liv sağlık köşesi

Duruş Bozukluğu Nasıl Düzeltilir?

Oluşturma Tarihi: 06.05.2023 13:20 | Son Güncelleme: 22.06.2023 13:26

Duruş Bozukluğu

Her vücut tipi birbirinden farklıdır ve bir vücudun ideal duruş şekli birbirine göre değişkenlik gösterir. Günlük hayatta mükemmel bir duruşa rastlamak neredeyse imkansızdır fakat iyi bir duruş kas gruplarının, eklemlerin ve bağların üzerlerinde baskıyı azaltacak şekilde ayarlanabilir. Duruş bozukluğunun ilerlemeden tedavisinin sağlanması gerekir. Duruş bozukluğu ile ilgili daha detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Duruş Bozukluğu Nedir?

Günlük hayatta yapılan bazı hareketler ve duruş şekilleri beraberinde duruş bozukluğunu getirir. Duruş, bir kişinin ayakta dururken ve otururken vücudunun aldığı pozisyondur. Omurga, baş, omuzlar ve kalçalar belirli bir düzen içerisinde hizalanır. Ancak bilgisayar kullanımı veya yoğun miktarda telefonla ilgilenme gibi durumlarda duruş şeklindeki değişiklikler beraberinde gelir ve kişilerde duruş bozukluğu gelişebilir. Duruş bozukluğu kontrol altına alınması gereken bir sağlık problemidir.
 

Duruş Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Mevcut duruş bozukluğunun ilerlemesi halinde ciddi semptomlar beraberinde gelirken kişilerin fiziksel görünümlerinde gözle görülür değişimler görülebilir. Bazı fiziksel duruş bozukluğu belirtileri aşağıdaki gibidir:
 • Boyunda düzleşme
 • Belde düzleşme
 • Kambur oluşumu
 • Omuzlarda yuvarlanma
Bu tür durumlarda yapılacak olan yaşamsal değişimler, fizyoterapiler ve fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizler ile duruş bozukluğunun ilerlemesi ve düzelmesi sağlanabilir.
 

Duruş Bozukluğu Hastalıkları Nelerdir?

Duruş bozukluğu genellikle günlük hayatta; ayakta duruş, yürüyüş ve oturuş şeklinden kaynaklı gelişir. Ancak bazı hastalıklara bağlı olarak da duruş bozukluğu geliştiği gözlemlenmiştir. Duruş bozukluğu hastalıkları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
 • Skolyoz
 • Scheuermann Hastalığı
 • Osteoporoz
 • Müsküler distrofi
 • Marfan ve Ehler Danlos sendromu

Duruş Bozukluğu Belirtileri
 

Duruş Bozukluğu Ameliyatı Nedir?

Duruş bozukluklarının ciddi bir seviyede olması halinde kişilerin semptomlarını hafifletmek ve duruş bozukluğunun ilerlemesini önleyebilmek için cerrahi müdahalelere başvurulabilir. Duruş bozukluğu ameliyatı yalnızca ameliyatın potansiyel faydalarının risklerinden daha fazla olduğu noktalarda tercih edilir. Duruş bozukluklarında genellikle omurilik cerrahisine başvurulur. Örneğin bir kifoz ameliyatı; omurganın kıvrımının çok belirgin olması, gelişen eğriliğin ilaçla kontrol edilemeyecek kadar ağrıya sebep vermesi, eğrinin vücudun nefes alma ve sinir sistemi gibi diğer önemli işlevlerinin bozulması gibi durumlarda tercih edilir. Kifoz ameliyatında genellikle spinal füzyon adı verilen bir teknik kullanılır. Bu ameliyat ile omurganın kıvrımından sorumlu olan omurların birleştirilmesi sağlanır. Metal çubuklar, vidalar ve kancalar ile omurgadaki eğri düzeltilir. Flatback operasyonlarında ise interbody füzyon yöntemine başvurulur.
 

Duruş Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Duruş bozukluğuna bağlı gözle görülür semptomlar veya günlük yaşam kalitesini düşüren semptomlar gözlemlenmesi halinde kişilerin bir sağlık kuruluşuna danışması gerekir. Duruş bozukluğunun nasıl anlaşıldığı aşağıdaki gibidir:
 • Dengenin, hareket açıklığının etkilenip etkilenmediğini değerlendirmek için hekim hastanın bazı hareketler yapmasını ister. Yapılan hareketler sırasında doktor hastanın hareket kabiliyetinizi gözlemler.
 • Omurga eğriliği olması halinde bu eğriliğin kötü duruştan mı yoksa yapısal sorunlardan kaynaklı olduğunu görebilmek için hastanın uzanması ardından fiziksel muayene devam eder.
 • Fiziksel muayenenin tamamlanması ile doğru bir teşhis için röntgen taramalarına başvurulur. Bu tür durumlarda genellikle bilgisayarlı tomografi (BT) taramasına yönelinir.
 • Duruş bozukluğundan şüphelenilen bölgeye 3 boyutlu görüntüleme tekniği ile çekimler gerçekleştirilir. Bazı vakalarda MRI taramalarına başvurulur ve bu sayede omurganın içi ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilir.
 • Tüm tetkikleri ardından hastaya duruş bozukluğuna yönelik teşhis konulabilir.
Yetişkinlerde kifoz gelişmesini tespit edilmesi halinde bazı durumlarda tüberküloz varlığının taranması adına kan testlerine veya kemik yoğunluğu taramalarına da başvurulabilir.

Duruş Bozukluğu Ameliyatı
 

Duruş Bozukluğu Çeşitleri Nelerdir?

Kötü bir duruş alışkanlığı geliştirmek günlük yaşam içerisinde son derece kolaydır.  Ağır bir sırt çantası taşımak, uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmek, başı öne doğru eğerek uzun süre telefonla ilgilenmek veya topuklu ayakkabıyla yürümek gibi duruş bozukluğu sebeplerinden kaynaklı olarak duruş bozuklukları gelişebilir. Kişinin gösterdiği vücut duruşuna bağlı olarak duruş bozukluğu gelişim gösterme şekli değişir ve  duruş türünden kaynaklı gelişen sorunlar farklı türlere ayrılır. En yaygın görülen duruş bozukluğu çeşitleri ileri kafa, kifoz, flatback, lordozdur.
 

İleri Kafa Nedir?

İleri Kafa, Başın öne doğru durması ile karakterize olan bu problem başın ve kulakların vücudunun dikey orta hattının ön tarafında konumlandığı bir duruş bozukluğudur. Teknik boyun olarak da adlandırılan bu durum genellikle cep telefonu ve bilgisayarla uzun süre ilgilenilmesinden kaynaklı gelişir. Üst vücuttaki kas gücünün kaybedilmesine bağlı olarak yaşlanmaya bağlı da görülebilmektedir.
 

Kifoz Nedir?

Sırtın üst kısmının normalden daha yuvarlak görünmesine sebebiyet veren omurga eğriliğidir. Genellikle sırtın anormal şekilde kavisli veya kambur görünmesine  neden olur. Sırt ağrısı ve omurga hassasiyeti gibi semptomlara neden olabilir. Kifoz, kötü duruş ve kambur durmaktan kaynaklı olarak gelişebilen bir sağlık problemidir.
 

Flatback Nedir?

Türkçe meali ile düz sırt olarak adlandırılan bu problem, alt omurganın normal eğrisini kaybetmesinden kaynaklı gelişir. Sırtın alt kısmı düz görünür ve kişi öne doğru eğilim gösterir. İltihaplı artrit veya doğumsal olarak gelişebilen bir duruş bozukluğudur. Disk dejenerasyonu ve omur sıkışması gibi sırt cerrahisi operasyonlarının geçirilmesinden kaynaklı olarak da flatback gelişebilir. Flatback problemine sahip olan bireyler uzun süre ayakta durmakta zorlanır.
 

Lordoz Nedir?

Uzun süre oturma karın kaslarını ve kalça kaslarını zayıflatabilir ve kişilerin sırtını sabitleyen çekirdek kasları zayıflayabilir. Bu durumun sonundaki kişilerde lordoz gelişimi gözlemlenebilir. Geri dönüş olarak da düşünülebilecek olan bu duruş bozukluğu kalçaların ve pelvisin vücudun orta hattının önüne doğru durmasıdır. Bu pozisyondaki bireylerin belleri abartılı bir şekilde içe doğru eğilir. Kişiler ayağa kalktığında karın ve popo dışarı çıkaracak şekilde geriye yaslanmış gibi görünür.

Duruş Bozukluğu Çeşitleri
 

Duruş Bozukluğu Skolyoz Yapar mı?

Duruş bozukluğu genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak bir bireyin sandalyede oturuş şekli, ayakta duruş yapısı skolyoz gelişimine neden olmamaktadır. Skolyoz, genetik faktörler veya nöromüsküler- skeletsel bozulmalar sonucu açığa çıkan bir hastalıktır. Skolyoz, duruş bozukluğundan kaynaklı gelişmiyor olsa da skolyozu olan kişilerde duruş bozukluğu ile karşılaşılabilir.
 

Duruş Bozukluğu Boyun Ağrısı Yapar mı?

Duruş bozukluğu çeşitli semptomları beraberinde getirebilir. Bu semptomlardan en yaygın görülen boyun ağrısıdır. Kötü duruş nedeniyle boynu destekleyen kaslar ve bağlar zorlanabilir. Bu durumda duruş bozukluğu boyun ağrısı yapar, boyun bölgesinde ağrı gelişmesine neden olur. Genellikle baş ve omuzlarda öne doğru duruş gelişen duruş bozukluğunda boyun ağrısı, çok sık karşılaşılan bir semptomdur.
Duruş bozukluğuna ek olarak bazı yaşam tarzı faktörleri de boyun ağrısı ataklarını ve şiddetini arttırabilir. Ergonomik koşullar sağlanmadan uzun süre bilgisayar kullanılması, uzun süre oturmaya bağlı olarak kamburlaşma gelişmesi, depresyon anksiyete gibi durumlarda omuzların gerilmesi, cep telefonunun kullanımı sırasında başın öne doğru durması ve uzun çalışma saatleri duruş bozukluğuna sebep olabileceği gibi duruş bozukluğuna bağlı gelişen boyun ağrısının da şiddetlenmesine neden olabilir.

Duruş Bozukluğu Boyun Ağrısı
 

Duruş Bozukluğu Zararları Nedir?

Duruş bozukluğunun ilerlemesi ve tedavi edilmemesi halinde duruş bozukluğuna bağlı gelişen semptomların şiddeti artar. Sırt ağrısı ve boyun ağrısı başta olmak üzere günlük yaşam kalitesini ciddi derecede etkileyen semptomlar gelişebilir.
Kötü duruşla beraber kişilerde dış gözler tarafından da görülebilecek şekilde duruş şeklinde değişimler gözlemlenebilir. Omuzların yuvarlanması, sırtta kambur oluşması, dengede durmakta zorluk veya ayakta durmakta zorluk gibi ciddi semptomlar gelişebilir.
 

Duruş Bozukluğu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Sağlık kuruluşuna başvurulması ile ortopedist tarafından gerçekleştirilecek olan muayene ardından hastalar genellikle fizyoterapistlere yönlendirilir.
 

Duruş Bozukluğu Tedavi Edilir mi?

Duruş bozukluğu tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Fizyoterapi ve fizyoterapist eşliğinde yapılan yoga ile duruş bozukluğunun ciddi bir derecede düzelmesi sağlanabilir. Duruş bozukluğunun tedavisini desteklemek ve kişinin yeniden dengede durmasını sağlayabilmek için çeşitli egzersiz ve esneme rutinleri geliştirilmiştir. Bu seanslar sırasında fizyoterapist, hastanın vücut yapısına göre esneme ve egzersiz hareketleri yaptırarak duruş bozukluğunun tedavisini destekleyici türden seanslar gerçekleştirir.
Bazı vakalarda doktor ve fizyoterapist tarafından duruş düzeltme cihazı kullanımı önerebilir. Duruş desteği ve bantlama özellikle lordozun azalmasına yardımcı olabilir. Bazı hastalar için ayakkabı asansörü yürüyüşü iyileştirmek için kullanılabilir.
Bunun yanı sıra duruş bozukluğu tedavisinde yaşamsal değişiklikler yapılması oldukça önemlidir. Kişilerin çalışma ortamlarındaki duruşunu ve oturuşunu ergonomik bir şekilde düzenlemesi gerekir. Cep telefonu kullanırken başın ve telefonun hizasına dikkat edilmesi önerilir. Kişinin ortopedik bir yatak alarak gece omurga sağlığını destekleyecek şekilde uyuması duruş bozukluğu tedavisinde büyük bir öneme sahiptir. Bazı ilerlemiş vakalarda ise cerrahi müdahalelere gerek duyulabilir.

Duruş bozukluğu ilerlemeden erken müdahale ile tedavi edilmesi gerekir. Liv Hospital, duruş bozukluğuna güncel veriler ışığında bir yaklaşım sergiler ve hastalarına en etkili tedaviyi sağlamak üzere titizlikle çalışır.

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde