liv sağlık köşesi

İdrarda Kan Mesane Kanseri Habercisi Olabilir

Oluşturma Tarihi: 25.03.2022 12:51 | Son Güncelleme: 31.03.2022 13:47

Genel Bakış

Covid-19 pandemisinin hayatlarımıza girmesinden çok öncesine de dayanan, yaşa ya da cinsiyete bakmadan hepimizin yaşamını tehdit eden bir hastalık, kanser. Dünya genelinde her yıl 430 bin kişinin tanı aldığı mesane kanserinde en önemli belirti idrarda kanama. Kanama olduğu takdirde hiç vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerektiğini söyleyen Liv Hospital Vadistanbul Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu hastalığın belirtilerini, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı.


 

Mesane Kanseri Neden Olur?

En büyük sebebi sigara olan mesane kanseri erkeklerde ve kimyasallarla uğraşanlarda daha fazla görülüyor. Ama son zamanlarda kadınlardaki artış da dikkat çekiyor. Hastalar idrarda kanama şikayetiyle başvurduklarında ilk şüphe mesane kanseri yönünde oluyor. Özellikle kanama ağrısızsa büyük ihtimalle mesanedeki tümörlerden kaynaklanıyordur.
 

Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Kanama şikayetiyle gelen hastalara önce üriner sistem ultrasonu yapılıyor. Ultrasonla görülemeyen durumlarda da hastanın tercihi doğrultusunda genel ya da lokal anestezi altında sistoskopi yöntemi denilen kameralı sistemle idrar torbasına giriliyor tümör tespit ediliyor. Bu tümörlerin görüntüsü genellikle karnabahara benzer şekilde oluyor. Teşhisten sonra endoskopik yöntemle mesane içine giriliyor. Mesane kanserinin diğer hastalıklardan ayırıcı tanısı ağrısız bir şekilde idrardan kan gelmesi. Bazen enfeksiyonlarla da karışabiliyor. Tüberküloz ya da verem olan hastalarda özellikle idrar yolu vereminde de idrarda kan görülebiliyor. Kanama olduğunda ilk olarak mesane kanserinden şüpheleniliyor. 
Teşhisten sonra endoskopik yöntemle içeri giriliyor ve TUR denilen aletle tümör mesaneden kazınarak alınıyor. Tümör sadece yüzeyel değil, idrar torbasının kas yapısı da alınıyor. Tümör kas yapısına girmiş mi, girmemiş mi patolog bu şekilde anlamış oluyor.
 

Mesane Kanseri Evreleri Nedir?

Mesane kanseri evreleri aşağıdaki gibi derecelendiriliyor;
  • Yüzeyel tümör
  • Yüksek riskli yüzeyel tümör (TA)
  • Kasa geçmemiş ama mukozayı aşmış olan tümör (T1)
  • Kasa yayılmış olan tümör (T2)
 

Mesane Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yüzeyel tümör, yüksek riskli yüzeyel tümörde kontrol sistoskopları yapılıyor. Mukozayı aşmış olan yüksek dereceli tümörlerde idrar torbası içine 6 hafta ve idame dozu denilen verem mikrobu (BCG) veriliyor. Eğer tümör kaza yayıldıysa devreye yapay mesane giriyor. 
 

Yapay Mesane Nedir? 

Yapay mesane, idrar torbasının ya eski sistem olan açık ameliyatla ya da robotik cerrahi ile alınması sonrası ince bağırsaklardan yapılan yeni bir mesanedir. Aynı idrar torbasına benzetmek için oval olarak şekillendirilir ve üreterler de ona bağlanarak hastanın vücut dışarıda torba olmadan konforlu şekilde hayatına devam etmesi sağlanır. İdrar torbası alınırken onunla birlikte pelvis bölgesinde bacağa doğru giden ana damarlar üzerinde bulunan lenf dokuları da toplanır ki tutulum var mı yok mu görülür. Sonrasında da yapay mesaneyi yerine yerleştirilir. Bu yöntem robotik cerrahi ile de gerçekleştirilir.
 

Mesane Kanserinde Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir? 

Robotik cerrahinin en büyük avantajı idrar torbası alınırken açık ameliyatlardaki gibi kanama olmaması. İkinci avantajı ise açık cerrahide önü görebilmek için bağırsaklara çok baskı oluyor. Ama robotik cerrahide bağırsaklara hiç ellemeden operasyon tamamlanıyor. Böylece hasta ameliyat sonrası çabuk iyileşme sürecine giriyor. Açık ameliyatta ise bağırsakların kendine gelmesi uzun sürüyor. Diğer bir avantajı da görebilecek alanı 10-15 kat büyütüyor olması. Çıplak gözle görülecek alanı 10-15 kat büyütülmüş halde görebiliyorsunuz. Ve tabii ki robotikte eller çok ince. Doktorun giremediği, ulaşamadığı yerlere giriyor ve uçları 540 derece dönüyor. Dolayısıyla işlem çok rahat ve hasarsız şekilde tamamlanıyor. Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatlarda hasta daha çabuk iyileşiyor ve hastanede yatış süreci de kısalıyor. 
 

Yapay Mesane Kimlere Yapılmaz?

Yapay mesaneyi genelde genç hastalarda tercih ediliyor. İleri yaşlarda da kullanabilen bir tedavi yöntemi ama bu yöntemi seçmek için tümörün derecesinin görülmesi gerekiyor. Eğer tümör prostatı kapsıyorsa o zaman yapay mesane yapılamıyor. Çünkü o bölgeden üretraya çabuk ilerleme görülüyor. İkincisi de tümör idrar torbasını aştıysa, üreterleri tuttuysa yapay mesane yapılamıyor. Çünkü sonrasında hastanın kemoterapi, ışın tedavisi görmesi gerekebiliyor. Böyle durumlarda da hasta bilgilendirilerek tercihine bırakılıyor. 
 

Mesane Kanserinde Kemoterapi Alınmalı mı? 

Patoloji sonucunda lenflere yayılım görülen hastaların kemoterapi alması gerekiyor. Ama cerrahi sınır temizse ve lenflerde tutulum yoksa kemoterapiye gerek kalmıyor. Mesanenin alınıp yerine yapay mesane konulmasıyla hasta kanserden tamamen kurtulmuş oluyor.
 

Mesane Kanseri Tedavi Edilebilir mi?

Mesane kanseri tedavisinde geç kalınmazsa, tümörün başka bölgelere metastaz yapmasına engel olunursa tamamen iyileşmesi mümkündür. Fakat mesane kanseri tekrarlanabilen bir kanser çeşididir.

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde