Uzm. Dr.

Didem Altay Gazi

Aile Hekimliği

İlgi Alanları

 • Koruyucu hekimlik
 • Bağışıklama
 • Check up
 • Erken tanı 
 • Kronik hastalıklarda takip

Eğitim:
 • İstanbul Pertevniyal Lisesi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği
Deneyim:
 • Liv Hospital Ulus  (2021-        )
 • Acıbadem Fulya Hastanesi  (2015-2021)
 • Adıyaman Sincik İlçe Devlet Hastanesi
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Grup Başkanlığı'na Karlıtepe ASM, Bağlarbaşı ASM ve Pazariçi ASM
 • Altay Gazi D, Helvacı Ş.A, Erkuş E, Yavuz Ataş U. Akut Koroner Sendromda Aneminin Rolü. Klinik Araştırma. Okmeydanı Tıp Dergisi 30(1) , 2014
 • Erkuş E, Altay Gazi D, Taşdelen Y. Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri ile İlişkisi. Klinik Araştırma. 
 • ( Çalışma Aşamasında)
 • Yavuz Ataş  U,  Helvacı A,  Karamustafaalioğlu O,  Altay Gazi D. The Effect of Anxiety and / or Depression to Morbidity and Mortality in Hospitalized Patients with Heart Failure . J Am Coll Cardiol. 2013.
 • Özkan N, Ünalan P.C, Erginbaş E, Altay Gazi D. Beden Kitle İndexi Yeme Tutum ve Davranışlarıyla İlişkili mi? 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Sözel Bildiri, 15-19 Mayıs 2013.
 • Özkan N, Çelik S, Altay Gazi D, Erginbaş E. Obez Hastalarda Yeme Tutumuyla İlgili Emosyonel Faktörler ve Öfke. 8. Uluslarası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, Sözel Bildiri, 26-27 Nisan 2013.
 • Altay Gazi D, Helvacı Ş. A, Özkan N, Erginbaş E. Akut Koroner Sendromda Aneminin Rolü. 8. Uluslarası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, Poster Bildiri, 26-27 Nisan 2013.
 •  Yücel B. B, Altay Gazi D, Özkan N. Ailesel Hipokalemik Alkaloz: Gitelman Sendromu. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Poster Bildiri, 16-20 Mayıs 2012.        
 • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde