Prof. Dr.

Mehmet Levhi Akın

Genel Cerrahi

İlgi Alanları

 • Genel Cerrahi
 • Meme Cerrahisi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Tiroid-Paratiroid Cerrahisi

18
h-index
5
uluslararası makale
Eğitim
 • 1967-1979 yılları arasında sırasıyla Mithatpaşa İlkokulu, Mithatpaşa Orta Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.
 • 1979 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu.
 • 1983-1985 yılları arasında Ankara, GATA Tıp Fakültesi’nde bulundu.
 • Mezuniyet sonra Askeri Tıp Eğitimini Ankara, GATA’ da 1985-1986 yılları içinde tamamladı.
Deneyim
 • 14. Mekanize Tugayı’nda Revir Baştabibi olarak Kars’ta 1986-1989 yılları arasında çalıştı.
 • 1989-1993 yılları içinde Genel Cerrahi Servisi Uzmanlık Öğrencisi olarak, İstanbul, GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi’nde bulundu.
 • 1993-1995 yılları arasında Kıbrıs, Girne Askeri Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.
 • Londra, St. Mark’s Hospital’da Onursal Klinik Asistanı olarak 1995-1996 yıllarında çalıştı.
 • 1995 yılında başladığı İstanbul - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi dalında sırasıyla 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör unvanlarını aldı.
 • 2009 – 2011 yılları arasında İstanbul, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Acil Servis Şefliği yaptı.
 • İstanbul, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde 2011 – 2013 yılları arasında Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanlığı ve Genel Cerrahi Servis Şefliği yaptı.
 • 2011-2014 yılları arasında İstanbul, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Şef Vekilliği görevini yürüttü.
 • 2013 – 2014 yıllarında İstanbul, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Baştabip İlmi Yardımcılığı ve Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanlığı yaptı.
 • 2014 yılından itibaren Ulus, Liv Hospital bünyesinde çalışmaktadır.
 • Tamoxifen And Gallstone Formation In Postmenopausal Breast Cancer Patients: Retrospective Cohort Study. Akin ML, Uluutku H, Erenoglu C, Karadag A, Gulluoglu BM, Sakar B, Celenk TWorld J Surg, 27: 395-399; 2003.
 • Do Antimicrobial Susceptibility Patterns of Colonic Isolates of Bacteroides Species Change after Antibiotic Prophylaxis with Cefoxitine during Elective Abdominal Surgery? Toprak NU, Gulluoglu BM, Cakici O, Akin ML, Demirkalem P, Celenk T, Soyletir G. World J Surg. 29: 1311-1315; 2005.
 • Pulmonary echinococcosis mimicking multipl lung metastasis of breast cancer: The role of fluoro-deoxy-glucose positron emission tomography. Kurt Y, Sucullu I, Filiz AI, Urhan M, Akin ML. World J Surg Oncol. 6:7,2008
 • Prognostic value of oncoprotein expressions in thyroid papillary carcinoma. Balta AZ, AI Filiz, Y Kurt, I Sucullu, Yucel E, Akin ML Med Oncol 29:734-741, 2012 Jun;.doi: 10.1007/s12032-011-9969-x. Epub 2011 May 6. Trakya Universitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 27:404-410, 2010
 • The Efficacy of Probiotic (Lactobacillus rhamnosus GG) and 5-ASA (Aminosalicylic Acid) in the Treatment of Experimental Radiation Proctitis in Rats Özgür Dandin, Mehmet Levhi Akin, Ahmet Ziya Balta, Ergün Yücel, Dursun Özgür Karakaş, Sezai Demirbaş, Sevim Özdemir, Apdullah Haholu Indian J Surg, 2013; DOI 10.1007/s12262-013-0923-3
Ulusal Makale 
 • Primer Meme Kanserinin Hormonoterapisinde Elastozisin Rolü S Demireğen, E Filiz, S Aydın, NS Lokman, L Akın, T İlçi Meme Hastalıkları Dergisi, 2: 29-33, 1995.
 • The Definition of nm23 Protein Expression Phenotype in Breast Carcinoma Cells by Dansinometric-Morphometric-Textural Parameters: An Image Cytometric (ICM) and Consecutive-Double-Staining (CDS) Study by SAMBA 4000 H Baloğlu, D Demirel, ML Akın, S Aydın, Ş Yıldırım, S Küllü Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 3: 76-79, 1997.
 • Erken Evre Meme Kanserinde Tümör Dokusu Ferritin Düzeyinin Prognostik Önemi ve Diğer Prognostik Faktörlerle İlişkisi EG Kandemir, L Akın, S Ünver, ME Önde, O Türken, C Top, Ş Yıldırım, M Yaylacı, N Üskent, MT Ünal Gülhane Tıp Dergisi, 41: 286-291, 1999.
 • Meme Başı Akıntısı ve Mikrodoçektomi M Çavuşoğlu, ML Akın, C Erenoğlu, CÇ Başekim, D Demirel, A Batkın Meme Hastalıkları Dergisi, 6: 80-83, 1999.
 • Meme Kanserinin Prognozunda Histopatolojik Faktörlerin Önemi ML Akın, C Erenoğlu, Y Mercimek, Ş Yıldırım, E Filiz, A Batkın Meme Hastalıkları Dergisi, 6: 128-135, 1999.
 • Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Yeri Aksiller Diseksiyonun Yerini Alabilir mi? S Demirbaş, Aİ Filiz, Ş Yıldırım, Y Kurt, ML Akın, T Çelenk. Erciyes Tip Dergisi 26:119-125; 2004.
Uluslararası Bildiri 
 • Prognostic Significance of Tumor Tissue Ferritin Level and Its Relationship with Other Prognostic Factors in Early Breast Cancer. EG Kandemir, L Akin, O Turken, M Yaylaci, A Ozturk, N Uskent 4üncü Balkan Askeri Tıp Kongresi, Bükreş, 1999.
 • Tamoxifen Causes Gallstone Formation H Uluutku, C Erenoglu, ML Akin, A Karadag, Y Kurt, T Celenk, A Batkin 39. Dünya Cerrahi Kongresi, Brüksel, 2001.
 • The Impact of C-erb-b2 on The Prognosis of Breast Cancer M Bagci, H Uluutku, C Erenoglu, ML Akin, Y Kurt, S Demirbas, M Yildiz, T Celenk 7. Balkan Askeri Tıp Kongresi, Atina, 2002.
 • Prognostic Signifiance of C-Erb B-2 Expressions and its Relationship With Other Prognostic factor in Breast Carcinoma M. Bağcı, T. Celenk, M.L. Akın, O. Menteş, M. Özdemir, Ö. Özgül, T. Bilgin 10. Balkan Askeri Tıp Kongresi 02-06 Ekim 2005, Varna
 • The Efficacy of Probiotic (Lactobacillus Rhamnosus GG) and 5-ASA (Amino-Salicylic Acid) in The Treatment of Experimental Radiation Proctitis in Rats ML Akin, O Dandin, I Sucullu, AI Filiz, E Yucel, Y Kurt ASCRS Annual Scientific Meeting, San Antonio, 2012
Ulusal Bildiri 
 • Primer Meme Kanserinin Hormonoterapisinde Elastozisin Rolü. S Demireğen, A Batkın, E Filiz, L Akın Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1992.
 • Meme Başı Akıntısı ve Mikrodoçektomi M Çavuşoğlu, ML Akın, C Erenoğlu, E Filiz, A Batkın Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 1999.
 • Meme Kanserinde Prognozu Etkileyen Faktörler ML Akın, C Erenoğlu, Y Mercimek, E Filiz, A Batkın Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 1999.
 • Yara İyileşmesinde Bombesin ve Hiperbarik Oksijen Y Kurt, S Demirbaş, H Uluutku, C Erenoğlu, L Akın, M Yıldız, T Çelenk 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.
 • Bir Prognostik Risk Faktörü Olarak Aksiller Lenf Nodu Oranı Y Özdemir, A Z Balta, E Yücel, A İFiliz, İ Sücüllü, Y Kurt, ML Akın 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012
 • Spindle Hücreli Metaplastik Meme Kanseri: Olgu Sunumu D Ö Karakaş, A Z Balta, Y Özdemir, A İ Filiz, E Yücel, ML Akın 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012
 • Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında ROLL(Radioguided Occult Lesion Localization) Biyopsi Sonuçlarımız E Yücel, A Z Balta, A İ Filiz, Y Kurt, Ö Türkmenoğlu, M Urhan, ML Akın 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012
 • Eksizyonel Meme Biyopsisi Sonuçlarımız Y Özdemir, A Z Balta, E Yücel, A İ Filiz, Y Kurt, ML Akın 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012
Aldığı Toplam Atıf Sayısı
Kitapta Bölüm Yazarlığı 
 • M. Levhi Akın (Kitapta bölüm yazarlığı)
 • Kitap: Tiroid Hastalıkları (Editör: M. Özata)
 • Bölüm: Tiroid Hastalıklarında Cerrahi
 • İstanbul, 2005; 1.baskı, Epsilon Yayıncılık Ltd. Şti., s.355-407 .
   
 • M. Levhi Akın, Tuncay Çelenk (Kitapta bölüm yazarlığı)
 • Kitap: Travma (Editörler: C. Ertekin, K. Taviloğlu, R. Güloğlu, M. Kurtoğlu)
 • Bölüm: Savaş Cerrahisi
 • İstanbul, 2005; 1.baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti., s. 87-119.
   
 • M. Levhi Akın (Kitapta bölüm yazarlığı)
 • Kitap: Nütrisyon Temel Eğitimi (Editör: Y. Küçükardalı)
 • Bölüm: Parenteral Nütrisyon Komplikasyonları
 • İstanbul, 2005; 1.baskı, Gizben Matbaası, s.77-84 .
   
 • M. Levhi Akın (Kitapta bölüm yazarlığı)
 • Kitap: Hemoroid Hastalığı ve Tedavisi (Editörler: A. Baykan, M. Füzün, A. Zorluoğlu)
 • Bölüm: Epidemiyoloji
 • İstanbul, 2007; 1.baskı, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti., s.21-25.
   
 • Murat Kalemoğlu,M. Levhi Akın (Kitapta bölüm yazarlığı)
 • Kitap: Acil Cerrahi (Editörler: C. Ertekin, R. Güloğlu, K. Taviloğlu)
 • Bölüm: Yüzeysel Yumuşak Doku Enfeksiyonları
 • İstanbul, 2009; 1.baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, s. 701-716.
   
 • M. Levhi Akın (Kitapta bölüm yazarlığı)
 • Kitap: Kolon ve Rektum Kanserleri (Editörler: A. Baykan, A. Zorluoğlu, E. Geçim, C. Terzi)
 • Bölüm: Kolorektal Kanserlerde “Fast Track” Cerrahi
 • İstanbul, 2010; 1.baskı, Seçil Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San., s. 733-758.
   
 • M. Levhi Akın, Ergün Yücel, İlker Sücüllü (Kitapta bölüm yazarlığı)
 • Kitap: Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları (Editörler: B. Menteş, T. Bulut, Ö. Alabaz, S. Leventoğlu)
 • Bölüm: Retrorektal Tümörler
 • Ankara, 2011; 1.Baskı, Miki Matbaacılık San.ve Tic. Ltd. Şti., s. 233-252
Kitap Çeviri Editörlüğü 
 • M. Levhi Akın, İlker Sücüllü (Çeviri Editörleri)
 • Benign Anorektal hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri (Benign Anorectal Diseases – G.A. Santoro, G. Di Falco)
 • İstanbul, 2012, Habitat Yayıncılık, Birinci Baskı
Kitapta Bölüm Çevirisi 
 • M. Levhi Akın (Kitaptan bölüm çevirisi)
 • Kitap: Current Surgical Therapy (Editor: J.L.Cameron)
 • Bölüm: Dalak Hastalıkları, Güncel Cerrahi Tedavi, (Çeviri Editörü: S. Ergüney, Y. Çiçek)
 • İstanbul, 2001; 1.Baskı, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd Şti, s. 676-680.
   
 • M. Levhi Akın, Yavuz Kurt (Kitaptan bölüm çevirisi)
 • Kitap: Mayo Clinic Gastrointestinal Surgery (Editör: K.A. Kelly, M.G. Sarr, R.A. Hinder)
 • Bölüm: Kolonun Motor Bozuklukları: Konstipasyon (Çeviri Editörü: Y. Erbil, Ü. Değerli)
 • İstanbul, 2004; 1.Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd Şti, s. 475-487.
   
 • M. Levhi Akın (Kitaptan bölüm çevirisi)
 • Kitap: Laparoscopic Hernia Surgery (Editor: Karl A. LeBlanc)
 • Bölüm: Travmatik ve Nadir Görülen Fıtıklar (Çeviri Editörü: M. Ertem, Z. Malazgirt)
 • İstanbul, 2007; 1.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, s.209-215.
   
 • Levhi Akın (Kitaptan bölüm çevirisi)
 • Kitap: Akut Apandisit Tanı Tedavi ve Kanıta Dayalı Cerrahisi (Editor: Ake Andren-Sandberg and Bahadır M. Güllüoğlu)
 • Bölüm: Akut Apandisitli Hastaların Tedavisi ile İlgili Tedavi Değişkenleri (Çeviri Editörü: Ömer Günal)
 • İstanbul, 2008; 1.Baskı, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti., s 66-96.
   
 • M. Levhi Akın (Kitaptan bölüm çevirisi)
 • Kitap: Benign Anorektal hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri (Editör: G.A. Santoro, G. Di Falco)
 • Bölüm: Ultrasonografik Görüntülemede Temel İlkeler - G.A. Santoro (Çeviri Editörü: M. Levhi Akın, İlker Sücüllü)
 • İstanbul, 2012, 1inci Baskı, Habitat Yayıncılık, s 15-22
   
 • M. Levhi Akın (Kitaptan bölüm çevirisi)
 • Kitap: Benign Anorektal hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri (Editör: G.A. Santoro, G. Di Falco)
 • Bölüm: Endoanal ve Endorektal Ultrasonografide Yeni Teknik Gelişmeler - G.A. Santoro, B. Fortling (Çeviri Editörü: M. Levhi Akın, İlker Sücüllü)
 • İstanbul, 2012, 1inci Baskı, Habitat Yayıncılık, s 23-38
   
 • M. Levhi Akın (Kitaptan bölüm çevirisi)
 • Kitap: Benign Anorektal hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri (Editör: G.A. Santoro, G. Di Falco)
 • Bölüm: Davetli Yorumcu – M. Hünerbein (Çeviri Editörü: M. Levhi Akın, İlker Sücüllü)
 • İstanbul, 2012, 1inci Baskı, Habitat Yayıncılık, s 39-42
Bilimsel Ödül
 • Kolon ve Rektum Hastalıkları DergisiYayın Ödülü “Kolonoskopi Öncesi Barsak Temizliğinde Sodyum Fosfat ve Sennoid’in Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma” İ Sücüllü, Aİ Filiz, O. Okul, E Yücel, Y Kurt, ML Akın Kolon Rektum Hast Derg 18:133-137, 2008
 • 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri Ödülü “Mekanik Barsak Obstrüksiyonu Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Tanı Koyma Sürecinin Morbidite ve Mortaliteye Etkisi” C Yiğitler, ST Derici, E. Yücel, B. Güleç, ML Akın 17 Eylül 2011, Antalya
 • GATA “Cerrahi Tıp Bilimleri” Üçüncülük Ödülü 2013, Ankara
Dergilerde Editörlük ve Yayın Kurulu Üyelikleri
 • “Yoğun Bakım Dergisi” Editörlüğü
 • “Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi” Editör Yardımcılığı
 • “Balkan Military Medical Review” Editör Yardımcılığı
 • “Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery” Yayın Kurulu Üyeliği
 • Bağlantı“Balkan Military Medical Review” Yayın Kurulu Üyeliği
 • “Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi” Yayın Kurulu Üyeliği
Uluslararası Dergilerde Makale Danışmanlığı
 • World Journal of Surgery Makale Danışmanlığı
 • European Surgical Research Makale Danışmanlığı
 • Clinics Makale Danışmanlığı
 • Indian Journal of Surgery Makale Danışmanlığı
 • Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Makale Danışmanlığı
 • The Turkish Journal of Gastroenterology Makale Danışmanlığı
 • Balkan Military Medical Review Makale Danışmanlığı
 • Balkan Medical Journal Makale Danışmanlığı
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Makale Danışmanlığı
Ulusal Dergilerde Makale Danışmanlığı
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Çağdaş Cerrahi Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Endoskopik & Laparoskopik Cerrahi Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Gülhane Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Gazi Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Uluslararası Konferans Sunumları
 • 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2003, Cluj Napoca, Romanya – Round Table – Abdominal Wall Surgery
 • 10th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2006, Atina, Yunanistan – Round Table – Spatial Disorientation and Aviation Accidents
 • 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, 2008, Istanbul, Turkey – Anorectal Diseases Section – What is the Role of Diverting Stoma in Anastomotic Leakage?
 • 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ESTES), 2009, Antalya, Türkiye – Current Management of Anorectal Trauma Panel – Colostomy? When?
 • 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ESTES), 2009, Antalya, Türkiye – Perforated Sigmoid Diverticulitis (Operative vs. Nonoperative Management, Open vs. Laparoscopic Surgery, Stoma vs. Primary Anastomosis) – Discussion Panel
 • 32nd International Congress of European Hernia Society, 2010, Istanbul, Turkey – Main Session 2:Experts’ Techniques on Ventral Hernia Repair – Technical Management of the Open Abdomen
Uluslararası Konferans Oturum Başkanlığı
 • 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (EATES), 2002, İstanbul, Türkiye
 • 9th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2003, Antalya, Turkey
 • 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2006, Athens, Greece
 • 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2007, Poiana Brasov, Romania
 • 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2008, Kuşadası, Turkey – Organizing Committee
 • 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2008, Kuşadası, Turkey
 • 32nd International Congress of European Hernia Society, 2010, Istanbul, Turkey – Member of Faculty
 • 32nd International Congress of European Hernia Society, 2010, Istanbul, Turkey – Emerging Surgeons’ Session 1 - Moderator
 • 32nd International Congress of European Hernia Society, 2010, Istanbul, Turkey – Precongress Course on Laparoscopic Inguinal Hernia Repair - Moderator
 • 32nd International Congress of European Hernia Society, 2010, Istanbul, Turkey – Member of Poster Evaluation Committee
 • XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012, Istanbul, Turkey – Tips & Tricks: Surgical Treatment of Chronic Ulcerative Colitis - Chairman
 • XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012, Istanbul, Turkey – Video-Based Education Session How To Do It? - Chairman
 • XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012, Istanbul, Turkey – The Relation of Anatomy and Surgical Technique: Total Mesorectal Excision-Extralevator Abdominoperineal Excision, Ayhan Kuzu - Chairman
 • XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012, Istanbul, Turkey – Oral Presentations 13 - Chairman
 • 48th Congress of The European Society for Surgical Research, 2013, Istanbul, Turkey – Keynote Lecture 4 - Chairman
 • 48th Congress of The European Society for Surgical Research, 2013, Istanbul, Turkey – OP Session – Surgical Nutrition and Education - Chairman
Ulusal Konferans ve Panel Sunumları
 • V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi “Karıniçi Enfeksiyonlar – Minimal İnvaziv Yaklaşım” 25 Eylül 2004, Mersin
 • Ulusal Fıtık Kongresi “Kasık Fıtığı – Komplikasyonlar ve Önlemler” 21 Mayıs 2005, Kapadokya
 • 7. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi “İnguinal ve Ventral Herniler – İnguinal Hernilerde Laparoskopik Teknik ve Sonuçları” 21 Eylül 2005, İstanbul
 • Ulusal Cerrahi Kongresi “Fissür / Lateral İnternal Sfinkterotomi” 24-28 Mayıs 2006, Antalya
 • 2. Ulusal Fıtık Kongresi Oturum VI – Ventral Fıtık III “Yamalar ve Sorunlar“ 17-20 Mayıs 2007, Antalya
 • 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Kurs 3: Laparoskopik Splenektomi ve Sürrenalektomi “Laparoskopik Splenektomi, Cerrahi Teknik“ 1-4 Temmuz 2007, Antalya
 • 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Panel 4: Laparoskopik Dalak ve Pankreas Cerrahisi “Laparoskopik Splenektomi Sonuçları“ 1-4 Temmuz 2007, Antalya
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 “Rektal Prolapsus ve Tedavisi” 28-31 Mayıs 2008, Antalya
 • Ege Cerrahi Kongresi “Selim Anorektal Hastalıklar – Hemoroid Hastalığının Medikal ve Cerrahi Tedavisindeki Yeni Uygulamalar” 26 Nisan 2009, Çeşme-İzmir
 • 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Panel – Rektum Kanseri 2 – Lokal Eksizyon Radikal Cerrahi Olabilir mi?” 22 Mayıs 2009, Antalya
 • 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Tartışmalı Olgular – Kolorektal Travmalar” 22 Mayıs 2009, Antalya
 • 9. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi “Bilimsel Program ve Kongre Sonrası Kurslar – Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu” “Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Kavramlar” 31 Ekim 2009, Antalya
 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010 “Rektum Kanseri – Evrelendirme Nasıl Yapılmalı, Tedavi Seçimine Etkileri (ERUS, BT, MR, PET/BT)” 27 Mayıs 2010, Ankara
 • 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi “Zor Alt GİS Kanamalarına Yaklaşım” 18 Eylül 2011, Antalya
 • 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi “Günübirlik Cerrahi Uygulamalar - Benign Anorektal Hastalıklara Yaklaşım” 22 Eylül 2011, Antalya
 • 3. Ulusal Fıtık Kongresi “Karın duvarı fıtık onarımında tekniğe nasıl karar verelim?” - Konferans 14 Ekim 2011, Antalya
 • 18. Ulusal Cerrahi Kongresi Laparoskopik Cerrahi (Video Destekli) Sempozyumu – Laparoskopik Cerrahide Temel Kavramlar ve Tanımlar 23 Mayıs 2012, İzmir
 • 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Panel – İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Acil Durumlar – Perianal Patolojiler 22 Nisan 2013, Antalya
 • XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Uzmanla Kahvaltı – Hemoroid ve Fissür 16 Mayıs 2013, Antalya
 • XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Vaka Tartışmaları – Alt GIS Kanaması 17 Mayıs 2013, Antalya
 • 11. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi Laparoskopik Cerrahide Temel Prensipler Kursu – Açılış, Kursun Tanımı, Laparoskopinin Geçmişi ve Gelişimi 02 Ekim 2013, Bodrum Hastane İnfeksiyonları Paneli “Hastane İnfeksiyonları ve Antibakteriyel Direnç Sorunu” 28 Mart 2002, İstanbul
 • Nütrisyon Paneli “Perioperatif Nütrisyon (Peroperatuar, Operatuar, Postoperatuar) 19 Nisan 2002, İstanbul
 • Herni Paneli “Herni Onarımında Uygulanan Açık Ameliyatlar” 22 Mart 2005, İstanbul
 • Herni Paneli “Laparoskopik ve Açık Yöntemlerin Karşılaştırılması. Hangi Yaklaşım? Ne Zaman?” 22 Mart 2005, İstanbul
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları “Cerrahi Alan Enfeksiyonları: Tanım, Sınıflama, Epidemiyoloji, İnsidans” 12 Nisan 2005, İstanbul
 • Nütrisyon Temel Eğitim Kursu “Parenteral Nütrisyon Komplikasyonları” 20-22 Aralık 2005, İstanbul
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği – Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı “İleri Evre Sirozda Kırılma Nortası: Özofagus Varisleri – Varis Kanaması Tedavisinde Cerrahi Yaklaşım” 19 Nisan 2006, İstanbul
 • 3. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu Panel-7: Hemoroidal Hastalıkta Tedavi ve Cerrahi Sonrası Problemler “Cerrahi Dışı Girişimler Nedir? Medikal Tedaviye Üstünlükleri Var mı?“ 12-14 Nisan 2007, Adana
 • 3. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu “İnteraktif Olgu Sunumları-4“ 12-14 Nisan 2007, Adana
 • İstanbul Cerrahi Derneği – İstanbul Cerrahi Toplantıları
 • "Hemoroid Hastalığı" Paneli "Hemoroid Hastalığında Anatomi, Etyoloji ve Patogenez" 28 Mart 2008, İstanbul
 • Hemoroidal Hastalık ve Kronik Venöz Hastalık Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Eğitim Kursu "Hemoroidal Hastalık" 19 Nisan 2008, Samsun
 • Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Sempozyum ve Kursu "Kolon Kanseri" "Kolon Kanserinde Onkolojik Rezeksiyon Mümkün mü?" 29 Nisan 2008, Ankara
 • Lansman Toplantısı 2008 “Hemoroid: Güncel Tedavi Yaklaşımları” 23 Ekim 2008, İstanbul
 • Cerrahi Gastoenteroloji 2008 – 13. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu ve Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği 2008 Kış Sempozyumu “Panel – Anal Bölge Sorunlarına Yaklaşım – İyileşmeyen ya da Nükseden Fissüre Yaklaşım” 1 Kasım 2008, İstanbul
 • 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı “Kolorektal Cerrahi IV - Anorektal Cerrahi II – Anal Fistülün Cerrahi Tedavisi” 6 Mart 2009, Bursa
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – 4. Laparoskopi Kursu “Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Yaklaşımları” 04 Aralık 2009, Ankara
 • 4. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu Video-Anorektal Cerrahi-I- (Nasıl yapıyoruz?) “Perianal Apse-Fistül (Klasik yöntemler, yeni uygulamalar)“ 15 Nisan 2010, Adana
 • TKRCD Sonbahar Sempozyumu “Anal Potpori – Anal Fissür” 4-6 Kasım 2010, İzmir
 • 4. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı “Rektum Kanseri Tedavisi – Neoadjuvan Tedavinin Önemi” 19 Mart 2011, Bursa
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu Konferans: Konstipasyona Yaklaşım 16 Kasım 1012, Kayseri
 • TKRCD 6. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu Anal Fissür Tedavisi 14 Aralık 2013, Şanlıurfa
 • SET-DER Sağlık Konferansı “Meme Hastalıkları” 10 Ocak 2014, İstanbul
Ulusal Konferans ve Panel Oturum Başkanlığı
 • VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi “Oturum 17 Başkanlığı” 15 Eylül 1999, Antalya
 • V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi “Oturum-4 Başkanlığı” 17 Kasım 2005, Antalya
 • Nütrisyon Temel Eğitim Kursu “4üncü Oturum Başkanlığı” 20 Aralık 2005, İstanbul
 • 2. Ulusal Fıtık Kongresi Poster Değerlendirme (P01-P10) 17-20 Mayıs 2007, Antalya
 • Ulusal Cerrahi Kongresi “PT-57 Poster Turu Jürisi” 27 Mayıs 2006, Antalya
 • 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi “Düzenleme Kurulu Üyeliği“ 1-4 Temmuz 2007, Antalya
 • XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Açık Oturum – Panel 7: Oturum Başkanlığı” 30 Ağustos 2007, Bodrum
 • Ulusal Cerrahi Kongresi “PT-49 Poster Turu Jürisi” 30 Mayıs 2008, Antalya
 • Ulusal Cerrahi Kongresi “Sözlü Sunu Oturumu 24 / Kolorektal Cerrahi/Genel Cerrahi” 31 Mayıs 2008, Antalya
 • Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşım Paneli “Moderatör” 31 Ekim 2008, İstanbul
 • Ege Cerrahi Kongresi “Sözlü Sunu Oturumu - Moderatör” 24 Nisan 2009, Çeşme-İzmir
 • Ege Cerrahi Kongresi Bağlantı“Poster Jürisi” 23-26 Nisan 2009, Çeşme-İzmir
 • 16. Askeri Tıp Kongresi “Yönetici – Kitlesel Yaralanmalarda Kurumsal Davranış Planlaması” 02 Mayıs 2009, İstanbul
 • 16. Askeri Tıp Kongresi “Poster Yönetimi” 30 Nisan - 02 Mayıs 2009, İstanbul
 • 15.12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Tartışmalı Serbest Bildiriler – Moderatör” 22 Mayıs 2009, Antalya
 • Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları “Kolon Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi – Oturum Başkanı” 03 Ekim 2009, İstanbul
 • 17. 9. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi “Laparoskopik Cerrahide Seçilmiş Videolar - Moderatör” 29 Ekim 2009, Antalya
 • 9. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi “Düzenleme Kurulu Üyeliği” 28-31 Ekim 2009, Antalya
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – 4. Laparoskopi Kursu “Ameliyathaneden Canlı Yayın (İnteraktif) - Moderatör” 05 Aralık 2009, Ankara
 • Venöz Tromboemboli Profilaksisinin Önemi “Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu – Moderatör” 11 Aralık 2009, İstanbul
 • Benign Meme Kitlelerine Yaklaşım “Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantısı – Moderatör” 25 Aralık 2009, İstanbul
 • 10. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi “Video Bildiri Oturumu 4: Kolorektal, Solid Organ – Oturum Başkanı” 29 Nisan 2011, İstanbul
 • 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Panel: Nasıl Yapıyorum? 1 – Moderatör” 19 Mayıs 2011, Antalya
 • 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Satellit Konferans: Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar – Moderatör” 19 Mayıs 2011, Antalya
 • 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Seçkin bildiriler eşliğinde panel: Kolorektal Kanser – Moderatör” 21 Mayıs 2011, Antalya
 • 3. Ulusal Fıtık Kongresi “Katmanlara ayırma: Endikasyon, teknik ve sonuçlar – Oturum Başkanı 15 Ekim 2011
 • İstanbul Endokrin Toplantıları Hipertiroidi - Oturum Başkanı 06 Nisan 2012, İstanbul
 • TKRCD İlkbahar Sempozyumu – Pratik Uygulama Esasları Sempozyum Başkanı 13-15 Nisan 2012, Edirne
 • 18. Ulusal Cerrahi Kongresi Laparoskopik Cerrahi (Video Destekli) Sempozyumu – Oturum Başkanı 23 Mayıs 2012, İzmir
 • 18. Ulusal Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri Oturumu 10 / Kolon – Rektum Cerrahisi - Oturum Başkanı 25 Mayıs 2012, İzmir
 • 18. Ulusal Cerrahi Kongresi Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Öğretim Konferansı – Fekal İnkontinansta Güncel Tedavi Seçenekleri – Oturum Başkanı 25 Mayıs 2012, İzmir
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 8. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu Canlı Ameliyat - Oturum Başkanı 15 Aralık 2012, Bursa
 • Meme Kanserinde Hormon Replasman Tedavisi “Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantısı – Moderatör” 18 Ocak 2013, İstanbul
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı 08-09 Mart 2013, İstanbul
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu Canlı Ameliyat - Oturum Başkanı 09 Mart 2013, İstanbul
 • XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Bildiri Değerlendirme Jürisi” 16 Mayıs 2013, Antalya
 • XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “E-Poster Bildiri Değerlendirme Jürisi” 17 Mayıs 2013, Antalya
 • 11. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi Laparoskopik Cerrahide Temel Prensipler Kursu – Kurs Yöneticisi 02 Ekim 2013, Bodrum
 • 39. 11. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi – Oturum Başkanı 03 Ekim 2013, Bodrum
 • 11. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi Şeçilmiş Bildiri Oturumu – Değerlendirme Jürisi 04 Ekim 2013, Bodrum
 • Modern Türk Tıp Eğitiminin 115’inci Yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinin Tarihçesi ve Askeri Tababetin Gelişimindeki Rolü Sempozyumu “Moderatör” 23 Aralık 2013, İstanbul
 • MAYMET Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantısı “Oturum Başkanı” 24 Ocak 2014, İstanbul
 • Kolorektal Kanserli Hastalara Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar Sempozyumu “Oturum Yöneticisi” 31 Ocak 2014, İstanbul
 • II. Kronik Yara & Stoma Hemşireliği Kursu “Stoma I – Oturum Başkanı” 13 Mart 2014, İstanbul
Tez Yöneticiliği
 • “Kısa Barsak Sendromunda İntestinal Adaptasyona Bombesin ve Enteral Beslenme Solüsyonlarının Etkisi” (2001) (4 yıl)
 • “Mezenterik İskemi Tanısında D-Dimer’in Önemi” (2001) (4 yıl)
 • “Kolon Anastomozlarının İyileşmesinde Isı İle Ön Hazırlık ve Preoperatif Isıtma Uygulamalarının Etkisi (Deneysel Çalışma)” (2002) (4 yıl)
 • “Postoperatif İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Preoperatif Isıtma, Isıyla Ön Hazırlık ve Karboksimetil Selüloz-Hyaluronik Asidin Etkileri” (2002) (4 yıl)
 • “Deneysel Peritonit Oluşturulan Sıçanlarda Kolon Anastomozuna Hiperbarik Oksijen Uygulamasının Etkileri” (2003) (4 yıl)
 • “Deneysel Abdominal Sepsis Oluşturulan Sıçanlarda İmmunsupresif Ajanların İnflamatuar Cevap Üzerine Etkileri” (2004) (4 yıl)
 • “Sıçanlardaki Abdominal Duvar Defektlerinin Onarımında Resterilize Mesh Kullanımı” (2005) (4 yıl)
 • “Akut Karın Vakalarında D-Laktat Seviyesi ve Akut Apandisitin Ayırıcı Tanısında D-Laktat’ın Tanısal Değeri” (2005) (4 yıl)
 • “Papiller Tiroid Kanserlerinde Bcl-2, C-erbB-2, Cyclin D1 ve p53 Onkoprotein Ekspresyonlarının Prognostik Değeri” (2006) (4 yıl)
 • “Kolon Anastomozu Uygulanmış Sıçanlarda Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri” (2008) (4 yıl)
 • “Deneysel Peritonit Oluşturulan Sıçanlarda Kolon Anastomozunun Sağlamlığına, Probiyotik (LLG) Kullanımının Etkileri” (2009) (4 yıl)
 • “Rektum Kanserinde Endorektal Ultrasonografi ile Yapılan Evrelemenin, Patolojik Evreleme ile Karşılaştırılması” (2009) (5 yıl)
 • ”Doppler Ultrasonografi  Eşliğinde Hemoroidal Arter Ligasyonu’’ (2009) (5 yıl)
 • ”Deneysel Radyasyon Proktiti Oluşturulan Sıçanların Tedavisinde Probiyotik ve 5-Aminosalisilik Asit Etkinliklerinin Fekal Biyobelirteçler Yardımı ile Değerlendirilmesi” (2010) (5 yıl)
 • ”Kolorektal Kanserlerde Prognaostik Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Metastatik Lenf Nodu Oranının Klinik Önemi” (2012) (5 yıl)
Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği (59 adet)
Akademik Sınav Jüri Üyeliği (59 adet)
 • Yoğun Bakım Dergisi Editörlüğü
 • Balkan Military Medical Review Danışma Kurulu Üyeliği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • World Journal of Surgery Makale Danışmanlığı
 • Indian Journal of Surgery Makale Danışmanlığı
 • Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvasiv Cerrahi Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Turkish Journal of Gastroenterology Makale Danışmanlığı
 • Gülhane Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı
 • Gazi Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği
 • Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • St Mark’s Association
 • International Society of Surgery (ISS)
 • Eoropean Society of Coloproctology (ESCP)
 • American Society of Colorectal Surgeons (ASCRS)
 • American Collage Surgeons (ACS)
 • European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde