Özgüzel, "Erken aktif Mobilizasyondan sonra elde bölgesel 2 Fleksör Tendon yaralanmalarının değerlendirilmesi yöntemleri” Uluslararası Fiziksel Ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği 3. Dünya Kongresi Acta Fisiatrica, Cilt 12, Ek 1,  S212, Sao Paulo, 2005.
5. Böke, Ö., C. Çelik, B. Tander, S. Aker, AR. Şahin, F. Cantürk, "Fibromiyaljili Hastalarda Mizaç ve Karakter», Psikomatik Araştırma Dergisi, Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Derneği'nin 8. Yıllık Bilimsel Toplantısı ve 21.Yüzyılda Kıtalar ve Kültürler Arasında Köprü Kuran Türkiye Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Tıp Kongresi, Psikosomatik Araştırma Dergisi, Cilt 59, Numara1, 24, İstanbul, 2005.
6. Tander, B., F. Cantürk, Ü. Bıçakçı, T. Başoğlu, B. Tander, "Testis Torsiyonu, Detorsiyonu ve Orşiektomili Sıçanlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kemik Mineral İçeriği: Ön Sonuçlar ”, 27. Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği Yıllık Toplantısı, Kemik ve Mineral Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, ek 1, SA382, Nashville, 2005.
7. Tander, B., K. Cengiz, İ. İlhanlı, F. Cantürk, Premenopozal Fibromiyaljili Hastalarda Depresyonun Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi ”, Uluslararası Oryantiring Federasyonu Dünya Osteoporoz Kongresi,  Cilt 17, ek 2, S192, Toronto, 2006.
8. Tander, B., A. Atmaca, Y. Aliyazıcioğlu, F. Cantürk,  "Fibromiyalji Sendromlu Premenopozal Kadınlarda IGF-1, IGFBP-3 Düzeyleri ve Klinik Parametrelerle İlişkisi", Yıllık Avrupa Romatoloji Kongresi, Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları, cilt 65, Ek II, 561, Amsterdam, 2006.
9. Tander, B., T. Akpolat, D. Durmuş ve F. Cantürk ” Hemodiyaliz hastalarında el fonksiyonları", yıllık Avrupa Romatoloji Kongresi, Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları Cilt 65, supp II ,613, Amsterdam, 2006. 
10. Durmuş, D., B. Tander, G. Alaylı, Y. Akyol, F. Cantürk, Ankilozan Spondilitli hastalarda kemik kaybı ve Yaşam Kalitesi”, yıllık Avrupa Romatoloji Kongresi, Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları, Cilt 66, Ek II, 411, Barselona, 2007.
11. Durmuş, D., G Alaylı, O Uzun, B. Tander, F. Cantürk, Y. Bek, "Ankilozan Spondilitli Hastalarda İki Egzersiz Protokolünün Pulmoner Fonksiyonlar Üzerindeki Etkinliği: Randomize plasebo kontrollü bir çalışma", yıllık Avrupa Romatoloji Kongresi,  Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları, Cilt 66, Ek II, 386, Barselona, 2007.
12.  Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları, "Fibromiyalji hastalarının tanınması için ipuçları”,  yıllık Avrupa Romatoloji Kongresi,  Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları, Cilt 66, Ek II, 425, Barselona, 2007.
13. Zahiroglu, Y., Y. Ulus, Y. Akyol, B. Tander, D. Durmus, A. Bilgici, O. Kuru. "Kanada Spondiloartrit Araştırma Konsorsiyumu (SPARCC) Türk AS hastalarında entezit indeksi», Avrupa Romatizma Birliği (EULAR) 2012, Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları 71(Ek 3):690, Berlin, (2012)
14. Ulus, Y., Y. Akyol, B. Tander, A. Bilgici, O. Kuru, "Fibromiyaljili hastalarda denge ve propriyosepsiyon arasındaki ilişki”, İskandinav Romatoloji Dergisi 2012; 41 (S.126):46-47.
15. Tander, B., A. Atmaca, Y. Ulus, C. Bahadır, G. Ecemis, Y. Akyol, O. Kuru, "Yaşlı diyabetik hastalar arasında fonksiyonel denge ve düşme ile ilişkili faktörler”, Uluslararası Diyabet Vakfı (IDF) 2013, Dünya Diyabet Kongresi, OP-0462, Melbourne, 2-6 Aralık 2013 (sözlü bildirim).
16.Unal O, Tander B, Akyol Y, Ulus Y, Terzi Y, Kuru O, ” Kronik bel ağrısı olan hastalarda hastalık algısının yaşam kalitesi, fonksiyonel kapasite, sakatlık ve depresyon ile ilişkisi", Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi, 2016; 19(S.2):232.    
17. Ulus, Y., B. Tander, Y. Akyol, Y. Terzi, Y. Zahiroglu, G. Sarisoy, A. Bilgici, O. Kuru. "Romatoid artritte hastalık algıları: hastalık aktivitesi ve depresyon ile ilişkisi,” 4. Uluslararası Romatoloji ve Otoimmünite Tartışmaları Kongresi  (CORA) , 2017
18. Ulus, Y., B. Tander, Y. Akyol, Y. Terzi, Y. Zahiroglu, G. Sarisoy, A. Bilgici, O. Kuru. "Romatoid artritli hastalarda Türk gözden geçirilmiş hastalık algılama anketinin faktör yapısı.” 11. Uluslararası Fiziksel Ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği (ISPRM) Dünya Kongresi, 2017
19. Y Ulus, B Tander, Y Akyol, Y Terzi, Y Zahiroglu, G Sarisoy, A Bilgici, O Kuru, "Eşlerin hastalık algıları romatoid artritli kadınları etkiliyor mu?”, Avrupa Romatizma Birliği, Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları,  77(2), 1322, 2018 
20.Öner, N., C. Kocabaşoğlu, N. Konuralp, B. Mülayim, H. Özgüzel, "Diz Osteoartritinin radyolojik değerlendirmesi ve Diyabet ile ilişkisi", 12. Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P-131, Antalya, 2000.
21.Konuralp, N., B. Mülayim, N. Öner, C. Kocabaşoğlu, C. İplikçioğlu, H.Özgüzel, “Peroneal Felce Yol Açan Ganglion Kisti Olgusu”, 12. Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-196, Antalya, 2000.
22.Tander, B., K. Cengiz ve D. Durmuş, “"Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu: Klinik Değerlendirme ”, 5. Akdeniz Fiziksel ve Rehabilitasyon Tıbbı Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 205, Antalya, 2004. 
23.Tander, B., F Cantürk, "Terapötik yöntemler gerçekten güvenli mi?", 5. Akdeniz Fizik ve Rehabilitasyon Tıbbı Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, 202, Antalya, 2004.
24.Tander, B., U. Bıçakçı, B. Tander, T. Başoğlu, L. Yıldız, F. Cantürk, "Testis Torsiyonlu Prepubertal sıçanların kemiklerindeki değişiklikler", 6.Akdeniz Fizik ve Rehabilitasyon Tıbbi Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, 132, Portekiz, 2006.
25. Akyol, Y., B. Tander, G. Alaylı, D. Durmuş, F. Cantürk, "Osteoporozlu Postmenopozal Kadınlarda Alendronat ve Risedronat Tedavisinin Etkilerinin Karşılaştırılması”,Akyol 6. Akdeniz Fizik ve Rehabilitasyon Tıbbi Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, 132, Portekiz, 2006. 
26.Terzi T, B. Tander, M. Terzi, Y. Aliyazıcioğlu, M. Onar, F. Cantürk, "Multipl Sklerozlu hastalarda Osteoporoz ile ilişkili faktörler", 5 uluslararası Fiziksel ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği Dünya Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, P-0241, İstanbul, 2009.
27. Dogan H., S. Canbaz, B. Tander, Y. Peksen, F. Canturk, N. Ozal, "Türkiye Samsun ilinde yaşlılarda ev kazalarının yaygınlığı ve etkileyen faktörler" 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, P-86.67, İstanbul, 2009.
28. Atmaca, A., B. Tander, E.K. Kan, Y. Ulus, G.C. Ecemis, Y. Akyol, "Akromegalik hastalarda Akrokolün depresyon, anksiyete, denge ve düşme korkusu ile korelasyonu” Endokrin Derneği'nin 95. Yıllık Toplantısı,  Bildiri Özetleri Kitabı, San Francisco, sayfa 260, poster no: SUN-107, 2013.
29. Atmaca, A., B. Tander, E.K. Kan, Y. Ulus, G.C. Ecemis, Y. Akyol, L. Tomak, "Akromegalik Hastalarda Dengesizlik Ve Artan Düşme Korkusu”  Endokrin Derneği 95. yıllık Toplantısı  Bildiri Özetleri Kitabı, San Francisco, Sayfa 261, Poster No: SUN-122, 2013.
30. Akyol Y., Y. Ulus, B. Tander, Y. Zahiroglu, C. Arslan, A. Bilgici, O. Kuru,  "Demografik ve Klinik özellikler ve romatoid artrit olarak takip edilen hastaların güncel tıbbi tedavisi" XVI. Akdeniz Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 11, Saraybosna, 2016.
31. Y Akyol, Y. Ulus, B. Tander, Y. Zahiroglu, C. Arslan, A. Bilgici, O. Kuru,  "Demografik ve Klinik özellikler ve romatoid artrit olarak takip edilen hastaların güncel tıbbi tedavisi" XVI. Akdeniz Romatoloji Kongresi 2016.
32.Ulus Y, Tander B, Akyol Y, Terzi Y, Zahiroglu Y, Sarisoy G, Bilgici A, Kuru O. "Romatoid artritli hastalarda Türk gözden geçirilmiş hastalık algılama anketinin faktör yapısı.” 11. Uluslararası Fiziksel Ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği (ISPRM) Dünya Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs, Buenos Aires, Arjantin, 2017.

Ulusal Makaleler
1. Tander, B., K. Cengiz, F. Cantürk, "Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarda Özürlülük, Anksiyete ve Depresyon İlişkisi", OMÜ Tıp Dergisi, 22 (1), 1-6 (2005).
2. Tander, B., F. Cantürk, K. Cengiz, D. Durmuş ve Y. Akyol, "Fizik Tedavi Yöntemleri gerçekten güvenli mi?”, Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi  51(4), 131-133 (2005).
3.Akyol, Y., B. Tander, G. Alaylı, D. Durmuş, F. Cantürk, "Osteoporoz tedavisinde Alendronat ve Risedronatın etkinliğinin karşılaştırılması», Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi, 52 (3), 110-114 (2006) 
4. Tander, B., K. Cengiz, B. Diren, F. Cantürk, ”MR Çalışmasında Metastazları Taklit Eden Bir Osteopoikiloz Olgusu” Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi, 52(2), 85-87 (2006).
5. Tander, B., F. Cantürk "Hemofili Rehabilitasyonu”, OMÜ Tıp Dergisi 23 (3), 106-112 (2006).
6. Güler, N., B. Tander, B. Kısacık, U. Utku, A. Çevik, V. Erçolak, G. Ecemiş, Ö. Ecemiş, R. Arslan ve F. Cantürk, "Düşük doz Metotreksat alan Romatoid Artritli bir hastada pansitopeni gelişimi”, Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi,  54 (2), 79-81 (2008).
7.Terzi, M., T. Terzi, B. Tander, F. Cantürk, M. Onar, "Radikülopati Kliniğini Taklit Eden Subakut Kombine Dejenerasyon: İki Olgu Sunumu", Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi, 54 (3), 174-176 (2008).
8.Tander, B., U. Bıçakçı, B. Tander, T. Başoğlu, L. Yıldız, F. Cantürk, "Testis Torsiyonu olan Prepubertal sıçanların kemiklerindeki değişiklikler”,Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi,  54(1), 1-3 (2008).
9.Akyol Y., Y. Ulus, B. Tander, G. Alaylı, F. Cantürk, "Tıp Öğrencileri Arasında Osteoporoz Hakkında Farkındalık Ve Bilgi Kaynakları-Orijinal Araştırma”, Osteoporoz Dünyasından, 15(2), 43-47 (2009).
10.Alaylı G., B. Tander, D. Durmuş, Y. Akyol, F. Cantürk, "Sabah Sertliği Romatoid Artritli Hastalarda Hastalık Aktivitesi İle İlişkili Midir?”, Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon 
11. Konuralp, N., H. Özgüzel, S. Kaygusuz, N. Öner, B. Mülayim, "Pelvik Cerrahi Sonrası Femoral Nöropati”, Okmeydanı, Tıp Dergisi,  16: 45-48 (1999).
12. Öner, N., N. Konuralp, C. Kocabaşoğlu, B. Mülayim, H. Özgüzel, ” Klippel-Feil Sendromu", Okmeydanı Tıp Dergisi, 16: 109-112 (1999).
13. Tander, B., N. Konuralp, C. Kocabaşoğlu, C. İplikçioğlu, H. Özgüzel, "Ganglion Kistine Bağlı Gelişmiş bir Peroneal Felç”, Okmeydanı Tıp Dergisi,  19 (2), 51-53 (2002).
14. Tander, B., "Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları ve Rehabilitasyon", Hipokrat Lokomotor, 4 (26), 159-163 (2003).
15. Tander, B., "Elin klinik muayenesi I” Hipokrat Lokomotor, 5 (31), 96-100 (2004).
16. Tander, B., "Elin klinik muayenesi II”, Hipokrat Lokomotor, 5 (31), 101-104 (2004).
17. Tander, B., F. Cantürk, “El Rehabilitasyonu”, Aktüel Tıp Dergisi, 9 (1), 60-73 (2004). 
18. Tander, B., T. Terzi, F. Cantürk, "Fibromiyaljili Genç Kadınlarda Depresyon Düzeyi ile Klinik Parametreler Arasındaki İlişki», Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon 17 (1), 27-33 (2006).

Ulusal Bildiriler
1. Akyol, Y., G. Alaylı, F. Cantürk, B. Tander, “Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ile Biyokimyasal Göstergeler Arasındaki İlişki”, II. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Osteoporoz Dünyası, 34, Antalya, 2005.
2. Fışgın, T., N. Güler, B. Tander, P. Öztürk, M. Akbalık, D. Albayrak, F. Duru, E. Özyürek, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemofili Yaz Kampı ”, XXXII. Hematoloji Kongresi, Türk Hematoloji Dergisi, Cilt 23, Ek 1, 34, Antalya, 2006.
3. TanderB., Y. Akyol, D. Durmuş, G. Alaylı, K. Cengiz, İ. İlhanlı, Y. Ulus, F. Cantürk, "Primer Fibromiyaljili Premenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Depresyon", III. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Osteoporoz Dünyasından, 80, Antalya, 2008.
4. Durmuş D., Y. Akyol, Y. Ulus, B. Tander, G. Alaylı, F. Cantürk, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Osteoporoz Farkındalığı ve Bilgi Kaynakları”, III. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Osteoporoz Dünyasından, 79, Antalya, 2008.
5.Ulus Y, Akyol Y, Tander B, Durmuş D, Bilgici A, Kuru Ö. Fibromiyaljide düşme sıklığı: Hipermobilite ve denge arasındaki ilişki: bir ön çalışma. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2011: 57 Özel sayı; 1-334, sayfa 243
6.Ulus Y, Akyol Y, Tander B, Durmuş D, Bilgici A, Kuru Ö. Romatoid Artrit ve Fibromiyaljide uyku kalitesi: ağrı, yorgunluk, depresyon ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi: bir ön çalışma. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2011: 57 Özel sayı; 1-334, sayfa 242
7.Gül Ü, Tander B, Bilgici A, Cantürk F, Kuru Ö.  Primer fibromiyalji sendromlu kadınlarda farklı egzersiz uygulamalarının fiziksel ve psikolojik parametreler üzerine etkileri. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2011: 57 Özel sayı; 1-334, sayfa 243
8. Ulus, Y., B. Tander, Y. Akyol, A. Ulus, B. Tander, Ö. Kuru, "Lomber Spina Bifidalı Türk Çocuklarının Demografik ve Klinik Özellikleri" 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2013: 59 Özel sayı; 1-499, sayfa 438
9. Konuralp, N., H. Özgüzel, S. Kaygusuz, C. Kocabaşoğlu, N. Öner, Ö. Alaca, B. Mülayim, "Omurilik Yaralanması Olan Hastalarda Morbiditeyi Etkileyen Risk Faktörleri", XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 68, Antalya, 1999.
10. Kaygusuz, S., H. Özgüzel, N. Konuralp, C. Kocabaşoğlu, N. Öner, Ö. Alaca, B. Mülayim, "Postmenopozal Osteoporozda Alendronat, Kalsitonin, Alfacalcidol Tedavilerinin Karşılaştırılması", XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 84, Antalya, 1999.
11. Konuralp, N., H. Özgüzel, N. Öner, S. Kaygusuz, Ö. Alaca, B. Mülayim,  "Pelvik cerrahi sonrası Femoral nöropati", XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 106, Antalya, 1999.
12. Tander, B., L. Yalçın, M. Alp, R. Çaykuşu and H. Özgüzel, "Fibromiyaljili Genç Kadınlarda Depresyon Düzeyi ile Klinik Parametreler Arasındaki İlişki”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 79, Antalya, 2003.
13. Tander, B., L. Yalçın, M. Alp, R. Çaykuşu, H. Özgüzel, "Erken Aktif Mobilizasyon Sonrası Elde Bölgesel II Fleksör Tendon Yaralanmalarının Buck-Gramcko ve Strickland Yöntemleriyle Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 36, Antalya, 2003.
14.Tander, B., T. Terzi, F. Cantürk,  "Fibromiyalji Sendromlu Kadınlarda Depresyon Düzeyi ile Klinik Parametreler Arasındaki İlişki". 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 76, Bodrum, 2005.
15.Tander, B., F. Cantürk, “Fibromiyaljili Hastalarda Klinik Özellikler ve Etkileyen Faktörler”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 76, Bodrum 2005.
16.Tander, B., D. Durmuş, F. Cantürk, "Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler", 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 39, Bodrum, 2005.
17. Alaca, Ö., B. Tander, B. Sendinç, C. Kocabaşoğlu, N. Konuralp, H. Özgüzel, “Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Egzersiz Programının Açısal Parametreler ve Klinik Bulgular Üzerindeki Etkisi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 11, Bodrum, 2005.
18. Güler N, B. Tander, Kısacık B, Utku U, Çevik A, Cantürk F, "Romatoid Artritli Bir Hastada Pansitopeni: Suçlu Metotreksat mı?”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 95, Bodrum, 2005.
19. Durmus, D., G. Alaylı, İ. İlhanlı, B. Tander, Y. Akyol and F. Cantürk, "Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Omurga Deformite İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki", 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 86, Antalya, 2006.
20. Tander, B., D. Durmuş, Ç. Cengiz, F. Cantürk,  Yaşlı Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı, Umutsuzluk ve Depresyon, II. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 135, Antalya, 2006.
21. Tander, B., İ. İlhanlı, E. Çil, F. Cantürk, "Gabapentin ile Geç Dönemde Gelişen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu -1'e Erken Müdahale: Olgu Sunumu", II. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 131, Antalya, 2006.
22.Doğan, H., S. Canbaz, B. Tander, Y. Pekşen, F. Cantürk, NÖ. Oruç, "Samsun ili Tekkeköy İlçesinde Yaşayan Yaşlılarda Ev Kazalarının Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler", XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı, 294, Denizli, 2007.
23. Alaylı, G., N. Kara, B. Tander, F. Cantürk, S. Güneş, H Bağcı, “Transforming Growth Factor B1 Gene T869C Polimorfizminin Romatoid Artrit ile İlişkisi”, X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Bildiri Kitabı, 210, Antalya, 2007. 
24. Tander, B., S. Güneş, Ö. Böke, G. Alaylı, N. Kara, H. Bağcı, F. Cantürk, “Fibromiyaljili Türkiye Popülasyonunda Serotonin ve COMT Reseptör Genleri ile Psikiyatrik Durum Arasındaki İlişki”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 103, Antalya, 2007. 
25. Tander, B., G. Alayli, K. Cengiz, İ. İlhanlı, S. Canbaz, F. Cantürk, "Romatoid Artrit ve Fibromiyaljili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler", 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri, 103, Antalya, 2007. 
26.Terzi, T., M. Terzi, B. Tander, F. Cantürk, M. Onar, "Radikülopati Kliniğini Taklit Eden Subakut Kombine Dejenerasyon: İki Olgu Sunumu ”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 137, Antalya, 2007.
27. Karadenizli, D., B. Tander, “On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde Probleme Dayalı Öğrenme ve Geriatri Blogu”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 112, Antalya, 2007.
28. Durmuş D., B. Tander, G. Alaylı, F. Cantürk, “Ankilozan Spondilitte Düşük Kemik Kütlesi, Hastalık Aktivitesi, 25 OH Vitamin D ve Yaşam Kalitesi İlişkisi”, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 170, Antalya, 2008.
29. Akyol Y., D. Durmuş, G. Alaylı, B. Tander, F. Cantürk, "Lumbar Kanal Darlığı Olan Hastalarda Fizik Tedavinin  Etkililiği: Ön Çalışma", 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, 164, Antalya, 2008.
30.Durmuş, D., Y. Akyol, G. Alaylı, B. Tander, Y. Zahiroğlu, F. Cantürk,  "Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Elektriksel Stimülasyon Tedavisinin Ağrı, Kas Kuvveti ve Fonksiyonel Kapasite Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma” I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, 229, Ankara, 2008.
31.Ulus Y., Y. Akyol, D. Durmuş, B. Tander, F. Cantürk, A. Bilgici and Ö. Kuru, Hastaların ağrılarında Fizik Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirmesi, Yaşam Kalitesi, Depresyon Düzeyleri ve Hasta Memnuniyeti ”, II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, 70, Ankara, 2010.
32. Ulus Y., B. Tander, Y. Akyol, D. Durmuş, Ö. Büyükakıncak, Ü. Gül, F. Cantürk, A. Bilgici and Ö. Kuru, “Diz Osteoartritli Hastalarda Ultrason Tedavisinin Etkililiği: Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma ”, II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, 72, Ankara, 2010.
33.Savlık, M., Y. Ulus, Y. Akyol, B. Tander, A. Bilgici, Ö. Kuru, “Alt ekstremite tutulumu olan Osteoartrit ve Romatoid Artrit hastalarının ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonel düzey açısından karşılaştırılması”. 5. Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, 145, Antalya, 2012.
34. Ulus, Y., M. Savlık, Y. Akyol, B. Tander, A. Bilgici, Ö. Kuru, "Osteoartrit ve Romatoid Artritli hastalarda alt ekstremite kas gücü ile fonksiyonel kapasite düzeyi arasındaki ilişki". 5. Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, 146, Antalya, 2012.
35.Ulus, Y., B. Tander, Y. Akyol, A. Ulus, B. Tander, A. Bilgici, Ö. Kuru, "Spina Bifida'lı çocukların engellilik düzeyleri: Ebeveynlerin depresyon düzeyi ve aile düzenine etkisi ”. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Bildiriler ve Konuşma Özetleri Kitabı, 100, Ankara, 2012.
36.Ulus, Y., Y. Akyol, B. Tander, D. Durmuş, A. Bilgici, Ö. Kuru, “Toplumda yaşayan yaşlılarda düşme korkusu ile denge arasındaki ilişki”, 12. Ulusal Ağrı Kongresi, Bildiri Özetleri, 80, İstanbul, 2012. 
37. Zahiroğlu, Y., Ö. Kuru, B. Tander, Y. Akyol,“Kolşisine dirençli 2 yaşında Ailevi Akdeniz Ateşi hastasında Etanersept tedavisine yanıt”. 11. Türk Romatoloji Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya, 2015.
38. Kuru, Ö., B. Tander, Y. Zahiroğlu, "İnflamatuar Artrit kliniği ile sunulan avasküler nekroz olgusu". 7. Türk Romatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 288, Antalya, 2016.
39. Öztürk S, Y. Akyol, Y. Ulus, B. Tander, Ö. Kuru, "İnmeli hastalarda yaşam kalitesini etkileyen faktörler", 5. tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 2016.

Türkçe Kitap ve Bölüm Yazarı
1.Tander, B., "Nörolojik Hasarlı Hastanın Rehabilitasyonu", Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri, Bölüm 37, Ankara, 2011, USKN: 978-605-4149-06-3
2.Tander, B., "Yaşlılarda enfeksiyöz artrit", Geriatrik Romatoloji, eds. Y.G: Kutsal, K. Şenel, J. İrdesel, 401-407, Öncü Kitap, Ankara, 2014, ISBN: 978-605-4512-50-8
3.Tander, B., "Romatizmal hastalıklarda laboratuvar bulguları", Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (3. Baskı), Bölüm 38, (Eds: M. Beyazova, Y.G. Kutsal), Güneş Kitabevi, Ankara, 499-520, 2016, ISBN: 978-975-277-633-3
4.Tand, B., "Ayak ve Ayak Bileği Ağrısının Kinesiyolojik Bantlanması 1", Kinesiyolojik bantlamada Kas İskelet Sistemi Sorunları, Bölüm 4, (Eds: P. Borman, M. Zinnurogl), Türkiye Kliniği, Ankara, 97-103, 2017, ISBN: 978-975-9118-64-8


Kitap bölümü çevirisi:
1.Tander, B., "Eklemlerin biyomekaniği", Kelley Romatoloji, çevrilmiş baskı  T. Arasıl, 95-100, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2006.
2.Tander, B., F. Cantürk, "HIV'Lİ bireylerin rehabilitasyonu", Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlke ve uygulamaları, çevrilmiş baskı,  T. Arasıl, 1795-1809, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2007.

 
 • Turkish Osteoporosis Society 
 • İstanbul Tabip Odası
 •  Uluslararası Fiziksel Ve Rehabilitasyon Tıbbı Derneği (ISPRM)
 • Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türk Tıbbı Rehabilitasyon Kurumu Derneği
 • Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Tez Danışmanı (Tıpta Uzmanlık)
1.Terzi, T., "Multipl Sklerozda Hastalık Aktivitesi ve Fonksiyonel Kapasitenin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Biyokimyasal Belirteçlere Etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008
2. Gül, Ü., "Farklı Egzersiz Uygulamalarının Primer Fibromiyalji Sendromlu Kadınlarda Fiziksel ve Psikolojik Parametreler Üzerine Etkileri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010.
3. Ünal, Ö., "Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Hastalık Algısının Yaşam Kalitesi, Fonksiyonel Kapasite, Özürlülük ve Depresyon ile İlişkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2015
 
Yönetim Kurulu Sertifikaları
1. Fiziksel ve Rehabilitasyon Tıbbı Bölümü ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Sertifikası, 2009 (sınavla)
2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu Sertifikası, 2009 (sınavla)
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde