Uzm. Dr.

Mehmet Aydoğan

Göğüs Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Akciğer enfeksiyonları
 • KOAH-Astım
 • Girişimsel Bronkoskopi – EBUS
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İdiopatik interstisyel pnömoniler, romatolojik hastalık akciğer tutulumları, sarkoidoz ve diğer interstisyel akciğer hastalıkları ayırıcı tanısı)
 • Pulmoner emboli
 • Plevra hastalıkları

Eğitim
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs hastalıkları AD., Uzmanlık Eğitimi
Deneyim
 • 6. Mt. P. Tug. K’Lığı Revir Baştabipliği, Şırnak
 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD., Ankara
 • Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi
 • Isparta Şehir Hastanesi
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makele ve Bildiriler 
 • Omalizumab as a steroid-sparing agent in chronic eosinophilic pneumonia. Kaya H, Gümüş S, Uçar E, Aydoğan M, et al. Chest. 2012;142(2):513-6. 
 • Response.  Chest. 2013;143(1):274-5. doi: 10.1378/chest.12-2249.
 • One-way Endobronchial Valve Replacement for a Bronchopleural Fistula Due to Tuberculosis. Aydogan M, et al. CHEST Journal, 144(4_MeetingAbstracts), 43A-43A. Chest Congress. 2013. 
 • A Case of Thalidomide Induced Organizing Pneumonia. Gündogan A, Aydogan M, et al.CHEST Journal, 144.  Chest Congress. 2013. 
 • HRCT findings of pulmonary sarcoidosis; relation to pulmonary function tests. Ors F, Gumus S, Aydogan M, et al. Multidiscip Respir Med. 2013 Feb 5;8(1):8. 
 • Assessment of the role of serum ischemia-modified albumin in obstructive sleep apnea in comparison with interleukin-6. Dogan D, Ocal N, Aydogan M, et al. Postgrad Med. 2016 Aug;128(6):603-8.  
 • Coexistence of idiopathic pulmonary haemosiderosis and celiac disease (Lane-Hamilton Syndrome): A case of complete remission with a gluten-free diet. Aydogan M, et al. Gulhane Med J. 2015; 57(1): 63-65. 
 • Solunum kas güçsüzlüğü ve interstisyel pnömoni tablosu yapan bir dermatomyozit olgusu: Gulhane Medical Journal, 2015; 57(2):190-192. doi: 10.5455/gulhane.31486
 • The relationship between sleep quality and nitric oxide in healthy volunteers. Bolu A, Aydogan M, et al. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl.1):S180.5th. International Congress on Psychopharmacology. 2013.
 • Sociodemographic characteristics of patients who admitted to smoking cessation of university hospital. Erdem M, Gümüş M, Aydoğan M, et al. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl.1):S152.  5th International Congress on Psychopharmacology. October 30- Novenber 3, 2013. Cornelia Diamond Hotel, Antalya-Turkey
 • Factors affecting the quality of sleep in healthy population. Ozkısa T, Bolu A, Aydogan M, et al. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl.1):S180-S1.  5th International Congress on Psychopharmacology. 
 • The ratio of HBsAg, anti-HCV and anti-HIV positivity in patients indicated for fiberoptic bronchoscopy before the procedure. Gumus S, Aydogan M, et al. European Respiratory Journal, 2012 40(Suppl 56), P3580. European Repiratory Journal. 2012.  
 • Intrathoracic Mass Lesion with the view of cardiomegaly. Aydoğan M, et al. 64th Intertanional Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular surgery in conjuntion with 11th Intertanional Congress of update in cardiology and cardivasculer surgery. 2015
 • A very rare case of pulmonary metastases of parachordoma. Gundogan A, Aydogan M, et al. ECBIP 2013 ABSTRACTS 2nd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology. 
 • Diagnostic yield of narrow band imaging guided endobronchial biopsy in sarcoidosis: A preliminary report. Tozkoparan E, Gündoğan A, Uçar E, Bilgiç H, Aydoğan M, et al. 17. World Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology. P3327, S:94. June15-18,2012. Cleveland, Ohio, USA
 • 40 ulusal bildiri. 
Rehber, Kitap ve Bölüm Yazarlığı
 • Anti-TNF Kullanan Hastalarda Tüberküloz Rehberi,  Ankara-2016
 • Tüberküloz. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları. Erişkin ve Çocuklarda Solunum Sistemi Enfeksiyonları. Temel Başvuru Kitabı.  (Nobel Tıp Kitap Evleri Tic. Ltd. Şti. )
 • Tüberküloz Tarihçesi. Tüberkülozda Özel Durumlar. (G.M. Matbaacılık ve Tic. A.Ş.)
 • Akciğer Tüberkülozu. Tüberkülozda Özel Durumlar. (G.M. Matbaacılık ve Tic. A.Ş.)  
 • Bağışıklığı Yetersiz Olan Hastalarda Tüberküloz. Tüberkülozda Özel Durumlar. (G.M. Matbaacılık ve Tic. A.Ş.) 
 • Balgam Çıkarma. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Göğüs Ağrısı. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • KOAH. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.)
 • Nefes Darlığı. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Öksürük. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Pnömoni.   Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Astım. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Hemoptizi. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Pulmoner tromboembolizm, Pnömotoraks, Sarkoidoz. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Pnömotoraks. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Sarkoidoz. Temel Aile Hekimliği. (Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 
 • European Respiratory Society (ERS)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde