Uzm. Dr.

Fatih Ensaroğlu

Gastroenteroloji

İlgi Alanları

 • Kronik Karaciğer Hastalıkları
 • Siroz ve Karaciğer Nakli
 • ERCP
 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi ve Polipektimi
 • Mide Balonu ve Mide Botoks uygulaması
 • Kapsül Endoskopi
 • Stretta uygulaması

Eğitimi
 • Meltem Lisesi
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi
 • Kocaeli Üniversitesi İÇ Hastalıkları ABD
 • Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji BD

Çalıştığı Kurumlar
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Osmaniye Devlet Hastanesi
 • Spontan Bakteriyel Peritonit Hastalarında Sirozlu Hastaların Morbidite ve Morbiditesini Etkileyen Faktörler.
 • Progresif Ailevi İntrahepatik Kolestaz ile Yaşayan Bir Karaciğer Transplant Donöründe Geç Başlangıçlı İlaca Bağlı Kolestaz.
 • Böbrek Transplant Hastalarında Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi: Tek Bir Merkezden Sonuçlar.
 • Böbrek Grefti Sonrası Hastalarda Kolonoskopik Bulguların Önemi.
 • Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ve romatoid artrit: akciğer hasarının yarı kantitatif değerlendirmesi ve bunun klinik ve fonksiyonel anormallikler ile ilişkisi.
 • Böbrek nakli adaylarında hepatit C virüsü tedavisinin sonucunu öngörmede panel reaktif antikorlar.
 • Pretransplant kronik hepatit C virüs enfeksiyonu tedavisinin renal transplant alıcılarında greft ve hastanın sağkalımı üzerine etkisi.
 • Hepatit B ve hepatit D virüsüne bağlı karaciğer nakli: tek merkezli veriler.
 • Aprepitantın kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın ve yaşam kalitesinin önlenmesinde fonksiyonel yaşam indeksi emilimi ile etkililiğinin değerlendirilmesi.
 • Dubin-Johnson sendromu ve kalıtsal sferotositoz birlikteliğine bağlı ciddi sarılık: Bir olgu sunumu.
 • Sunitinib ile aralıklı tedavi metastatik renal hücreli karsinomda tam cevap verebilir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde