Çocuklarda Çölyak

Çölyak hastalığı tahıllarda bulunan glütenden kaynaklanan otoimmun mekanizma ile yani bir çeşit alerjik mekanizma ile bağırsakta gelişen bir hastalıktır. Gluten ilişkili hastalıklardan sadece birdir. Glüten hipersensitivitesi, glüten alerjisi ve glüten intoleransından diğer glüten ilişkili hastalıklardır ve hepsi birbirinden farklıdır. Normalde bağırsakta tıpkı bir havlunun su emen  pofuduk yüzeyi gibi villöz yapı adı verilen besin maddelerinin emiliminden sorumlu parmaksı çıkıntılar vardır. 

Liv Hospital'de Çocuklarda Çölyak Hastalığı Tedavisi

Günümüzde her 150 - 200 kişiden birinde görülen çölyak hastalığı, bağırsağın tahıllarda bulunan gluten maddesinin içinde yer alan gliadin proteinine karşı aşırı hassasiyeti sonucu ortaya çıkar. Gluten, bağırsak içini döşeyen dokularda ve özellikle besinleri emmekle görevli mukozada iltihaba neden olarak hasara yol açar.

Çölyak hastalığının tanısında, kan ve dışkı tetkikleri önemli rol oynar. Hastalığa özgü, Antigliadin Antikoru Ig A, Antigliadin Antikoru Ig G, Antiendomizyum Antikoru Ig A, IgG ve transglutaminaz gibi hassas testler tanıda yol gösterici olabilir. Son yıllarda geliştirilen genetik testler de çölyaklı bireylerin saptanmasında yardımcıdır. Hastalığın kesin tanısı için endoskop adı verilen ışıklı bir cihazla ağızdan girilerek, hastanın ince bağırsağın ve buradan alınan doku örneklerinin mikroskop altında incelenmesi (patolojik inceleme) gerekir.

Çocuklarda Çölyak Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Çölyaklılarda, hastalığa yol açan gluten içeren gıdaların diyetten tamamen çıkarılması tedavinin temelini oluşturur. Erken ve etkin tedavi ile hastaların büyüme ve gelişmeleri yatışlarıyla eşit düzeye erişebilir. Çölyaklılarda bağırsak kanseri (lenfoma), diyabet, cilt hastalıkları, kemik zayıflığı ve boy kısalığı gibi sağlık sorunlarının gelişme riskinin glutensiz diyet tedavisi almayan veya tedaviye uymayanlarda yüksek olduğunun unutulmaması gerekir.

  • Çocukların büyüme ve gelişmesini bozan çölyak hastalığı zayıflık, kansızlık, ishal, kabızlık ve boy kısalığının en önemli nedenidir.
  • İnsanlar ağaçlar gibi kökleri ile besin emerek büyürler. Kökleriniz bağırsakta yer alır.
  • Mısır, pirinç ve soya unları çölyaklıların güvenle tüketebilecekleri temel gıdaların başında gelir.