Memede Enfeksiyon / Mastit 

Mastit nedir?

Memede bir enfeksiyona (iltihaba) bağlı olarak kızarıklık, şişlik, ağrı ve bölgesel ısı artışı belirtilerinin oluştuğu durumdur. Genellikle emzirme sırasında oluşmakla birlikte diğer zamanlarda da olabilir.

Mastit sebepleri nelerdir?

En sık emzirme sırasında görülür. Bunun dışında süt kanalları iltihabı şeklinde karşımıza çıkabilir. Granülomatöz mastit denilen, tek veya iki taraflı, tekrarlayan, akıntılı, kronik bir şekli de vardır. Bir de mastit şeklinde ortaya çıkan meme kanseri türü vardır ki her türlü mastit durumunda kanser olasılığını unutmamak gerekir. 


Emzirme (lohusa) mastiti nedir?

Emzirme sırasında meme başı cildinde oluşan çatlak ve yaralardan giren bakteriler sonucu gelişir. Genellikle ilk doğum sonrası emzirme sırasında ve sıklıkla ilk üç içinde görülür. Memede kızarıklık, hassasiyet, sertlik, ağrı ve bölgesel ısı artışı olur. Bunun dışında bazen genel vücut ateşi olabilir. Ayrıca; bölgesel şişlik, beyaz koyu kıvamlı meme başı akıntısı, bazen de apse gelişimi (%5-11) olabilir. Lohusa mastiti meme kanseri riskini arttırmaz.


Risk faktörleri nelerdir?

Uygun olmayan emzirme tekniği, süt akışında, yavaşlama, meme başında çatlaklar olması, stres ve uykusuzluğa bağlı bağışıklık sistemi baskılanması ve süt miktarının azalması en önemli risk faktörleridir. 


Tedavide neler yapılıyor?

Bulgular belirginse bebek için emniyetli olan antibiyotik ve ağrı kesiciler verilir. Yaklaşık 10, en çok 20 gün içinde şikayetler düzelir. Birkaç saat arayla, özellikle emzirme öncesi sıcak kompres uygulaması yapılır. Bazen süt üretimi ve akışını kolaylaştıran ilaçlar verilebilir. Süt verme teşvik edilmelidir. Sadece antibiyotik bebek için risk oluşturuyorsa süt kesilir. Apse oluşursa cerrahi drenaj (boşaltma) gerekebilir. Apse kültürü ve antibiyogram yapılır. 


Süt kanalları mastiti nedir? Belirtileri nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

Bazen süt kanallarında genişleme ve duvarında kalınlaşma olur. Bu durum şikayete neden olmaz. Ancak bazı olgularda kanal koyu sarı-kahverengi bir madde ile tıkanarak enfeksiyona sebep olur. Buna “periduktal mastit” adı verilmektedir. Sıvı çevre doku içine sızarak serleşmeye neden olabilir. 
 • Süt kanalı mastitinde aşağıdaki belirtiler olabilir:
 • Şişlik, kızarıklık, meme başı akıntısı
 • Bölgede ağrı ve hassasiyet
 • Etkilenen kanalın çevresinde sertleşme veya şişlik
 • Meme başında içe doğru çekilme
 • Ateş (beraberindeki enfeksiyona bağlı
Süt kanalları mastiti merkezi (meme başına yakın) veya merkezden uzak (memenin diğer bölgeleri) olabilir. Orta yaş ve menopoza yakın kadınlarda daha sık görülmektedir. Merkezi olanda (Zuska Hastalığı) meme başı altında tekrarlayan apse oluşumu, meme başı fistülü ve müzmin koyu meme başı akıntısı olur. Sigara içmek hem ilk kez ortaya çıkmasında hem de tekrarlamasında (15 kat) etkilidir. Meme başı piercing takılması sonrası %10-20 oranında görülebilmektedir. Diyabetik kişilerde, siyah ırkta ve obezlerde daha sık görülür. Merkezden uzak olan olgularda apse daha nadirdir, genellikle diyabet veya romatioid artrit gibi durumlarla birliktedir. 
Merkezi olanlar tedaviye daha dirençli olup %25-40 oranında tekrarlama, 1/3 oranında cilt fistülü görülmektedir. Geniş spektrumlu antibiyotik ile 2 hafta veya daha uzun tedavi gerekebilir. Sıcak kompres uygulanabilir. Apse durumunda cerrahi drenaj gerekebilir. Bazen drenaj katateri konabilir. Bazı olgularda hastalıklı kanalın cerrahi olarak çıkartılması gerekebilir. Tedavide başarı %54-100 olarak bildirilmiştir. Tekrarlama sıktır. Çıkartılan kanaldan başka kanalda da tekrarlama olabilir. Merkezden uzak mastitlerde tekrarlama nadirdir. Sigara bırakılmalıdır. Meme kanseri olasılığını elemek için hastanın yaşına göre mutlaka mamografi ve/veya ultrason yapılmalıdır. Şüphe varsa doku biyopsisi yapılır.


Granülomatöz mastiti nedir? Belirtileri nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

Sebebi tam olarak bilinmemektedir. İltihabi etiyoloji, yabancı cisim veya sistemik bağışıklık hastalıkları suçlanmıştır. Tanı amacıyla patoloji, mikrobiyoloji ve immün testler yapılması gerekebilir. Birçok farklı mikroorganizma sebep olabilir, ancak kültürde genellikle bakteri üremesi olmaz. Olguların %10 kadarı meme tüberkülozuna bağlıdır. Sebebi bilinmeyen granülomatöz mastit demek için diğer bütün sebeplerin ekarte edilmesi gerekir. Bir veya iki memede birden olabilir. Memenin bir bölgesinde olabileceği gibi, bütün memede yaygın olabilir. Sık tekrarlar, apse ve cilt fistüllerine neden olabilir. 
Tedavi; eğer lezyon bütün memede yaygın değil sadece bir bölgede ise tümü cerrahi cerrahi olarak çıkartılabilir. Yaygın olgularda steroid ve/veya antimetabolit tedaviler yapılabilir. Uygun tedaviye rağmen %50 iyileşmeme, yüksek tekrarlama ve komplikasyon oranları vardır. Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı çok ağrılı olgularda cerrahi olarak memenin cilt korunarak boşaltılması ve protez ile onarımı ya da memenin tamamen alınarak doku ile rekonstrüksiyonu işlemleri uygulanabilir.


İltihaplı (enflamatuar) meme kanseri (İMK) belirtileri nelerdir?

Meme kanserleri sıklıkla şişlik veya tümör olarak karşımıza çıksa da İMK genellikle meme cildinde kalınlaşma ve memede ağırlık hissiyle başlar. Meme cildinde kızarıklık ve ısı artışı olabilir. Kanser hücreleri cilt altındaki lenf kanallarını tıkadığından dolayı meme şişmeye ve kızarmaya başlar. En sık belirtiler:
 • Ciltte kızarıklık (memenin bir bölümü ve ya hepsinde olabilir, zaman zaman kaybolup tekrar çıkar)
 • Memede şişme (memenin bir bölümü ve ya hepsi şişebilir, büyüyebilir ve serleşebilir)
 • Memede ısı artışı
 • Portakal kabuğu görüntüsü (lenf kanallarının tıkanmasına ve memeyi asan bantların çekmesine bağlıdır)
 • Meme cildinde pembelikler, bereler, kurdeşen gibi döküntüler 
 • Lenf bezlerinde büyüme (koltuk altı ve köprücük kemiği üstündeki lenf bezleri şişebilir)
 • Meme ucunda düzleşme veya içe çekilme
 • Memede ağrı ve yanma hissi
Bu belirtilerin bazıları mastit belirtilerine benzemektedir. İMK’nin aksine mastit genellikle ateş yapar ve antibiyotik tedavisine iyi cevap verir. Mastit tanısı konmuşsa ve tedaviye cevap vermiyorsa mutlaka İMK açısından araştırılmalıdır. Aynı durum tedaviye cevap vermeyen meme cildi sellülitleri için de geçerlidir. Derhal bir meme hastalıkları uzmanına müracaat edilmelidir. 


Mastit tanısı için ne yapmak gerekir?

Mastit yakınmaları ile müracaat eden bir hastada öncelikle yapılacak fizik muayeneyi takiben hasta yaşına göre mamografi ve/veya meme ultrasonografisine yönlendirilmekte, bu tetkik sonuçlarına göre gerekirse meme MR’ı (manyetik rezonans görüntüleme) gibi daha ileri tetkikler yapılabilmektedir. İltihaplı meme kanseri şüphesi varsa biyopsi yapmak gerebilir. 


Liv Hospital'da nasıl bir tedavi uygulanıyor? 

Mastit yakınması ile hastanemize müracaat eden hastalara meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış Genel Cerrahi Uzmanları tarafından öncelikle bir fizik muayene yapılmaktadır. Daha sonra hastalar gerekli radyolojik tetkikleri için meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir Radyoloji Uzmanına yönlendirilmektedir. Hastanın yakınmalarına göre gerekirse kan tetkikleri de yapılabilmektedir. Radyolojik sonuçları takiben hasta gerekirse ileri tetkiklere yönlendirilmekte, eğer ileri tetkik gerekmiyorsa gerekli tedavisi düzenlenmektedir. Apse drenajı yapılan hastalara mutlaka kültür-antibiyogram yapılmaktadır. 


Hangi hekim ve kliniklerle iş birliği içinde çalışılıyor?

Meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış Genel Cerrahi Uzmanları ile Radyoloji, Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Biyokimya ve Patoloji Uzmanları iş birliği içinde çalışmaktadır.


 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde