Meme Kanseri Genetik Tarama 

Meme Kanseri Genetik Tarama Nedir?

Normal toplumda yaşam boyu meme kanseri tanısı alma riski 1/8 ile 1/12 arasında bildirilmektedir. Toplumdaki genel meme kanseri riskine ilave olarak aile öyküsü, endokrin faktörler, meme yoğunluğu ve iyi huylu meme hastalıkları gibi kişiye özgü faktörler de meme kanseri gelişme riskini önemli ölçüde etkileyebilir.

Meme kanseri genetik tarama, bireylerin genetik materyallerini inceleyerek, özellikle BRCA1 ve BRCA2 gibi meme kanserine yatkınlık taşıyan gen mutasyonlarını belirlemeyi amaçlayan bir tıbbi değerlendirme sürecidir. Bu tarama, bireylerin genetik risk faktörlerini belirleyerek kanser riskinin değerlendirilmesine ve kişiselleştirilmiş tedavi ve takip planlarının oluşturulmasına olanak tanır.


Liv Hospital'de Meme Kanseri Genetik Tarama

Meme kanseri genetik risk değerlendirmesi için hastanemize müracaat eden kişilere meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış Genel Cerrahi Uzmanları tarafından öncelikle bir fizik muayene yapılmakta ve kişinin meme kanseri riski ile ilgili tüm parametreleri değerlendirilmektedir. Daha sonra hastalar gerekli radyolojik tetkikleri için meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir Radyoloji Uzmanına yönlendirilmektedir. Hastanın yakınmalarına göre gerekirse kan tetkikleri de yapılabilmektedir. Radyolojik sonuçları takiben hasta gerekirse ileri tetkiklere yönlendirilmekte, eğer ileri tetkik gerekmiyorsa gerekli tedavisi düzenlenmektedir. 
Bu işlemleri takiben eğer kişinin genetik risk taşıyabileceği değerlendiriliyorsa kendisine genetik test önerilmektedir. Bu amaçla bir tüpe kan alınmaktadır. Genetik testlerimiz Amerika Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Meme Merkezi’ne gönderilerek yapılmaktadır. BRCA1 ve BRCA2 genleri dahil toplam 83 adet ayrı genin analizi yapılmaktadır. Test ve genetik değerlendirme sonuçları 2 hafta içinde elimize ulaşmaktadır.
Genom tahlilleri ise doktorunuzun önerisi ve sizin de kabulünüz halinde tercih edilen genom testi cinsine göre Amerika veya Avrupa’ya gönderilmekte, sonuçlar yine tercih edilen test cinsine göre 1-3 hafta içinde gelmektedir. Doku örneğiniz testi yapacak firma tarafından Patoloji Laboratuvarı’ndan bizzat alınmaktadır.

Hangi hekim ve kliniklerle iş birliği içinde çalışılıyor?

Meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış Genel Cerrahi Uzmanları ile Genetik, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji ve Patoloji Uzmanları iş birliği içinde çalışmaktadır.