liv sağlık köşesi

Kalp Pili

Oluşturma Tarihi: 25.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.12.2021 10:57


Kalp Pilleri

Kalp bir çok organdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve iletme özelliğine sahip bir organdır. Kalbin bu elektrik sistemi; nabzımızın yaşa göre değişmekle birlikte istirahat halinde 60 -100 atım/dakika arası olmasını, efor sarf ettiğimizde veya heyecanlandığımızda hızlanmasını sağlamaktadır. Kalbimizin elektrik sistemindeki uyarı çıkaran odağın uyarı çıkarmakta sorun yaşaması ve/veya uyarının kalp içindeki özelleşmiş ileti sistemindeki iletiminde problem yaşanması nabzımızda çok yavaşlamaya neden olarak şikayetlere neden olmaktadır. Bu sorunların tedavisi için kalp pilleri kullanılmaktadır.

Kalp elektrik sistemi ile ilgili hastalıklar her zaman nabızda aşırı yavaşlamaya neden olmayıp bazen de nabızda aşırı hızlanmalara neden olabilmektedir. Kalbin karıncığı (ventrikül) kökenli aşırı hızlanmaya neden olan ritim bozuklukları (Ventriküler taşikardi, ventriküler flattter ve ventriküler fibrilasyon) hayati risk oluşturabilmektedir. Bu tip ritim bozukluğu olan veya bu tip ritim bozukluğu için yüksek risk taşıyan durumlara sahip olan kişilerin tedavisinde ise özelleşmiş bir tür kalp cihazları olan "implante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD)" kullanılmaktadır. Bu tip cihazlar kalpte hayati risk oluşturabilecek bir ritim bozukluğu meydana geldiğinde özel manevralarla veya şok tedavisi ile ritmi düzeltebilmekte ve hayat kurtarabilmektedir.
 

Kalp Pili Nedir? Farklı Tipleri Var Mı?

Tüm kalp pilleri temel olarak 2 kısımdan oluşur, bunlar jenaratör ve elektroddur (lead). Hastanın ihtiyacına göre 1, 2 ya da 3 elektrotlu kalp pilleri kullanılabilmektedir.

Batarya(Jenaratör): Enerji üreten bir pil ve pilin çalışmasını düzenleyen bir devre ve elektrodların bağlantı bölgesinin kapalı bir kutu içinde birleştirildiği bir cihazdır.

Elektrod(Lead): Kalp pili ile kalp arasındaki etkileşimi sağlayan bir kablodur.

Kalp pillerini temel olarak 4 farklı grupta toplayabiliriz.


1. Geçici kalp pilleri: Kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde veya kalıcı kalp pili takılmasını gerektiren acil durumların kalıcı pil takılıncaya kadarki ara dönemde tedavisinde kullanılan cihazlardır.

2. Kalıcı kalp pilleri (Pacemaker'ler): Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan 1, 2 veya 3 elektrodlu cihazlardır. Kalp pili cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 3-6x3-5 cm boyutlarında ve 10-30 gr arası değişmektedir.

3. İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD)- Şok fonksiyonu olan cihazlar: Normal kalıcı kalp pillerinin özelliklerine ilave olarak hayati risk oluşturabilen ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan özel manevralar ve şok tedavisi verebilme özelliklerine sahip cihazlardır. ICD cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 30-50 cc ve 60-90 gr arası değişmektedir.

4. 3 elektrotlu kalp yetmezliği tedavisi amacıyla kullanılan kalp pilleri veya ICD'ler (Kardiyak resenkronizasyon tedavisi): Kalp yetmezliği olan, kalp fonksiyonları azalmış ve kalbin ileti sistemi ile ilgili bazı problemleri olan hastaların tedavisinde kullanılan cihazlardır. Özel durumlar dışında 3 elektrodludurlar.
 

Kalp Pili Nasıl Takılır?

Geçici kalp pilleri takılması işlemi: Steril koşullar (Mikroplardan arındırılmış, özel örtü ve temizleme solüsyonları kullanılarak) altında skopik görüntüleme (Bir çeşit sürekli görüntü almaya ve pil elektrodunun ilerlemesini izlemeye izin veren röntgen cihazı yardımı ile elde edilen görüntüleme) yardımıyla büyük bir toplar damar aracılığıyla kalbin içine bir elektrod yerleştirilmesi ve bu elektrodun jenaratöre bağlanarak hastaya uygun ayarların yapılması işlemidir. Sıklıkla kasık bölgesindeki bir toplar damar olan femoral ven, omuz bölgesinde yer alan bir toplar damar olan subklavyen ven ve boyun bölgesinde yer alan bir toplar damar olan juguler ven aracılığıyla takılır.

Kalıcı kalp pilleri takılması işlemi: Kalıcı kalp pilleri ve ICD'lerin takılması benzer olup kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kalp pillerinin takılması ilave özel uygulamalar gerekmektedir. Kalp pilleri skopik görüntüleme olanaklarının bulunduğu sterilizasyon koşullarının sağlandığı özelleşmiş alanlarda (kateter laboratuvarı, ameliyathane gibi) sıklıkla lokal anestezi altında (hasta bayıltılmadan operasyon bölgesi uyuşturularak) takılır. Hastanın kalp pili takılacak vücut bölgesi olan göğüs duvarının köprücük kemiğinin 1-2 cm altında omuza doğru olan bölgesi özel solüsyonlarla temizlendikten ve örtüldükten sonra yaklaşık 3 cm uzunluğundaki bir kesi yapılıp bu bölgeye kalp pili jenaratörü yerleştirilir. Elektrod veya elektrodlar koldan gelip kalbe giden toplar damar olan köprücük kemipği altında yer alan toplardamara bir iğne aracılığıyla girilerek bu ven aracılığı ile kalbin ilgili odacığı veya odacıklarına yerleştirilir ve daha sonra elektrod jenaratöre bağlanır ve dokular kapatılır.

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde