liv sağlık köşesi

Sinir Sistemine Yılda Bir Kez Nöro Check Up

Nöro Check Upla Hangi Hastalıklar Teşhis Edilebilir?

Ayrıntılı muayene ve tetkikler ile erken safhada bazı sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri ve beyin damar hastalıkları teşhis edilebilir. Bedenin diğer kısımları gibi sinir sistemi de yaşlanma ile bazı fonksiyonları yerine getirmekte zorlanır. Bazı nörolojik hastalıkların tanısı ise ancak hastalık ilerlediğinde yapılabilir. Nöro check –up’ın amacı sinir sistemindeki olası aksaklıkları erken tanımak ve önlem/tedavi seçeneklerini belirlemektir. Bazı beyin tümörleri erken safhada ve küçükken tanınabilir. Aynı şekilde doğumsal ve sonradan gelişen damarsal problemler görülebilir. Yaşlanma ve dokuların bozulması ile seyreden nörolojik hastalıklar teşhis edilebilir. 

Kimler İçin Uygundur?

Sinir sistemi ile ilgili bir hastalığı olsun olmasın 50 yaş altı ve üstündeki bireylerin ayrıntılı nörolojik/ nöroradyolojik ve nöroşirürjikal değerlendirilmesi için dizayn edilmiştir. Nöro check-up öncesi kardiyoloji check-up'ının yapılması önerilir. Nöro check-up ayrıntılı nörolojik ve sistemik muayene, rutin ve sinir sistemine özgü bazı parametrelerin bakıldığı ayrıntılı biyokimyasal testler, akciğer grafisi ve beyin MR incelemesi, kısa nöropsikometri testi ve gereken hastalara EEG, EMG ve diğer MR incelemeleri. Kardiyolojik check up yapılmadıysa EKG, EKO kardiyografi incelemeleri de istenir.
 

Beyin Tümörlerinde Görülebilen Belirtiler 

 • Baş ağrısı
 • Kusma
 • Bulantı
 • Görme bozukluğu
 • Bilinç bozulması
 • Havale geçirme
 • Kol ve bacaklarda güçsüzlük
 • Sinirlilik
 • İştahsızlık
 • İşitmede azalma
 • Unutkanlık
 • Konuşma ve anlamada yetersizlik
 • Yazamama
 • Dengesizlik
 • El ve ayaklarda büyüme 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde