Otonöroloji

Dış, orta ve iç kulak ile işitme sinirinden kaynaklanan hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavisi Liv Hospital  Otonöroloji Kliniği'nde başarıyla gerçekleştiriliyor. 

 
Orta Kulak Efüzyonu: Orta kulak sıvı problemleri çocukluk çağında sık görülür. Genellikle tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişirler. Önemli bir kısmı ilaç tedavisine cevap vermekle birlikte, cevap vermeyen olgularda kulağa tüp takılması gerekebilir.
 
Kulak Zarı Delikleri: Kulak zarı, orta kulağı dış ortamdan koruyan mekanik bir bariyerdir. Delik olduğu durumlarda kulak iltihaplanmaları sık görülür. Kulak zarının delik olması aynı zamanda işitme kaybına da neden olur. Bu nedenle ameliyatla kulak zarının onarılması tavsiye edilir.
 
Kulesteatom: Dış kulak yolu cildinin kulak zarının arkasına geçip kontrolsüz biçimde ilerlemesi nedeniyle oluşur. Devamlı ve kötü kokulu kulak akıntısı ve işitme azlığı görülür. Cerrahi olarak tedavi edilmezse iltihaplanmanın çevredeki organlara uzanması sonucu menenjit ve beyin apsesi gibi ölümcül olabilecek sonuçlar doğurabilir.
 
Otoskleroz (Üzengi kemiğinin kireçlenmesi): Orta yaşlarda, kadınlarda ve ailede otoskleroz hikayesi olanlarda daha sık görülür. Örs kemiği ile iç kulak arasına yerleştirilen bir protez yardımı ile işitme kaybı cerrahi olarak giderilebilir.
 
İç kulaktan kaynaklanan işitme kayıpları: İç kulaktan kaynaklanan işitme kayıpları genetik veya kazanılmış nedenlerle oluşabilir. Hafif ve orta derecede işitme kayıplarında konvansiyonel işitme cihazları yeterli olabilirken ileri derecedeki kayıplarda aktiforta kulak implantları veya koklear implant (biyonik kulak) veya beyin sapı implantı gerekebilir.

Tümörler: Orta kulaktan köken alan damarsal tümörler (glomustümörü) veya denge sinirinden köken alan akustik nörinomlar bu bölümde tedavi edilir. İyi huylu olmalarına rağmen bu tümörler yerleşim yerleri itibarı ile cerrahi olarak yaklaşımı zor ve tecrübe isteyen tümörlerdir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde