Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde; 0-18 yaş arası çocuk, ergen ve ailelerine yönelik psikiyatrik ve psikolojik hizmetler sunuluyor. Kliniğimizde; ayrıntılı psikiyatrik ve gelişimsel değerlendirme çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından yapılıyor. Bu değerlendirmeden sonra klinik psikoloğumuz testler uyguluyor. Ardından duygusal, davranışsal, sosyal ve akademik sorunlar ve altta yatan muhtemel tıbbi ve psikiyatrik sebepler saptanıyor ve uygun tedavi planlanıyor.

Tedavi takım çalışmasıyla yapılıyor

Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde; çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, çocuk ve ergen psikolojisi alanında uzman klinik psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve konuşma terapistinden oluşan disiplinlerarası bir takım çalışıyor. Takım çalışmasıyla her çocuk ya da genç kendisi için özel olarak düzenlenmiş tedavi protokolü içinde izleniyor.  Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği; Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Kliniği ile diğer tıbbi kliniklerle iş birliği içerisinde, hastanede tedavi görmekte olan çocuk/ergen hastalara ve ailelerine de ihtiyaçları olan psikolojik desteği veriyor.
 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde tedavi edilen başlıca hastalıklar

 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • İdrar/dışkı kaçırma sorunları
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • İnternet bağımlılığı
 • Beslenme ve yeme bozuklukları
 • Kendine zarar verme davranışları
 • Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Konuşma bozukluğu
 • Davranış bozuklukları
 • Travma / Kayıp / Yas
 • Tıbbi hastalığa uyum
 • Psikosomatik bozukluklar
 • Akademik sorunlar
 • Aile içi sorunlar
 • Çocuklarda gelişim takibi
 • Anne - Baba danışmanlığı
   

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde uygulanan testler

 • 6-16 yaş için WISC-R Zeka Testi
 • Çocuk ve ergenler için Rorschach Kişilik Testi
 • CAT (Çocuklar için Algı Testi)
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • Louisa Duss (Psikanalitik Öyküler Testi)
 • Bir İnsan / Aile / Ağaç Çiz Testi ve D10 Testi (Çocuk çizimlerinin projektif değerlendirilmesi)
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Ankara Gelişim Envanteri vs.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde