Prof. Dr.

Mehmet Tahir Ünal

İç Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Hipertansiyon
 • Lipit ve kolesterol bozuklukları
 • Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)
 • Tiroit hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları ve yağlanması
 • İdrar yolu ve nöbrek hastalıkları
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Mide, bağırsak, karaciğer, dalak Hastalıkları
 • Safra kesesi ve pankreas hastalıkları
 • Lenf sistemi hastalıkları
 • Romatizmal hastalıklar, kas ve eklem ağrıları, Romatoid artrit, SLE, Vaskülitler, behçet hastalığı, miyalji, fibromiyalji, gut, eklem romatizması
 • Kemik erimesi,(osteoporoz)
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Ateşli Hastalıklar
 • Brusella, tifo, bağırsak parazitleri ve  diğer paraziter hastalıklar
 • Hepatitler
 • İmmün Sistem Hastalıkları (Bağışıklık)
 • Alerjik Hastalıklar
 • Karın Ağrısı, İshal, Kusma, Bulantı
 • Beslenme Bozuklukları, aşırı kilo ve zayıflık, genel durum bozukluğu. porotein ve enerji yetmezliği (Malabsorbsiyon)
 • Terleme halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi
 • Zehirlenmeler
 • Solunum sistemi hastalıkları; alt ve üst solunum yolunu tutan  akut ve kronik hastalıkları
 • Kan hastalıkları. kansızlık, vitamin eksiklikleri, trombosit hastalıkları, vs.
 • Sıvı ve elektrolit denge bozukluğu
 • Genel sağlık kontrolü (Check-Up)
 • Kanser taraması

Eğitim:
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Tıp Doktoru (Tabip Teğmen) - 1976
 • GATA Dahiliye Kliniğinde İç Hastalıkları Uzmanı - 1986
 • GATA İç Hastalıkları A.B.D Yarımcı Doçent - 1990
 • GATA İç Hastalıkları A.B.D. Doçent - 1992
 • GATA İç Hastalıkları A.B.D Profesör - 2003

Deneyim
 • GATA Stajyer Teğmenlik  1976-1977
 • Burdur 58. Topçu Er Eğitim Tugayında Sağlık Şube Müdürü ve 30 Yataklı İaşeli Revir Baştabipliği  1978-1981
 • Diyarbakır Asker Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlığı  1986-1990
 • GATA İç Hastalıkları B.D Başasistanlığı  1990-1994
 • GATA Acil Merkezi Dahili Yoğun Bakım sorumluluğu  1992-1999
 • Londra, St. Bartholomew’s and The Royal London School of Medicine-Department of Rheumatology, misafir öğretim üyeliği GATF Dekan Baştabip Yardımcılığı  1999
 • Tuğgeneralliğe Terfi  2007 Ağustos
 • GATA Askeri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü  2007-2010
 • Özel Çağ Hastanesi  2011-2013
 • Özel Akay Hastanesi  2013-2017
 • Özel Umut Hastanesi  2017-2019
Kitap ya da Bölüm Yazarlığı

1.    ÜNAL M.T, ÖZCAN N.:  Esansiyel (primer) Hipertansiyonun Fizyopatolojisi. Hipertansiyon (Ed: Prof.Dr. N. Özcan) : 15 – 40 (1995) ANKARA
2.    ÜNAL M.T: Kalsiyum- magnezyum- Fosfor Metabolizması ve Biyokimyası.  Osteoporoz (Ed: Doç.Dr.K. Sağlam)37 – 44 (1999) ANKARA
3.    ÜNAL M.T.: HBV Epidemiyolojisi .Kronik Viral Hepatitler (Ed: Prof.Dr. Özden UZUNALİMOĞLU, Fikri KOCABALKAN, Doç. Dr. Refik MAS) 8 – 17 (2000) ANKARA
4.    ÜNAL M.T.: Akut Zehirlenmeler. İç Hastalıkları Günleri (Ed: Prof. Dr. Fikri KOCABALKAN, Doç. Dr. Yavuz BAYKAL)  22 – 35 (2000) ANKARA
5.    ÜNAL M.T.: Akut ve Kronik Pankreatitte Epidemiyoloji, Etyoloji. Pankreatit (Ed: Doç. Dr. R. MAS, M.T. ÜNAL, F. KOCABALKAN) 11 – 23 (2001) ANKARA
6.    ÜNAL M.T.:Yaşlıda Paranteral Beslenme. Geriatrik Sendromlar.(ed: Ü. ATEŞKAN, R. MAS, H.DORUK, M.KUTLU, F. KOCABALKAN 17 – 33 (2001)
7.    CÖMERT B, ÜNAL T.: Asemptomatik Safra Taşlı Hastalara Yaklaşım. Safra Taşı Hastalığı (Ed: Doç. Dr. R. Mas, Yrd.Doç.Dr. B. CÖMERT, Yrd. Doç Dr. B. GÜLEÇ, Doç Dr. T. ÜNAL, Prof. Dr. F. KOCABALKAN) 25 – 29 (2001) ANKARA
8.    ÜNAL T.: Kemik iliği Transplantlı  Hastalarda  Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları (Ed: Doç Dr. T. HAZNEDAROĞLU, Prof. Dr. V. ÖZGÜVEN, Prof. Dr. M. PEKCAN)  320 – 326 (2001) ANKARA 
9.    ÜNAL T.: Nozokomiyal Gastrointestinal sistem İnfeksiyonları .Hastane İnfeksiyonları. (Ed: Doç Dr. T. HAZNEDAROĞLU, Prof. Dr. V. ÖZGÜVEN, Prof. Dr. M. PEKCAN) 283 – 291 (2001) ANKARA
10.    ÜNAL M.T.: Karaciğer Hastalarının Perioperatif Değerlendirilmesi. Hastaların Ameliyat Sürecinde Değerlendirilmesi.(Ed. Doç Dr. Y.BAYKAL, Prof. Dr. F. KOCABALKAN) 233 – 244 (2001) ANKARA
11.    ÜNAL M.T, ÖZCAN N.: ESANSİYEL (Primer ) Hipertansiyonun Fizyopatolojisi. Hipertansiyon (Ed. Prof. Dr. N. ÖZCAN)23 – 57 (2001)ANKARA
12.    ÜNAL M.T.: Akut Batınlı Hastaya Yaklaşım. İç Hastalıkları Günleri II. (Ed. Doç Dr. Y. BAYKAL, Prof. Dr. F. KOCABALKAN) 20 – 32 (2001)ANKARA
13.    ÜNAL M.T.: Safra Taşı Hastalığı Epidemiyolojisi ve Etyolojik Faktörler. Hepatobiliyer Hastalıklar, Safra Taşları, Kolestaz ve Viral Hepatitler. (Ed. Prof. Dr. Özden UZUNALİMOĞLU, Doç.Dr. Refik MAS, Prof. Dr. Fikri KOCABALKAN)  35-50.  2001 ANKARA 
14.    ÜNAL M.T.: Akut ve Kronik Pankreatitte Epidemiyoloji, Etyoloji. Pankreatit. (Ed: Doç.Dr. M. R. MAS, Doç. Dr. M.Tahir ÜNAL, Prof. Dr. Fikri KOCABALKAN) 11-23. 2001 ANKARA
15.    ÜNAL M.T.: Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesinin ve Alt Komitelerin Oluşturulması. Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hastane İnfeksiyonları Eğitim Kursu 19-23. Ekim 2001 ANKARA
16.    ÜNAL M.T.: İstemsiz Kilo Kaybı Olan Hastaya Yaklaşım. İç Hastalıklarında Karar Verme (Ed: Prof.Tbp. Tuğg. İ. Hakkı KOÇAR, Prof. Tbp. Kd. Alb. S. ERİKÇİ, Doç Tbp Alb. Y. BAYKAL)  31-41           2002 ANKARA
17.    ÜNAL M.T.: İstemsiz Kilo Kaybı Olan Hastaya Yaklaşım. İç Hastalıklarında Karar Verme (Ed: Prof.Tbp. Tuğg. İ. Hakkı KOÇAR, Prof. Tbp. Kd. Alb. S. ERİKÇİ, Doç Tbp Alb. Y. BAYKAL)  31-41           2002 ANKARA
18.    MAS M.R., CÖMERT B., GÜLEÇ B., ÜNAL T., KOCABALKAN F.: Safra Taşı Hastalığı . GATA ayın kitabı. Ocak 2001 ANKARA (Editörlük)
19.    MAS M.R., ÜNAL M.T., KOCABALKAN F.: Pankreatit. GATA basımevi 2001, ANKARA (Editörlük)
20.    BAYKAL Y., KOÇ B., SAĞLAM K., ÜNAL M.T., KOÇAR İ.H.: Hiperlipidemiler ve Tedavisi. GATA basımevi. 0cak 2002 (Editörlük)
21.    Hepatobiliyer Hastalıklar.: UZUNALİMOĞLU Ö, MAS M.R, ÜNAL T, KOÇAR İ.H  2002; ANKARA (Editörlük)
22.    ÜNAL M. T.;  Ateş ve çeşitleri. Fizik Muayene El Kitabı. Ed:  BAYKAL Y,  KOÇAR İ. H.:2004 (Bölüm yazarlığı)
23.    ÜNAL M.T:; Doku Beslenkesi . Damar Hastalıkları ve Embolik olaylar (Ed. YILMAZ  T, BAYKAL Y, TATAR H, KOÇAR İ. H, ŞEN D. 2004 (Bölüm yazarlığı)
24.    UZUNALİMOĞLU Ö., KOÇAR İ.H., MAS R., ÜNAL T.: Hepatoloji 2004 (Editörlük)
25.    KOÇAR İ.H., MAS R., ÜNAL M.T., ÖZÜTEMİZ Ö.: Pankreatitte Yeni Ufuklar. 2005 (Editörlük)
26.    Akut ve Kronik Pankreatitte Epidemiyoloji ve Etyoloji) Pankreatitte Yeni Ufuklar (Ed. KOÇAR İ.H., MAS R., ÜNAL M.T., ÖZÜTEMİZ Ö) 2005 ANKARA (Bölüm yazarlığı)
27.    MAS R., TAŞÖI İ., MAS N., İŞIK T., ÖZSARI L., ÇÖMERT B., ÖZKÖMÜR E., ÜNAL T ve ark.: Stellat Hücre ve İnflamasyon Hepatoloji 2005 (ed. Uzunalimoğlu Ö., Yurdaydın C., Mas R) 2005(Bölüm yazarlığı)
28.    MASR., MAS N., İŞIK T., TAŞÇI İ., YAMANEL L., CÖMERT B., DORUK H., ÜNAL T ve Ark) KOÇAR İ.H., MAS R., ÜNAL M.T., ÖZÜTEMİZ Ö.:  Pankreas Fibrozisi.: Pankreatolji 2005 (Ed. MAS R., ÜNAL T., ÖZÜTEMİZ Ö) 2005 ANKARA (Bölüm yazarlığı)
29.    MAS R., ÜNAL T., ÖZÜTEMİZ Ö. Pankreatoloji 2005ANKARA                   ( Editörlük)
30.    ÜNAL M.T.: Girişim Sonucu Gelişen Hastane İnfeksiyonları: Hastane İnfeksiyonları ed: PEKCAN M, PAHSA A, GÖRENEK L, BEŞİRBELLİOĞLU B. ANKARA 2005 (Bölüm editörlüğü) 
31.    ÜNAL M.T.: Cerrahi Hastalarda Antikoagülasyon. ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ. Ed: Prof. Dr. Selahattin ERİKÇİ, Pof. Dr. Yavuz BAYKAL 2006-ANKARA 
32.    UZUNALİMOĞLU Ö,YURDAYDIN C, MAS R, ÜNAL T.:Hepatolojide Yönelişler 2006/ANKARA (Editörlük) 
33.    ERİKÇİ S, MAS R, CÖMERT B, YAMANEL L, ÜNAL T, DORUK H.:21. Yüzyılda Sepsis Gerçeği. Mart 2006 / ANKARA (Editörlük

Bilimsel Yayınlar ve Bildiriler

1.    MAS R, SAĞLAMKAYA U, KUBAR A, ÇOLAKOĞLU M, ATEŞKAN U, ERDEM H, NALBANT S, EYILETEN T, CÖMERT B, UNAL T, KOCABALKAN F.: Hepatitis G Virus İnfection Among Patients Undergoing Hemodialysis. Nephron 247 – 248 (1998)
2.    CÖMERT B, MAS R, ERDEM H, DİNÇ A, SAĞLAMKAYA U, CİĞERİM M, KUZHAN D, UNAL T, KOCABALKAN F.:                İnsulin Resistance in Non–Alcoholic Steatohepatitis.                                 Liver,Pancreas and Biliary Tract  33:353-8; (2001)
3.    SÖNMEZ A, BULUCU F, ŞENER O, SERDAR M, UNAL T, ÇALIŞKANER Z, KOCABALKAN F.:                                     Erythropoietic Protoporphyria With Antinuclear Antibody Positivity:Avoiding Misdiagnosis of Systemic Lupus Erythematosus.                                                           Allergology ve Clinical Immunology. 47 – 48. (2000)
4.    .BAYKAL Y, BAYSALLAR M, KARAAYVAZ M, KOÇ B, MAS R. SALK M,ESİN N, ÖZET G, UNAL T, KOCABALKAN F.: Parvovirus B19 Antibodies in Diseases Associated With Vasculitis. Balkan Military Medical Review. 1 : 86 – 88 (1998)
5.    UNAL T, SAĞLAM K, BAYKAL Y, TURAN M, ÇALIŞ H, KOCABALKAN F.: Hypertensıon Prevalence Among Males Aged Between 20 – 30 .Balkan Mılıtary Medical Revıew
6.    UNAL M.T, TURAN M, SAĞLAM K, KOÇ B, BAYKAL Y, DORUK H, KOCABALKAN F.: Hypertensıon Prevalance Among Military Students. Balkan Military Medical Review 1999,282):81-82.
7.    KUTLU M, ÇORAKÇI A, SÜNGÜ F, ÜNAL T.: İnsüline Bağımlı Diabetes Mellitusta (Tip I) Lipoprotein Değişiklikleri Ve Değerlendirilmesi. Türk Diabet Yıllığı Sayı 6 Cilt 14 199 – 208. (1984)
8.    ÜNAL M. T, YÜRÜTKEN S, BARUT A, DEMİREL A.: Refrakter Kalp Yetmezliğinde Prazosin Etkinliği. GATA Bülteni 28 : 295 – 307. (1986)
9.    BAYKAL Y, ÖZDEMİR Ç, ÜNAL T, ARPACI F, ERİKÇİ S, KUTLU M.: Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Oral Kandidiazisin Diabetik Kontrol, Oral Protez Ve T Lenfosit Fonksiyonları İle İlişkisi. GATA Bülteni 33: 527 – 532. (1991)
10.    SAYAR H, KUTLU M, ÜNAL M.T, ABAYLI E, URAL U, ÖZDEMİR Ç.: Tip I Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Kompleman Düzeyleri. GATA Bülteni 33: 1113 – 1117. (1991) 
11.    SEVİNİR Ş, KUTLU M, SEVİNİR B, ERİKÇİ S, ABAYLI E, ÜNAL M.T.: Sağlam Olgularda Klorokinin Glikoz Homeostazı Üzerine Olan Etkisi. GATA Bülteni 33 : 683 – 689. (1991)
12.    SEVİNİR Ş, KUTLU M, SARP A, SEVİNİR B, SAYAR H, ÜNAL M.T: Amebik Kolit Ve Ülseratif Kolitin Ayırıcı Tanısında İndirek Hemaglütinasyon Testinin Önemi.  GATA Bülteni  33: 1243 – 1249.                  ( 1991)
13.    GÜLŞEN M, URAL A.U, KUTLU M, BEYAN C, ÜNAL M.T, SAYAR H.: Diabetik Hipertansiflerde Kaptopril’in Kan Basıncı Regülasyonuna Etkisi. GTA Bülteni 33 : 1227 – 1236. (1991)
14.    KUTLU M, ÜNAL M.T, SAYAR H, GÜLŞEN M, URAL A.U, ABAYLI E.: Diabetik Hipertansiflerde kaptoprilin Serum Ürik Asit Seviyesi Üzerine Etkisi.  GATA Bülteni 33 : 1237 – 1242 (1991)
15.    ÜNAL M. TAHİR.: 45 ve 172 Olguluk İki İnfeksiyöz Hepatit Epidemisi GATA Bülteni 33 : 223 – 235 (1991)
16.    ARPACI F, SAĞLAM K, ÜNAL T, ABAYLI E , NARİN Y , SAYAR H , KOCABALKAN F .: Yaşlılıkta Tiroid Fonksiyonları. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 1 : 115 – 120 (1991)
17.    SEVİNİR Ş, KUTLU M, AYRIM A, SEVİNİR B, SAYAR H,                    ÜNAL M.T.: Klorokinin Tip – II Diabetes Mellitusta Glikoz Regülasyonuna Olan Etkisi. GATA Bülteni 33 : 79 – 88 (1991)
18.    KOCABALKAN F, ÜNAL T, MAS R, BEYAN C, DİNÇ A.: Yaşlılarda Ölüm Habercisi Olarak QTc ve Kalp Hızının Değeri. Ankara Hst. Bülteni 26 : 193 – 196 (1991)
19.    KÖMÜRCÜ  Ş, SAYAR H, ÜNAL T, KUTLU M, ABAYLI E, ERİKÇİ S.: Tip II Diabetes Mellitusta Tiroid Hormonları.                              GATA Bülteni 34 : 111 – 115 (1992)
20.    ÖZATA M, AZAL Ö, ÜNAL M.T, BOLU E, ÇORAKÇI A, KURT İ, BEYHAN Z, ÖZGÜVEN M.A, GÜNDOĞAN M.A.: Tip – 2 Diabetes Mellitusta  Dawn Fenomeni. GATA Bülteni 34 : 493 – 505 (1992)
21.    ERİKÇİ S, BEYAN C, URAL A.U, ÜNAL M.T, DAĞISTAN N, YALÇIN A.: Rekombinant İnsan Granülosit Koloni – Stimüle Edici Faktör Ile Myelodisplastik Sendromlu Hastaların Tedavisi (ön  çalışma raporu). GATA Bülteni 34 : 851 – 858 (1992)
22.    YALÇIN A, URAL A.U, BEYAN C, KUTLU M, DAĞISTAN N, SAYAR H, ÜNAL M.T.: Hipertrigliseridemili Hastalarda Trombosit Agregasyonu. GATA Bülteni 34 : 517 – 523 (1992)
23.    ÜNAL M.T, SAYAR H, ERİKÇİ S, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Kısa Süreli Tedavide Omeprazolün Duodenal Ülserli Genç erkek Hastaların Gonad Ve Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi.Türk Tıp Araştırma Dergisi  10 : 215 – 216 (1992)
24.    BEYAN C, YALÇIN A, URAL A.U, DAĞISTAN N, ABAYLI E, SAYAR H, ÜNAL M.T.: Genç Erişkinlerde gözlenen ve Etyolojisi İzah Edilemeyen Tromboembolik  Olaylarda Protein C Düzeylerinin Araştırılması. GATA Bülteni 35 : 47 – 55 (1993)
25.    GÜLHAN M, ARAB H.C, ÜNAL M.T, ERTÜRK A, ALIN H.:Tüberküloz Plörezili Hastalarda Balgam,Bronş Lavajı ve Plevral Sıvıda AARB   Kültür Müsbetliği      GATA Bülteni 35 : 497 – 503 (1993)
26.    SEVİNİR Ş, BEYAN C, KUTLU M, URAL A.U ,BEYAN E,    ÜNAL M.T.: Alüminyum Hidroksit İçeren Antiasitlerin İnvivo Hipokolesterolemik Etkileri. GATA Bülteni 35 : 353 – 357 (1993)
27.    ARPACI F, KUTLU M, URAL A.U, ÖZET A, ÜNAL T ,KILINÇ C, AYRIM A, KOCABALKAN F, SAYAR H.: Changes İn Bone Mass And Biochemical İndices İn Patients Wiht Colles And Femoral Neck Fracture.Medical Research 11 :  37 – 43 (1993)
28.    ARPACI F, KUTLU M, URAL A.U, AYRIM A, SAYAR H, ÜNAL T, KOCABALKAN F, DAĞISTAN N.: Foton Absorpsiyometri İle Kırık Eşiklerinin Belirlenmesi.Ulusal Endokrinoloji Dergisi 3 : 271 – 278 (1993)
29.    KARALAR M, KOÇ B, BAYKAL Y, PAY S, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Kronik Karaciğer Hastalarında Kompleman ve İmmun Globülin Düzeyleri. G.K.K. I.Ulusal Tıp Sempozyumu 187-200 LEFKOŞE (1993)
30.    ÇETİN C, KUTLU M, BAYKAL Y, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Egzersizin Serum Lipid Profili Üzerine Etkisi G.K.K. I.Ulusal Tıp Sempozyumu 171-179 LEFKOŞE (1993)
31.    ABAYLI E, ERİKÇİ S, BAYKAL Y, ÜNAL M.T, SAĞLAM K, ÇETİNEL C, KOCABALKAN F.: Akut, Kronik Hepatitli ve Sirozlu Hastalarda Serum ferritin Serum Demir Düzeyleri.GATA Bülteni 36 : 33 – 39 (1994)
32.    KOÇ B, ÖZDEMİR Ç, ERİKÇİ S, GÜN H, ÜNAL M.T, BAYKAL Y, SAĞLAM K, KOCA BALKAN F.: Behçet Hastalarında Antifosfolipit Antikor düzeyleri. GATA Bülteni 36 : 467 – 470 (1994)
33.    MAS M.R, DİNÇ A, GÜRBÜZ A.K. ERİKÇİ S, ATEŞKAN Ü, SAĞLAM K, BAYKAL Y, ÜNAL T, KOCA BALKAN F.: 31 Semptomatik Kolelitiazisli Olgunun ESWL Sonuçları. Gastroenteroloji 5 : 418 – 420 (1994)
34.    MAS M.R, DİNÇ A, GÜRBÜZ A.K, ATEŞKAN Ü, GÖNLÜŞEN C, ÜNAL T, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÖZTÜRK E, KOCA BALKAN F.: The Evaluation of Hepatocyte Function After ESWL With Hepatobiliary Scintigraphy. Gastroenteroloji 5 : 144 – 146 (1994)
35.    ÇETİN A.T, SAĞLAM K, KOÇAR İ.H, GÜN H, ÜNAL T, BAYKAL Y, KOCABALKAN F.: Karditli ve Karditsiz Akut Eklem Romazitmalı Olgularda Antifosfolipid Antikorları. GATA Bülteni 37 : 235 – 239 (1995)
36.    BATTAL A, BAYKAL Y, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOVABALKAN F, AYDIN A, IŞIMER A.:Serbest Radikal Temizleyici Süperoksit Dismutaz Enziminin ve Serum Bakır,Çinko, Selenyum Düzeylerinin Diabetes Mellitusun Kronik Komplikasyonları ile İlişkisi.GATA Bülteni 37 : 218 – 222 (1995)
37.    BAYKAL Y, LEVENT H, ŞENER O, KOÇ B, MAS R, ÜNAL T, KOCABALKAN F.:Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Lipoprotein-A Düzeyleri.T.C.D.D Hastaneleri Tıp Bülteni 2 : 44 – 49 (1995)
38.    KOCABALKAN F, BAYKAL Y, ŞENER O, ÖZET A, KOÇ B, KÖMÜRCÜ Ş, ÜNAL T, ESKİN M, ERİKÇİ S.: Kanser ile Yaş Grupları Arasındaki İlişki.T.C.D.D Hastaneleri Tıp Bülteni 2: 35 - -39 (1995)
39.    KARALAR M., KOÇ B., BAYKAL Y., PAY S., ÜNAL T..Kronik Karaciğer hastlarında Kompleman ve immün globülin düzeyleri.        GKK Ulusal Tıp Sempozyumu kitabı 1993
40.    Çetin C., KUTLU M.,BAYKAL Y., ERİKÇİ S., ÜNAL T.:Bir grup askeri personelde egzersizin lipid profili üzerine etkisi.                                   GKK Ulusal Tıp Sempozyumu kitabı 1993
41.    KOÇ B, BAYKAL Y, MAS R, TOY B, PAY S, CÖMERT B, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Behçetli Hastalarda Sinovial Sıvı Özellikleri.  GATA Bülteni 38 : 342 – 346 (1996)
42.    BAYKAL Y, MAS R, KOÇ B, SAĞLAM K, PAY S, ERDEM H,   ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Kronik Karaciğer Hastalarında Serum Kompleman ve İmmun Globulin Düzeyleri. Endoskopi Dergisi 2 : 87 – 93 (1996)
43.    BAYKAL Y, KOÇ B, YAVUZ İ, KÖMÜRCÜ Ş, MAS R, ÖZET G, ÜNAL T, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Effect of Dexfenfluramine on Obesity. Medical Research 14 : 71 – 73 (1996)
44.    BAYKAL Y, TÜZÜN A, KÖMÜRCÜ Ş, KOÇ B, MAS R, ÖZDEMİR Ç, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase in Behçet’s Disease. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 16 : 270 – 273 (1996)
45.    MAS R, NALBANT S,  BAYKAL Y, ATEŞKAN Ü, DİNÇ A, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Antibodies Against Hepatitis C Virus in Hemodialysis Patients .Gastroenterology 7 : 293 – 294 (1996)
46.    BAYKAL Y, KOÇ B, ÖZET G, MAS R, KISA Ü, ŞALK M, YILMAZ M, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: The Changes of Plasma Lipoproteins in Patient  With Viral Hepatitis. Medical Research 14 :  59 – 62 (1996)
47.    BAYKAL Y, KOÇ B,  ŞENER O, NALBANT S, YILMAZ M, ÖZET G, ÜNAL M.T, KOCABALKAN F.: Supraventriküler Taşikardilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkileri. T.C.D.D hastaneleri Tıp Bilimleri  8  : 43 – 46 (1996)
48.    BAYKAL Y, KOÇ B, ŞENER O, MAS R, ERDÖL C, PAY S, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: İskemik Kalp hastalığı ile ABO Kan Grupları Arasındaki İlişki. T.C.D.D Tıp Bilimleri 8 : 38 – 42 (1996)
49.    BAYKAL Y, LEVENT H, KOÇ B, MAS R, ŞALK M, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Lipoprotein (a) Levels in Hemodialysis Patients With Chronic Renal Failure .Medical Research 14 : 78 – 80 (1996)
50.    BAYKAL Y, KOÇ B, GÜL E, ÇALIŞKANER Z, CÖMERT B, ÜNAL T, KUTLU M, KOCABALKAN F.: İnsulin Bağımlı Olmayan Diabetes Mellituslu Hastalarda Plazma Tromboksan ,Prostaksilin Düzeyleri ve Aspirinin Etkisi. GATA Bülteni 39 : 472 – 475 (1997)
51.    DORUK H, ÜNAL T, TURAN M, TOP C, SAĞLAM K, KOCABALKAN F.: İnflamatuvar Artritlerde Sinoviyal Sıvıda Eosınophıl Catıonıc Protein (ECP) Düzeyleri ve Tanısal değeri.GATA Bülteni 40 : 91 – 96 (1998)
52.    TOPC, VURAL A, ÜNAL T, DORUK H, SAĞLAM K, KOCABALKAN F.: Nefrotik Sendromlu Hastalarda Kronik Gastrit Helikobakter Pilori Prevalansı. GATA Bülteni 40 : 62 – 69 (1998)
53.    TARÇIN O, BAYKAL Y, SAĞLAM M, ÇALIŞKANER Z, CÖMERT B, BULUCU F, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Post ve Premenopozal Kadınlarda Deri Kalınlığı ile Deri Kollajen Miktarı Arasındaki İlişki. GATA Bülteni  40 : 169 – 171 (1998)
54.    TARÇIN O, BAYKAL Y, YÖNEM A, KOÇ B, POLAT Z, ÇAKIR B, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: The Effect of Alendronate Treatment on Bone Mineral Density and Biochemical Markers in Postmenopasual Women. Türkiye Tıp Dergisi 5 : 382 – 384  (1998)
55.    BAYKAL Y, YÖNEM A, TARÇIN O, KOÇ B, ÇAKIR B, CÖMERT B, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Comparison of Ultrasound Velocity Measurement With Dual – Energy X-Ray Absorptiometry in The Assessment of Osteoporosis in Elderly Women.Türkiye Tıp Dergisi  5 : 296 – 299 (1998)
56.    BAYKAL Y, YÖNEM A, ÇAKIR B, ÇALIŞKANER Z, ŞENĞÜL A, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: İnterleukin 1B Levels in Patients With Reactive Arthritis.Türkiye Tıp Dergisi 6 : 201 – 203 (1999)
57.    MAS M.R, ATEŞKAN Ü, İRFAN A, NALBANT S, DORUK H, ERDEM H, ÜNAL M.T, KOCABALKAN F.:Yaşlı Guinea PİG’lerde Kolesistokinin ve Eritromisinin,Safra Kimyası ve Safra Taşı Oluşumu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Geriatri 3 : 1 – 5 (2000) ANKARA
58.    ÜNAL M.T, YILMAZ H, MAS R, BAYKAL Y, KUTLU M, ÖZCAN N, KOCABALKAN F.: Hipertansif Hastalarda Hiperinsülineminin ADP ve Kollajenle Uyarılmış Trombosit Agregasyonu Üzerine Olan Etkisi. Endokrinolojide Yönelişler 9 : 18 – 25 (2000
59.    IŞIK A.TURAN, MAS.M.R,  CÖMERT B. ÜNAL. M.T, : Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Klinik Tanı ve Tedavi Güncel Gastroenteroloji. MART 2005
60.    IŞIK A.T., MAS M.R., CÖMERT B., ÜNAL M.T.: Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Klinik Tanı ve Tedavi. Güncel Gastroenteroloji 2005
61.    YALÇIN A, DAĞISTAN N, İMİRZALIOĞLU N, BEYAN C, URAL A.U, ŞAYLI B.S, SAYAR H,  ÜNAL M.T.: Bir thalessemia Minör Olgusunda Endoredüplikasyon Anomalisi GATA Bülteni 33 : 1395 – 1399 (1991)
62.    YALÇIN A, DAĞISTAN N, SAYAR H, ÜNAL M.T.: Tip I Gaucher Hastasında Enzim Tedavisi. GATA Bülteni 34 : 453 – 456 (1992)
63.    ÜNAL M.T, SAYAR H, ERİKÇİ S, ARPACI F, KOCABALKAN F, PABUŞÇU Y, CAN C.: Primer Kardiyak Liposarkom (Olgu Raporu) GATA Bülteni 34 : 203 – 210 (1992)
64.    ÖZCAN N, ŞENER O, ÜNAL M.T.: Sessiz Miyokard İskemisinin Tanı ve Tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 9 : 17 – 22 (1992)
65.    ÜNAL M.T, SAĞLAM K, KUTLU M.:İnfertil Çiftlerin Değerlendirilmesi. Endokrinoloji özel Ek : 24 – 29 (1992)
66.    KARALAR M, KOCABALKAN F, ÜNAL T, SAYAR H, BOLU E.: Şişmanlığın Metabolik ve Sağlık Komplikasyonları. Endokrinolojide Yönelişler  5 : 7 – 13 (1992)
67.    ÖZCAN N, BULUCU F, ÜNAL M.T.: Hipertansiyonun İlaçsız Tedavisi.Tıp Bilimleri Dergisi 12 : 231 – 234 (1992)
68.    DİNÇ A, ÖZCAN N, MAS M.R, ÜNAL T, PABUŞÇU Y.: Kronik Pulmoner Embolizm (Bir Olgu Nedeniyle).GATA Bülteni 35 : 177 – 188 (1993)
69.    MAS R, ARPACI F, BEYAN C, KAPTAN K, DİNÇ A, ÜNAL M.T, ATEŞKAN Ü, İMİRZALIOĞLU N, KOCABALKAN F.:Orantılı Boy Kısalığı, Normal Zeka ve Yüz Görünümü, Aort Stenozu, Multiple İskelet Deformasyonları ile Birlikte şiddetli Osteoporoz:Yeni Bir Sendrom mu? (Bir Olgu Raporu). Pediatri 2 : 152 – 157 (1993)
70.    MAS M.R, KUTLU M, DİNÇ A, ÜNAL M.T, SAYAR H, CAN C, KARAOVA S.: Mukozal Nöromalar Sendromu (Men II veya III) Bir klinikopatolojik Olgu Raporu. GATA Bülteni 35 : 163 – 170 (1993)
71.    BAYKAL Y, KOCABALKAN F, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÜNAL T, MAS R.: Kartagener Sendromu ile Birlikte Bulunan Konjenital Megakolon (Bir Olgu Nedeniyle). Optimal Tıp Dergisi 7 : 64 – 66 (1994)
72.    BAYKAL Y, PAY S, ÖZET G, ÜNAL T, ÖZDEMİR Ç, ÖZET A, KOCABALKAN F.: Endotelin . Tıp Bilimleri 16 : 9 – 13 (1996)
73.    BAYKAL Y, SAĞLAM K, ÖZUSLU B.A, CÖMERT B, GÜLEÇ M, MAS R, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Kızamık Enfeksiyonuna Bağlı Antifosfolipid Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle ).Tıp Bilimleri Dergisi 18 : 132 – 135 (1998)
74.    ÜNAL M.T.: Sık Rastlanan Nosokomial İnfeksiyonlar ve Korunma Yolları. Sendrom 11 : 70 – 80 (1999)
75.    ÜNAL M.T.: Takayasu Arteriti..Sendrom 12 : 54 – 60 (2000)
76.    ÜNAL. M.T.:Yaşlanmayla organ ve sistemlerde gözlenen değişiklikler. Eylül 2005 Kongre kitap bölümü
77.    Colles Fractures. VII BALKAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY  27 – 29 MAY,  1992  PLEVEN.
78.    ARPACI F, URAL A.U, KUTLU M, SAYAR H, UNAL T, BEYAN C, KOCABALKAN F.: Definction of Distal Radius And Femoral Neck Fracrure Thresholds Based Upon PHOTON Absroptiometry. VII BALKAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY  27 – 29 MAY IS 1992 PLEVEN.
79.    BAYRAKTAR M.Z, AVSEVER G, ALTINSOY H.İ, ABBANOĞLU K.F,  UNAL T.: Acquired Colour Discrımination Deficiencies Due to Blue – Green and Pure Green Laser Photo Coagulation.                                                29. INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE  18 – 25 SEPTEMBER 1993 ISTANBUL.
80.    OĞUZ Y, MAS R, DİNÇ A, ATEŞKAN Ü, GÖNLÜŞEN C, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Kalp Hastalığl Yönünden Asemptomatik Olan Diabetik Olgularda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyoğrafik Değerlendirilmesi.I. ULUSLAR ARASI HİPOGLİSEMİ VE ENDOKRİNOLOJ, SEMPOZYUMU 6 – 7 MAYIS 1993. İSTANBUL
81.    KUTLU M, GÜL E, KOÇ B, CÖMERT B, UNAL T.: Thromoboxane and Prostacyclın plasma Levels in Non İnsülin Dependet Diabetes, Relationships to Vascular Complication and Asprin’s effect.                           29. INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE                18 – 25 SEPTEMBER 1993. İSTANBUL.
82.    MAS R, DINÇ A, BEYHAN Z, YALÇIN A, BEYAN C, UNAL T.: Hyperfibrinogenemia and Vascular Complicatioons in Diabetes.                    29. INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE             18 – 25 SEPTEMBER 1993 İSTANBUL
83.    UNAL T, ATEŞKAN U, ERİKÇİ S, MAS R, KOCABALKAN F.: Poisoning Incıdence in Emergency Practice.                                                         29. INTERNATIONAL CONGRESS OF MILITARY MEDICINE              18 – 25 SEPTEMBER 1993 ISTANBUL
84.    MAS R, ATEŞKAN U, DINÇ A, MILLI U, BILGIN G, SAĞLAM K, UNAL T, BAYKAL Y, KARADEMİR N, YAVUZ I, KOCABALKAN F.:Acute tissue Response of Biliary and Gastrointestinal System to Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) İnfusıon İnto The Gallbladders of Rabbits.3. UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK June  25 – 29   1994 NORWAY.
85.    MAS R, ATEŞKAN U, DINÇ A, MILLI U, BILGIN G, GÖNLUŞEN C, UNAL T, SAĞLAM K, DAĞALP K, ALPER A, KARAEREN N, KOCABALKAN F.: İnvestigation of  Cholelitholytic and bioloc Effect of Methyl Tertiary Butyl ether (MTBE) in Dogs With İmplanted Gallstones. 3. UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK   June  25 – 29   1994 NORWAY.
86.    MAS R, ATEŞKAN U, DINÇ A, ERIKÇI S, UNAL T, SAĞLAM K, ERDEM H, KOCABALKAN F.: Effect of Oral Erythromycin on Gall Bladder Motility in Subjects With Gallstones. 3. UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK June  25 – 29   1994 NORWAY.
87.    MAS R, ATEŞKAN U, DINÇ A, ERIKÇI S, SAĞLAM K, UNAL T, GÜRBÜZ A.K, KOCABALKAN F.: The Evaluation of Gall Bladder Motility Before and After Extracorporeal Shock – Wave Lithotripsy (ESWL). 3. UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK   June  25 – 29   1994 NORWAY.
88.    ATEŞKAN U, MAS R, DINÇ A, SAĞLAM K, ERIKÇI S, UNAL T, NALBANT S, BAYKAL Y, KOCABALKAN F.: Effects of Erythromycin on GallBladder Function in Diabetic Patients With Autonomic Neuropathy. 3. UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK June  25 – 29   1994 NORWAY.
89.    NALBANT S, UNAL T, ERIKÇI S, KOCABALKAN F, MAS R, SINOPLU Y.: Hemotologİc Parameters of Turkey According to Geographical Properties. NATO MILITARY AND CIVIL 3 rd BLOOD CONFERENCE 16 – 21 MAY 1994 İSTANBUL
90.    MAS R, ATEŞKAN Ü, DINÇ A, SAĞLAM K, UNAL T, NALBANT S, TOP C, KOCABALKAN F.:Pancreatic Ultrasonographic Measurements in non – insülin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) Patients.  4th UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK  17 – 21 SEPTEMBER 1995
91.    ATEŞKAN U, MAS R, NALBANT S, SAĞLAM K, TURAN M,           UNAL T, KOCABALKAN F.: Effect of Oral Cholestyramine on Gallbladder Motility in Gallstone Patients.                                                                    ENDOSCOPİC AND RELATED ABSTRACTS OF THE 4th UEGW             17 – 21 SEPTEMBER 1995 BERLIN.
92.    UNAL T, SAĞLAM  K, BAYKAL Y, TURAN M, ÇALIŞ  H, KOCABALKAN F.:Hypertension İncidence Among Males of Ages Between 20 – 30 .TURKİSH – GERMAN JOİNT Meeting on Hypertension and Atherosclerosis. 21 – 25 April 1996 MARMARİS.
93.    BAYKAL Y, MAS R, KOÇ B, LEVENT H, UNAL T, KOCABALKAN F.: Lp(a) Levels in Hemodialysis Patients With Chronic Renal Failure.  1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE   6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
94.    SARAÇOGLU E, BAYKAL Y, MAS R, KOÇ B, UNAL T, ÖZCAN N.: Effect of Cilazapril on Ventricular parameters, Serum Ace Levels And Blood Pressure in Hypertensivie Patients. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
95.    KOÇ B, BAYKAL Y, MAS R, UNAL T, ÖZTURK R, KOCABALKAN F.:  Soluble IL- 2 Reseptör Levels in Patients With Behçet’s Disease. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
96.    KOÇ B, BAYKAL Y, MAS R, UNAL T, ÖZTURK R, SAĞLAM K, ÖZDEMIR Ç, KOCABALKAN F.: Soluble CD44 Levels in Patients With Behçet’s Disease. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996. ISTANBUL
97.    UNAL T, TURAN M, BAYKAL Y, SAĞLAM K, NALBANT S, KOCABALKAN F.: Hypertension İncidence Among Males of Ages Between 20 – 30. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996, ISTANBUL
98.    SAĞLAM K, BAYKAL Y, MAS R, KOÇ B, UNAL T, ÖZDEMIR Ç.: Icam – 1 Levels in Patients With Behçet ‘s Disease. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
99.    BAYKAL Y, UNAL T, KARAAYVAZ M, MAS R, KOÇ B, ŞALK M, SAĞLAM K, KOCABALKAN F.: Parvovirus B19 Antibodies With Vasculitis Diseases.  1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
100.    BAYKAL Y, TÜZÜN A, KOÇ B, MAS R, UNAL T, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Superoxide Dismutase And Glutathione Prekxidase in Behçet’s Disease. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
101.    KOÇAR I.H, TURAN M, BAYKAL Y, UNAL T, KOCABALKAN F.: Heart İnvolvement in Scleroderma. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996 İSTANBUL
102.    KOÇ B, BAYKAL Y, MAS R, SAĞLAM UNAL T, KOCABALKAN F.: Antiphospholipid Antibodies Levels in Behçet ‘s Disease.                              1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE    6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
103.    KOÇ B, BAYKAL Y, MAS R, SAĞLAM UNAL T, KOCABALKAN F, SOYSAL S.: Toxoplasma İnfectıons in Patients Wıth SLE.                           1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE   6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
104.    BAYKAL Y, UNAL T, MAS R, KOÇ B, ŞALK M, SAĞLAM K, KOCABALKAN F.: Serum Lipids in  Patients With Hepatitis.                1st CONGRESS OF BALKAN MİLİTARY MEDİCAL COMMITTEE    6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
105.    UNAL T, TURAN M, KOÇ B, BAYKAL Y, SAĞLAM K, DORUK H, KOCABALKAN F.: İncidence of Hypertension Among Military Medical School students. 1st CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6 – 8 MAY, 1996 ISTANBUL
106.    TOP C, BAYKAL Y, KARAAYVAZ M, KOÇ B, MAS R, PAY S, ÇALIŞKANER Z, UNAL T, KOCABALKAN F.: Parvovırus B19 Antibodies in Vasculitis Syndrome . 8 th MEDITEREANEAN  CONGRESS OF RHEUMATOLOGY 24 – 26 June 1996, ISTANBUL.
107.    MAS R, KOÇ B, BAYKAL Y, TOY B, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Synovıal Fluıd Characterıstıcs in Behçet ‘s Disease.  8 th MEDITEREANEAN  CONGRESS OF RHEUMATOLOGY 24 – 26 JUNE 1996 ISTANBUL.
108.    BAYKAL Y, KOÇ B, ÖZTURK R, MAS R, SAĞLAM K, UNAL T, ÖZDEMIR Ç.: Soluble IL –2 Reseptör Levels in Patients With Behçet ‘s disease    .8 th MEDITEREANEAN  CONGRESS OF RHEUMATOLOGY 24 – 26 June 1996 ISTANBUL.
109.    UNAL T, BAYKAL Y, ÇALIŞKANER Z, PAY S, GÖK F, KOÇ B, KOCABALKAN F.: Evaluation of Syndactyly – Hypertension Relationship .2 nd CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE. 6 – 9 OCTOBER 1997 SOFIA.
110.    KILINÇ R, KUTLU M, BULUCU F, SAĞLAM K, YEŞILOVA Z, BAYKAL Y, ÜNAL T.: Steatohepatitli Hastalarda Hiperinsülinemik Öglisemik Klemp Tekniği ile İnsülin Direncinin Araştırılması:                       34. ULUSAL DİABET KONGRESİ VE 3. ULUSLAR ARASI OBEZİTE SEMPOZYUMU. 17 – 21 MAYIS 1998 ANKARA.
111.    BAYKAL Y, BULUCU F, ÖKTENLİ Ç, KOÇ B, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabetli Yaşlı Erkeklerde Deri Kalınlığı ile Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişki.               34. ULUSAL DİABET KONGRESİ VE 3. ULUSLAR ARASI OBEZİTE SEMPOZYUMU. 17 – 21 MAYIS 1998 ANKARA.
112.    ATEŞKAN Ü, MAS R, DORUK H, UNAL T, ERDEM H, SAĞLAMKAYA U, KOCABALKAN F.: Acute Tissue Response of Biliary and Gastrointestinal System to methyl – Tertiary- Butyl Ether İnfusion into The Gallbladder of Rabbits .BILE ACIDS IN HEPATOBİLİARY DİSEASE. 29 – 30 MAY, 1999 LONDON.
113.     UNAL T, YILMAZ H, MAS R, BAYKAL Y, KUTLU M, SAĞLAM K, ÖZCAN N, KOCABALKAN F.: Effects of Hyperinsülinemia on ADP  and Collagen İnduced Platelet Aggregatıon in Hypertensive.                    4. th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE  6- 10 JUNE 1999 ROMANIA.
114.    UNAL T, CÖMERT B, MAS R, ERDEM H, ÇINAR E, DINÇ A, SAĞLAMKAYA U, CIĞERIM M, KUZHAN O, KOCABALKAN F.: İnvestigating The İnsülin Resistance in Nonalcoholic Steatohepatitis With The Euglycemic Hyperinsülinemic İnsülin Clamp Technique. HEPATOLOGY 2000 4 – 6 MAY, 2000 MUNICH 
115.    MAS R, SAĞLAM KAYA U, ŞIMŞEK I, UÇKAYA G, YAMANEL L, DORUK H, ERDEM H, ÖZATA M, UNAL T, ÇINAR E, KOCABALKAN F.: The Effect of İnterferon – Alfa Treatment on Leptin , TNF- Alfa IL-4 Levels in Patients With Chronic Hepatitis C. HEPATOLOGY 2000  4 – 6 MAY, 2000 MUNICH
116.    MAS R, ATEŞKAN Ü, ÖZOTUK H, ERDEM H, SAĞLAMKAYA U, CÖMERT B, ERDEM G, UNAL T,KOCABALKAN F.. Short Term Ursodeoxycholic Acid Threapy and The in Vitro Contraction of Gallbladder Muscle Strips of The Patients With Cholesterol Gallstones. HEPATOLOGY 2000 4 – 6 MAY, 2000 MUNICH
117.    BAYKAL Y, YILMAZ İ, SAĞLAM K, GÖK F, ÇANDIR M, ÜNAL T, ERİKÇİ S, KOÇAR İ.H.: The Role of Cytokines In Rheumatoid Arthritis. 7th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDİCAL COMMITTEE. 6-10 OCTOBER 2002, ATHENS, GREECE
118.    MAS M.R., IŞIK A.T, COMERT B., SAYAL, A, MAS N, TAŞCI İ, YENER N, ÜNAL T., : Effect of. 3-aminobenzamid in experimental acute necrotizing pancreatitis. Gastroenterolgy Week Freiburg 2004
119.    ARPACI F, KUTLU M, ABAYLI E, URAL A.U, SAYAR H,     UNAL T, KOCABALKAN F.: Changes in Bone Mass and Biochemical İndices in Patıents With Femoral Neck Fractures. VII BALKAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY  27 – 29 MAY,  1992  PLEVEN.
120.    ARPACI F, KUTLU M, ABAYLI E, URAL A.U, SAYAR H, UNAL T, KOCABALKAN F.:Bone Mass and Its Relatıonshıp to Age , Sex and Menopause. VII BALKAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY  27 – 29 MAY, 1992 PLEVEN.
121.    ARPACI F, KUTLU M, UNAL T, SAYAR H, URAL A.U, BEYAN C, KOCABALKAN F.: Changes in Bone Mass and Biochemical İndices in Patıents With
122.    KUTLU M, ÇORAKÇI A, SÜNGÜ F, ÜNAL T.: İnsüline Bağımlı Diabetes Mellitus’ da (Tip I) Lipoprotein Değişiklikleri ve Değerlendirilmesi.  1984 DİABET GÜNLERİ 26 – 28 Nisan  1984, ANKARA
123.    ARPACI F, SAĞLAM K, ÜNAL T, ABAYLI E, KOCABALKAN F, NARİN Y.: Yaşlılıkta Tıroid Fonksiyonları.  XV. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ KONGRESİ    1 – 4 EKİM 1991, İZMİR 
124.    URAL A.U, ÜNAL T, KUTLU M, BEYAN C, SEVİNİR Ş.: Tip I Diabetes Mellitusta Serum Kompleman Düzeyleri. DÜNYA DİABET GÜNÜ VE 1991 ULUSAL DİABET KONGRESİ 27 – 29 MAYIS 1991, İSTANBUL
125.    KUTLU M, GÜLŞEN M, KÖMÜRCÜ Ş, URAL A.U, ÜNAL T.: Diabetik Hipertansiflerde Kaptoprilin Kan Basıncı Regülasyonuna Etkisi.  DÜNYA DİABET GÜNÜ VE 1991 ULUSAL DİABET KONGRESİ 27 – 29 MAYIS 1991, İSTANBUL
126.    KUTLU M, ERİKÇİ S, SAYAR H, ÜNAL T, ABAYLI K, GERİCH J.K.:  Nidom ‘lilerde  İnsülin Reseptör İnternalizasyonu ve Kinetiği . XV. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ KONGRESİ  1 – 4 EKİM 1991, İZMİR
127.    SAYAR H, ÜNAL T, ÖNDE M.E, KÖMÜRCÜ Ş, OĞUZ Y, ERİKÇİ S.: Postpartum Tıroid Fonksiyonları. XV. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ KONGRESİ  1 – 4 EKİM 1991, İZMİR
128.    ÜNAL T, SAYAR H, ÇETİN T, ÇAĞLAR K,ÖNDE N.E, KUTLU M.: Diabetik Hipertansiflerde Kaptoril’in Kan Basıncı Regülasyonuna Etkisi. XV. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ KONGRESİ  1 – 4 EKİM 1991, İZMİR
129.    DİNÇ A, BEYAN C, MAS M.R, ÜNAL T, KOCABALKAN F, ABAYLI E.: Yaşlılarda Olüm Habercisi Olarak QTc ve Kalp Hızının Değeri. 2.Cİ ULUSAL GERİATRİ KONGRESİ   HAZİRAN 1991, SAMSUN
130.    ARPACI F, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F, NARİN Y.:Yaşlılarda Tiroid Fonksiyonları. 2.Cİ ULUSAL GERİATRİ KONGRESİ   HAZİRAN 1991, SAMSUN
131.    ARPACI F, KUTLU M, URAL A.U, MAS R. AYRIM A, DİNÇ A, ÜNAL T, SAĞLAM K, KOCABALKAN F.: Apendiküler ve Vertebral İskelet Kemik Kütlelerinde Yaş ,Cinsiyet ve Menopozla Olan Değişiklikler.  1. EGE GERİATRİ KONGRESİ  27 – 29 NİSAN 1992, İZMİR
132.    ÜNAL T, SAYAR H, ERİKÇİ S, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Kısa Süreli Tedavide Omeprazolün Duodenal Ülserli Genç Erkek Hastaların Gonad ve Tiroid Fonksiyonlarına Etkileri. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ VE DİABET KONGRESİ 25 – 28 MAYIS 1992, BURSA 
133.    ÖZATA M, AZAL Ö, BOLU E, ÇORAKÇI A, ERBİL K, HAŞİMİ A, ÜNAL T, NARİN Y, BEYHAN Z, GÜNDOĞAN M.A.: Levotiroksin Supresyon Tedavisinin İzlenmesinde S–TSH ( IRMA) Ölçümünün Yeri. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ VE DİABET KONGRESİ 25 – 28 MAYIS 1992, BURSA 
134.    SAYAR H, MAS R, DİNÇ A, KARAOVA S, SAYAL A, ÜNAL T, OĞUZ Y, GÖNLÜŞEN C, IŞIMER A.: Kronik İnflamatuar Artritli Hastalarda Serum  Bakır,Çinko ve Selenyum Düzeyleri. VIII. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ  7 – 11 EYLÜL 1992, İSTANBUL
135.    DAĞALP K, MAS R, DİNÇ A, MİLLİ Ü, BİLĞİN G, ATEŞKAN Ü, GÖNLÜŞEN C, CAN N, ALPER A, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Safra Taşı İmplante Edilmiş Köpeklerde MTBE ‘ nin Kolelitolitik ve Biyolojik Etkilerinin Araştrılması. X. ULUSAL TÜRK GASTROENTERELOJİ KONGRESİ 3 – 7 EKİM 1993, BURSA
136.    KOCABALKAN F, BAYKAL Y, ERİKÇİ, S, ESKİN M, SAĞLAM K, ÜNAL T, MAS R.: Kanser Grupları ile Yaş Arasındaki İlişki. 2. GERİATRİ KONGRESİ OSTEOPOROZ SEMPOZYUMU  3 – 5 KASIM 1994, İZMİR
137.    MAS R, ATEŞKAN Ü, DİNÇ A, MİLLİ Ü, BİLGİN  C, ÜNAL T, SAĞLAM K, DAĞALP K, ALPER A, KARAEREN N, KOCABALKAN F.: Safra taşı İmplante Edilmiş Köpeklerde Metil Tert Bütil (MTBE) ‘ nin  Kolelitik ve Biyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi. XI.  ULUSAL TÜRK GASTROENTERELOJİ KONGRESİ 6 – 9 KASIM  1994, ANTALYA 
138.    MAS R, ATEŞKAN Ü, DİNÇ A, SAĞLAM K, BEYHAN Z, ÜNAL M. T, ERİKÇİ S, BEYAN C, KOCABALKAN F.: İnsüline Bağlı Olmayan Diabetes Mellituslu (NIDDM)  HastalardaUltrasonografik Pankreas Boyutları KONGRESİ. XI.  ULUSAL 6 – 9 KASIM 1994,ANTALYA
139.    MAS R, ATEŞKAN Ü, DİNÇ A, MİLLİ Ü, BİLGİN C, SAĞLAM K, ÜNAL T, BAYKAL Y, KARADEMİR N, BEYAN C, KOCABALKAN F.:Safra Keselerine Metil tert Bütil Eter (MTBE) İnfüzyonu Yapılan Tavşanlarda,Biliyer ve Gastrointestinal Sistemin Akut Doku Yanıtı      .XI. ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6 – 9 KASIM 1994,ANTALYA
140.    MAS M.R, ATEŞKAN Ü, DİNÇ A, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÜNAL M.T, BEYAN C, ESK,N M, KOCABALKAN F.: ESWL Öncesi ve Sonrasında Safra Kesesi Motilitesinin Değerlendirilmesi XI. ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6 – 9 KASIM 1994 ANTALYA
141.    MAS M.R, ATEŞKAN Ü, DİNÇ A, GÖNLÜŞEN C, ÜNAL T, SAĞLAM K, CÖMERT B, TOP C, KOCABALKAN F.: Semptomatik Safra Taşlı Hastaların Tedavisinde ESWL ve Adjuvan Oral Litolitik Tedavi Deneyimlerimiz. XI. ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6 – 9 KASIM 1994 ANTALYA
142.    MAS R, ATEŞKAN Ü, DİNÇ A, ERİKÇİ S, ÜNAL T, SAĞLAM K, ERDEM H, BEYAN C, KOCABALKAN F.: Safra Taşı Olan Hastalarda, Oral Eritromisin Alımının Safra Kesesi Motilitesi Üzerine Etkisi.XI. ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6 – 9 KASIM 1994, ANTALYA
143.    ATEŞKAN Ü, MAS R, DİNÇ A, GÖNLÜŞEN C, SAĞLAM K, ERİKÇİ S, ÜNAL T, NALBANT S, BAYKAL Y, BEYAN C, KOCABALKAN F.:Onotom Nöropati Gelişmiş Diabetik Hastalarda Eritromisinin Safra Kesesi Fonksiyonları Üzerine Etkisi. XI. ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6 – 9 KASIM 1994, ANTALYA
144.    MAS R, DİNÇ A, ATEŞKAN Ü, ÜNAL T, SAĞLAM K, BAYKAL Y, KOCABALKAN F.:Kantitatif Hepatobiliyer Sintigrafi ile ESWL Sonrası Hepatosit Fonksiyonların Değerlendirilmesi. XI.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 6 – 9 KASIM 1994, ANTALYA
145.    BAYKAL Y, KOÇ B, GÖNLÜŞEN C, MAS R, ÜNAL T, KUTLU M.. Hipertansif Hastalarda İnsülin Resistansı. 19. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ – DİYABETOLOJİ VE ENDOKRİN CERRAHİSİ KONGRESİ 28 – 31 MAYIS 1996, İSTANBUL
146.    BAYKAL Y, MAS R, KOÇ B, YAVUZ İ, ERDEM H, ÜNAL T, KUTLU M.:Romatizmal Hastalıklarda İnsülin Resistansı. 19. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ – DİYABETOLOJİ VE ENDOKRİ CERRAHİSİ KONGRESİ  28 – 31 MAYIS 1996, İSTANBUL
147.    KOÇ B, BAYKAL Y, ERDİL A, MAS R, ÜNAL T, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Diabetik Hastalarda Serum  Sialik Asit Düzeyinin Diabetik Retinopati ve Hipertansiyonla İlişkisi. 19. ULUSAL ENDOKRİNOLOJİ – DİYABETOLOJİ VE ENDOKRİ CERRAHİSİ KONGRESİ  28 – 31 MAYIS 1996, İSTANBUL
148.    BAYKAL Y, MAS R, KOÇ B, SAĞLAM K, ÜNAL T, ÇALIŞKANER Z, KOCABALKAN F.: Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Lipoprotein-A Düzeyleri. XIV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ. 4 – 7 HAZİRAN 1996. KAYSERİ
149.    BAYKAL Y, KOÇ B, MAS R, SAĞLAM K, ÜNAL T, ÖZÜTOK H, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Vaskülitle Seyreden Hastalıklarda Parvovirus B19 Antikorları. XIV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ. 4 – 7 HAZİRAN 1996. KAYSERİ
150.    BAYKAL Y, MAS R, KOÇ B, SAĞLAM K, ÜNAL T, DOĞRU T, KUTLU M, KOCABALKAN F.: İntihar Girişiminde Bulunanlarda Serum Kolesterol Düzeyleri. XIV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ. 4 – 7 HAZİRAN 1996. KAYSERİ
151.    BAYKAL Y, KOÇ B, MAS R, SAĞLAM K, ÜNAL T, ERDEM H, KOCABALKAN F.: Heptit Virüsü Antiaterojenik mi?. XIV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ. 4 – 7 HAZİRAN 1996. KAYSERİ
152.    BAYKAL Y, KOÇ B, MAS R, SAĞLAM K, ÜNAL T, NALBANT S, KUTLU M.: Hepatit Vakalarında Serum Lipidlerinde Meydana Gelen Değişiklikler. XIV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ. 4 – 7 HAZİRAN 1996. KAYSERİ
153.    ÜNAL T, CÖMERT B, KOÇ B, MAS R, KUTLU M.:Post ve Premenapozal Kadınlarda Deri kalınlığı ile Deri Kollajen Miktarı Arasındaki İlişki. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR
154.    TUNÇ G, CÖMERT B, ÜNAL T, ERDEM H, KUTLU M, KOCABALKAN F.: İnsüline Bağımlı Diabetes Mellituslu (Tip I) Hastalarda Hipoglisemiye Kontrregülatuar Hormon Cevabı. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR
155.    ARIKAN R, CÖMERT B, ÜNAL T,  SAĞLAMKAYA U, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Hiperinsülinemik Öglisemik Glukoz Klemp Tekniğini Kullanarak, Kalp Yetmezlikli Hastalarda İnsülin Direncinin Araştırılması. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR 
156.    ÜNAL T, CÖMERT B, KOÇ B, MAS R, PAY S, KUTLU M.:Tip II Diabetes Mellitusta Kan Basıncı ve Serum Lipidleri ile Karotis İntima – Media Kalınlığı Arasındaki İlişki. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR
157.    NALBANT S, ATEŞKAN Ü, CÖMERT B, MAS R, ÜNAL T, KUTLU M, ÖZDEMİR Ç, KOCABALKAN F.: Somatostatin Analoğu Olan Oktreotid, Diabetik Ratlarda Myointimal Hiperplaziyi Engelleyebilir mi?. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997,  İZMİR
158.    ARIKAN R, CÖMERT B, ATEŞKAN Ü, ÜNAL T, KOÇ B, SAĞLAM KAYA U, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Kalp Yetmezlikli Hastalarda  Plazma Katekolamin Seviyelerinin Araştırılması. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR
159.    ÜŞENMEZ T, ATEŞKAN Ü, ŞİMŞEK İ, CÖMERT B,  ÜNAL T, BAYKAL Y, KUTLU M, KOCABALKAN F.: Diyabetik Ratlarda Oktreotidin Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkileri. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR
160.    ÜNAL T, CÖMERT B, KOÇ B,MAS R, KUTLU M.:Tip II Diabetes Mellitusta Yaş, Cinsiyet, Sigara Kullanımı ve Vücut Kitle İndeksi ile Karotis İntima – Media Kalınlığı Arasındaki İlişki. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997,  İZMİR
161.    BAYKAL Y, KOÇ B, ÜNAL T, CÖMERT B, KOCABALKAN F.: Doksazosinin Kan Basıncı ve Lipid Profiline Etkisi. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR
162.    KOÇ B, ÜNAL T, CÖMERT B, MAS R, PAY S, TARÇIN O, KUTLU M.: Postmenapozal Kadınlarda Deri Kalınlığı ve Deri kolajen Miktarı ile Kemik Mineral Dansitesi Arasındaki İlişki. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997, İZMİR
163.    BAYKAL Y,  KOÇ B, ÜNAL T, ÇALIŞKANER Z, CÖMERT, KOCABALKAN F.: Tip II Diabetes Mellitusun Kronik Komplikasyonları ile Karotis İntima  - media Kalınlığı Arasındaki İlişki. XX. ULUSAL  ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 23 – 27 EYLÜL 1997,  İZMİR
164.    ÜNAL T, DORUK H, TURAN M, TOP C, SAĞLAM K, KOCABALKAN F.: İnflamatuvar artritlerde  Sinoviyal Sıvıda Eosinophıl Catıonıc Protein (ECP) Düzeyleri ve Tanısal Değeri. T.S.K. XIII ULUSAL ASKERİ TIP KONGRESİ 25 – 27 MART 1998, ANKARA
165.    TOP C, VURAL A, ÜNAL T, DORUK H, SAĞLAM K, KOCABALKAN F.: Nefrotik Sendromlu Hastalarda Kronik Gastrit ve Helikobakter Pilori Prevalansı. T.S.K. XIII ULUSAL ASKERİ TIP KONGRESİ 25 – 27 MART 1998, ANKARA
166.    BAYKAL Y, GÖK F, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Romatoid Artritli Hastalarda Serum sII-2R,TNFa, IL-6 ve IL-10 Düzeyleri.I . ULUSAL  İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ  3 – 7 KASIM 1999, ANTALYA
167.    BAYKAL Y, GÖK B, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.:Hipersensivitif vaskülitli Hastalarda Serum sIL- 2R TNF aIL-6 ve IL –10 Düzeyleri. I . ULUSAL  İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ  3 – 7 KASIM 1999, ANTALYA
168.    REHBER H, BAYKAL Y, KOÇ B, ÜNAL T, KACABALKAN F.: Obez Tip II Diabetiklerde Glisemik Kontrol Üzerine Sibutramin ve Kilo  Vermenin Etkileri I . ULUSAL  İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ  3 – 7 KASIM 1999, ANTALYA
169.    BAYKAL Y, GÖK F, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.:  FMF Hastalarında Serum sIL - -2R, TNF a, IL – 6 ve IL – 10 Düzeyleri.   I . ULUSAL  İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ  3 – 7 KASIM 1999, ANTALYA
170.    BAYKAL Y, GÖK F, SAĞLAM K, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Behçet Hastalarında Serum sIL – 2R, TNF a,IL – 6 ve IL – 10 Düzeyleri. I . ULUSAL  İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ  3 – 7 KASIM 1999,ANTALYA
171.    MAS R, BAYSAN A, ŞİMŞEK İ, YAŞAR M, ÖZYURT M, CÖMERT B, ATEŞKAN Ü, ÜNAL T, KOCABALKAN F.: Effectiveness of Early Versus Late Antibiotic Prophylaxıs on The prevention of Secondary Pancreatic Infection in Rats.GASTROENTEROLOGY 17. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI BİLDİRİLERİ 3 – 8 EKİM 2000 ANTALYA 
172.    MAS R, BABAOĞLU  E, ŞİMŞEK İ, BAYSAN A, YAŞAR M, ÖZYURT M. CÖMERT B, ÜNAL T, KOCABALKAN F.:The Effects of Combined Treatment With Desferrioxamine and Meropenem in Experımental Acute Pancreatitis. GASTROENTEROLOGY 17. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI  3 – 8 EKİM 2000, ANTALYA
173.    CEYLAN S, ÖZGÜVEN V, ÇAVDAROĞLU A, AYDOĞAN H, BAŞUSTAOĞLU A.C, ÜNAL T, PEKCAN M, YAĞCI A, HAZNECİ Z, HAZNEDAROĞLU T.: GATA Eğitim Hastanesinde 1999, 2000 ve 2001 Yıllarındaki Kontrollü Zorunlu Antibiyotik  Sarflarının Karşılaştırılması. HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2002. 11 – 14 NİSAN  SHERON HOTEL  ANKARA,
 
 • Türk Geriatri Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde