Prof. Dr.

Ertan Aydın

Göğüs Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Akciğer kanseri
 • Konjenital göğüs duvarı anomalileri
 • Aşırı terleme
 • Akciğerin benign (iyi huylu tümörleri)
 • Endoskopik akciğer operasyonları
 • Mediasten tümörleri

Eğitim
 • 1996-2001: Ankara Sanatoryum Hastanesi Uzmanlık Eğitimi
 • 1992-1996: Mardin Kuşbaba- Burdur Bucak; Pratisyen Hekimlik
 • 1987-1992: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Deneyim
 • 2019-        :  Liv Hospital Ankara 
 • 2014-2019: Özel Koru Ankara Hastanesi
 • 2001-2014: Ankara Sanatoryum Hastanesi Uzmanlık- Doçentlik
 • Ulusal Makale  :16 Adet
 • Uluslararası Makale: 11 Adet
 • Türk Göğüs Cerrahi Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Akciğer Kanserleri Derneği
 • Avrupa Göğüs Cerrahi Derneği
Sertifikalar 
 • Lung Transplantation: sharing experience across Europe. ERS school course., Leuven- Belçika, 18-20 Haziran 2009
 • Tanısal Radyoloji Kursu. TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, Çeşme-İzmir. 17-21 Ekim 2009
 • Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Kursu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi. İstanbul, 5-9 Mayıs 2010
 • Havayolu Yönetiminde Cerrahi Kursu. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 20-24 Ekim 2010
 • Mekanik Ventilasyon Kursu. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 20-24 Ekim 2010
 • 1. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu. Kırıkkale Üniversitesi. Kırıkkale, 26-28 Kasım 2010
 • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon. TÜBİTAK  Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 23 Mayıs 2007
1. Göğüs Cerrahi En İyi Bildiri Ödülü
Post-entübasyon Stenozlarda Cerrahi Tedavinin Rolü: 41 Olgunun Analizi.  Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Göktürk Fındık, Abdullah İrfan Taştepe, Hilal Sazak, Sadi Kaya, Nurettin Karaoğlanoğlu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Yıllık Kongresi. Çeşme-İzmir, 2011

2. Göğüs Cerrahi En İyi Bildiri Ödülü 
Pulmoner Pleomorfik Karsinom: 57 Hastanın Klinik Analizi: Ertan Aydın, Ülkü Eren Yazıcı, Abdullah İrfan Taştepe, Sadi Kaya, Nurettin Karaoğlanoğlu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Yıllık Kongresi, Antalya, 2010

3. Prof.Dr. Göksel Kalaycı Üçüncülük Ödülü
Opere KHDAK Olgularında Visseral Plevral, Lenfovasküler ve Perinöral İnvazyonun Klinik Önemi. Aydın Yılmaz, Sezgi Şahin, Ebru Çakır, Ertan Aydın, Funda Demirağ, Jale Karakaya, Ülkü Yazıcı, Göktürk Fındık, Yurdanur Erdoğan. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, 2010

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde