liv sağlık köşesi

Uyku Bozukluğu

Genel Bakış

Uyku, günlük yaşam aktivtisinde 24 saatlik periyodda belirli bir zaman diliminde ortaya çıkan fizyolojik bir evredir. Uyku sırasında kişinin çevre ile olan kontağının kesilmesi, uyanıklık durumunun kesinitiye uğraması, bu sırada beyinde evrelere has özel elektriksel aktivitenin ortaya çıkması durumları görülür. Uyanıklık durumunda beynin sağlıklı fonksiyon gösterebilmesi için sağlıklı uyku aktivitesinin olması oldukça önemlidir.
 

Uyku Bozukluğu Nelere Yol Açar?

Pek çok nörolojik hastalıklarda değişik tarz ve karakterde uyku bozukluğu eşlik etmesine rağmen; klinik pratikte en sık çevresel ve bedensel faktörlere bağlı uyku bozukluklarını görürüz. Bunlar içerisinde ilk sırada yer alan uykuya dalma ve uykuyu sürdürme bozukluğudur. Bu durum ertesi gün yorgun uyanma, gün içi fiziksel ve zihinsel kapasitede azalmaya yol açması bakımından önemli oranda iş gücü kaybı ve yaşam kalitesinde bozulmaya sebep olur.
 

Uykuda Gerçekleşen Solunum Bozuklukları Nelere Sebep Olur?

Uykuda solunum bozuklukları ise; fizyolojik olarak uyku aktivitesi sağlandıktan sonra solunumun durması, bu sırada kan oksijen konsantasyonunun düşmesi, mevcut olayın bir süre devam ettikten sonra, solunumun çoğunlukla derin bir nefes alma ile tekrar başlaması ile karakterize bir uyku-solunum sistemi bozukluğudur. Solunumun durması esnasında hastanın olduğu uyku evre düzeninin değişmesi, bu sırada yüzeyel uyku evresine tekrar geçilmesi, sağlıklı uyku karakterini bozduğu için; ertesi gün içinde aşırı yorgunluk, uykululuk ve dikkat bozukluğu mesleki fonksiyonlarda ciddi bozulmalara sebep olur. Sağlıklı gün içi aktivite için,  sağlıklı uyku fonksiyonunun varlığı her zaman akılda tutulmalıdır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde