İleri Endoskopik Girişimler

Endoskopi, mide ve benzeri içi boş organların iç kısımlarının, gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenerek incelenmesidir.•  Üst sindirim sistemi endoskopisi (Özofagogastroduodenoskopi)
 • Kolonoskopi
 • Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP)
 • Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) açılması
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS)
 • Videokapsül endoskopi (VKE)
 • Çift balon enteroskopi
 • Manometri – pHmetri
 • Mide balonu yerleştirilmesi (intragastrik balon)

Endoskopi işlemlerimizin bir kısmı tanı koymak amaçlıdır; bir kısmı da tedavi edici girişimlerden oluşur.

 

Peroral Endoskopik Myotomi (POEM)

Peroral endoskopik myotomi (POEM), işlemi, Akalazya ve yemek borusunun bazı fonksiyonel hastalıklarında uygulanan endoskopik tedavi yöntemidir. 
Akalazya nadir görülen bir durum olup yemek borusu ve yemek borusunun mide ile birleştiği kesimdeki kasları ve sinirleri etkileyen bir hastalıktır. Yutma güçlüğü, regurjitasyon olarak tariflenen gıdaların ağıza sindirilmeden geri kaçması, göğüs ağrısı ve ağız kokusu gibi şikayetlere yol açabilir. 
Tanı koyulması zor bir hastalık olan Akalazya’da tanı için en doğru ve güvenilir yöntem HRM olarak adlandırılan yüksek çözünürlüklü manometre testidir. Tanı koymakta gecikilen bazı hastalarda yemek borusunda biriken gıdalar akciğere geri kaçarak hayatı tehdit eden aspirasyon pnömonisi gibi durumlara da yol açabilir. 
Tedavinin anahtar noktası myotomi olup, amaç yemek borusu ve mide arasında gıdaların geçişinde görevli olan alt özofagus sfinkter kaslarını kesmektir. Son yıllarda Akalazya tanısı konulan hastalara cerrahi tedavi yöntemi olan Heller myotomi yerine birçok ülke ve merkezde POEM tedavisi uygulanmaktadır. 

 

POEM Nasıl Uygulanır?

Genel anestezi altında uygulanan bu işlemde endoskop ile yemek borusuna ve mideye ilerlenir. Sonrasında yemek borusunda ilk katman olan mukozanın altındaki 2. katman olan submukozaya bir tünel açarak yemek borusunun alt ucundan 2 cm aşağı kadar ilerlenir. Tünel oluşturulduktan sonra yemek borusundaki kaslar kesilerek mukozal defekt kapatılarak işlem sonlandırılır. 
 

POEM Komplikasyonları Nelerdir?
POEM genellikle güvenilir bir işlem olup nadir görülen komplikasyonlar; kanama ve perforasyon yani delinmedir. Bu nadir görülen komplikasyonların birçoğu da daha büyük bir cerrahi tedaviye gerek olmadan tedavi edilebilir. 
 

Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Girişimler

 • Polipektomi
 • Skleroterapi
 • Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu
 • Kolon ve özofagus darlıklarında stent implantasyonu
 • Özofagus band ligasyonu
 • Hemoroidlere band ligasyonu
 • Fundus varislerine sklerozan madde enjeksiyonu
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG)
 • Argon plazma koagülasyon (APC)
 • Safra yollarından balon ve basket yardımıyla taş çıkarılması
 • Mide balonu yerleştirilmesi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde