Genetik Check Up

GENETİK CHECK-UP 

Liv Hospital’da genetik bozuklukları test etmek için kullanılan tekniklerin en gelişmişi olan gen testleri (DNA tabanlı testler olarak da adlandırılır), DNA molekülünün kendisinin doğrudan incelenmesini içeren kişiye özgü kapsamlı bir genetik testtir. Bu analizler ile gelecekteki sağlıklı durumunun devamlılığı, hastalık geliştirme riskleri, beslenme, kilo kontrolü, ilaç etkinliği hakkında ayrıntılı genetik altyapı analiz edillir. Alanında yetkin, deneyimli, bilimsel altyapısı güçlü bir ekip tarafından analizler gerçekleştirilerek kişiye özgü raporlar hazırlanır. 


GENETİK CHECK-UP BİZE NE SAĞLAR?

Ailenizde bir genetik hastalık olabilir ve siz hayatınızın ilerleyen dönemlerinde bu hastalığa yakalanma riskinizin yüksek olup olmadığını öğrenmek ve önlem almak isteyebilirsiniz. Hassas bir DNA testi, analizi ve raporu; 
  • Genel sağlık ve zindeliğin korunması veya iyileştirilmesine teşvik etmek için
  • Diyabet, hipertansiyon, ailesel hiperkolesterolemi gibi kalp, böbrek, periferik sinir sistemi, göz tutulumları yapabilen kompleks geçişli hastalıkların riskini tespit etmek ve önlem alabilmek için.
  • Huntington ve Alzheimer hastalıkları gibi erişkin başlangıçlı nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların riskini belirleyebilmek ve önlem alabilmek için 
  • Belli tip kanser vakalarının akrabalarınız arasında görülmesi nedeniyle, kanser riskinizi belirlemek ve önlem alabilmek için,
  • Büyüme gelişme geriliği, epilepsi, otizm gibi aile öyküsü olan bireylerde genetik hastalık taşıyıcılık durumunun belirlenmesi için,
  • İnfertilite, tekrarlayan gebelik kayıpları gibi üreme sistemi bozukluklarının altında yatan genetik nedenlerin tespit edilerek kişiye özgü tedavi ve takip stratejilerine destek olmak için,
  • Etnik kökene bağlı olarak bazı genetik hastalıklar için hasta çocuğa sahip olma açısından yüksek risk söz konusudur. Gebelik planlayan çiftlerde sağlıklı çocuk sahibi olmada gerekli bilgiyi sağlamak için
  • Diyete ve egzersize rağmen kontrol edilemeyen kilo problemleri çözümüne katkıda bulunmak için
  • Kişinin genetik metabolik yapısına uygun diyet programı belirlenmesine yardımcı olmak için
  • Kişinin kendi kas yapısına uygun egzersiz planının belirlenmesi için,
    

GENETİK CHECK-UP KİMLERE UYGULANMALIDIR?

Genetik bir hastalığı tespit edebilmek, yaşam boyu sağlıklı ve genç kalabilmek, gelecek kuşakları hastalıklardan koruma arzusu taşıyan kadın erkek her yaşta bireye uygulanabilir. 


MERAK EDİLEN SORULAR

GENETİK TEST SONUÇLARI BİR GEN PROBLEMİ TAŞIDIĞIMI GÖSTERİRSE NE YAPMALIYIM?

Genetik hastalık açısından yüksek riski bulunması, tedavi edilebilecek bir durum olduğunda bireyleri önemli ölçüde rahatlatır. Sağlıklı kalma şansını arttırmak için yapabilecekleri her şeyi yapma şansını yakaladıkları için elde ettikleri bilginin önemini fark ederler. Tedavi edilemeyen bir hastalığa ait bir geni tespit etmek, kendilerinde zaten var olan bir hastalığı öğrenmeye benzetilebilir. Bu durumda da bana gelecekte ne olacak, nasıl önlem alınmalı sorusuna cevap aramaya başlar. Genetik uzmanları ve psikiyatristler diğer ilgili branş hekimleri ile birlikte bu durumdaki kişilere yardımcı olmak ve destek almak için iyi bir kaynaktır. 


GENETİK TEST SONUÇLARI BİR GEN PROBLEMİ TAŞIDIĞIMI GÖSTERİRSE DİĞER AİLE BİREYLERİ İÇİN NE YAPMALIYIM?

İlgili gen problemi, ailenin diğer bireylerinde araştırılabilir. Taşıyıcı bireylerde sağlıklı nesiller elde edebilmek için prenatal tanı, preimplantasyon genetik tanı(PGT) uygulamaları yapılabilir.


GENETİK TESTLERİN GİZLİLİĞİ NASIL GARANTİ EDİLEBİLİR?

Genetik test sonuçlarınıza erişim KVKK ve yasal düzenlemeler nedeniyle gizlidir. Doktorunuz genetik test yaptırdığınızı veya test sonuçlarınızı izniniz olmaksızın hiç kimseye söyleyemez.


DNA'NIZ HANGİ DİYETİN SİZİN İÇİN EN İYİ OLDUĞUNU BELİRLEYEBİLİR Mİ?

Yediğimiz yiyecekler, daha da önemlisi bu yiyecekleri metabolize etme şeklimiz kilo yönetimimizde büyük rol oynar. DNA tanı testleri, bir bireyin DNA'sını sıralayarak, insanların farklı makro besinleri nasıl metabolize ettiği veya bunlara nasıl tepki verdiği gibi bir özellik ile ilişkili bir varyant alt kümesine veya genetik koddaki küçük değişikliklere odaklanır: Proteinler, Yağlar, Karbonhidratlar. LDL ve HDL kolesterol, kan şekeri ve trigliseritler dahil olmak üzere diğer önemli genetik faktörler, uygun diyet değişiklikleri ile potansiyel olarak önlenebilecek birçok sağlık durumuyla ilişkilidir. Tüm sonuçlar daha sonra metabolizmanızı optimize etmenize, kilonuzu kontrol etmenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacak en iyi diyeti belirlemek için hesaplanır. Çabalarınızı optimize etmek ve sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için gerekli değişiklikleri yapmanıza yardımcı olacak ayrıntılı, eyleme geçirilebilir adımlar içeren derinlemesine kişiselleştirilmiş bir rapor sağlanır.


TEST, DAHA ETKİLİ BİR DİYET PLANI PLANLAMAMA NASIL YARDIMCI OLACAK?

Test, sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan besinler hakkında ayrıntılı bilgi içeren kişiselleştirilmiş bir beslenme profili sağlayacaktır. Örneğin, GSTT1 geninin belirli bir varyantına sahip olan kişilerin, C vitamini eksikliğine genetik yatkınlıkları nedeniyle, RDA'yı aşan miktarlarda C vitamini almaları gerekecektir. Benzer şekilde, laktoz intoleransınız varsa, rapor ishal, şişkinlik, karın ağrısı vb. semptomları önlemek için almanız veya almamanız gereken gıdalarla ilgili tavsiyeleri içerecektir.


TESTİN SÜREÇLERİ NELERDİR?

Yaşam tarzınızın/öykünüzün dökümü ile birlikte test istem formu dolduruluyor ve kan örneğiniz alınıyor. Bu işlemler 15-20 dakika zaman alıyor. Örneğiniz genetik hastalıklar tanı merkezimize ulaştıktan sonra 7-8 hafta içerisinde  sonuçlarınız doktorunuza gönderiliyor. Bundan sonra ayrıntılı bir hekim görüşmesi ile test sonuçlarınız yorumlanıyor. Bu yaklaşık 1-1.5 saat sürüyor.


TEST SONUÇLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?

Test sonuçları ömür boyu geçerlidir. Sonuçlar belirli aralıklarla güncel verilere göre tekrar analiz edilmektedir.


SONUÇLAR NE KADAR GÜVENİLİR?

Genetik Testlerin güvenilirliği literatüre göre yapılan testin niteliğine göre değişmek ile birlikte %90’ın üzerindedir.


KARDİOVASKÜLER HASTALIKLAR TAŞIYICILIK DURUMUNUZ

Kardiyo Genetik Test, atriyal fibrilasyon gibi çeşitli kalp rahatsızlıklarının veya koroner arter hastalığı gibi genellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişen hastalıkların gelişme riskinin artmasıyla ilişkili risk faktörlerini tanımlayabilir. Kalıtsal bir genetik risk faktörüne sahip bir kişinin hastalığa yakalanma şansı yüksek olabilir, ancak bu mutlaka kişinin hastalığa yakalanacağı anlamına gelmez.

Bu laboratuvar testi, ApoE, HDL ve LDL kolesterol düzeyleri, hipertansiyon geliştirme riski ve miyokard enfarktüsü dahil olmak üzere kalple ilgili çok çeşitli sağlık koşullarını etkileyen benzersiz genetik belirteçleriniz için sizlerden aldığımız numune analiz edilir Kardiyo Genetik Test ayrıca statinler, beta blokerler, ACE inhibitörleri ve hormon tedavileri dahil olmak üzere kardiyovasküler sistemi etkileyen sekiz ilaç sınıfını da inceler.
Kardiyo Genetik Test, spesifik genetik belirteçlerinize dayalı olarak uygun ilacı veya bir ilacın dozunu reçete etmek de dahil olmak üzere, doktorunuzun genel sağlık bakımınızı yönetmesine yardımcı olabilir.


METABOLİK HASTALIKLAR TAŞIYICILIK DURUMUNUZ

300'den fazla kalıtsal metabolik genetik hastalık için hastalarınızı taramanıza izin verir
Titiz bilim tarafından desteklenen; Klinik olarak doğrulanmış tahlilleri kullanarak klinik olarak ilgili belirteçler için testler
Gelecekte doğacak çocukların doğum öncesi ve doğum sonrası sağlıkları hakkında kişiselleştirilmiş bir rehberlik sunmasına yardımcı olur


ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI NÖROLOJİK DURUMUNUZ

Alzheimer, Parkinson, Demans, Epilepsi, Otizm varlığının tespiti veya risk değerlendirmeleri yapılabilmektedir.
Antidepresanlar, benzodiazepinler, SSRI’lar ve atipik antipsikotikler dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik ilaçlara karşı özel hassasiyetiniz belirlenebilmektedir.


KANSER RİSK TAŞIYICILIK DURUMUNUZ

Kanser hastalığının yüzde 5 ila 10'u "ailesel kalıtım" kaynaklıdır. Kanser hastalarında uygulanan genetik testler net olmayan klinik bulgular varlığında kesin tanının konulmasını sağlayabilir. 

Kanser terapisi için uygun biobelirteçlerin tespit edilmesi ile kanser olgularının %20-%40 kadarında etkili immünoterapi çalışmaları sağlanabilir.
Likit biyopsi çalışmaları ile kandaki serbest dolaşan tümör DNA’sını analiz ederek erken aşamadaki kanserlerin tespit edilmesi mümkün olur. 
Kanser gelişme riski bulunan bireylere rutin kanser tarama testleri önerilir. Böylelikle hastalar erken dönemde tespit edilerek, uygun tedavinin alınması sağlanır.


BAĞIŞIKLIK DURUMUNUZ

Genetik koddaki problemler birincil immün yetmezliğe neden olur. Bağışıklık sistemini etkileyen 400'den fazla gen problemi tespit edilebilir.


FARMAKOGENETİK

Kişinin genetik yapısına uygun hastalığı ile ilişkili ilaç ve doz seçimi için gerekli bilgiler tespit edilebilir.


DİYET, BESLENME & SPOR

Yeme davranışları, gıda reaksiyonları, beslenme ihtiyaçları ve hatta sizin için en iyi diyet türünü keşfetmek için DNA’nızdaki ilgili kısımları analiz eden genetik bir testtir. Gluten Hassasiyetinin Köküne ulaşın. Semptomlar bulantı, nefes almada zorluk ve yetersiz beslenmeye kadar değişebilir. Gluten hassasiyetinizi öğrenmek, diyete ve egzersize rağmen kontrol edilemeyen kilo problemleri çözümüne katkıda bulunmak için DNA-BALANCED DİYET TEST yaptırabilirsiniz.


CİLT, SAĞLIK & BESLENME

Kişiselleştirilmiş cilt genetik profiliniz, sağlıklı yaşam, iyileştirilmiş beslenme ve bakım yoluyla cilt sağlığınızı proaktif olarak kontrol edebilirsiniz. Hangi cilt besinlerinin, oral ve topikal bileşikli ajanların cildinize fayda sağlayacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde