liv sağlık köşesi

Çocuğunuzda Öğrenme Bozukluğu Var Mı?

Oluşturma Tarihi: 30.09.2019 15:43 | Son Güncelleme: 01.10.2019 15:47

Herhangi bir zihinsel, nörolojik, fiziksel ve ruhsal engele bağlı olmadan kişinin okuma, yazma ve matematik alanlarının biri veya birkaçında yetersizlik ve zorluk yaşanması olan özgül öğrenme bozukluğu tembellik ya da isteksizlik değildir. Zeka geriliği hiç değildir. Öyle ki Albert Einstein, Leo-nardo Da Vinci, Tom Cruise hatta Jamie Oliver okul çağlarında öğrenme güçlüğü sorunu yaşadığı bilinen başarılı kişiler… Burada önemli olan çocuğu sıkı takip etmek. Ailelerin çocuklarının okuma –yazmada güçlük gibi problemlerini iyi takip ederek gerektiğinde yardım alınmasının şart olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş anne babaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.     
 

Öğrenme Bozukluğunun 3 Tipi Bulunuyor

Özgül öğrenme bozukluğunun okuma bozukluğu (Disleksi), yazma bozukluğu (Disgrafi) ve matematik bozukluğu (Diskalkuli) olmak üzere üç tipi vardır. 
 

Okuma, Yazma, Matematik Becerileri Zayıftır

İlkokul döneminde en sık görülen nöropsikiyatrik bozukluktur. Ders başarısızlığı, ödev yaparken isteksiz olma, ödev yapmama, öğretilenleri anlamakta zorluk gibi yakınmaları olan çocukların çoğu özgül öğrenme bozukluğu tanısı alır. Bu çocuklar gelişimsel olarak yaşıtlarıyla benzer özellik göstermekle beraber, okuma, yazma ve matematik becerilerinde yaşıtlarının çok altında bir beceri gösterir. Sözcükleri yanlış ya da yavaş veya çok çaba harcayarak okuma, okurken harf atlama, harf ekleme, harf değiştirme, yaşıtlarına göre okuma hızının yavaş kalması, okuduklarının anlamada zorlanma, sözcük ve harfleri doğru yazmada güçlük, düzgün yazamama, yazarken harf ve sayıları ters yazma, okunaksız yazma, düşüncesini yazıya dökmede sorun, sayıları öğrenememe, dört işlem ve hesaplama yapmada sorun yaşama şeklinde yakınmaları olan çocuklarda öğrenme güçlüğü olabileceği akla gelmelidir. Öğrenme, öğretilen materyali algılama, birbiriyle ilişkilendirme, akılda tutma ve bu bilgiyi kullanabilmeyi gerektirir. Bu çocukların belirtilen öğrenme süreçlerinde sorun yaşadıkları düşünülür.
 

Anne Babalar Durumu Fark Etmeyebilir

Anne baba çocuklarının okumayı, yazmayı ya da sayılarla işlem yapmayı öğrenme becerilerinde sorun yaşadıklarını fark etmezler. Çocuğun öğrenemediği süreci “başka şeylerde iyi, bir tek dersleri yapmıyor, istese yapar” şeklinde düşünerek çocuğu zorlarlar. Cezalar verebilirler. Bu durum anne baba çocuk ilişkisini olumsuz etkiler. Ders yapma artık çatışmalı bir durumla özdeş hale gelir. Benzer şekilde arkadaşları ile paralele bir başarı göstermeyen çocuğun kendine güveni olumsuz etkilenir. Yine okul arkadaşları tarafından dışlanabilir, arkadaş ilişkilerinde de sorun yaşar.
 

Zorluklarının Nedenleri Tespit Edilmeli

Özgül öğrenme bozukluğu tembellik ya da isteksizlik değildir. Zeka geriliği hiç değildir. Çoğu zaman dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile birlikte görülse de bu durumdan farklı bir sorundur. Ancak dikkat eksikliği eşlik ettiğinde öğrenme sorunları daha artacağından okuma, yazma ve matematik becerilerindeki sorunlar daha da şiddetli olabilir. Anne ve babalar “Çocuk istemediği için yapmıyor” düşüncesinden uzaklaşıp bunun bir güçlük olduğunu kabul etmelidir. Konu hakkında doğru bilgi sahibi olmaya çalışmalıdırlar. Çocuklarının zorluklarının nedenlerinin tespit edilmesi ve doğru tedavi yaklaşımlarının ve desteğin sağlanması için bir çocuk psikiyatrsisi uzmanına başvurmalıdır.   
 

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde