Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi çocukların ve ergenlerin ruh sağlığıyla ilgilenen bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış psikiyatristler, çocukların ve ergenlerin ruhsal sorunlarını değerlendirir, tanı koyar ve uygun tedavi seçenekleri sunarlar. Çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocukların ve ergenlerin yaşamlarındaki sorunları ele alır. Bu sorunlar arasında duygusal, davranışsal ve ruhsal sorunlar yer alabilir. Çocuk ve ergen psikiyatristleri, çocukların ve ergenlerin günlük yaşamlarını, ruhsal ve bedensel gelişimlerini, okul başarılarını ve diğer insanlarla ilişkilerini değerlendirirler.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocuklar ve gençlerde görülen zihinsel sağlık sorunlarına odaklanan bir tıp dalıdır. Bu alan, çocukların ve gençlerin duygusal, davranışsal ve bilişsel sağlıklarıyla ilgili çeşitli sorunları değerlendirme, tanı koyma, tedavi etme ve yönetme konularında uzmanlaşmıştır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Hangi Hastalıklara Bakar

Çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocuklar ve gençler arasında ortaya çıkabilen çeşitli zihinsel sağlık sorunlarını tanıma, değerlendirme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmış bir tıbbi dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, genç bireylerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sağlığına odaklanarak çeşitli hastalıkları tanılar ve tedavi ederler. İşte çocuk ve ergen psikiyatrisinin genellikle ele aldığı bazı hastalıklar:

 • Depresyon:

Çocuklarda ve gençlerde depresyon belirtilerini değerlendirme ve tedavi etme.

 • Anksiyete Bozuklukları:
Genel anksiyete bozukluğu
Sosyal anksiyete bozukluğu
Ayırma anksiyetesi
Panik bozukluk
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB):
Dikkat eksikliği
Hiperaktivite
İmpulsivite
 • Otizm Spektrum Bozuklukları:
Otizm
Asperger sendromu
Diğer otizm spektrum bozuklukları
 • Tik Bozuklukları:
Tourette sendromu
Diğer duygusal ve fiziksel tics
 • Yeme Bozuklukları:
Anoreksiya nervoza
Bulimia nervoza
Tıkanma bozukluğu
 • Davranış Bozuklukları:
İntermitter patlayıcı bozukluk
Muhalif karşı gelme bozukluğu
Duygusal ve davranışsal bozukluklar
 • Stresle İlgili Bozukluklar:
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
Stresle ilişkili bozukluklar
 • Psikotik Bozukluklar:
Şizofreni
Şizofreniform bozukluk
 • Öğrenme Bozuklukları:
Disleksi
Dispraksi
Matematik bozukluğu
 • Bağımlılık ve Madde Kötüye Kullanımı:
Alkol ve madde bağımlılığı
 • Oyun Bağımlılığı ve Teknoloji Kötüye Kullanımı:

İnternet bağımlılığı
Bilgisayar oyunlarına bağımlılık
 

Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği

Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde; çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, çocuk ve ergen psikolojisi alanında uzman klinik psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve konuşma terapistinden oluşan disiplinlerarası bir takım çalışıyor. Takım çalışmasıyla her çocuk ya da genç kendisi için özel olarak düzenlenmiş tedavi protokolü içinde izleniyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde Tedavi Edilen Başlıca Hastalıklar

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği; Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Kliniği ile diğer tıbbi kliniklerle iş birliği içerisinde, hastanede tedavi görmekte olan çocuk/ergen hastalara ve ailelerine de ihtiyaçları olan psikolojik desteği veriyor.

 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • İdrar/dışkı kaçırma sorunları
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • İnternet bağımlılığı
 • Beslenme ve yeme bozuklukları
 • Kendine zarar verme davranışları
 • Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Konuşma bozukluğu
 • Davranış bozuklukları
 • Travma / Kayıp / Yas
 • Tıbbi hastalığa uyum
 • Psikosomatik bozukluklar
 • Akademik sorunlar
 • Aile içi sorunlar
 • Çocuklarda gelişim takibi
 • Anne - Baba danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nde Uygulanan Testler

 • 6-16 yaş için WISC-R Zeka Testi
 • Çocuk ve ergenler için Rorschach Kişilik Testi
 • CAT (Çocuklar için Algı Testi)
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • Louisa Duss (Psikanalitik Öyküler Testi)
 • Bir İnsan / Aile / Ağaç Çiz Testi ve D10 Testi (Çocuk çizimlerinin projektif değerlendirilmesi)
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Ankara Gelişim Envanteri vs.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde