Prof. Dr.

Ömer Faruk Aydın

Çocuk Nörolojisi

İlgi Alanları

 • Baş ağrısı, Baş dönmesi
 • Otoimmün/Nöroimmün hastalıklar
 • Epilepsi
 • Erken doğan ve/veya riskli bebeklerin nörolojik gelişimi ve izlemi
 • Beyin Felci (Serebral Palsi)
 • Otistik Spektrum Bozuklukları

Eğitimi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık Eğitimi:
 • Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık
 • Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Yandal Uzmanlık
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Çalıştığı Kurumlar
 • Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Araştırma Görevlisi
 • JGK Anıttepe Dispanseri, Askerlik Hizmeti
 • Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Başasistan
 • Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nörolojisi BD Öğretim Üyesi
 • Pediatrik Nöroloji Derneği (Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği),
 • Uluslararası Çocuk Nörolojisi Derneği (ICNA)
 • EuropeanPaediatricNeurologySocsiety (EPNS)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde