Uzm. Dr.

Mustafa Çelik

Psikiyatri

İlgi Alanları

•    Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni
•    Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi 
•    Uyku Bozuklukları 
•    Duygudurum Bozuklukları Tedavisi 
•    Bilişsel Davranışçı Terapi
•    Psikofarmakoloji

Eğitim:
•    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ( 1996 – 2002 )
•    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ( 2002 – 2008 )

Deneyim:
•    Adıyaman Devlet Hastanesi (2008 – 2012)
•    Adıyaman Ünicersitesi Psikiyatri A.B.D. ( 2012 – 2017 )
•    Özel Tammed Hastanesi ( 2017 – 2018 )
•    Pendik Özel Yüzyıl Hastanesi (2018 – 2020)
 
A.    SCI, SCI-E ya da SSCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan veya Yayına Kabul Edilen Eserler
A1. Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Karadağ Ayşe Sevgi, Eğilmez Oğuzhan Bekir, Han-Almış Behice, Şimşek Ali (2016). Decreases in ganglion cell layer and inner plexiform layer volumes correlate better with disease severity in schizophrenia patients than retinal nerve fiber layer thickness: Findings from spectral optic coherence tomography. European Psychiatry. 32: 9-15, Doi: 10.1016/jeurpsy.2015.10.006 (İndeks: SCI-E, SSCI)
A2. Çelik Mustafa, Demir Lütfi Saltuk, Sümer Şua, Aktuğ-Demir Nazlım (2015). Kronik hepatit B hastalarında sosyodemografik özellikler, antiviral tedavi ve nekroinflamatuar aktivitenin depresyon ve anksiyete ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16 (6): 405-412, Doi: 10.5455/apd.1414410600 (indeks: SCI-E). 
A3. Çelik Tuncay, Gökçen Cem, Aytaş Özgür, Özçelik Aysima, Çelik Mustafa, Çoban Nurdan (2015). The prevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in stutterers is higher than in the control group. Folia Parasitologica, 62:066, Doi: 10.14411/fp.2015.066. (indeks: SCI)
A4. Sütçü-Yıldırım Ayşegül, Çelik Mustafa, Kabakçı Elif, Uluşahin Aylin (2005). Psychopathology and personality patterns in first-degree relatives of bipolar patients. Türk Psikiyatri Dergisi, 16 (4): 229-236. (indeks: SSCI).
A5. Aktuğ-Demir Nazlım, Çelik Mustafa, Kölgelier Servet, Sümer Şua, Aksöz Selçuk, Demir Lütfi Saltuk, İnkaya Ahmet Çağkan (2013). İnaktif Hepatit B taşıyıcıları ve kronik Hepatit B hastalarının depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24 (4): 248-252. (indeks: SSCI).
A6. Çelik Mustafa, Sarıkaya Yasin, Acar Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Doğan Sedat, Kaskalan Emin, Karataş Mehmet (2015). Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin depresyon, kaygı ve algılanan stres düzeylerine etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(4): Doi: 10.5080/u13798. (indeks: SSCI). 
A7. Kalenderoğlu Aysun, Karadağ Ayşe Sevgi, Çelik Mustafa, Eğilmez Oğuzhan Bekir, Han-Almış Behice, Özen Murat Eren (2016). Can the retinal ganglion cell layer (GCL) volume be a new marker to detect neurodegeneration in bipolar disorder? Comprehensive Psychiatry, 67: 66-72. Doi: 10.1016/j.comppsych.2016.02.005 (indeks: SCI, SCI-E, SSCI).
A8. Gökmen Ferhat, Altınbaş Kürşat, Akbal Ayla, Çelik Mustafa, Savaş Yılmaz, Gökmen Esra, Reşorlu Hatice, Karaca Adem (2014). Evaluation of the temperament and character properties of patients with ankylosing spondylitis. Zeitschrift für Rheumatologie, Doi: 10.1007/s00393-013-1336-1 (indeks:SCI, SCI-E).
A9. Gökmen Ferhat, Altınbaş Kürşat, Akbal Ayla, Çelik Mustafa, Reşorlu Hatice, Gökmen Esra, Savaş Yılmaz, Budak Burcu (2015). Assessment of temperament and character of rheumatoid arthritis patients. Aktuelle Rheumatologie, 40:58-61, Doi: 10.1055/s-0034-1384573 (indeks: SCI-E).
A10. Kalenderoğlu Aysun, Çelik Mustafa, Karadağ Ayşe Sevgi, Eğilmez Oğuzhan Bekir (2016). Optic coherence tomography shows inflammation and degeneration in majör depressive disorder patients correlated with disease severity. Journal of Affective Disorders, 204: 159-165, Doi: 10.1016/jad.2016.06.039 (indeks: SCI, SCI-E, SSCI). (Not: Bu eser doçentlik başvurusu sonrasında yayınlanmıştır). 
A11. Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Almış Habip, Turğut Mehmet (2016). TV programı sonrası gelişen ölüm kastı olmayan taklit intiharlar: beş yaşında iki olgu. Nöropsikiyatri Arşivi, 53: 83-84, Doi: 10.5152/npa.2015.9988 (indeks: SCI-E). 
A12. Kalenderoğlu A, Çelik Mustafa. Tedaviye kısmi yanıt veren şizofreni hastalarında klozapine eklenen paliperidon şizofreninin negatif belirtilerinde iyileşme sağlayabilir mi? Bir olgu serisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 27 (1): 57-62 (indeks: SSCI).
A13. Çetin Mustafa, Çelik Mustafa, Çakıcı Musa, Polat Mustafa, Süner Arif (2014). Aripiprazole induced non-cardiogenic pulmonary edema: a case report. Türk Psikiyatri Dergisi, 25 (4): 287-289 (indeks: SSCI).
A14. Eğilmez Oğuzhan, Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun (2016). Aripiprazolle ilişkili spontan ejakülasyonlar. Nöropsikiyatri Arşivi, 53: 85-86, Doi: 10.5152/npa.2015.9896. (indeks: SCI-E). 
A15. Çevik Muammer Özgür, Çelik Mustafa, Bucak İbrahim Hakan, Han-Almış Behice, Turğut Mehmet (2016). Antenatal venlafaksin kullanımı ve VACTERL Asosiasyonunun olası ilişkisi: bir olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, (indeks: SSCI). 
A16. Altun Yaşar, Çelik Mustafa, Ekmekçi Burcu, Tak Ali Zeynal Abidin, Sağlam, Sadullah, Çağ İlhan (2016). Banyo epilepsisi: bir olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, Doi: 10.5152/npa.2016.15955 (indeks: SCI-E). 
A17. Han-Almış Behice, Almış Habip, Çelik Mustafa, Gümüştaş Funda, Turğut Mehmet (2016). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan prepubertal bir erkek çocukta metilfenidatın indüklediği jinekomasti: bir olgu sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17 (Ek 3): 74-76. Doi: 10.5455/apd.177010 (indeks: SCI-E). 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
B1. Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Eğilmez Oğuzhan Bekir, Sağlam Sema, Koyuncu-Kütük Emel, Han Almış Behice, Bülbül Mehmet. Copycat suicides in 5-year old children: presentation of 2 cases. 6th International Congress on Psychopharmacology, 16-20 April 2014, Antalya. 
B2. Ünlü-Gürsoy Nilgün, Çelik Mustafa, Özer Suzan, Anıl-Yağcıoğlu Elif, Haznedaroğlu İbrahim, Rezaki Murat. Treatment of clozapine induced late onset neutropenia with G-CSF and beta glucan: case report. World Psychiatric Association International Congress, 12-16 July 2006, İstanbul. 
B3. Kalenderoğlu Aysun, Çelik Mustafa, Eğilmez Oğuzhan Bekir, Sağlam Sema, Han-Almış Behice, Koyuncu-Kütük Emel. Improvement in negative symptoms in schizophrenia patients taking clozapine after paliperidone augmentation: a case series. 6th International Congress on Psychopharmacology, 16-20 April 2014, Antalya.
B4. Eğilmez Oğuzhan Bekir, Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Han-Almış Behice, Sağlam Sema, Koyuncu-Kütük Emel, Bülbül Mehmet. Spontaneous ejaculations associated with aripiprazole. 6th International Congress on Psychopharmacology, 16-20 April 2014, Antalya.

C. Yazılan ya da Çevirisi Yapılan Kitap ya da Kitap Bölümü 
C1. Psikiyatri (2007), Editör: Mustafa Çelik, Pınar Kırdar Çelik. Yayınevi: Türkiye Klinikleri, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 122, ISBN: 978-975-9 (Türkçe Kitap Çevirisi). 
C2. Psikiyatri Notları (2006). Editör: Mustafa Çelik. Yayınevi: Güneş Tıp Kitabevi, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 216, ISBN: 975-277-089-4. (Türkçe Kitap Çevirisi). 
C3. Çelik Mustafa. Hipnoz (2007). İçinde: Kaplan and Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry Eight Edition (Türkçesi). Editörler: Hamdullah Aydın, Ali Bozkurt; Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 4060, Yayınevi: Güneş Kitabevi, ISBN: 975-277-120-3 (Kitap Bölümü Çevirisi). 
C4. Çelik Mustafa. Kolinesteraz İnhibitörleri ve Memantin (2016) İçinde: Kaplan ve Sadock Psikiyatri Davranış Bilimleri. Editör: Bozkurt Ali, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1419, Yayınevi: Güneş Kitabevi. ISBN: 978-975-277 (Kitap Bölümü Çevirisi). 
C5. Çelik Mustafa. Disülfiram ve Akamprosat (2016) İçinde: Kaplan ve Sadock Psikiyatri Davranış Bilimleri. Editör: Bozkurt Ali, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1419, Yayınevi: Güneş Kitabevi. ISBN: 978-975-277 (Kitap Bölümü Çevirisi).
C6. Çelik Mustafa. Psikiyatri’de Tıp Öğrencisi Müfredatı Geliştirmek (2016). İçinde: Teoriden Pratiğe Psikiyatri Öğretimi. Editörler: Coşkun Bülent, Ayhan Yavuz, Çelik Mustafa, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı:320, Yayınevi: Art Yayıncılık. ISBN: 978-975-17-0000-1 (Kitap Bölümü Çevirisi) (Bu eser doçentlik başvurusundan sonra yayınlanmıştır).
C7. Çelik Mustafa. Davranış Bilimlerini Öğretmek (2016). İçinde: Teoriden Pratiğe Psikiyatri Öğretimi. Editörler: Coşkun Bülent, Ayhan Yavuz, Çelik Mustafa, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı:320, Yayınevi: Art Yayıncılık. ISBN: 978-975-17-0000-1 (Kitap Bölümü Çevirisi) (Bu eser doçentlik başvurusundan sonra yayınlanmıştır).
C8. Çelik Mustafa. Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi Müfredatı: Geliştirme ve Değerlendirme (2016). İçinde: Teoriden Pratiğe Psikiyatri Öğretimi. Editörler: Coşkun Bülent, Ayhan Yavuz, Çelik Mustafa, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı:320, Yayınevi: Art Yayıncılık. ISBN: 978-975-17-0000-1 (Kitap Bölümü Çevirisi) (Bu eser doçentlik başvurusundan sonra yayınlanmıştır).

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
D1. Çelik Mustafa, Yazıcı Muhammet Kazım (2010). Nöropatik ağrıya psikiyatrik yaklaşım. Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi; 3(4): 139-144. 
D2. Uludağ Öznur, Tutak Atilla, Doğukan Mevlüt, Kaya Recai, Şahin-Tutak Ayşe, Çelik Mustafa (2015). Adıyaman ilinde zehirlenme hastalarının özellikleri. Dicle Tıp Dergisi; 42(3): 284-288. Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0575. 
D3. Özcan Halil, Subaşı Burak, Budak Beyhan, Çelik Mustafa, Gürel Şeref Can, Yıldız Mesut (2013). Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders; 3(3): 107-113. Doi: 10.5455/jmood.20130507015148.
D4. Koyuncu-Kütük Emel, Çelik Mustafa, Dilbaz Hilmiye Nesrin (2015). Beden dismorfik bozukluğu olan iki hastada tedavi niyetine madde kullanımı: olgu sunumu. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; 1(1): 1-4. 
D5. Çelik Mustafa, Erden-Aki Özlem (2013). Demans hastalarında antipsikotik kullanımı nasıl olmalıdır? Psikiyatride Güncel; 3 (3): 233-242. 
D6. Kalenderoğlu Aysun, Çelik Mustafa (2016). Psikotik özellikli mani ile psikotik özellik göstermeyen maninin oksidatif stres açısından karşılaştırılması. Journal of Mood Disorders; 6(3):116-123. Doi: 10.5455/jmood.20160828073755 (Bu eser doçentlik başvurusundan sonra yayınlanmıştır).
D7. Çelik Mustafa, Özcan Halil, Çelik Sümeyra, Cumurcu Birgül Elbozan, Kalenderoğlu Aysun, Han-Almış Behice (2016). Tıp Fakültesi’ne başlayan öğrencilerde kaygı ve depresyon düzeyinin eğitim fakültesine başlayan öğrencilerle karşılaştırılması. AJANS; 4(2): 78-85 (Bu eser doçentlik başvurusundan sonra yayınlanmıştır).

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
E1. Çelik Mustafa, Sarıkaya Yasin, Acar Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Doğan Sedat, Aslan Emin, Karataş Mehmet. Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin depresyon, kaygı ve algılanan stres düzeylerine etkisi. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya. 
E2. Çelik Mustafa, Çelik Sümeyra, Özcan Halil, Elbozan Cumurcu Birgül, Kalenderoğlu Aysun,  Han-Almış Behice. Tıp Fakültesine başlayan öğrencilerde kaygı ve depresyon düzeyinin eğitim fakültesine başlayan öğrencilerle karşılaştırılması. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya.
E3. Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Karadağ Ayşe Sevgi, Eğilmez Oğuzhan Bekir, Han-Almış Behice, Çapkın Musa. Retinanın gangliyon hücre tabakası, iç pleksiform tabaka ve retinal sinir lifi tabakası kalınlıklarının şizofrenide hastalığın şiddetine göre değişimi. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya.
E4. Kalenderoğlu Aysun, Karadağ Ayşe Sevgi, Çelik Mustafa, Eğilmez Oğuzhan Bekir, Özen Murat Eren. Bipolar bozuklukta retinal gangliyon hücre tabakası nörodejenerasyonu belirlemede yeni bir gösterge olabilir mi? 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya.
E5. Çelik Mustafa. Şizofreni hastalarında optik koherans tomografi bulguları. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya. 
E6.  Özer Suzan, Çelik Mustafa, Demir Başaran. Şizofrenide klozapin tedavisine modafinil eklenmesi: beş hastanın sonuçları. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Ankara. 
E7. Hatipoğlu Hamit Sinan, Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Eğilmez Oğuzhan Bekir. Anal fistülü olan hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin genel cerrahi polikliniğindeki diğer hastalarla karşılaştırılması. 12. Ulusal Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresi, 26-28 Mart 2015, Konya. 
E8. Çapkın Musa, Çelik Mustafa, Kalenderoğlu Aysun, Bilak Şemsettin, Güler Mete, Şimşek Ali. Şaşılık cerrahisinin hastaların anksiyete, depresyon ve benlik saygısı düzeylerine etkisi. 12. Ulusal Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresi, 26-28 Mart 2015, Konya.

G. Diğer Yayınlar 
G1. Doğukan Mevlüt, Kaya Recai, Dokur Mehmet, Tutak Atilla, Uludağ Öznur, Çelik Mustafa (2014). Atropine induced delirium which developed during treatment of organophosphate intoxication in adult: a case report. Research, 1:1073. Doi: 10.13070/rs.en.1.1073. 
G2. Han-Almış Behice, Çelik Mustafa, Elbozan-Cumurcu Birgül, Kalenderoğlu Aysun (2015). Association of lack of dreaming and forgetfulness: presentation of a case with depression. Medicine-Science, Doi: 10.5455/medscience.2015.04.8267.

Yayın Hakemliği (Dergi / İndeksi / Hakemlik sayısı):
Türk Psikiyatri Dergisi / SSCI / 41
Psychiatry Research / SCI, SCI-E, SSCI / 1
 
•    Türk Türk Tabipler Birliği
•    Türk Psikiyatri Derneği
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde