liv sağlık köşesi

Beyin Tümörleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Oluşturma Tarihi: 05.08.2019 13:57 | Son Güncelleme: 20.12.2021 11:21

Beyin Tümörleri Hangi Yaşlarda Görülür?

Beyin tümörleri yenidoğandan başlayarak her yaşta görülebilirler. Ancak en sık erişkin yaş grubunda rastlanılır. Her yıl 100 bin kişiden beş ila yedisinde beyin tümörü görülmektedir.

Beyin Tümörlerinin Oluşumunun Sebebi Nedir?

İnsan vücudunda çok az tümörün oluşum sebebi bilinmektedir. Beyin tümörlerinin neden oluştuğu konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Günümüzde bir hücrenin tümör oluşturacak şekilde kontrolden çıkması ve aşırı çoğalması ile tümör haline gelmesine neden olan en önemli unsurun genetik faktörler olduğu kabul edilmektedir. Bunun dışında radyasyon, kanserojen kimyasal maddeler ve virüsler de suçlanmaktadır. Bazı beyin tümörleri kalıtsal olabilmektedir.

Erken Teşhisin Önemi Nedir?

Bir tümör ne kadar erken tanı alırsa tedavi şansı daha çoktur. Pek çok kötü huylu tümör daha küçük boyutta iken ameliyat edilebilirse diğer tedavilere verdiği yanıt da o derece iyidir.

Baş Ağrısı Tümörün Belirtisi Olabilir mi?

Her başağrısı beyin tümörü demek değildir. Beyin tümörleri kafatası içinde yer kaplarlar ve basınç artışına neden olurlar. Bu durumda oluşan başağrıları daha sıkıcı, şiddetli, zor geçen ve diğer bazı belirtilerle (kusma, görme ve işitme bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlükler, dengesizlik gibi) beraber seyreden ağrılardır.

Baş Ağrısı Çekenlerin MR Çektirmesi Gerekir Mi?

Günümüzde ciddi başağrısı olan her hastanın ayrıntılı muayene ve uygun yöntemlerle (BT ve/veya MR gibi) tetkik edilmesi benimsenmiştir.

Beyin Tümörünün Erken Belirtileri Var mıdır? Bunlar Nelerdir?

Bazı beyin tümörleri uzun süre belirti vermez veya çok az yakınmaya neden olurlar. Özellikle iyi huylu yavaş büyüyen kitleler ve doğumsal tümörlerde tanı konulması yıllarca gecikebilir, bazen de tesadüfen bulunurlar. Beyin tümörlerinde genel belirtiler iyi tanımlanmıştır: başağrısı, kusma, görme azalması, çift görme, epilepsi nöbeti geçirme, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma, unutkanlık, konuşma bozukulukları, dengesizlik ve yürüme bozukluğu, hormonal dengesizlikler gibi…

Beyin Tümörleri Kaç Çeşittir?

Beyin tümörleri çok çeşitlidir. WHO(Dünya Sağlık Örgütü)’nün Sinir Sistemi Tümörleri sınıflandırmasına göre, insan sinir sisteminde  7 ana grup altında 30’dan fazla farklı türde tümör görülebiliyor…Genel olarak kafatası içindeki tümörlerin hepsi beyin ve sinirle ilişkili dokulardan kaynaklanmaz. Bazıları beyin zarlarından, kan damarları ve diğer hücrelerden oluşabilirler ya da vücuttaki başka kanserler kafatası içine yayılım yapabilirler.

Her Baş Ağrısı Beyin Tümörünü mü İşaret Eder, İlk İşaret Baş Ağrısı mıdır?

Ani, şiddetli ve kolay geçmeyen, patlayıcı tarzdaki başağrıları çok önemlidir ve kafa içerisinde ani kanamaların belirtisi olabilirler. Hemen tetkik edilmelidirler. Bazı ağrılar da şiddetli olmamasına rağmen uzun süreli ve sıkıcı tarzda olurlar ki kafa içindeki bir tümör oluşumunu düşündürebilirler. Başağrılarının büyük kısmı migren, tansiyon yüksekliği veya stres kaynaklıdır.

Beyin Tümörü Ne Kadar Büyükse O Kadar Tehlikeli midir?

Bir beyin tümörünün büyük olması tehlikeli veya kötü huylu olması anlamına gelmez. Bazı iyi huylu tümörler belirti vermeden çok büyük boyuta ulaşabilirler. Bazen de çok küçük bir tümör beynin çok tehlikeli bir yerinde olabilir.

Alınması Gerekmeyen Tümörler Var mı?

Bazı doğumsal tümörler ve iyi huylu kitleler aralıklı tetkikler ile takip edilebilirler.Mutlaka ameliyat edilmeleri gerekmez.

Nöro Check Up ile Hangi Hastalıkları Teşhis Edilebilir?

Ayrıntılı muayene ve tetkikler ile erken safhada bazı sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri ve beyin damar hastalıkları teşhis edilebilir. Nöro-check-up bu amaçla dizayn edilmiştir.

Nöro Check-Up Neden Yapılır?

Bedenin diğer kısımları gibi sinir sistemi de yaşlanma ile bazı fonksiyonları yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bazı nörolojik hastalıkların tanısı ise ancak hastalık ilerlediğinde yapılabilmektedir. Bu check-up'ın amacı sinir sistemindeki olası aksaklıkları erken tanımak ve önlem/tedavi seçeneklerini belirlemektir.

Kimler İçin Uygundur?

Sinir sistemi ile ilgili bir hastalığı olsun olmasın 50 yaş altı ve 50 yaş üstündeki bireylerin ayrı ayrı detaylı nörolojik/ nöroradyolojik ve nöroşirürjikal değerlendirilmesi için dizayn edilmiştir. 

Hangi Tetkikler Yapılır?

Nöro Check-Up öncesi kardiyoloji check-up'ının yapılması önerilir. Nöro Check-Up şunları içerir: ayrıntılı nörolojik ve sistemik muayene, rutin ve sinir sistemine özgü bazı parametrelerin bakıldığı ayrıntılı biyokimyasal testler, akciğer grafisi, daha önce kardiyolojik check-up yapılmadıysa EKG ve EKO kardiyografi tetkikleri, beyin MR incelemesi, kısa nöropsikometri testi ve gereken hastalara EEG, EMG ve diğer MR incelemeleri.Nöro Check-Up'ın yılda bir kez yapılması önerilir. 

Nöro Check Up ile Neleri Önleyebiliriz?

Bazı beyin tümörleri erken safhada ve küçükken tanınabilir. Aynı şekilde doğumsal ve sonradan gelişen damarsal problemler görülebilir. Yaşlanma ve dokuların bozulması ile seyreden nörolojik hastalıklar teşhis edilebilir.

Beyin Tümörünün İyi mi Yoksa Kötü Huylu mu Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Günümüzde ileri MR incelemeleri ile iyi huylu/kötü huylu tümörler çok yüksek bir doğrulukla ayırt edilebilmektedir. Bunun yanı sıra PET CT/MR gibi yardımcı yöntemler de kullanılabilir. Ancak bir tümörün cinsi ancak dokusunun patolojik olarak incelenmesi ile net olarak isimlendirilebilir.

Beyinle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Son yıllarda gelişen MR teknolojisi beynin işlevleri konusunda çok ayrıntılı bilgiler verebiliyor. Beyin cerrahisi yönünden bu teknolojiler; beyin içindeki sinir yollarının, önemli merkezlerin (konuşma merkezi, hareket merkezi gibi) gösterilmesi yanında tümör dokusu içindeki bazı maddelerin ölçülmesi ile tümör cinsi konusunda ameliyat öncesi bilgi edinilmesi şeklinde…

Beyin Tümörlerine Nokta Atışı 

Beyin tümörü ameliyatlarında kullanılan yeni teknolojiler, tümörün tam olarak çıkartılmasını sağlıyor. Bu da hastalarda sağkalım süresini en olumlu etkileyen parametre...Son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde beyin tümörleri artık daha erken ve sıklıkla teşhis ediliyor. Hastalığın belirtileri tümörün yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı şekillerde görülebiliyor. 

Beyin Tümörlerinde Görülebilen Belirtiler;

 • Baş ağrısı
 • Kusma,
 • Bulantı,
 • Görme bozukluğu,
 • Bilinç bozulması,
 • Havale geçirme,
 • Kol ve bacaklarda güçsüzlük,
 • Sinirlilik,
 • İştahsızlık,
 • İşitmede azalma,
 • Unutkanlık,
 • Konuşma ve anlamada yetersizlik,
 • Yazamama,
 • Dengesizlik,
 • El ve ayaklarda büyüme şeklindedir. 

Beyin Ameliyatlarında En Önemli Risk Nedir?

Beyin dokusundan kaynaklanan tümörlerle ilgili en önemli sorun, bu tümörlerin ameliyat sırasında normal beyin dokusundan ayırt edilememesi ve tümör sınırlarının tam olarak anlaşılamaması olabiliyor. Diğer cerrahi branşlardan farklı olarak beyin cerrahisinde, tümörün etrafından geniş bir sağlam doku ile çıkartılması mümkün değil, çünkü beyinde milimetrik düzeyde bile olsa normal doku kaybı hastanın konuşma, hareket ve diğer birçok fonksiyonunda kayba yol açabiliyor. 

Son Teknolojik Yöntemler Nelerdir?

Nöronavigasyon

Yeni ameliyat teknolojileri ile yanılma payı yok oluyor. Normal beyin dokusunu koruyarak tümörün mümkün olduğunca fazla veya tam olarak çıkartılması en önemli amaç... Bu sebeple uzun süredir nöronavigasyon adı verilen yöntemi kullanıyoruz. Bu yöntemde, hastanın ameliyat öncesi çekilen nöroradyolojik görüntüleri özel bir cihaza yüklenerek, kafatasının gerçek anatomik yapısı ile MR görüntülemede elde edilen sanal anatomik yapıların birbiri ile çakıştırılması yardımıyla ameliyat esnasında beynin içinde hangi alanlarda olduğumuzu görebiliyoruz. Ancak kafatası açıldıktan sonra dokularda belli bir oranda yer değişimi oluyor ve nöronavigasyonun doğruluğu etkilenebiliyor. Bunu engellemek için intraoperatif MR, intraoperatif BT veya intraoperatif ultrason gibi yöntemler eklenerek gerçek zamanlı görüntüler elde etmek mümkün. Bu yöntemler arasında intraoperatif ultrason en pratik kullanımı olan yöntem, hastanın ameliyat sırasında MR veya BT cihazına transferi gerekmiyor, kolaylıkla uygulanıyor. Son dönemde nöronavigasyon ile intraoperatif ultrasonu kombine ederek kul- lanıyoruz ve tümör çıkartılmasında ciddi yararlarını gördük.
 

Floresan Guided

Son olarak bu teknolojilere floresan kılavuzluğunda yapılan cerrahi eklendi. Ameliyat başında verilen özel floresan ilaç ve özel mikroskop filtreleri yardımıyla tümörün farklı renklerde görünmesi, bu sayede normal dokunun korunarak tümörün tamamıyla çıkartılması mümkün. Türkiye’de şu anda sadece Liv Hospital’da ve Avrupa’da birkaç sayılı merkezde uygulanan bu yöntemde özellikle beynin primer ve metastatik tümörlerinde çok daha etkin tümör çıkartılması mümkün oluyor. Bu yöntem için dünyadaki en son teknoloji ameliyat mikroskobu hastanemizde son aylarda kullanılmaya başlandı. Tümörün tam olarak çıkartılması da bu hastalarda sağ kalım süresini en olumlu etkileyen parametre. Diğer iki yöntem ile floresan kılavuzluğu birleştiğinde; beynin teknik olarak tümör çıkartılması çok zor olan bölgelerinde bile, herhangi bir komplikasyona yol açmadan başarılı ameliyatlar gerçekleştirebiliyoruz. Bu konudaki son araştırmamız uluslar arası bir beyin cerrahisi dergisi tarafından yayınlandı. Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniği olarak, bu alanda sonuçlarını bilimsel ortamda yayınlayan dünyadaki ilk dört merkezden birisiyiz. Diğer merkezler Almanya’da Regensburg Üniversitesi, İtalya’da Milano Carlo Besta Enstitüsü ve ABD’de Indianapolis Indiana Üniversitesi..

WHO(Dünya Sağlık Örgütü)’nün Sinir Sistemi Tümörleri sınıflandırmasına göre, insan sinir sisteminde  7 ana grup altında 30’dan fazla farklı türde tümör görülebiliyor…

Her Beyin Tümörü Kötü Huylu Değil!

Beyin tümörü ameliyatlarında son yıllarda kullanılan floresan boyalarla tümörlerin daha fazla ve güvenli olarak ameliyatla çıkartılması mümkün olabiliyor.

Kötü huylu beyin tümörlerinde yaşam süresi çıkartılan tümör miktarı ile yakından ilişkili. O nedenle bu hastalarda normal doku ve fonksiyona zarar vermeden mümkün olan en fazla tümör dokusunun çıkartılması çok önemli. Bu nedenle son yıllarda beyin cerrahisinde daha güvenli şekilde daha çok tümörün çıkartılmasını sağlayan yöntemler ameliyat sırasında kullanılmakta… Bunlar mikrocerrahi, tümör boyama teknikleri, nöromonitörizasyon ve ameliyat sırasında kullanılan navigasyon/ultrason/MR/BT gibi yöntemlerdir. Buna bağlı olarak beyin tümörlerinin ameliyat komplikasyonları son derece düşük düzeylere indi. Her beyin tümörünün ameliyatı ve beklenen komplikasyonlar aynı değil.

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde