Prof. Dr.

Tahir Karadeniz

Üroloji

İlgi Alanları

 • Mesane Kanseri
 • Bağırsaktan Yapay Mesane
 • Robotik Ürolojik Cerrahi
 • Laparoskopik Ürolojik Cerrahi
 • Prostat Kanseri
 • Böbrek Kanseri (Robotik Parsiyel Nefrektomi)
 • Testis Kanseri
 • Taş Cerrahileri (Fleksibl – Rijid Üreteroskopi, Perkütan Taş Cerrahisi)
 • Kadın Ürolojisi (İdrar kaçırma, Aşırı aktif mesane, Ağrılı mesane sendromu)
 • Prostat Büyümesi (BPH)
 • Uretra Cerrahisi
 • Rekonstrüktif Üroloji
 • Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı

12
h-index
32
uluslararası makale
Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji ABD – İhtisas (1984-1989)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1975-1982)

Deneyim
 • Liv Hospital Ulus: Nisan 2017 –
 • Medicana International İstanbul: 2012 - Mart 2017
 • Üroloji Klinik Direktörü (Üroloji Klinik Şefliği): Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 1998-2012
 • Üroloji Uzmanı: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 1992-1998
 • Askerlik Görevi: Denizli Askeri Hastanesinde Üroloji Uzmanı, Tbp. Asteğmen
 • Tıpta Uzmanlık (İhtisas): İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 1984-1989
 • Mecburi Hizmet: Kastamonu, Seyidiler Sağlık Ocağı hekimi, 1982-1984
 • Prof. Dr. Tahir Karadeniz, 14 yıllık (1998-2012) Klinik şefliği döneminde 12 Üroloji Uzmanı yetiştirmiş, bu doktorlar Tıpta Uzmanlık Eğitimini (İhtisas) Prof. Dr. Tahir Karadeniz'den almışlardır.

MESLEKİ EĞİTİMLER

Alınan Mesleki Eğitimler
 1. Şubat 2011, Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen Avcılar Veterinerlik Fakültesi'ndeki Laparoskopi kursu
 2. Mart 2010, 5. International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU V) (Hamburg, Almanya).
 3. Ekim 2007, 1. ESGURS (European Society of Genitourinary Surgery) ve ESAU (European Society of Andrological Urology) kursu (Madrid, İspanya).
 4. Mart 2006, 4. International Reconstructive Urology kursu (Hamburg, Almanya).
 5. Haziran 2004, Westland'da Green Light Laser Prostatektomi kursu (Michigan, USA).
 6. Ocak-Mayıs 2004, Northeastern Instıtute of Urology, Radikal Perineal Prostatektomi kursu (Michigan, USA).
 7. Ekim 2003, EBU (Avrupa Uroloji Board) Teorik Sınavını kazandım.
 8. Nisan-Mayıs 2002, University of Bern, İsviçre'de Prof. Urs Studer ile Üro Onkoloji ve Rekonstruktif Üroloji (Radikal Sistektomi, Ileal Neobladder, Radikal Prostatektomi, Nefron Koruyucu Cerrahi - Parsiyel Nefrektomi) konusunda çalışma (Bern, İsviçre). | Ocak-Mart 2001, University of Texas, MD Andersen Cancer Center, Üro Onkoloji (Prostat, Mesane, İdrar Yolları, Böbrek, Testis kanserlerinin cerrahi tedavisi) konusunda çalışma (USA).
 9. Ocak 2000, UCLA Cedar's Sinai Medical Center Prof. G. Leach ile Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma) Female Üroloji konusunda çalışma(Los Angeles, USA).
 10. Haziran 1998, Crawford Memorial Hospital, Southwest Impotency Center de Steven K Wilson dan Problemli Penis Protezleri cerrahisi kursu (Arkansas, USA).
 11. Şubat 1995, Heidelberg Üniversitesi Klinikum Mannheim, Üroloji Kliniği, Prof. Peter Alken in yanında Üro Onkoloji (Böbrek, Mesane, Prostat, Testis Kanseri Cerrahisi) ve Endoskopik Taş Cerrahisi (URS ve PCNL / Perkütan Taş Cerrahisi) konusunda çalışma(Almanya).
 12. Ekim 1992, 20. Münih Endoüroloji Kursu (Munih / Almanya).


Verilen Mesleki Eğitimler

Oturum Başkanlıkları/Konuşmacı/Panelist Olarak Katılımlar

1.    ROBOTİK ÜRO-ONKOLOJİNİN PÜF NOKTALARI
17-18 Mayıs 2019, Koç Üniversitesi Hastanesi / İstanbul
Konu: SEMILIVE-RARP Sırasında Olası Sorunlara Çözümler: Yapılandırılmış Oturum
Moderatörler: Tahir Karadeniz

2.    25. Ulusal Üroloji Kongresi
6-9 Ekim 2016, Girne / Kıbrıs
Konu: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Primer Cerrahi Sonrası Tedavi 
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

3.    AVRASYA ÜROONKOLOJİ Bahar Kongresi
29 Nisan 2016, Bursa
Konu: Radikal Prostatektomi kursu (Nasıl yapıyorum? Videolu cerrahi eğitim)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

4.    AHEKON 2015 (6. Uluslarlarası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi)
6 Kasım 2015, Antalya
Konu: Prostat Büyümesi (BPH) ve Prostat Kanseri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

5.    Güncel Androloji Sempozyumu 
19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa
Konu: "Ben nasıl yapıyorum paneli: Prostat Kanseri - Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatı"
Video Gösterimi-Konuşmacı: Tahir Karadeniz

6.    Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Transitional Hücreli Kanserler ve Diversiyonlar Olgular Eşliğinde Tartışma"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

7.    Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu 
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Mesane Kanseri Tedavisinde; Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon" 
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

8.    22. Ulusal Üroloji Kongresi
2-6 Mayıs 2012, Girne / Kıbrıs
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu Radikal Prostatektomi'yi Nasıl Yapıyorum?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

9.    Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT
15 Nisan 2011, Tirana / Albania
Konu: "Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: Which is the best way to protect?"
Tahir Karadeniz: Open Intrafascial Radical Prostatectomy (Prostat Kanseri Ameliyatı) Video Sunum

10.    4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Konu: İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu, 
03/02/2011 "Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Sitoreduktif Nefrektomi ve Metaztazektomi Sonuçları"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

11.    4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Panel: Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu
Panelist: Tahir Karadeniz

12.    21. Ulusal Üroloji Kongresi 
2 Kasım 2010, İstanbul
Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu
Konu: Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi

13.    21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Operatif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler - Onkoloji Video Sunum Oturumu
Oturum Başkanları: S. Albayrak, Tahir Karadeniz

14.    21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Onkoloji Alt Oturumu - Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları
Panelistler: Tahir Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu

15.    21. Ulusal Üroloji Kongresi
31 Ekim 2010, İstanbul
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu - Mesane Tümörlerinde Re-TUR
Eğitmen: B. Akduman, Tahir Karadeniz

16.    8. Ulusal Androloji Kongresi
22 Mayıs 2009, İzmir
Konu: Radikal Pelvik Tümör Cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli (Video Sunumları) - Açık Radikal Sistektomi Video Sunumu 
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu.

17.    Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
6-9 Aralık 2007 
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane) / Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

18.    Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

19.    Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı : Tahir Karadeniz

20.    Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK) 3. Hazırlık Sınavı Eğitici olarak katılım
9 Aralık 2006
Konu: Temel Ürodinami 
Konuşmacı: Tahir  Karadeniz

21.    19. Ulusal Üroloji Kongresi
12 Haziran 2006
Konu: Ürotelyal Kanserler Oturumu (Böbrek/Üreter/Mesane Kanserleri)
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz  

22.    Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Üroonkoloji Sempozyumu
29-30 Nisan 2005
Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi
Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Lokalize Hastalıkta Tedavi 

23.    18. Ulusal Üroloji Kongresi
2-7 Ekim 2004, Antalya
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Radikal Sistektomi Sonrası  Üriner Diversiyonların Komplikasyonları Nasıl Korunmalı?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

24.    Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TUYK) Eğitici Olarak Katılım
30 Haziran-4 Temmuz 2004
Konu: Testis Kanseri: Germ Hücreli Testis Tümörleri, Tedavi, İzlem, RPLND, Kemoterapi Paneli
Panelist: Tahir Karadeniz

25.    Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
1-4 Nisan 2004
Konu: Mesane Kanseri: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

26.    Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Aralık 2004
Konu: Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom/Non Seminom) Hastalık Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

27.    5. Ulusal Androloji Kongresi
5 Temmuz 2003
Panel: Prostat Kanseri Tedavisi : Radikal Prostatektomi Sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın Sırları
Panelist: Tahir Karadeniz

28.    Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Ekim 2003
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

29.    İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı 2002-2003 Eğitim Programı
Konu: Arteriojenik ED ve Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

30.    Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - II"
24 Mart 2001
Konu: Pre-operatif Fizik İnceleme ve Pre-operatif Radyolojik İnceleme ile Prostat  Kanserinin Post-operatif Seyri Arasındaki İlişki - Interaktif Sempozyum
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

31.    16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim  2000
Androloji Poster Oturumu
Başkan: Tahir Karadeniz

32.    16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim 2000
Panel: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Panelist: Tahir Karadeniz

33.    Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - I"
27 Mayıs 2000
Interaktif Sempozyum:  Prostat Kanserinde Nüks
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

34.    Schering - Plough
21 Haziran 1999, The Marmara / Taksim
Konu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Aminoglikozidler ve Nefrotoksisite
Konuşmacılar: Doç. Dr. Halit Özsüt, Dr. Tahir Karadeniz
Araştırma

Toplam: 106 ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER

     The Effects of Pelvic Dimensions on Postoperative of Radical Cystoprostatectomy and Ileal Orthotopic Neobladder Reconstruction.
     37th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, October 19-22, 2017, Lisbon, Portugal
 1. Tahir Karadeniz, Orkunt Özkaptan, Vahit Guzelburç, Kayhan Yılmaz
  The Effect of Pelvic Dimensions on clinical and pathological outcome after Radical Retropubic Prostatectomy
    26th. ANNUAL EAU CONGRESS,18-22 March,VIENNA, 2011
 2. EAU (AVRUPA UROLOJİ BİRLİĞİ) 2. NORTH EASTERN EUROPEAN MEETING
  12-13 September 2008, Vilnius Lithuania
 3. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M
  T1 GIII or not
 4. Karadeniz T, Baran C, Kavukcu E, Topsakal M.
  Significance of Presacral Lymph Node Dissection during Radical Cystoprostatectomy

     4. Karadeniz T, Kavukcu E, Baran C, Topsakal M
Long term urodynamic analysis of orthotopic Studer Ileal Neobladder Following radical     cystectomy.
     5. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M
Inflation Of Nephrostomy Balloon Catheter: A Safe Technique For the Control Of Bleeding After Percutaneous Nephrolithotomy
     6. Tahir Karadeniz, Kemal Yenmez, Medih  Topsakal, Cuneyd Sevinc, Osman,Kılıc  
6th Seminar Of The International Cooperative Study Of Diagnostic Ultrasound And Prostat Cancer;
            The Relationship between Patients age and the Radical Prostatectomy Pathology
            3-5 October 2002, Antalya
     7. Medih Topsakal, Ergun Sumer, Tahir Karadeniz
            Effect of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy on serum PSA Concentration
            19th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND SWL
            14-17 November, Bangkok, 2001

     8. Medih Topsakal, Tahir Karadeniz, Serhat Dönmezer
Assesment of Fibrin Fibrinogen Degradation products (ACCU-Dx) Test in Bladder Cancer Patients
15th. EAU CONGRESS, 12-15 April, Brussels, 2000

    9. Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Serhat Dönmezer, Mustafa Anaç
The role of Color Doppler Sonography in Predicting Iatrogenic Priapism when Evaluating Erectile Dysfunction.
2nd MEETING OF SOCIETY FOR IMPOTENCE AND RESEARCH (ESIR)
October 1-4;1997,Madrid-SPAIN    10. Doğan Başak, Tahir Karadeniz, Medih Topsakal
          Penile fracture: clinical approach, early and late results of management

          XLVII.KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR UROLOGIE e.v
          20-23 September,1995,Hamburg


     11. Dogan Başak, Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Ahmet Aydoğmuş
Correlation of Ultrastructural Alterations in cavernous tissue with the clinical diagnosis Vasculogenic Impotence
XLVII.KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR UROLOGIE e.v
20-23 September,1995, Hamburg


     12. Doğan Başak, Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Ali Ekşioğlu
            Value of color Doppler Sonography in the Diagnosis of Venous Impotence
            XLVI. KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT fur UROLOGIE e.v.
            14-17 September, 1994, Stutgart

     13. Tahir Karadeniz, Medih Topsakal et.al.
Renal Hemodynamics in patients with Obstructive Uropathy Evaluated by Color Doppler Sonography
11. EAU ANNUAL CONGRESS
13-16 June, 1994, Berlin


     14. Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, İhsan Kayılı
Importence of early treatment of invasive bladder cancer by radical cystectomy.
3RD.MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY
30 June-03 July 1993, ISTANBUL


     15. Ahmet Arıman, Medih Topsakal, İhsan Kayılı, Tahir Karadeniz, Tamer Engin, Doğan Başak.
The importance of regional lymphadenectomy in the management of renal cell carcinoma.
EURO - AMERICAN CONFERENCE ON UROLOGICAL CANCER.ClInIcal an BIologICal Progress
15-18 September,1992, Athens / GREECE


ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
 1. Sevinc C, Balaban M, Ozkaptan O, Karadeniz T.
Efficiency of obturator nerve block using fluoroscopic guidance and nerve stimulation device to prevent complications in transurethral bladder cancer surgery.
5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi. 1-4 Mart 2018, Antalya
 
 1. Balaban M, Sevinc C, Özkaptan O, Karadeniz T.
Minimal invazif yaklaşımın böbrek transplantasyonu komplikasyonlarının tedavisindeki yeri.
3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Toplantısı, 2-6 Kasım, 2016, Antalya
ULUSLARARASI KATILIMLI 21. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ (İstanbul, 2010)
 1. Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç, Medih Topsakal, Kayhan Yılmaz, Oğuz Yılanoğlu
Farklı Üreteroileal Anastamoz Tekniğimizde Darlık oranları
 1. Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç, Oğuz Yılanoğlu, Medih Topsakal, Kayhan Yılmaz
Ortotopik Mesane Yapılan Hastalarımızda Kontinansı Etkileyen Faktörler
 1. Tahir Karadeniz, Kayhan Yılmaz, Vahit Güzelburç, Medih Topsakal, Hüseyin Beşiroğlu
Prostat Kanserinde Önerilen Aktif İzlem Protokollerinin Değerlendirilmesi
 1. Tahir Karadeniz, Oğuz Yılanoğlu, Vahit Güzelburç, Medih Topsakal, Erkan Merder
Obezite Prostat Kanseri İçin Bir Risk Faktörü Müdür?
 1. Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç, Kayhan Yılmaz, Medih Topsakal, Orkunt Özkaptan
Cerrahi Sınırı Pozitif Radikal Prostatektomili Hastalarda Cerrahi Sınırdaki Gleason Skorunun Biyokimyasal Nükse Etkisi
 1. Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç, Kayhan Yılmaz, Medih Topsakal, Hüseyin   Beşiroğlu
Radikal sitoprostatektomide Lenf Nodu Diseksiyonu (Video Sunum)
 1. Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç, Medih Topsakal, Oguz Yılanoğlu, Süleyman Şahin (Sözlü Sunum)
Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Üst Üriner Sistem Nüksleri


DOKUZUNCU URO ONKOLOJİ KONGRESİ
(Ankara, 2009)
  
 1. Kayhan Yılmaz, Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Ender Kavukcu, Caner Baran
Prostat Kanserinde Önerilen aktif izlem protokollerinin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI KATILIMLI 20.ULUSAL UROLOJİ KONGRESİ
(1-6 Kasım 2008, Antalya)
  1. Tahir Karadeniz, Oguz Yılanoğlu, Caner Baran, Vahit Guzelburç, Kayhan Yılmaz, Medih Topsakal
Radikal sistoprostatektomi sonrası uretral nüksler
  1. Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç, Caner Baran, Oguz Yılanoğlu, Kayhan Yılmaz, Medih Topsakal
Radikal retropubik prostatektomide mesane uretra anastomoz tekniklerinin Karşılaştırılması


ULUSLARARASI KATILIMLI 19. ULUSAL UROLOJİ KONGRESİ
(10-15 Haziran 2006, Antalya)
 1. Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Erkan Merder, Caner Baran, Vahit Guzelburc, Oguz Yılanoglu
Post prostatektomi inkontinans tedavisinde bulbo uretral sling
 1. Ahmet Beşışık, Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Ender Kavukcu, Caner Baran
Total ureteral disfonksiyonlu hastalarda artifisyel ureter replasmanı
 1. Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Vahit Guzelburç, Ender Kavukcu, Kayhan Yılmaz
Yüksek riskli yaşlı hasta grubunda radikal sistektomi sonrası seçilecek üriner Diversiyon: Ureterokutaneostomi ile ileal conduit karşılaştırılması

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
(2-7 EKİM 2004 , ANTALYA)
 
 1. Karadeniz T, Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V
Studer tekniği ile yapılan Ortotopik mesane substitusyanları için kullanılan segment     uzunluğunun miksiyon parametrelerine etkisi
 1. Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C, Yenmez K, Topsakal M, Güzelburç V
Radikal nefrektomi ve Nefron koruyucu cerrahi uygulanmış olgularda organa sınırlı hastalık için 5 yıllık takip sonuçlarımız
 1. Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V, Karadeniz T
Proximal üreter taşları için stone cone kateter ile deneyimlerimiz
 1. Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T
TIPU sonrası uretrokutanöz fistül gelişen olgularda fistül tamiri yerine yeniden TIPU uygulaması tercih edilmeli midir?
 1. Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T
Erkeklerde interstisyel sistit tanı ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimiz
 1. Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C, Topsakal M, Güzelburç V
  BPH tedavisinde  80W KTP fotoselektif laser vaporizasyonunun etkinliği

   
 2. Beşışık AT, Sevinç C, Yenmez K, Güzelburç V, Karadeniz T
ACMI VISTA (AVBL-TUR-P) bipolar loop elektrod ile yapılan prostate rezeksiyonunun klasik monopolar akımla yapılan TUR-P ile karşılaştırılması

ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
(5-10 EKİM 2002 ANTALYA)

 
 1. Karadeniz T, Kılıç O, Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Topsakal
Anatrofik Nefrolitotomi Sonrası Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 1. Karadeniz T, Yenmez K, Sevinç C, Beyazıt K, Topsakal M.
Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Lenf Nodu Pozitifliğinin Hastalık Nüksü ve Sağ Kalımına Etkisi
 1. Karadeniz T, Sevinç C, Beyazıt K Yenmez K, Kılıç O, Beşışık AT
Yetmiş yaş Üzeri Hastalarda Radikal Sistoprostatektomi Deneyimlerimiz
 1. Karadeniz T, Sevinç C, Yenmez K, Beşışık AT, Şekeroğlu M, Topsakal M
Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Organa Sınırlı Lenf nodu pozitif Mesane Tümörü ile organı aşmış lenf nodu negatif tümörlerin nüks oranları açısından kıyaslanması
 1. Beyazıt K, Beşışık AT, Sevinç C, Yenmez K, Kılıç O, Karadeniz T
Sildenafil sitratın Nokturnal Penil Tümesans Rijidite (NPTR) üzerine farklı dozlarda etkisi
 1. Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Yenmez K, Şekeroğlu M, Karadeniz T
Semptomatik UPJ darlığı olgularında Whitaker testinin yeri
 1. Beşışık AT, Yenmez K, Topsakal M, Şekeroğlu M, Kılıç O, Karadeniz T
Distal Hipospadiaslarda kullanılan sütür materyalinin postoperative komplikasyonlara etkisi
 1. Karadeniz T, Sevinç C, Beşışık AT, Şekeroğlu M, Topsakal M
Radikal Prostatektomi sonrası gelişen vezikoüretral anastomoz darlıklarına yaklaşım
 1. Sevinç C, Karadeniz T, Beyazıt K, Yenmez K, Kılıç O, Topsakal M
Prostat biopsisi uygulanan hastalarda anestezi tekniklerinin karşılaştırılması: prospektif randomize çalışma
 1. Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Yenmez K, Karadeniz T
Fournier gangreni tedavisinde Hiperbarik Oksijen Kullanımı
 1. Karadeniz T, Yenmez K, Sevinç C, Şekeroğlu M, Topsakal M
Radikal Sistoprotatektomi sonrası lenf nodu pozitif olan hastalarda adjuvant kemoterapinin etkinliği
 1. Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Yenmez K, Kılıç O, Karadeniz T
Radyoterapiye bağlı hemorajik sistitte Hiperbarik oksijen tedavisi ile elde ettiğimiz sonuçlar
 1. Beşışık AT, Şekeroğlu M,Sevinç C, Beyazıt K, Kılıç O, Karadeniz  T
Konvansiyonel diagnostic yöntemlerle lokalize edilemeyen non palpabl testislerde diagnostik laparoskopi, ilk seçenek olmalı mıdır?

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
(8-12 ekim, 2000, İzmir)
 1. Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Kubilay Beyazıt, Medih Topsakal
Sildenafil sitratın Nokturnal Penil Tumesans Rijidite (NPTR) üzerine etkisi


 
 1. Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Cüneyd Sevinç, Medih Topsakal
İki farklı intravezikal immunoterapötik ajanın karşılaştırılması: yüksek doz interferon   alfa -2b (IFN) BCG kadar etkilimi? Ön veriler
 1. Ahmet Beşışık, Tahir Karadeniz, Cüneyd Sevinç
İntravezikal Kcl duyarlılık testinin interstisyel sistit tanısındaki yeri.
 1. Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Cüneyd Sevinç   
Radikal sistektomi sonrası üst üriner sistem nüksü: 103 hastanın değerlendirilmesi
 1. Ahmet Beşışık, Serhat Dönmezer, Cüneyd Sevinç, Tahir Karadeniz
Paraplejik hastalarda Nokturnal Penil Tumesans ve Rijiditenin değerlendirilmesi
 
DİĞER YAYINLAR (KİTAP ÇEVİRİSI ve YAZIMI)
 1. Kitap çevirisi: Campbell-Walsh Uroloji,10.baskı; 2014
Editörler: Louis R.Kavoussi,Andrew Novick, Alan W Partin,Craig A Peters
Çeviri editörü: Önder Yaman
Bölüm 82; 2356-2375 : Metastatik ve İnvaziv Mesane Kanseri Tedavisi
Yazarlar: Seth P Lerner, Cora N Sternberg

Çeviri: Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç
 1. Açık Böbrek Taşı Cerrahisi: Merder E, Baran C, Karadeniz T. (Çeviri)
  Üriner Sistem Taş Hastalığı Bölüm 43, 391-397
  Editör: Peter Alken,
  Çeviri editörü: Müslümanoğlu, Esen, Tefekli, 2007
 2. Üriner Sistemin Görüntülenmesi-Temel İlkeler. (Çeviri) Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C.
  Campbell Üroloji Bölüm 5 , 122- 166
  Editör: Walsh, Retik, Vaughan, Wein
  Çeviri Editörü: Anafarta K, Yaman Ö Sekizinci Baskı 2005

   
 3. Kanser ve Erkek İnfertilitesi. Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C.
  Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi, Bölüm 43 , 527-545
  Editör: A Kadıoğlu, S Çayan 2002

ALINAN MESLEKİ EĞİTİMLER
Toplam:
13

 
 1. Şubat 2011, Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen Avcılar Veterinerlik Fakültesi'ndeki Laparoskopi kursu
 2. Mart 2010, 5. International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU V) (Hamburg, Almanya).
 3. Ekim 2007, 1. ESGURS (European Society of Genitourinary Surgery) ve ESAU (European Society of Andrological Urology) kursu (Madrid, İspanya).
 4. Mart 2006, 4. International Reconstructive Urology kursu (Hamburg, Almanya).
 5. Haziran 2004, Westland'da Green Light Laser Prostatektomi kursu (Michigan, USA).
 6. Ocak-Mayıs 2004, Northeastern Instıtute of Urology, Radikal Perineal Prostatektomi kursu (Michigan, USA).
 7. Ekim 2003, EBU (Avrupa Uroloji Board) Teorik Sınavını kazandım.
 8. Nisan-Mayıs 2002, University of Bern, İsviçre'de Prof. Urs Studer ile Üro Onkoloji ve Rekonstruktif Üroloji (Radikal Sistektomi, Ileal Neobladder, Radikal Prostatektomi, Nefron Koruyucu Cerrahi - Parsiyel Nefrektomi) konusunda çalışma (Bern, İsviçre).
 9. Ocak-Mart 2001, University of Texas, MD Andersen Cancer Center, Üro Onkoloji (Prostat, Mesane, İdrar Yolları, Böbrek, Testis kanserlerinin cerrahi tedavisi) konusunda çalışma (USA).
 10. Ocak 2000, UCLA Cedar's Sinai Medical Center Prof. G. Leach ile Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma) Female Üroloji konusunda çalışma(Los Angeles, USA).
 11. Haziran 1998, Crawford Memorial Hospital, Southwest Impotency Center de Steven K Wilson dan Problemli Penis Protezleri cerrahisi kursu (Arkansas, USA)
 12. Şubat 1995, Heidelberg Üniversitesi Klinikum Mannheim, Üroloji Kliniği, Prof. Peter Alken in yanında Üro Onkoloji (Böbrek, Mesane, Prostat, Testis Kanseri Cerrahisi) ve Endoskopik Taş Cerrahisi (URS ve PCNL / Perkütan Taş Cerrahisi) konusunda çalışma(Almanya).
 13. Ekim 1992, 20. Münih Endoüroloji Kursu (Munih / Almanya).
OTURUM BAŞKANLIKLARI/KONUŞMACI/PANELİST OLARAK KATILIMLAR
Toplam:
33

1. 25. Ulusal Üroloji Kongresi
6-9 Ekim 2016, Girne / Kıbrıs
Konu: Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Primer Cerrahi Sonrası Tedavi 
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

2. AVRASYA ÜROONKOLOJİ Bahar Kongresi
29 Nisan 2016, Bursa
Konu: Radikal Prostatektomi kursu (Nasıl yapıyorum? Videolu cerrahi eğitim)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

3. AHEKON 2015 (6. Uluslarlarası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi)
6 Kasım 2015, Antalya
Konu: Prostat Büyümesi (BPH) ve Prostat Kanseri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

4. Güncel Androloji Sempozyumu 
19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa
Konu: "Ben nasıl yapıyorum paneli: Prostat Kanseri - Açık Radikal Prostatektomi Ameliyatı"
Video Gösterimi-Konuşmacı: Tahir Karadeniz

5. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Transitional Hücreli Kanserler ve Diversiyonlar Olgular Eşliğinde Tartışma"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

6. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8. Üroloji Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Kursu 
6-10 Haziran 2012, Ankara
Konu: "Mesane Kanseri Tedavisinde; Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon" 
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

7. 22. Ulusal Üroloji Kongresi
2-6 Mayıs 2012, Girne / Kıbrıs
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu Radikal Prostatektomi'yi Nasıl Yapıyorum?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

8. Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT
15 Nisan 2011, Tirana / Albania
Konu: "Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: Which is the best way to protect?"
Tahir Karadeniz: Open Intrafascial Radical Prostatectomy (Prostat Kanseri Ameliyatı) Video Sunum

9. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Konu: İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu, 
03/02/2011
 "Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Sitoreduktif Nefrektomi ve Metaztazektomi Sonuçları"
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

10. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011, Antakya
Panel: Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu
Panelist: Tahir Karadeniz

11. 21. Ulusal Üroloji Kongresi 
2 Kasım 2010, İstanbul
Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu
Konu: Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi

12. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Operatif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler - Onkoloji Video Sunum Oturumu
Oturum Başkanları: S. Albayrak, Tahir Karadeniz

13. 21 Ulusal Üroloji Kongresi
2 Kasım 2010, İstanbul
Konu: Onkoloji Alt Oturumu - Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları
Panelistler: Tahir Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu

14. 21. Ulusal Üroloji Kongresi
31 Ekim 2010, İstanbul
Konu: Yemekte Öğrenelim Kursu - Mesane Tümörlerinde Re-TUR
Eğitmen: B. Akduman, Tahir Karadeniz

15. 8. Ulusal Androloji Kongresi
22 Mayıs 2009, İzmir
Konu: Radikal Pelvik Tümör Cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli (Video Sunumları) - Açık Radikal Sistektomi Video Sunumu 
Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu.

16. Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
6-9 Aralık 2007 
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane) / Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

17. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Metastatik Testis Tümörleri
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

18. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
2-9 Aralık 2006
Konu: Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı : Tahir Karadeniz

19. Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK) 3. Hazırlık Sınavı Eğitici olarak katılım
9 Aralık 2006
Konu: Temel Ürodinami 
Konuşmacı: Tahir  Karadeniz

20. 19. Ulusal Üroloji Kongresi
12 Haziran 2006
Konu: Ürotelyal Kanserler Oturumu (Böbrek/Üreter/Mesane Kanserleri)
Oturum Başkanı: Tahir Karadeniz 
 

21. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Üroonkoloji Sempozyumu
29-30 Nisan 2005
Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi
Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Lokalize Hastalıkta Tedavi 

22. 18. Ulusal Üroloji Kongresi
2-7 Ekim 2004, Antalya
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Radikal Sistektomi Sonrası  Üriner Diversiyonların Komplikasyonları Nasıl Korunmalı?
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

23. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TUYK) Eğitici Olarak Katılım
30 Haziran-4 Temmuz 2004
Konu: Testis Kanseri: Germ Hücreli Testis Tümörleri, Tedavi, İzlem, RPLND, Kemoterapi Paneli
Panelist: Tahir Karadeniz

24. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
1-4 Nisan 2004
Konu: Mesane Kanseri: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


25.  Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Aralık 2004
Konu: Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom/Non Seminom) Hastalık Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

26. 5. Ulusal Androloji Kongresi
5 Temmuz 2003
Panel: Prostat Kanseri Tedavisi : Radikal Prostatektomi Sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın Sırları
Panelist: Tahir Karadeniz

27. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları
16-19 Ekim 2003
Konu: Mesane Kanseri Tedavisi: Üriner Diversiyonlar Oturumu - Ortotopik Mesane (Bağırsaktan Yapılan Yeni Mesane)
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

28. İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı 2002-2003 Eğitim Programı
Konu: Arteriojenik ED ve Tedavisi
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

29.  Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - II"
24 Mart 2001
Konu: Pre-operatif Fizik İnceleme ve Pre-operatif Radyolojik İnceleme ile Prostat  Kanserinin Post-operatif Seyri Arasındaki İlişki - Interaktif Sempozyum
Konuşmacı: Tahir Karadeniz

30. 16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim 2000
Androloji Poster Oturumu
Başkan: Tahir Karadeniz

31. 16. Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim 2000
Panel: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Panelist: Tahir Karadeniz

32. Astra Zeneca - "LOKALİZE PROSTAT KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİ - I"
27 Mayıs 2000
Interaktif Sempozyum:  Prostat Kanserinde Nüks
Konuşmacı: Tahir Karadeniz


33. Schering - Plough
21 Haziran 1999, The Marmara / Taksim
Konu: Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Aminoglikozidler ve Nefrotoksisite
Konuşmacılar: Doç. Dr. Halit Özsüt, Dr. Tahir Karadeniz


Basılı Yayınlar:
Uluslararası Makale (SCI ve SCI dışı): 32
Ulusal Makale: 37
Toplam: 69 BASILI YAYIN

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI, SCIE)
 1. Özkaptan O, Balaban M, Sevinc C, Topsakal M, Karadeniz T.
  Pelvic dimensions do not impact on complications and operative difficulty in radical cystoprostatectomy and orthotopic neobladder.

  Minerva Urol Nefrol. 2019 Aug;71(4):386-394. doi: 10.23736/S0393-2249.19.03195-3. Epub 2019 May 7.
 2. Özkaptan O, Balaban M, Sevinc C, Karadeniz T.
  An Open Radical Prostatectomy Approach that mimics the Technique of Robot-assisted Prostatectomy: A Comparison of Perioperative Outcomes.

  Urol J. 2019 May 5;16(2):168-173. doi: 10.22037/uj.v0i0.4739.
 3. Özkaptan O, Balaban M, Sevinc C, Karadeniz T
  An Open Radical Prostatectomy Approach that mimics the Technique of Robot-assisted Prostatectomy: A Comparison of Perioerative Outcomes
  Urol J. 2019 Mar 18. doi: 10.22037/uj.v0i0.4739.
 4. Balaban M, Ozkaptan O, Sevinc C, Karadeniz T 
  Minimally Invasive Approach To Ureteral Stricture in Transplant Kidney by Periodic Retrograde Ureteral Stent Placement and Exchange, Transplant Proceedings 
  Transplant Proc. 2018 Dec;50(10):3405-3410. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.06.029. Epub 2018 Jun 30.
 5. Ozkaptan O, Sevinc C, Balaban M, Karadeniz T
  Minimally invasive approach fort he management of urological complications after renal transplantation: Single center experience.
  Minerva Urologica e Nefrologica 2018 March; Doi: 10.23736/S0393-2249.18.03078-3
 6. Sevinc C, Ozkaptan O, Balaban M, Yucetas U, Karadeniz T.
Outcome of penile prosthesis implantation: are malleable prostheses an appropriate treatment option in patients with erectile dysfunction caused by prior radical surgery?
Asian Journal of Andrology. Asian J Androl. 2017 Jul-Aug;19(4):477-481
 
 1. Sevinc C, Ozkaptan O, Balaban M, Yucetas U, Karadeniz T.
  Radical Cystoprostatectomy in Patients with Behçet's Disease: The Report of Four Cases and Review of The Literature.
  Urol J. 2016 Oct 10;13(5):2871-2875
 2. Sevinc C, Balaban M, Ozkaptan O, Kutlu N, Karadeniz T.
  Salvage urethroplasty using skin grafts for previously failed long-segment urethral strictures.
  Kaohsiung J Med Sci. 2016 Sep;32(9):464-8.
 3. Karadeniz T, Sevinc C, Topsakal M.
Epistaxis: Bizarre Manifestation of Renal Cell Carcinoma with Vena Cava Thrombosis and Metastasis to Pancreas
Kuwait Medical Journal 2016; 48 (3): 249-252
 1. Cüneyd Sevinç, Muhsin Balaban, Orkunt Özkaptan, Tahir Karadeniz
  Flexibl Ureterorenoscopy and Laser Lithotripsy for the treatment of Allograft Kidney Lithiasis
  Transplant Proc.47(6):1766-1771:2015
 2. Orkunt Özkaptan, Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç, Kayhan Yılmaz, Oğuz Yılanoğlu
  The Effect of pelvik Dimensions on Radical Retropubic Prostatectomy
  Canadian J Urology, 2013;20(3): 6762-6767
 3. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Kavukçu E.
  Importance of the Number of Retreived Lymph Nodes During Cystectomy.
  Urol J. 2011:8:197-202
 4. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M.
Giant desmoid tumor in a case of ileal neobladder.
Can J Urol. 2010 Feb;17(1):5038-9.
 1. Ozyuvaci E, Altan A, Karadeniz T, Topsakal M, Besisik A, Yucel M.
  General Anesthesia versus Epidural and General Anesthesia in Radical Cystectomy.
  Urol Int 2005;74:62–67
 2. Topsakal M, Sumer E, Karadeniz T.
  Effect of Extracorporeal Shockwave Lithotripsy on Serum Prostate Specific Antigen Concentration
  Journal of Endourology. August 2004, 18(6): 531-533.
 3. Karadeniz T. Topsakal, M., Aydogmus, A., and Basak, D. (2004)
  Erectile dysfunction under age 40: etiology and role of contributing factors.
  The Scientific World JOURNAL 4 (S1), 171–174
 4. Topsakal M, Karadeniz T,  Anaç M, Dönmezer S, Besısık A.
  Assessment of Fibrin–Fibrinogen Degradation Products (Accu–Dx) Test in Bladder Cancer Patients.
  Eur Urol 2001;39:287-291
 5. Karadeniz T, Topsakal M, Aydogmus, Beksan M.
  Role of RigiScan in the Etiologic Differential Diagnosis of Erectile Dysfunction
  Urol Int 1997;59:41-45
 6. Tahir Karadeniz, Ahmet Aydoğmuş, Medih Topsakal, Doğan Başak.
Kırk Yaş Altındaki Erkeklerde Erektil Disfonksiyon: Etyoloji ve Rol Oynayan Faktörler
Üroloji Bülteni,8,2:77- 80,1997 
 1. Karadeniz T, Topsakal M, Ariman A, Erton T, Basak D.
  Judgment of Color Doppler Ultrasound with Respect to Cavernous Artery Occlusion Pressure in Dynamic Infusion Cavernosometry When Evaluating Arteriogenic Impotence
  Urol Int 1996;57:85-88
 2. Karadeniz T, Topsakal M, Aydogmus A, Gülgün C, Aytekin Y, Basak D.
  Correlation of Ultrastructural Alterations in Cavernous Tissue with the Clinical Diagnosis Vasculogenic Impotence.
  Urol Int 1996;57:58–61
 3. Karadeniz T, Find all citations by this author (default).Or filter your current search
Topsakal M, Find all citations by this author (default).
Or filter your current search
Eksioğlu A, Find all citations by this author (default).
Or filter your current search
Ariman A, Find all citations by this author (default).
Or filter your current search
Basak D.
Renal hemodynamics in patients with obstructive uropathy evaluated by color Doppler sonography. Find all citations by this author (default).Or

European Urology 1996, 29(3):298-301

 
 1. T. Karadeniz, M. Topsakal, A. Ariman, A. Eksioglu, H. Erton, T. Ozpacaci and D. Basak.
  Prospective comparison of colour doppler ultrasonography and testicular scintigraphy in acute scrotum.
  International Urology and Nephrology Volume 28, Number 4 1996

   
 2. Karadeniz T, Topsakal M, Arıman A, Erton H, Başak D.
Penile fracture: differential diagnosis, management and outcome.
British Journal of Urology (1996), 77, 279-281.Find all citations by this author (default).Or
 
 1. Karadeniz T, Ariman A, Topsakal M, Eksioglu A, Engin T, Basak D.
  Value of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Venous Impotence
  Urol Int 1995;55:143-146

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN DİĞER MAKALELER (SCI DIŞI)
 1. Sevinc C, Balaban M, Ozkaptan O, Yucetas U, Karadeniz T.
  The management of total avulsion of the ureter from both ends: Our experience and literature review.
  Arch Ital Urol Androl. 2016 Jul 4;88(2):97-100
 
 1. Kayhan Yılmaz, Tahir Karadeniz, Orkunt Özkaptan, Oğuz Yılanoğlu
Evaluation of Various Active Surveillance protocols in Prostate Cancer
Arch.Ital.Urol.Androl.;2014,30;86(2):81-85
 1. Otunctemur A, Dursun M, Beşiroğlu H, Canpolat, H,Çakır S, Özbek E, Karadeniz T
The efffectivity of periprostatic nevre blockade for the pain control during transrectal Ultarsound guided prostat biopty
Arch.Ital.Urol.Androl.; 2013,24; 85(2) :69-72
 1. Soner Yalçınkaya, Mehmet Yücel, Namık Kemal Hatipoğlu, Galip Dedekargınoğlu,     Tahir Karadeniz
Factors affecting success and complication of percutaneous nephrolithotomy. Journal of Clinical and Analytical Medicine,2012;3(2): 147-51
 1. Karadeniz T, Topsakal M, Özkaptan O, Çakır Ç.
Bilateral renal choriocarcinoma in a postmenopausal woman.
Korean J Urol 2011;52:498-501
 1. Baran C, Topsakal M, Kavukçu E, Karadeniz T.
  Superficial Dorsal Vein Rupture Imitating Penile Fracture.
  Korean J Urol. 2011 April; 52(4): 293–294
 2. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Ozkaptan O.
  A Safe Technique for Control of Bleeding after Percutaneous Nephrolithotomy.
  Curr Urol 2010;4:33-36
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 1. Sevinc C, Ozkaptan O, Balaban M, Karadeniz T, As A, Kuşlu Cicek SN, Sarıyar M, Şahin S, Tugcu V.
Hand-assisted laparoscopic and laparoscopic donor nephrectomy: A comparison of surgical outcomes from two centres.
Turk J Urol. 2018 Jul;44(4):362-366. doi: 10.5152/tud.2018.67424.
 1. Yalçınkaya S, Yücel M, Hatipoğlu NK, Dedekargınoğlu G, Karadeniz T.
Factors affecting success and complication of percutaneous nephrolithotomy.
Journal of Clinical and Analytical Medicine,2012;3(2): 147-51
 1. Karadeniz T, Güzelburç V, Şahin S, Beşiroğlu H
Renal hücreli kanserlerde multifokalitenin prognostik faktörlerle ilişkisi.
Okmeydanı Tıp Dergisi 28(1):35-41,2012


 
 1. Karadeniz T, Kavukcu E, Baran C, Topsakal KM.
Urodynamic evaluation of patients with studer orthotopic urinary diversion and the
impact of body mass index on micturition parameters
Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2
20 011;37(1):20-24
 1. Karadeniz T, Güzelburç V.
Lokal ilerlemiş prostat kanseri: cerrahinin yeri.
Üroonkoloji Bülteni Haziran 2010, sayı 2, 9-13
 1. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Kavukcu E
Genital organ involvement in female patients with bladder cancer: evaluation of radical cystectomy specimens.
Turkish J.  Urology; 35(4):269-273; 2009
 1. Yenmez MK, Mert M, T. Karadeniz, Acar M.
Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun patofizyolojisi ve diabet.
Diabet Bilimi, 2004, Cilt 2 Sayı 1, 6-8
 1. Topsakal M, Sevinç C, Uysal V, Karadeniz T
Two cases of collecting duct carcinoma of kidney.
Med Bul. Istanbul 35:2 104-107, 2002
 1. Karadeniz T, Topsakal M, Dönmezer S, Anaç M, Sevinç C.
  Posterior üretra darlıklarında rekonstrüktif cerrahi sonuçlarımız.
  Türk Üroloji Dergisi:28 (1): 95-98, 2002
 
 1. Medih Topsakal, Tahir Karadeniz, Serhat Dönmezer
  Polyarteritis nodosa: a cause of spontan perirenal hematoma
  Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 33:1, 2000
 2. Karadeniz T, Dönmezer S
Radikal retropubik Prostatektomi sonrası Sildenafil Sitrat kullanımı
Androloji Bülteni,3; Ocak 2000


 
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Dönmezer S, Anaç M.
Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin mesane tümörlerinin evrelendirilmesindeki değeri.
Türk Üroloji Dergisi:  26(2): 189-192-2000
 1. Karadeniz T, Beşışık A, Topsakal M, Sevinç C, Dönmezer S. Anaç M.
  Transizyonal zon indeksi ve longitudinal çap indeksinin benign prostat hiperplazisinde obstrüksiyonun belirlenmesindeki rolü.
  Türk Üroloji Dergisi: 26(2): 225-229, 2000


   
 2. Karadeniz T, Topsakal M, Dönmezer S, Başak D.
Bard BTA testinin mesane kanseri tanısındaki güvenilirliği.
Üroloji Bülteni (1998), 9,7-10


 
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Dönmezer S,Anaç M.
Ksantogranülomatöz piyelonefrit: 23 olguda tanı ve tedavi.
Üroloji Bülteni (1998), 9, 53-56
 1. Karadeniz T, Engin T, Topsakal M, Arıman A, Başak D.
Diüretik Ultrasonografi: Üst Üriner Sistem Dilatasyonlarının Ayırıcı Tanısında Basit Bir Teknik. 
Üroloji Bülteni (1996), 7,167-170
 1. Arıman A, Karadeniz T, Topsakal M, Aydoğmuş A, Başak D.
Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Tulap ve TUR-P sonuçlarımızın Karşılaştırılması: Ön Rapor.
Türk Üroloji Dergisi: 22(2): 120-24,1996
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Aydoğmuş A, Başak D.
Ender görülen mesane tümörleri.
Üroloji Bülteni (1996), 7, 117-119
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Dinç E, Erton H, Arıman A, Başak D.
Prostatektomi Örneklerinde Bakteriyel Doku Kültür Sonuçları.
Üroloji Bülteni (1996), 7, 21-23
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Beksan M, Başak D.
Thoracic Kidney: A Case Report.
Marmara Medical Journal, Vol 9 No 1 January 1996
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Kayılı İ, Aydoğmuş A, Başak D.
Transüretral girişimlerde tek doz netilmisin profilaksisi.
Okmeydanı Hastanesi Bülteni 13:2-3,1995
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Erton H, Kayılı İ, Başak D.
Testis Tümörlerinde Primer Kemo/Radyoterapi Sonrası Rezidüel Kitleler.
Türk Üroloji Dergisi: 21(4): 319-323,1995


 
 1. Karadeniz T, Arıman A, Topsakal M, Kayılı İ, Erton H, Başak D.
Importance of early treatment of invasive bladder cancer by radical cystectomy.
Med Bull Istanbul 28:2, 67-69, 1995
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Kayılı İ, Başak D.
Yüzyirmibir Böbrek Tümör Olgusunun Değerlendirilmesi.
Haseki Tıp Bülteni, Cilt 33, Sayı 4, 295-298,1995


 
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Aydoğmuş A, Arıman A, Kayılı İ, Başak D.
Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Profilaktik İntravezikal tedavi: BCG, Epirubisin ve Mitoksantron Sonuçları.
Türk Üroloji Dergisi: 21(3): 217-220,1995
 1. Karadeniz T, Topsakal M, Arıman A, Ekşioğlu A, Kayılı İ, Başak D.
Erektil disfonksiyona multidisipliner yaklaşım ve 100 olgunun değerlendirilmesi.
Üroloji Bülteni (1995), 6, 161-164
 1. Topsakal M, Karadeniz T, Erton H, Yüney E, Başak D.
Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon: İleal Kondüit.
Üroloji Bülteni (1995), 6, 41-43

 
 1. Karadeniz T, Topsakal M, Erton H, Arıman A, Başak D.
Erektil Disfonksiyonun Etyolojik Ayırımında Penil Hemodinamiğin Renkli Doppler Ultrasonografi İle Araştırılması.
Üroloji Bülteni (1994), 5, 74-76
 1. Özen A, Karadeniz T, Engin T, Topsakal M, Arıman A, Kayılı İ, Başak D.
  Nüks Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İmmüno/Kemoproflaksi.
  Türk Üroloji Dergisi: 20 (2): 236-238,1994
 2. Karadeniz T, Arıman A, Topsakal M, Başak D.
Yüzonsekiz  Hipospadiaslı Olgunun Retrospektif İrdelenmesi.
Okmeydanı Hastanesi Bülteni 11:1-2,1993
 1. Kadıoğlu TC, Esen T, Ander H, Karadeniz T, Karaman Mİ.
A Case of Priapism Following Shot-Gun Wounding Of Medulla Spinalis.
Med Bull Istanbul, 24:337-342 (1991)
 1. Karadeniz T, Ander H, Esen T, Tellaloğlu S.
Yüzeyel Mesane Kanseri Profilaksisinde İntravezikal BCG İle İmmünoterapi.
Türk Üroloji Dergisi: 17 (2): 133-136,1991
 1. Tunç M, Kadıoğlu A, Karadeniz T, Akıncı M, Tuzlalı S, Nane İ.
Soliter Böbrek Kisti İçinde Adenokarsinom Olgusu.
İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 52:495-500 (1989)

 
 1. Akıncı M, Tellaloğlu S, Macit F, Özsoy C, Selhanoğlu M, Karadeniz T.
Amplatz Sheath İle Tek Seans Perkütan Nefrolitotomi.
Türk Üroloji Dergisi: 15 (1): 111-118,1989
 1. K Erdoğan, D Erden, M Çek, A Özkan, T Karadeniz
Atnalı böbrekler:25 olguluk araştırma.
Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi.27:259-264;1987
 1. Sözer T, Ocak YV, Kamberoğlu H, Karadeniz T.
İdrar Kesesi Divertikülünde Tümör: İki Olgu Nedeniyle Divertiküllerin Gözden Geçirilmesi.
Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, sayı 4 (25), 483-497, 1985
 1. Sözer T, Erdoğan K, Ocak YV, Kamberoğlu H, Karadeniz T, Yücel O
Ürolojide Cerrahi yara Enfeksiyonları (176 olguluk bir araştırma)
Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt 11 Sayı 2,153-162, 1985
 • EAU (European Association Urology)
 • AUA (American Association Urology)
 • Türk Üroloji Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde