liv sağlık köşesi

Çocukların Da Başı Ağrır!

Oluşturma Tarihi: 30.09.2019 17:23 | Son Güncelleme: 17.11.2021 17:22

Çocuk ve ergenlerde en sık görülen somatik yakınmalardan biri olan baş ağrısının görülme sıklığı 7 yaş civarında % 37-51 iken, ergenlikte % 57-82’ye ulaşıyor. 
Sadece yetişkinler baş ağrısı çekmez… Çocukların da başı ağırır. Çocuk ve ergenlerde en sık görülen somatik yakınmalardan biri olan baş ağrısının 7 yaş civarında görülme sıklığı yüzde 37 ila 51 arasında iken, ergenlikte bu oran yüzde 57-82 aralığında seyrediyor. Cinsiyet yönünden karşılaştırıldığında ise 3- 5 yaşında erkeklerde daha fazla olduğu, 5 yaşından sonra kızlarda giderek arttığı ve 9-11 yaşlarında her iki cinste eşit sıklıkta görülüyor.Ani Şiddetli Ağrı Ciddiye Alınmalı 

Baş ağrısının genelde tek bir soruna bağlı olmayabilir ve çocuklar baş ağrılarını ifade etmekte zorlanabilir. Özellikle ağır ile hafif bir baş ağrısının ayrımını tam yapamayabilirler. Ağrının ne düzeyde rahatsızlık verdiği, anne babalarca hemen değerlendirilemeyebilir. Önce ağrının çocuğu ne kadar rahatsız ettiğini, ağrının ne kadar şiddetli olduğunu anlamak gerekiyor. Ağrının sıklık ve şiddetinin artması, bilinç değişikliği, papilödem (göz muayenesinde anlaşılabilen bir durum), anormal göz hareketleri veya nörolojik bulgular, ateş, kilo kaybı, döküntü, eklem ağrısı gibi sistemik belirti ve bulgular, bağışıklığın azalması, hiperkoagulasyon (aşırı pıhtılaşma), nörokutanöz hastalıklar, kanser, genetik hastalıklar, romatolojik hastalıklar gibi risk faktörlerinin varlığı, uykudan uyandıran başağrısı, sabah olan ve kusmanın eşlik ettiği başağrısı ve öksürme, ıkınma gibi manevralarla ortaya çıkan veya artan baş ağrısı ciddiye alınmalıdır.
 

Ağrıyı Takibe Alın!

  • Baş ağrısında değerlendirme ayrıntılı öykü ile başlamalı, dikkatli genel ve nörolojik muayene ile devam etmeli ve tekrarlayan baş ağrısında psikolojik faktörler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
  • Laboratuvar testleri, öykü, baş ağrısının karakteri, fizik ve nörolojik incelemelere göre planlanmalıdır. 
  • Fokal veya ilerleyici nörolojik bozukluğu olan hastalar mutlaka beyin tomografisi (BT) ve/veya beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri ile değerlendirilmelidir. 
  • Birincil baş ağrılarında altta yatan bir neden yokken (migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik başağrıları), ikincil baş ağrılarında altta yapısal veya metabolik bir neden bulunmaktadır. 
  • Çocuğun baş ağrısı olduğunda ailenin not alacağı bilgiler; tanı koymada, izlemede, tedavinin değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Alınan bilgilerde; tarih, çocukta ağrıyı başlatan neden, ağrının geliş zamanı, tipi, nerede olduğu, şiddeti, süresi, nasıl geçtiği, okul, ders ya da aktiviteleri engelleyip engellemediği, ağrı kesici kullanılıp kullanılmadığı gibi bilgiler yer almalıdır. 
  • Çocukta baş ağrısı olduğunda, kendisini nasıl hissettiğini anlatan bir resim çizmesi de istenebilir. Bu bilgileri değerlendiren uzman hekim, neler yapılması gerektiği konusunda aileye önerilerde bulunabilir.

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde