Prof. Dr.

Gülgün Dilek Arman

Enfeksiyon Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Yoğun Bakım Enfeksiyonları
 • HIV/AIDS
 • Kemik-Eklem Enfeksiyonları
 • Lyme Hastalığı

Eğitim:
 • Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, 1972-1979
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1979-1085
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, 1987-1992
Deneyim:
 • MedicalPark Bahçelievler Hastanesi , 2013-2021
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1996-2013
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uz. Dr; 1992-1996
 • İzmir Kamu Sağlığı Dispanseri (Devlet Hizmet Yükümlülüğü), 1985-1987
Projeler:
 • Improving Patient Safety in Europe, 2005 (Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği’ni temsilen)
 • Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu (01/2002-28-Yürütücü) Toplum Kökenli alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde siprofloksasin ile trimetoprim-sulfametoksazol orijinal ve jenerik preparatlarının farmakoekonomik analizi
 • Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu (01/98-17-Yürütücü) hastane enfeksiyonu etkeni gram negatif bakterilerin tanımlanması ve bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi
 • TUBİTAK-1463 /1995 (Yardımcı araştırıcı) Çoğul ilaç direncinden sorumlu mdr geni ve ürünü p-glikoproteinin Febril Nötropeni etkeni mantar ve bakterilerde araştırılması
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Kurucu Başkan
 • Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği
 • Türk Hastane Enfeksiyonları Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde