Prof. Dr.

Osman Murat Uyar

Göz Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Retina Dekolmanları (Yırtıklı ve/veya Traksiyonel)
 • Proliferatif Diyabetik Retinopati
 • Makula Deliği
 • Epiretinal Membran
 • Vitreomaküler Yüzey Patolojileri
 • Vitreus Hemorajileri
 • Travmatik Patolojiler
 • Göz İçi Yabancı Cisimler
 • Endoftalmi Medikal Retina
 • Retina Damar Hastalıkları
 • Diyabetik Retinopati
 • Hipertansif Retinopati
 • Retinal Arter ve Ven tıkanıklıkları
 • Makula (Sarı Nokta) Hastalıkları
 • Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı)
 • Santra Seröz Koroidoretinopati
 • Retina Yırtık ve Delikleri, Periferik Retina Dejenerasyonları
 • Retina Distrofileri (Retinitis Pigmentoza)
 • Arka Vitreus Dekolmanı (Uçuşan Cisimler ve Noktalar)
 • Retina Görüntüleme Yöntemleri: USG, FFA, ICG (İSYA), FOF (FAF), OKT (OCT), OKTA
 • İntravitreal enjeksiyon, LASER Fotokoagülasyon ve Fotodinamik Tedavi Uygulamaları
 • Katarakt Cerrahisi
 • Travma Cerrahisiİ
 • Medikolegal Oftalmoloji

9
h-index
14
uluslararası makale
Eğitim
 • 1974 - 1981 TED Ankara Koleji
 • 1981 - 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1988 - 1991 SSK İstanbul EH Göz Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimi
Deneyim
 • 1991 - 1992 KKK Ege Ordu Asker Hastanesi Göz Kliniği, İzmir.
 • 1992 - 2012 SB İstanbul EAH Göz Kliniği, Retina ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi
 • 2013 - 2019 TC Maltepe Üniversitesi Göz Kliniği, Retina ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi
Araştırma

Uzmanlık Tezi
 • Hemodiyaliz Programındaki Kronik Böbrek Yetmezliği Olgularındaki Göz Bulguları ve Hemodiyaliz Sırasındaki Göz İçi Basıncı Değişiklikleri (1991 - İstanbul)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • Kapran Z, Uyar M, Eltutar K, Dinçer N. One quadrant sub-Tenon's anaesthesia in anterior segment surgery. European Journal of Ophthalmology. 1996.6.131-136.
 • Xth Congress European Society of Ophthalmology’de poster olarak sunulmuştur, (Milano 1995).
 • Kapran Z, Atmaca LS, Albayrak Z, Uyar M, Eltutar K. Bilateral glaucomatous optic neuropathy in Takayasu's disease without cervical arterial stenosis. European Journal of Ophthalmology, (Case report). European Journal of Ophthalmology. 2001.11(1).93-97.
 • 4th International Symposium on Ocular Circulation and Neovascularization’da poster olarak sunulmuştur, (Budapeşte 1995).
 • Kapran Z, Uyar OM, Kaya V, Eltutar K. Recurrences of retinal detachment after vitreoretinal surgery and surgical approach. European Journal of Ophthalmology. 2001.11.166-170.
 • Kapran Z, Uyar OM, Bilgin BA, Kaya V, Cilsim S, Eltutar K. Diode laser transscleral retinopexy in rhegmatogenous retinal detachment surgery. European Journal of Ophthalmology. 2001.11.356-360.
 • Uyar OM, Kapran Z, Akkan F, Cilsim S, Eltutar K. Vitreoretinal surgery for retained lens fragments after phacoemulsification. European Journal of Ophthalmology. 2003.13.69-73.
 • XIIIrd Congress European Society of Ophthalmology’de serbest bildiri olarak sunulmuştur, (İstanbul 2001).
 • Sezgin Akçay B, Uyar OM, Akkan F, Eltutar K. Outcomes of 23-gauge pars plana vitrectomy in vitreoretinal diseases. Clinical Ophthalmology. 2011.5. 1771-177
 • Uyar OM, Kaya V. Pediatric IOL Opacification. Ophthalmology. 2012.8. 171
 • Uyar OM, Kaya V, Demircan A. Laser in situ keratomileusis after deep anterior lamellar keratoplasty. J Cataract Refract Surg. 2013.3. 482.
 • Kapran Z, Ozkaya A, Uyar OM. Hemorrhagic age-related macular degeneration managed with vitrectomy, subretinal injection of tissue plasminogen activator, gas tamponade, and upright positioning. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2013. 1; 44(5):471-476.
 • Ozdogan Erkul S, Kapran Z, Uyar OM. Quantitative analysis of subfoveal choroidal thickness using enhanced depth imaging optical coherence tomography in normal eyes. International Ophthalmology. 2014. 34(1):35-40.
 • Helvacioglu F, Sencan S, Yeter C, Tunc Z, Uyar OM. The outcomes of Ozil IP torsional microcoaxial phacoemulsification performed by tips with 30 and 45 degree aperture angles. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2014. 40(3):362-368.
 • Helvacioglu F, Yeter C, Sencan S, Tunc Z, Uyar OM. Comparison of two different ultrasound methods of phacoemulsification. Am J Ophthalmol. 2014. 158(2):221-226.
 • Helvacioglu F, Kapran Z, Sencan S, Uyar M, Cam O. Optical coherence tomography of bilateral nanophthalmos with macular folds and high hyperopia. Case Rep Ophthalmol Med. 2014. 2014:173853.
 • Helvacioglu F, Uyar OM, Sencan S, Tunc Z, Kapran Z. Helvacioglu reproducibility index: a new algorithm to evaluate the effects of misalignments on the measurements of retinal nerve fiber layer by spectral-domain OCT. Int J Ophthalmol. 2015. 18; 8(5):1008-1012.
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • Akçetin T, Eltutar K, Uyar M, Tortum Z. S.S.K. İstanbul Hastanesi arka kamara göziçi lens uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 2, 1991.69-71.
 • Duman R, Eltutar K, Alibaba M, Uyar M. Pterijiumların eksizyon-derivasyon otoplastisi tekniği ile tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 2, 1991.316-319.
 • Pekgür N, Uyar M, Eltutar K, Yücel S. Hemodiyaliz programındaki kronik böbrek yetmezliği olgularındaki fundus bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 3, 1991.118-122.
 • Sezer D, Eltutar K, Yağız O, Bayram C, Uyar M. Multipl sklerozda göz bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 3, 1991.198-202.
 • Uyar M, Eltutar K, Sezer D, Çetin T. Hemodiyaliz sırasındaki göz içi basıncı değişiklikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 3, 1991.278-282.
 • Sezer D, Eltutar K, Tortum Z, Uyar M, Pekgür N. S.S.K. İstanbul Hastanesi kontakt lens birimi terapötik lens uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 4, 1991.39-43.
 • Eltutar K, Tortum Z, Uyar M. Fuchs’ heterokromik iridosiklitisinde ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve kapsül içi lens implantasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 4, 1991.92-94.
 • Uyar M, Eltutar K, Yücel S, Sezer D. Hemodiyaliz programındaki kronik böbrek yetmezliği olgularındaki ön segment bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni. Öngör E, Mirzataş Ç, Ovalı T(ed.). İstanbul, Cilt 4, 1991.151-155.
 • Özkan A, Kapran Z, Eltutar K, Uyar M. Ameliyat öncesi pupil yorgunluğu. Türk Oftalmoloji Derneği 27. Ulusal Kongre Bülteni. Andaç K, Menteş J, Yağcı A(ed.). Yeniyol Matbaası, Marmaris, Cilt 2, 1993.1347-1354.
 • Kapran Z, Eltutar K, Uyar M, Gürkan S. Alternatif bir anestezi tekniğinin retina dekolman cerrahisinde kullanılması. Türk Oftalmoloji Derneği 27. Ulusal Kongre Bülteni. Andaç K, Menteş J, Yağcı A(ed.). Yeniyol Matbaası, Marmaris, Cilt 3, 1993.1516-1522.
 • Kapran Z, Eltutar K, Uyar M, Özkan A. Katarakt cerrahisinde bir kadrandan subtenon anestezi uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Aydın ÇR(ed.). Antalya, Cilt 1, 1994.143-145.
 • Özkan A, Kapran Z, Eltutar K, Uyar M, Akçetin T. İntraoküler lens implantasyonlarından sonra konsansüel kan - iris bariyer değişiklikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Aydın ÇR(ed.). Antalya, Cilt 1, 1994.149-151.
 • Özkara E, Kapran Z, Uyar M, Eltutar K, Beşkardeş S. Keeler ve Reichert nonkontakt aplanasyon tonometrelerinin Goldmann applanasyon tonometresi ile karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Aydın ÇR(ed.). Antalya, Cilt 2, 1994.701-703.
 • Özkara E, Eltutar K, Uyar M, Kapran Z, Tortum Z. Dejeneratif miyopide skleroplasti ameliyatları Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Aydın ÇR(ed.). Antalya, Cilt 3, 1994.912-913.
 • Kapran Z, Özkan A, Eltutar K, Uyar M, Dinçer N. Hafif optik ortam bulanıklıklarında fundus flöresein anjiografi kalitesinin arttırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni. Doğan ÖK, Aydın ÇR(ed.). Antalya, Cilt 3, 1994.1079-1080.
 • Uyar OM, Kapran Z, Tortum Z, Eltutar K, Dervişoğlu S. Bir olgu nedeni ile oküler iskemik sendrom. Retina - Vitreus. 1995.3.97-104.
 • Uyar M, Kapran Z, Koçak İ, Eltutar K. Psödofaklarda korneal ve lental astigmatizmanın değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği.30. Ulusal Kongresi Bülteni. Kural G, Duman S(ed.). Antalya, Cilt 2, 1996.162-165.
 • Kapran Z, Eltutar K, Uyar M, Çelik A. Pars plana vitrektomide erken dönem sonuçlarımız (Ön çalışma). Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongresi Bülteni. Kural G., Duman S(ed.). Antalya, Cilt 2, 1996.696-699.
 • Yıldırım S, Orak E, Uyar M, Caneroğlu H, Yağız O. Spontan intraserebral hematom olgularında hipertansiyon ve end-organ hasarı. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 1996.2- 2.93-96.
 • Uyar M, Eltutar K, Kapran Z, Kapran Y. Dev hücreli arterit. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 1996.26.114-123.
 • Kapran Z., Eltutar K, Uyar M, Özkan A. Retina dekolman cerrahisi sonrası oluşan sekonder glokom. Retina - Vitreus. 1997.5.16-19.
 • Kapran Z, Eltutar K, Uyar M, Çelik A. Proliferatif vitreoretinopatili hastalardaki pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi.1998.28.120-124.
 • Kapran Z, Eltutar K, Çelik A, Uyar M. Masif suprakoroideal hemorajinin ekografi ile takibi ve tedavi planlamasındaki önemi. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 1998.28.394-397.
 • Kapran Z, Uyar OM, Cilsim S, Eltutar K. Retina dekolman cerrahisinde diod laser ile transskleral retinopeksi (ön çalışma). Retina - Vitreus. 1999.7.17-23.
 • Kapran Z, Uyar M, Eltutar K, Özkan A. Transkleral arka kamara göz içi lens implantasyonunda bir yöntem "tek flep ile iki noktadan fiksasyon”. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 1999.29.46-49.
 • Kapran Z, Uyar M, Haberal Ş, Eltutar K. Retina dekolman cerrahisinde postoperatif eksplant çıkarılması. Retina - Vitreus. 1999.8.124-128.
 • Kapran Z, Uyar M, Eltutar K. Konvansiyonel retina dekolman cerrahisinde biyometrik değişiklikler. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 1999.29.357-360.
 • Koçak İ, Kapran Z, Uyar M, Eltutar K. Bir olgu nedeni ile kronik progresif eksternal oftalmopleji. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 1999.29.376-379.
 • Uyar M, Kapran Z, Türkmen D, Eltutar K, Ulutürk R. Povidon-iyot ve serum fizyolojik uygulamasının perilimbal konjonktival flora ve ön kamara kültür sonuçları üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 1999.29.475-480.
 • Kapran Z, Kapran Y, Türkmen D, Uyar M, Kaya V, Eltutar K. Katarakt cerrahisi sonrası toksik sütür reaksiyonu. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2000.30.708-713.
 • Özveren F, Uyar OM, Akçetin T, Samancıoğlu M, Umurhan J, Eltutar K. Vogt-Koyanagi-Harada sendromu: bilateral eksudatif retina dekolmanlı 3 olguda pulse kortikosteroid tedavisi ve klinik seyir. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2005.35.65-71.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Pars Plana Vitrektomide triamsinolon asetonid kullanımı Sonuçları. SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 2007.8.13-16.
 • Özçelik ND, Uyar M, Akkan F, Eltutar K. Transkonjonktival 23 G vitrektomi sonrası göz içi basıncı düzeyleri. SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 2008.9.61-63.
 • Uzunlulu Öİ, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Sonuçlarımız. SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 2008.9.159-164.
 • Dinç D, Uyar OM, Akkan F, Ekizoğlu A, Eltutar K. Katarakt Cerrahisi Sonrası Gelişen Yoğun Arka Kapsül Opasifikasyonlarında Pars Planadan 25 Gauge ile Yaklaşım Sonuçlarımız. İstanbul Tıp Dergisi. 2009.3.133-136.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Postoperatif Endoftalmi Olgularında 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız. İstanbul Tıp Dergisi. 2009.4.160-163.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Kombine 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi ile Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız. İstanbul Tıp Dergisi. 2009.4.167-169.
 • Uyar OM, Akkan F, Eryiğit T, Eltutar K. Pnömatik Retinopeksi Sonuçları. Retina - Vitreus. 2009.17.28-31.
 • Eryiğit T, Uyar OM, Akkan F, Eltutar K. Psödofakik Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisinde 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2009.39.276-282.
 • Akkan F, Dinç Dinçer, Uyar OM, Eltutar K. Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız. Retina - Vitreus. 2011.19.16-21.
 • Abul D, Uyar OM, Akkan F, Eltutar K. Vitreoretinal Cerrahi Anestezisinde Sub-Tenon Prilokain ile Prilokain-Bupivakain Kombinasyonunun Ağrı Skoru Karşılaştırılması. Retina – Vitreus. 2011.19.257-261.
 • Uyar OM, Yırtıklı retina dekolmanı önlenmesi, Türkiye Klinikleri Dergisi Retina Dekolmanları Özel Sayısı, 2016-50394.
KONGRE BİLDİRİLERİ (ULUSAL ve ULUSLARARASI)
 • Kapran Z, Eltutar K, Uyar M, Duman R. Laser fotokoagülasyonun endikasyonları ve kliniğimizdeki bir yıllık laser hastalarının SSK’ya maliyeti. 15. SSK Tıp Kongresi, Çeşme-İzmir, 1994.237.
 • Uyar OM, Kapran Z, Eltutar K, Tortum Z, Dervişoğlu S. A case of ocular ischemic syndrome due to giant cell arteritis. 4th International Symposium on Ocular Circulation and Neovascularization. Budapest, 1995.188.
 • Uyar OM, Kapran Z, Eltutar K, Tortum Z, Dervişoğlu S. Giant cell arteritis. Xth Congress European Society of Ophthalmology. Milano, 1995.210.
 • Dinçer N, Kapran Z, Akçetin T, Uyar M. Çocuklarda topikal steroidlerin göziçi basıncına etkileri. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi. Antalya, 1995.58.
 • Akçetin T, Kapran Z, Uyar M, Dinçer N. Oküler toksoplazmoziste arka segment bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi. Antalya, 1995.69.
 • Kapran Z, Akçetin T, Uyar M, Dinçer N. Serpijinöz koroidopatide immunosupresif tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi. Antalya, 1995.71.
 • Uyar M, Kapran Z, Çelik A, Eltutar K. İlk 100 olgudaki pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongresi. İstanbul, 1997.10.
 • Koçak İ, Uyar M, Kapran Z, Eltutar K. Diod laser ile transskleral siklofotokoagulasyon erken dönem sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongresi. İstanbul, 1997.21.
 • Kapran Z, Koç H, Uyar M, Koçak İ, Eltutar K. Silikon yağı kullanılan proliferatif diabetik olgulardaki sonuçlarımız ve başarıya etki eden faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi. İzmir, 1999.111.
 • Koç H, Uyar M, Bilgin B, Eltutar K. Comparison of the effectiveness of modified grid laser photocoagulation applied prior to and following to panretinal laser photocoagulation in patients with diabetic macular edema. XIIIrd Congress European Society of Ophthalmology. İstanbul, 2001.385.
 • Akkan F, Eltutar K, Kapran Z, Uyar M. Katarakt cerrahisine bağlı gelişen nükleus droplarda pars plana vitrektomi zamanının final vizyona etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Kongresi. İzmir, 2001.166.
 • Uyar OM, Öğreten Ö, Akkan F, Eltutar K. Fakoemülsifikasyon ile kombine posterior kapsüloreksisden silikon yağı çıkartılması ve AK GİL implantasyonu erken dönem sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi. İstanbul, 2003.268.
 • Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Vitrektomi sonrası katarakt gelişen hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi. İstanbul, 2003.94.
 • Akkan F, Uyar OM, Umurhan JC, Özveren F, Eltutar K. Grid laser fotokoagülasyonu uygulanmış diffüz diyabetik makula ödemli vakalarda pars plana vitrektomi ve iç limitan membran soyulması. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi. Antalya, 2004.160.
 • Umurhan JC, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Vitreusa lens dislokasyonlarında pars plana fakofragmantasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi. Antalya, 2004.240.
 • Sezgin Bİ, Akkan F, Uyar M, Umurhan J, Eltutar K. Yırtıklı retina dekolmanlarında konvansiyonel dekolman cerrahisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi. Antalya, 2004.242.
 • Akkan F, Uyar OM, Umurhan JC, Eltutar K. Psödofak retina dekolmanlarında cerrahi tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi. Antalya, 2004.244.
 • Akçetin T, Uyar M, Eltutar K. Göz tutulumlu Behçet hastalarında fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Kongresi. Antalya, 2004.251-252.
 • Aktaş S, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Psödofak retina dekolmanlarında vitreoretinal cerrahi: geç dönem sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi. Antalya, 2005.361.
 • Eryiğit T, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Makula deliği tedavisinde pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi. Antalya, 2005.361-362.
 • Akkan F, Uyar M, Aktaş S, Eryiğit T, Eltutar K. Yırtıklı retina dekolmanlarında primer pars plana vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi. Antalya, 2005.367.
 • Akkan F, Uyar M, Aktaş S, Eryiğit T, Eltutar K. Pars plana vitrektomi ve fakoemülsifikasyon + İOL kombinasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi. Antalya, 2005.368.
 • Akkan F, Uyar OM, Kocabora A, Aktaş S, Eryiğit T, Eltutar K.25 gauge sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.153.
 • Özçelik ND, Uyar OM, Akkan F, Eltutar K. Ön kamara ve pars plana yoluyla silikon yağı çıkartılması sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.157.
 • Uyar OM, Akkan F, Samancıoğlu M, Eltutar K. Evre D proliferatif vitreoretinopatiyle komplike retina dekolmanlarında vitreoretinal cerrahi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.160.
 • Akkan F, Uyar OM, Kocabora A, Aktaş S, Eryiğit T, Eltutar K. 25 gauge pars plana silikon alınması. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.375.
 • Karagöz E, Akkan F, Uyar OM, Bulut E, Eltutar K. Diyabetik retinopatide pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.377.
 • Eryiğit T, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Göz içi yabancı cisimlerde pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.378.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Pars plana vitrektomide triamsinolon uygulama sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.382.
 • Uyar OM, Akkan F, Aktaş S, Eltutar K. Pnömotik retinopeksi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya, 2006.383.
 • Akkan F, Uyar M, Eryiğit T, Yurtsever Y, Özçelik D, Eltutar K. Proliferatif diyabetik retinopatilerde 23 gauge pars plana vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.139.
 • Özçelik ND, Uyar OM, Akkan F, Yurtsever Y, Sezgin B, Eltutar K. Transkonjonktival 23 gauge vitrektomi sonrası göz içi basıncı düzeyleri. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.153.
 • Uyar OM, Akkan F, Sezgin B, Özçelik ND, Yurtsever Y, Eltutar K. Transkonjonktival 23 G vitrektomiyle ilk 400 olgudaki gözlem ve deneyimlerimiz. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.196-197.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar OM, Eryiğit T, Eltutar K. 25 gauge transkonjonktival aktif silikon yağı çıkarılması. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.197.
 • Akkan F, Uyar M, Yurtsever Y, Eryiğit T, Eltutar K. 23 gauge transkonjonktival aktif silikon yağı çıkarılması. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.198.
 • Uyar OM, Akkan F, Özçelik ND, Yurtsever Y, Sezgin Bİ, Eltutar K. Transkonjonktival 23 G vitrektomiyle regmatojen retina dekolmanı sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.198.
 • Dinç D, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Pars plana vitrektomi sonrası katarakt gelişen hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.199.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar OM, Eryiğit T, Eltutar K. Epiretinal membran cerrahisinde 25 gauge pars plana vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.201.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar OM, Eryiğit T, Eltutar K. Kombine fakoemülsifikasyon ve transpupiller aktif silikon yağı boşaltılması. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.202.
 • İşcan Ö, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Yırtıklı retina dekolmanlarında konvansiyonel dekolman cerrahisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.203.
 • Ekizoğlu A, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Vitreusa lens dislokasyonlarında pars plana fakofragmantasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi. Antalya, 2007.203-204.
 • Uyar OM, Özçelik ND, Dinç D, Akkan F, Eltutar K. Anti VGEF or not? (Video presentation). 3rd Mediterranean Retina Meeting. İstanbul, 2008.78.
 • Uyar OM, Yurtsever Y, Dinç D, Özçelik ND, Akkan F, Eltutar K. Triamcinolone assisted ERM and ILM peeling in 23 G PPV. (Video presentation). 3rd Mediterranean Retina Meeting. İstanbul, 2008.79.
 • Uyar OM, Akkan F, Özçelik ND, Sezgin B, Dinç D, Eltutar K. Combined cataract and vitreoretinal surgery. (Video presentation). 3rd Mediterranean Retina Meeting. İstanbul, 2008.79.
 • Akkan F, Eryiğit T, Uyar M, Eltutar K. Results of phacoemulsification and 23 G vitrectomy ESRCS 26 th Congress Berlin 2008.
 • Özçelik ND, Uyar OM, Akkan F, Eltutar K. Epiretinal membran bulunan olgularda 23 gauge vitrektomi ile kombine katarakt cerrahisinin vizüel prognoza etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.177.
 • Dinç D, Uyar OM, Akkan F, Ekizoğlu A, Eltutar K. Katarakt Cerrahisi Sonrası Gelişen Yoğun Arka Kapsül Opasifikasyonlarında Pars Planadan 25 Gauge ile Yaklaşım Sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.198
 • Ekizoğlu A, Akkan F, Cilsim S, Akçetin TA, Uyar M, Eltutar K. Arka polar kataraktlarda fakoemülsifikasyon cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.205.
 • Aktaş S, Uyar OM, Özer E, Aktaş H, Eltutar K. İdiyopatik izole silioretinal arter tıkanıklığı gelişen bir olgunun klinik seyri. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.333.
 • Özçelik ND, Uyar OM, Akkan F, Eltutar K. Metabolik sendromda gelişen retinal mikrovasküler değişikliklerin incelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.465.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Kombine 23 gauge pars plana vitrektomi.ile fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.492.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Endoftalmi olgularında 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.492.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Vitrektomi sonrası katarakt gelişen hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.496.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Vitreusa lens dislokasyonlarında 23 G pars plana vitrektomi ve 20 G pars plana fakofragmantasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.496.
 • Ekizoğlu A, Akkan F, Uyar M, Dinç D, Eltutar K. Silikon yağına bağlı göz içi basıncı artışı gelişen olgularda tedavi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.497.
 • Sarıcı K, Akkan F, Uyar M, Dinç D, Eltutar K. Vitre içine disloke nükleuslarda vitrektomi zamanlamasının final vizyona etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.499.
 • Sarıcı K, Akkan F, Uyar M, Eryiğit T, Dinç D, Eltutar K. Grid laser fotokoagülasyonu uygulanmış diffüz diyabetik makula ödemli vakalarda pars plana vitrektomi ve iç limitan membran soyulması. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.499.
 • Akkan F, Uyar M, Eryiğit T, Dinç D, Yurtsever Y, Eltutar K. Yırtıklı retina dekolmanı tedavisinde 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi. Antalya, 2008.500.
 • Akkan F, Uyar M, Eryiğit T, Yurtsever Y, Dinç D, Eltutar K. 23 gauge özel kanül ile silikon yağı boşaltılması. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.211.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar M, Eltutar K.Proliferatif diyabetik retinopatide 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.472.
 • Yurtsever Y, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Epiretinal membran cerrahisinde 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.472.
 • Dinç D, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Göz içi yabancı cisim olgularında vitreoretinal cerrahi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.472.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Silikon yağı konmuş opere retina dekolmanı olgularında preretinal membranın anatomik yerleşimi ve cerrahi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.474.
 • Abul DE, Uyar OM, Eltutar K. Vitreoretinal cerrahide uygulanan subtenon anestezide prilokain ve prilokain ile bupivakain kombinasyonunun ağrı üzerine etkilerinin kıyaslanması. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.477.
 • Abul DE, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Diabetik olgularda pars plana vitrektomi sonrası nüks vitreus hemorajilerinin değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.477.
 • Ekizoğlu A, Akkan F, Uyar M, Eryiğit T, Eltutar K. Pars plana vitrektomi ile kombine edilen fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.477.
 • Ekizoğlu A, Akkan F, Uyar M, Eryiğit T, Eltutar K.Makula deliği cerrahisinde triamsinolon asetonid yardımıyla iç limitan membran soyulması. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.478.
 • Akkan F, Uyar OM, Dinç D, Eltutar K. Katarakt cerrahisine bağlı bilateral nükleus drop gelişen hastada pars plana vitrektomi ve İOL implantasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.479.
 • Sarıcı K, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Retina dekolmanı olgularında silikon yağı boşaltılması sonrası sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi. Antalya, 2009.483.
 • Dinç D, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Dev yırtıklı retina dekolmanlarında vitreoretinal cerrahi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. Antalya, 2010.273-274.
 • Karademir Z, Akkan F, Uyar OM, Dinç D, Eltutar K. Kombine fakoemülsifikasyon ve transpupiller aktif silikon yağı boşaltılması. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. Antalya, 2010.354.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Postoperatif endoftalmide pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. Antalya, 2010.374.
 • Tetik M, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. İdiopatik epiretinal membran cerrahisinde 25 gauge sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. Antalya, 2010.376.
 • Akkan F, Dinç D, Uyar M, Eltutar K. Vitreus kavitesine düşümüş göz içi lens olgularında 23 gauge pars plana vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. Antalya, 2010.414.
 • Ekizoğlu A, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. İdiopatik makula deliği tedavisinde transkonjonktival 23 gauge vitrektomi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi.Antalya, 2010.435-436.
 • Ekizoğlu A, Akkan F, Uyar OM, Eltutar K. Vitrektomi sonrasında katarakt gelişen hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. Antalya, 2010.441.
 • Büyük Y, Akkan F, Uyar OM, Dinç D, Eltutar K. Yırtıklı retina dekolmanlarında konvansiyonel dekolman cerrahisi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. Antalya, 2010.447.
 • Akkan F, Altan T, Doğan M, Turna F, Uyar M, Eltutar K. Retina dekolmanı tedavisinde primer pars plana vitrektomi sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. Girne, 2011.215.
 • Akçetin TA, Akkan F, Uyar M, Eltutar K. Kronik üveiti olan olgularda pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. Girne, 2011.577.
PANEL KONUŞMALARI
 • 2001 TOD 35. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - İZMİR
 • GÖZ DIŞI YARALANMALARI
 • Uyar OM - KAPAK VE KANALİKÜL YARALANMALARI
 • 2003 TOD 37. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - İSTANBUL
 • YENİ OKÜLER TRAVMA SINIFLAMASI VE UYGULAMALAR
 • Uyar OM - ZON 2 PENETRAN YARALANMALARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI
 • 2007 TOD İSTANBUL ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI
 • DİYABETİK RETİNOPATİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 • Uyar OM – VİTREORETİNAL STEROİDLER
 • 2008 TOD 42. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - ANTALYA
 • OKÜLER TRAVMA VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ BİRİMİ ETKİLEŞİMLİ TOPLANTISI
 • Uyar OM – OLGU TARTIŞMALARI
 • 2010 TOD 2. VİTREORETİNAL CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU - İSTANBUL
 • RETİNANIN VASKÜLER HASTALIKLARI VE RETİNA DEKOLMANLARI
 • Uyar OM – SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİNDE YENİLİKLER
 • 2012 TOD 25. YAZ SEMPOZYUMU - MARDİN
 • OKÜLER CERRAHİDE DÜN, BUGÜN, YARIN. VİTREORETİNAL CERRAHİDE YENİLİKLER.
 • Uyar OM – ENDOFTALMİDE DÜN VE BUGÜN
 • 2013 TOD 47. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - ANTALYA
 • OKÜLER TRAVMA VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ BİRİMİ ETKİLEŞİMLİ TOPLANTISI OFTALMOLOJİ MALPRAKTİSİNDE YAŞANANLAR, KORUNMA VE SAVUNMA STRATEJİLERİ
 • Uyar OM – GENEL OLGU ÖRNEKLERİ
 • 2013 TOD 47. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - ANTALYA
 • EBO & TOD ULUSLARARASI PANEL
 • Uyar OM – TREATMENT OF RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW…
 • 2013 19. TIPDA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI – İSTANBUL
 • TTB-UDEK ÜYESİ DERNEKLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
 • Uyar OM - TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
 • 2014 I. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ – KUŞADASI
 • KLİNİK UYGULAMALARDA MALPRAKTİS II
 • Uyar OM - OFTALMOLOJİ UYGULAMALARINDA MALPRAKTİS
 • 2015 II. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ – İZMİR
 • ENDİKASYON ve ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI
 • Uyar OM - OFF LABEL İLAÇ KULLANIMI VE SONUÇLARI
 • 2015 TOD 49. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ – İSTANBUL
 • AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
 • Uyar OM - ARKA SEGMENT CERRAHİLERİNDE OFTALMİK CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 • 2016 TOD 5. VİTREORETİNAL CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU – İZMİR
 • CERRAHİ TEKNİKLERDE YENİLİKLER
 • Uyar OM - ÇÖKERTME CERRAHİSİ: DOĞRU OLGU SEÇİMİ
 • 2016 TOD 50. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - ANTALYA
 • OKÜLER TRAVMATOLOJİ VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ İNTERAKTİF PANELİ
 • Uyar OM – İŞ KAZALARINDA GÖZ YARALANMALARI
KURS EĞİTMENLİĞİ
 • 2006 TOD 40. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - ANTALYA
 • KURS OT 2: ARKA SEGMENT ZON 3 TRAVMALAR
 • Uyar OM - TRAVMATİK RETİNA YIRTIKLARI VE TRAVMATİK RETİNA DEKOLMANLARI
 • 2008 TOD 42. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - ANTALYA
 • VİTREORETİNAL CERRAHİ BİRİMİ KURSU - 1
 • KONVANSİYONEL RETİNA DEKOLMAN CERRAHİSİ
 • Uyar M - MUAYENE VE AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK
 • 2013 TOD TEMP ve DEÜ SAHUM – İZMİR
 • OFTALMOLOJİDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI ve BİLİRKİŞİLİK KURSU
 • Uyar M - SAĞLIKTA PERFORMANS SİSTEMİNİN OFTALMOLOJİK TIBBİ UYGULAMA HATALARINA ETKİLERİ
 • 2015 TOD 49. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ - İSTANBUL
 • VRC KURS 2: A’DAN Z´YE İLERİ VİTREKTOMİ TEKNİKLERİ
 • Uyar OM - TRAVMA: ARKA SEGMENT YARALANMALARI: TEMEL VE İLERİ TEKNİKLER
KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI
 • 2007 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO:5 OKÜLER TRAVMATOLOJİ MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ YENİ YASAL DÜZENLEMELER Uyar OM Travmatik retina yırtıkları ve travmatik retina dekolmanı. 2007.181-199.
KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİ
 • VİTREORETİNAL CERRAHİ TEKNİKLER. Kısım IX - Travmada Cerrahi Teknikler. Bölüm 47. Hifema tedavisi, iridodiyaliz onarımı ve korneaskleral laserasyonların onarımı. Thomas M Aaberg Jr - Çeviri: Uyar OM. Ed: Gholam A Peyman, Stephen A Meffert, Mandi D Conway. Çev. Ed.: Murat Karaçorlu, Serra Arf Karaçorlu, Hakan Özdemir, Fevzi Şentürk. Hayat Tıp Kitapçılık. 2006. 470-483. G2 PEDİATRİK RETİNA HASTALIKLARI EL KİTABI. 8.Bölüm. Nonvasküler Hamartomlar.Chittaranjan V. Reddy, Arlene V. Drack. Çeviri: Uyar OM. Ed: Kenneth W. Wright, Peter H. Spiegel, Lisa S. Thompson. Çev. Ed.: Pınar Aydın, O'Dwyer. Nobel Kitapevi. 2011. 226-245.
 • European Board of Ophthalmology (EBO)
 • International Council of Ophthalmology (ICO)
 • American Academy of Ophthalmology (AAO)
 • European VitreoRetinal Society (EVRS)
 • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
 • İktisadi İşletme (TODİŞ) Yönetim Kurulu Üyesi
 • İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji (OTM) Birimi Başkanı
 • Vitreoretinal Cerrahi (VRC) Birimi Aktif Üye
 • Temel Eğitim ve Mesleki Planlama (TEMP) Birimi Aktif Üye
 • Yeterlilik Kurulu (TOYK) Genel Kurul Üyesi
 • Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Komisyonu Üyesi
 • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD)
 • Uluslararası Sınavlar - Danışmanlık ve Rehberlik Komitesi
 • İstanbul Tabip Odası (İTO)
 • Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde