Prof. Dr.

Nesil Keleş

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Rinoloji ;Endoskopik Sinüs Cerrahisi(ESC), İleri ESC, Rinoplasti
 • Alerji
 • Pediatrik Otorinolarengoloji

14
h-index
30
uluslararası makale
Eğitim
 • 1976-1983 Bursa Anadolu Lisesi
 • 1983-1989 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1989-1994 İstanbul Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğencisi
 • 1994-1998 İstanbul Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzman Doktor
 • 1998- 2004 İstanbul Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Doçent Doktor
 • 26 Mart 2004-2019 İstanbul Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Profesor Doktor
 • 1 Mayıs-31 Mayıs 1991 Viyana Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bölümü, Viyana, Avusturya.
 • 1 Ağustos-31 Ağustos 1992 Ludwig-Maximillian Üniversitesi, Klinikum Grosshadern KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Münih, Almanya Haziran-Temmuz 1997
 • Utrecht Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Utecht, Hollanda
 • Liv Hospital Ulus
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus
 • İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Anadolu Sağlık Merkezi
Araştırma ve Yayınlar
A-ULUSLAR ARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER
SCI Expanded, “Social Science Citation Index” (SSCI), “Artsand Humanities Citation Index” (AHCI) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 • N. Keles, C. Ilicali , K. Deger . Objective and subjective assessment of nasalobstruction in patients undergoing endoscopic sinus surgery.Am J Rhinol. 1998 Sep-Oct;12(5):307 
 • N.  Keles  , C. Ilicali , K. Deger. Impact of airpollution on prevalence of rhinitis in Istanbul. ArchEnvironHealth. 1999 Jan-Feb;54(1):48-51.         
 • WM. Boek, N.Keles , K. Graamans  , EH. Huizing .Physiologic and hypertonic saline solutions impair ciliary activity in vitro. Laryngoscope. 1999 Mar;109(3):396-9. 
 • N. Keles  , C. Ilicali , K. Deger . The effects of different levels of airpollution on atopy and symptoms of allergic rhinitis. Am J Rhinol. 1999 May-Jun;13(3):185-90. 
 • RH. Temple, PR. Axon  , RT Ramsden  , N.Keles  , K. Değer  , E. Yücel .  Auditory rehabilitation in neurofibromatosistype 2: a case for cochlear implantation. J LaryngolOtol. 1999 Feb;113(2):161-3 . 
 • C. Ilicali , N. Keles , K. Deger , İ. Savas  . Relationship of passive cigarette smoking to otitis media.Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999 Jul;125(7) : 758-62.                                    
 • C. Ilicali , N. Keles  , K. Değer , OF. Sağun, Y. Guldiken . Evaluation of the effect of passive smoking on otitis media in children by an objective method: urinary cotinine analysis. Laryngoscope. 2001 Jan;111(1):163-7. 
 • E. Yücel, N. Keles, K. Arami, S. Orhan, K. Deger .Munchausen'ssyndrome: a case report with multiple symptoms. Otolaryngol Head Neck Surg. 2001 May;124(5):595-7. 
 • N. Keles ,B. Ahishali, C. Ilicali, K. Deger.Evaluation of ultrastructuralchanges in paranasal sinus mucosa after functional endoscopic sinus surgery in patients with chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol. 2001 Jul-Aug;15(4):225-9. 
 • E. Yücel, N. Keles, M. Ozturk, MA. Solmaz, K. Deger. Wegener's granulomatosis presenting in the sinus and orbit. OtolaryngolHeadNeckSurg. 2002 Oct;127(4):349-51. 
 • B. Erdamar, N. Keles  , A. Kaur  , Y. Suoglu, E.  Kiyak  . Expression of the the cyclin-kinase inhibitors p21(WAF1) and p27(Kip1) and the p53 tumor suppressorgenes in adult-onset laryngeal  papillomas. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2002 Nov;259(10):516-20.
 • N. Keles  , B. Erdamar  , A. Kaur , K. Deger  . p21, p53, and p27 Kip1 alterations in benign and malignant tumors of sinonasal epithelium. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Jul;129(1):77-84.  
 • Ç. Cuhadaroglu , N.Keles  , B. Erdamar, N. Aydemir  ,  E. Yücel,   F. Oğuz, K . Deger  . Body position and obstructive sleepapnea syndrome. Pediatr Pulmonol. 2003 Oct;36(4):335-8.
 • N.Keleş.Treatment of allergic rhinitis during pregnancy.Am J Rhinol. 2004 Jan-Feb;18(1):23-8.
 • Demirel T, Orhan KS, Keleş N, Değer K..Comparison of theefficacy of nasaldrop and nasal spray applications of fluticasone propionate in nasalpolyps.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008;18(1):1-6.
 • Orhan KS, Karabulut B, Keles N, Deger K.Evaluation of Factors Concerning the Olfaction Using the Sniffin' Sticks Test. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Oct 13.
 • Çomoğlu Ş, Keles N, Değer K.Inflammatory cell patterns in the nasal mucosa of patients with idiopathic rhinitis. Am J Rhinol Allergy. 2012 Mar-Apr;26(2):e55-62.
 • Çomoğlu Ş, Polat B, Çelik M, Şahin B, Enver N, Keleş MN, Sarı ŞÖ. Prognostic factors in head and neck mucosal malignant melanoma. Auris Nasus Larynx. 2018 Feb;45(1):135-142
 • Çomoğlu Ş, Orhan KS, Kocaman SÜ, Çelik M, Keles N, Değer K. Olfactory Function
 • Assessment of Blind Subjects Using the Sniffin' Sticks Test. Otolaryngol HeadNeck Surg. 2015 Aug;153(2):286-90.
SCI Expanded SSCI; AHCI; Kapsamı Dışındaki Yurtdışı Hakemli Dergilerdeki Makaleler
 • N.  Keles N, C. Ilicali  .The impact of outdoor pollution on upper respiratory diseases. Rhinology. 1998 Mar;36(1):24-7.                                       
 • N. Keles , K. Deger . Endonasal endoscopic surgical treatment of paranasal sinus inverted papilloma—first experiences.Rhinology. 2001 Sep;39(3):156-9.
 • N. Keles .Treating allergic rhinitis in the athlete.Rhinology. 2002 Dec;40(4):211-4.
 • Bilgic B, Mete O, Ozturk SA, Demiryont M,Keles N,Basaran M.Synovialsarcoma: a raretumor of larynx. PatholOncolRes. 2003;9(4):242-5. Epub 2003 Dec 22.
Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlar
 • K. Değer, T. Uluğ, N. Keleş, S. Manafoğlu, M. Üzeyir, A. Kızılağaçlı. Baş ve Boyun Kanser Cerrahisinde Seftriaksonla Perioperatif Profilaksi. ANKEM Dergisi 1990;4 (4): 496-499.   
 • K. Değer, T. Uluğ, T. Çilingiroğlu, N. Keleş, A. Kızılağaçlı. Kulak Meningiomu Örneğinde Sekonder Ekstrakranyal Meningiomlar. Türk ORL Arşivi 29(2):71-72; 1991.     
 • K. Değer, T. Uluğ, N. Keleş, T. Çilingiroğlu, M .  Üzeyir. Koanal Atrezide Acil Tanı ve Tedavi. Türk ORL Arşivi 1991; 29(2):104-105. 
 • I. Adalet, K. Değer, M. Üzeyir, T. Uluğ, N. Keleş, E. Yücel, S. Cantez. Larenks Tümörlerinde Primer Tümör ve Boyun Metastazlarının 99mTc(V) DMSA ile Gösterilmesi ve Bunun Tanıdaki Yeri. Türk Onkoloji Dergisi 1992; 9(3-4): 18-20.  
 • K. Değer, E. Yücel, N. Keleş, A. Erdil, Ö. Minareci, İ. Savaş, V. Kayhan. Koklear İmplantasyon ve Hasta Seçimi. Türk ORL Arşivi 1994; 34(1):136-139.               
 • K. Değer, N. Keleş, E. Yücel, A. Kızılağaçlı, İ. Savaş, T. Çilingiroğlu, S. Tuğrul. Paranazal Sinüs Patolojilerinde Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi. Türk ORL Arşivi 1994; 34(1): 38-41.  
 • N. Keleş, K. Değer, E. Yücel, İ. Savaş. Sorunlu Olgularda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi. KBB Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1996; 4(3):240-243        
 • N. Keleş, K.  Değer, E. Yücel, İ. Savaş. Allerjik Rinitli Hastalarda Flutikazon Propiyonat’ın Etkinliğinin Değerlendirilmesi. KBB Bülteni 1997; 4(1):3-6. 
 • N. Keleş, E. Yücel, K. Değer, B. Hafızali, ÖC. Ilıcalı. Nazal Obstrüksiyon Cerrahisinin Rinomanometrik Değerlendirilmesi. KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 1997; 5(2):95-97.  
 • N. Keleş, ÖC. Ilıcalı, Kemal Değer. İmmunoterapinin AllerjikRinit Üzerindeki Etkinliği: Klinik Değerlendirme ve Rinomanometrik Ölçüm. KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 1997; 5(3):141-144.  
 • N. Keleş, K. Değer, E . Yücel, Ö. Cenker Ilıcalı, İ. Savaş. Comparision of Skin Prick Test and RAST in the diagnosis of Allergic Rhinitis. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 30(2):64-69, 1997 
 • N . Keleş, ÖC. Ilıcalı, Y. Güldiken, K. Değer. Çocuk yaş grubunda endoskopik sinüs cerrahisi. KBB İhtisas Dergisi 2000; 7(1):18-22. 
 • S. Sencer, Z. Işık, Ö. Minareci, N. Keleş, K. Değer, A. Öztürk.Larenks Kanserlerinin Preoperatif  Değerlendirilmesinde BT, MRG ve Histopatoloji Bulgularının Karşılaştırılması.Türk Otolarengoloji Arşivi 2000; 38(3): 153-158. 
 • N. Keleş. KBB alanında lazer.Aktüel Tıp Dergisi 2000;5(3):65-67.
 • EA. Yücel, N. Keleş, M. Topal, K.  Değer. Supraglottik larenks kanserlerinde sağkalım. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2001;23:712. 
 • M. Özdemir, N. Keleş, E. Yücel, Ç. Çuhadaroğlu, K. Değer. Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi tedavisinde laser-assisted uvuloplastinin etkinliğinin değerlendirilmesi. KBB İhtisas Dergisi 2002 ;9(3):193-197.  
 • EA.  Yucel , A. Erdil , N. Keles  , MA.  Solmaz  , K.  Deger. Koklear implantasyonlu hastalarda işitme performanslarının karşılaştırılması. KBB İhtisas Dergisi. 2002;9(5):342-5.
 • S. Orhan, N. Keleş, EA. Yücel, K. Değer. Endonazal cerrahi sonrası nazal kavite bakımında Rhinomerforce 3 ile serum fizyolojik spreyin etkinliğinin  değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2002; 40(2):87-91. 
 • N. Keleş. Nazal spreylerde kullanılan BenzalkonyumKlorid’inmukozal etkileri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2003; 41(1):31-35. 
 • N.Keleş Tip Plastiği-KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım 2005:1(2):40-45
 • N.Keleş Pediatrik Rinosinüzitte Tanı ve Tedavi-Türkiye Klinikleri-J. Surg. Med. Sci2005,1(3):54-64
 • N.Keleş. Septoplasti   Komplikasyonları.   KBB ve   Baş  Boyun   Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Dergisi  2(3); 24- 28,2006
 • N.Keleş. Alerji Rinit Tanısında Deri Testleri. KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Dergisi:Mart, 3(1); 37-39, 2007.
 • N.Keleş. Allerji ve Otit. Güncel Çocuk Sağlığı . 1(2):2-96, 2007
 • N.Keleş. Hava Kirliliği ve Üst Solunum Yolları . Türkiye Klinikleri, Göğüs Hastalıkları. 1:2;2008
Kitap Bölüm Yazarlığı
 • N.Keleş. Rinosinüzit ve Alerji. Rinosinüzitler .Edtör A.Tekat, s:57-64,Deomed Medikal Yayıncılık 2008, İstanbul
 • N.Keleş. Pediatrik  Rinosinüzit. Editör : C.Cingi, s:258-273, Senk Matbaacılık, 2008,İstanbul
 • N.Keleş. Hava Kirliliği ve Allerjik Rinit Edtör B.Şekerel, s:43-52, Bilimsel Tıp Yayınevi  2010, Ankara
Yurtdışı Kitap Bölüm Yazarlığı
 • N.Keleş..Air Pollution and Upperways in ed (Koktürk N) Air Pollution and Respiratory effects. Research Sign Spot, 2010,Kerala,India
 • Türk KBB ve BBC Derneği (2.Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği)
 • Türk Rinoloji Derneği (Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği)
 • Avrupa Rinoloji Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde