Prof. Dr.

Kudret Ekiz

Göğüs Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Göğüs Hastalıkları ve tüberküloz uzmanı
 • KOAH
 • Astım
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Akciğer Kanserleri
 • Brokoskopi
 • Endobronşial ultrasonografi (EBUS)
 • Plöreziler
 • Plevra biopsileri
 • Rijit Torakoskopi
 • Torasentez
 • Pnömoniler
 • Pnömotoraks
 • Uyku bozuklukları

Araştırma ve Yayınlar 
 • 1.1A-SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler :7 Adet
 • 1.1B-SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index)  tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi,literatür review, klinik tarama ve özet türünden yayınlar: 2 Adet
 • 1.2A-Madde 1.1 de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler : 2 Adet
 • 1.2B-Madde 1.1 de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan  teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar ile indekslere dahil olmayan yurtdışı dergilerde yayınlanan makale veya olgu sunumları, literatür review, klinik tarama türünden yayınlar. : 1 Adet
 • 1.3A(1)-TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri : 62 Adet
 • 1.3B-Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, literatür review gibi yayınlar. : 19 Adet
 • 1.3C(2)- Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiriler: 5 Adet
 • 1.3C(3)- Özeti 1.1 veya 1.2 grubu dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildiriler.  15 Adet
 • 1.3C(4)- Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildiriler.  5 Adet
 • 1.3D(1)- Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış olan sözel bildiriler. : 42 Adet
 • 2.1D-Türkçe bilimsel kitapda yada ders kitaplarında bölüm yazarlığı veya editörlük (kitap başına): 10 Adet
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Avrupa Toraks Derneği
 • Amerikan Toraks Derneği
 • 1978 İngilizce Hava Lisan Okulu İzmir
 • 1996 Torakoskopi Kursu Royal Brompton Hospital London 
 • 2004 İngilizce English Club Ankara
 • 2017 Uyku Kursu ve pratiği
Sertifikalar 
 • Uyku bozuklukları

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde