Prof. Dr.

Gülşen Köse

Çocuk Nörolojisi

İlgi Alanları

 • Epilepsi, Febril Konvülsiyon
 • Serebral Palsi ve nörolojik gelişim geriliği
 • Nöro metabolik ve Nörodejeneratif Hastalıklar
 • Akkiz Nörodejeneratif Hastalıklar(Subakut Sklerozan Panensefalit, Otoimmün Ensefalitler gibi)

21
h-index
99
uluslararası makale
Eğitim
 • Hacettepe Üniversiıesi Trabzon Tıp Fakültesi
 • HÜTF İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatri Ana Bilim Dalı(Uzmanlık Eğitimi)
 • HÜTF İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesiş Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı(Yan Dal uzmanlık Eğitimi)

Deneyim
 • Liv Hospital Ulus
 • HÜTF İhsan Doğramacı Hastanesi Pediatri Asistanı, Ankara 1981-1986
 • SSK Yenişehir Dispanseri, Pediatri Uzmanı(Mecburi Hizmet), Ankara 1986-1991
 • HÜTF İhsan Doğramacı Hastanesi Pediatrik Nöroloji Yan dal asistanı, Ankara 1991-1993
 • Ankara Çocuk sağlığı Hastalıkları ve Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Pediatrik Nöroloji Bölümü Kuruluşu ve Uzmanlığı, Ankara. 1993-1999
 • Ankara Çocuk sağlığı Hastalıkları ve Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Doç.Dr., Klinik Şefi, Pediatrik Nöroloji Bölümü ve Süt Çocuğu Servisi Sorumluluğu, Ankara. 1999-2012
 • SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doç.Dr., Eğitim Görevlisi, Süt Çocuğu Servisi Sorumluluğu ve Pediatrik Nörolojisi Uzmanı,İstanbul. 2012
 • Wilson Hastalığında Subklinik vakaların tanımında Uyarılmış Potansiyellerin Kullanımı
 • İntrauterin Enfeksiyonlar ve Perinatal Hipokside Sitokinlerin Muhtemel Rolü
 • Lacosamide adlı ilacın 4 yaş altı idiopatik jeneralize epilepsilihastalarda kullanımı Faz III çalışması(uluslararası)

Yayınlar
Toplam 59 adet uluslararası dergilerde,38 adet Ulusal dergilerde basılmış yayın mevcuttur.

1. Microsomal triglyceride transfer protein gene mutations in Turkish children: A novel mutation and clinical follow up. Gündüz M, Özaydın E, Atar M B, Koç N, Kırsaçlıoğlu C, Köse G, Cefalu A B, Averna M, Tarugi P. Indian J Gastroenterol 2016 May; 35 (3): 236-41.
2. Comparison of the efficacies of normal saline versus hypertonic saline in the management of acute bronchiolitis. Koker O, Ozdogan S, Kose G, Yıldırmak Z Y. International Journal of Contemporary Pediatrics.2016Aug.3 (3):795-800
3. Guillain-Barré syndrome in children: subtypes and outcome. Zeynep Selen Karalok, Birce Dilge Taskin, Zeliha Brohi Yanginlar, Esra Gurkas, Alev Guven, Aydan Degerliyurt, Ece Unlu, Gulsen Kose. Childs Nerv Syst. 2018 Nov;34(11):2291-2297. doi: 10.1007/s00381-018-3856-0. Epub 2018 Jun 14.
4. Retrospective analysis of children with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-related disorders. Konuskan B, Yildirim M, Gocmen R, Okur TD, Polat I, Kilic H, Saltik S, Ozturk Z, Gucuyener K, Altunbasak S, Celik T, Kose G, Yilmaz A, Komur M, Kayilioglu H, Anlar B. Mult Scler Relat Disord. 2018 Nov;26:1-7. doi: 10.1016/j.msard.2018.07.022. Epub 2018 Sep 10.
 • 1991:Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
 • 1994:Türk Epilepsi İle Savaş Derneği
 • 1995:Society of Asian and Oceanian Child Neurology
 • 1996: Society of Europan Child Neurology
 • 1996: Society of World Child Neurology
 • 2007:Türkiye Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği (Kurucu Üyelik)
 • Intrauterin Enfeksiyonlar Ve Perinatal Beyin Hasarında Sitokinlerin Muhtemel Rolü. The Probable Effects of Cytokines in Intrauterine Infections and Perinatal Brain Injury.M B Oflaz, G Köse. VII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi ,11-14 Mayıs 2005Antalya. Poster 1. lik ödülü

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde