liv sağlık köşesi

Göz Sağlığı Okul Başarısını Etkiliyor

Göz sağlığı bütün hayat kalitesini etkileyen ve son derece önemli bir durum. Çocuğunuzun göz sağlığı ilgili ihmaller ileride hiç de istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Doğumdan itibaren göz muayenesinin çok önemli olduğunu söyleyen Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanları özellikle okul zamanı çocuklarda göz ardı edilen göz sağlığının çocuğun başarısını etkileyebileceğini söylüyor.

Çocuğumuzun okula başlamadan göz sağlığını kontrol ettirmemiz hangi açılardan önemlidir?


 Düzeltilebilecek sorunların erken tanısı tıbbın tüm diğer alanlarında olduğu gibi göz hastalıklarında da önemlidir.  Bunların başında miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları gelmektedir. Eğer varsa okul çağı öncesi bu sorunların saptanması çocukluk çağında mümkün olduğu halde ileri yaşlarda tedavisi mümkün olmayan göz tembelliğine bağlı kayıpların yaşanmasına engel olur. Diğer bir konu da şaşılıktır. Gözlerdeki kayma bazen ebeveynler tarafından net olarak anlaşılamayabilir. Düzeltilmemiş kaymalar da görme fonksiyonunda ileri yaşlarda düzeltilemeyecek kayıplara neden olabilir.

Çocuğumuzda göz bozukluğu olup olmadığını anlayabileceğimiz, sinyaller var mıdır?


 En çok bilineni televizyonu yakından izlemektir. Fakat bu,  TVyi yakından izleyen tüm çocukların kırma kusuru olduğu anlamına gelmez. Çocuklar izledikleri şeye daha konsantre olabilmek için de yaklaşırlar.  Çocuğun uzaktaki nesneleri ayırt edememesi en önemli bulgudur. Fakat bazen dikkat eksikliği, ilgisizlik görme bozuklarıyla karıştırılabilir. Kreş öğretmenleri çocuğun görmesini bazen aileden daha iyi değerlendirebilirler.

Çocukların gözlerini sık oğuşturması, bir yere dikkatli bakarken gözlerini kısması, normalden fazla ışık hassasiyeti ve aşırı sulanma da göz bozukluklarına işaret edebilen diğer bulgulardır.

Göz sağlığı, okul başarısını, öğrenme hızını ne derece etkiliyor?


Görme derecesi ve kalitesinin yüksekliği görsel uyaranların daha iyi, daha hızlı ve daha doğru şekilde algılanmasını sağlar. Bu da yalnızca okulda değil tüm alanlarda ve yaşam boyunca başarıyı etkiler. Sporcularda iyi görmenin reaksiyon zamanını kısalttığı gösterilmiştir. İyi görme hedeflenen nesnenin görüntüsünün hızlı ve doğru bir biçimde beyne aktarılmasını ve bilginin işlenmesini sağlar. Bu da öğrenmenin hızını ve niteliğini olumlu yönde etkiler.

 Göz muayenesi ne periyotla yapılmalı?


Eğer bebeklik/erken çocukluk çağında yapılan muayenede bir sorun saptanmamışsa ilk 4 yaş yılda bir kez muayene yapılması uygundur. Daha sonra ergenliğe kadar 2 yılda bir kez muayene yeterlidir.  Eğer bir sorun varsa sorunun niteliği ve önemine göre muayene sıklıkları değişebilir.

Çocuğumuzun göz sağlığını korumak için tavsiyeleriniz nelerdir?


Uzun süre yakına odaklanmanın miyopinin gelişmini artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle özellikle günümüzde çok kullanılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımına kısıtlama getirilmesi ve çocukların açık hava aktivitelerine yönlendirilmesi uygun olacaktır. 

Ellerin gözlere teması göz enfeksiyonlarının oluşumunda önemli bir kaynaktır. Bu nedenle çocukların buna karşı uyarılması gereklidir. Eğer çocuk gözüne eliyle çok sık temas ediyorsa bunun nedeni göz muayenesiyle araştırılmalıdır.

Çocukluk çağının en önemli sorunlarından biri de travmalardır. Travma evde, okulda veya sokakta olabilir.  Eğitim ve alınacak basit koruyucu önlemlerle bu olayların çoğunun önüne geçilebilir. Bunlar delici, sivri, fırlatılabilen, patlayıcı maddelere çocukların ulaşımının ve oynamasının engellenmesi, çocukların oyun esnasında izlenmesi gibi önlemlerdir.  Böyle bir olayla karşılaşıldığında da mutlaka bir göz muayenesinden geçilmesi gereklidir. Daha büyük çocuklarda spor aktivitelerinde, yapılan spora uygun önlemler almak gereklidir. Örneğin yüzmede konjonktivitten korunmak için yüzücü gözlüğü, teniste hem ultraviyole ışınlarını bloke eden hem de darbelere dayanıklı gözlükler gibi.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde