Uzm. Dr.

Fatma Eren

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

İlgi Alanları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

Eğitimi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp  Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çalıştığı Kurumlar
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp  Fakültesi
 • Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Ailelerinde Duygusal ve Davranışsal Özellikler Uzmanlık tezi, 2012
 • Bir Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Değerlendirilmesi 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2015, İstanbul, Sözel bildiri
 • Bir Ergende Uyuşturucu Madde Kullanımı Sonrası Gelişen Mani Atağı 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2015, İstanbul, Poster bildiri
 • Bir eğitim ve araştırma hastanesinde engelli sağlık kuruluna itiraz eden çocuk ve Ergenlere ait dosyaların geriye dönük değerlendirilmesi 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2016, İzmir, Poster bildiri
 • Bir eğitim ve araştırma hastanesinde engelli sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerin geriye dönük değerlendirilmesi 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2016, İzmir, Poster bildiri
 • Oral paliperidon uygulaması ile gelişen anjiyoödem: Olgu sunumu 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan/2016, İzmir, Poster bildiri
 • Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Ailelerinde Duygusal ve Davranışsal Özellikler 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Nisan/2016, Antalya, Sözel bildiri
 • Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Ailelerinde Duygusal ve Davranışsal Özellikler, Emotional and Behavioral Characteristics of Gifted Children and Their Families, Fatma EREN, Ayla ÖMERELLİ ÇETE, Sibelnur AVCİL, Burak BAYKARA; Arch Neuropsychiatry 2018;55:1−8

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde