Odyolojik & Vestibüler Testler

Saf ses odyometrisi

Farklı frekanslarda saf ses verilerek işitme eşiğini subjektif olarak saptayan işitme testlerinin standart yöntemidir. En sık uygulanan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslarda (250-8000 Hz) duyabildiği, en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta, ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta, sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur. Bu ölçümde hava ve kemik yolu işitme seviyesi belirlenir.
Konuşma odyometrisi

İnsan sesinin uyaran olarak kullanılarak odyometrik değerlendirme yapılmasına, konuşma odyometrisi denir.
 

Timpanometri

Orta kulağın basıncını ölçmeye yarayan testtir. Uygulanması çok kolaydır; bebeklere dahi yapılabilir. Ölçümün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir. Dış kulak yoluna sokulan bir prob ile orta kulaktaki basınç ölçülür. Sonuç olarak, bir grafi ve basınç değeri elde edilir.
 

ABR (Auditory brainstem response)

ABR (işitsel beyin sapı cevabı), akustik uyarılar ile oluşan beyin dalgalarının kafaya yerleştirilen elektrodlar vasıtası ile elektroensefalografik olarak ölçülmesidir. ABR, işitme sinirinin ve beyin sapı işitsel yolların fonksiyonunu ölçer. Standart işitme testine koopere olamayacak bebeklerin ve küçük çocukların işitmesini değerlendirmekte çok değerlidir. Bu testin uygulandığı bireyin, sakin veya uyur halde olması gerekir.
 

OAE (Otoakustik emisyonlar)

Otoakustik emisyonlar, iç kulaktaki tüy hücreleri tarafından üretilen düşük düzeydeki akustik sinyallerdir. Bu sinyaller, dış kulak yoluna yerleştirilen bir prob vasıtası ile ölçülebilir. Testin sessiz bir ortamda ve hasta sakinken yapılması gerekir. Objektif bir testtir. Özellikle bebeklerde işitme kaybının erken teşhisi için önemlidir. Bu nedenle, yeni doğan işitme tarama testi için kullanılır. İşitsel nöropatinin teşhisinde ABR ile birlikte tanıda yardımcıdır. Diğer bir kullanım alanı ise fonksiyonel işitme kayıplarıdır.
 

Elektrokokleografi (ECoG)

Elektrokokleografi, işitsel uyaranların iç kulakta oluşturduğu elektriksel aktivitenin promontoryum veya zara yerleştirilen bir elektrot vasıtasıyla ölçülmesi ile yapılır. Objektif bir testtir. Testin sessiz bir ortamda yapılması gerekir. İşitme kayıplarının tespitinde ve Meniere hastalığının tanısında kıymetli bilgiler verir.
 

VEMP (Vestibular evoked myogenic potentals)

VEMP, ses uyaranının SKM kasında oluşturduğu istemsiz cevabın ölçülmesidir. Sakkül ve inferior vestibüler sinir fonksiyonunu ölçen bir testtir. Meniere hastalığı, superior semisirküler kanal dehisansı sendromu ve multiple sklerozun tanısında yardımcıdır.
 

VNG (Videonistagmografi)

VNG testi, görsel uyaran veya pozisyon değişiklikleri sonucu gözlerde gelişen hareketleri kaydeden ve değerlendiren bir testtir. İnfrared kamera ile donatılmış gözlükler takılarak uygulanır. İç kulağın denge ile ilgili fonksiyonunu değerlendirmede faydalı bilgiler verir. Meniere hastalığı, benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ve merkezi sinir sistemi kaynaklı baş dönmelerinin ayırıcı tanısında kullanılır.
 

Dinamik posturografi

Dinamik posturografi, dengeyi sağlayan üç sistemi (iç kulak, görme ve derin duyu) ayrı ayrı inceleyebilen ve denge probleminin hangi sistemden kaynaklandığını tespit edebilen bir testtir. Hasta, basınca duyarlı bir platformun üzerinde hareketsiz durmaya çalışırken 6 farklı durumda vücut salınımının derecesi ölçülerek değerlendirme yapılır. Cihazın üzerinde denge egzersizleri de yapmak mümkündür.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde