Prostat Brakiterapisi

Prostat Brakiterapi Nedir?

Radyasyon onkolojisinin en önemli silahlarından olan brakiterapi prostat kanseri tedavisinde de kullanılabiliyor. Prostat kanserinin organa sınırlı evrelerinde cerrahiye uygun olmayanlarda kullanılan radyoterapi, seçilmiş hastalara brakiterapinin eklenmesiyle daha etkin hale geliyor. Tıpkı dışarıdan ışınlamada olduğu gibi brakiterapide de minimal yan etki ile tümör etkin şekilde yok ediliyor. Prostat brakiterapisiyle prostattaki kanserli doku dışarıdan değil prostatın içinden ışınlanıyor. Böylece tümör yakından, yüksek dozda ve çevredeki dokulara zarar vermeden hedef alınarak başarılı sonuçlar elde ediliyor.


Liv Hospital'da 4 Boyutlu Prostat Brakiterapisi

Liv Hospital Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde gerçek zamanlı görüntü eşliğinde yüksek doz hızlı prostat brakiterapisi hizmeti veriliyor. Prostat kanserli hastalara gerçek zamanlı transrektal ultrason kılavuzluğunda HDR (yüksek dozda) prostat brakiterapisi uygulanır. Özellikle bu tedaviye uygun, seçilmiş hastalarda dışarıdan ışınlama yöntemi olan IG-IMRT’ye ilave olarak brakiterapi uygulanabilir.
 

4 Boyutlu Prostat Brakiterapisi Nedir?

4 boyutlu prostat brakiterapisi yöntemi transrektal ultrason eşliğinde ciltten prostat dokusuna yerleştirilen plastik iğneler aracılığıyla uygulanır. İşlemin tümü eş zamanlı prostat yüksek çözünürlüklü ultrason kılavuzluğunda yapıldığından, son derece etkin bir tedavi planı yapılması ve bu tedaviyi yüksek doğrulukta uygulama imkanı sunar. Prostatın ve diğer normal dokuların gerçek zamanlı görüntüleri ışığında en etkin ve en az yan etkili tedavi planı yapılır ve uygulanır. Yaklaşık 2 saatlik genel ya da spinal anestezi altında uygulanan işlem, yerleştirilen iğnelerin çıkarılmasıyla son bulur. Ardından hasta bir hafta sonra başlayacak dışarıdan ışınlama ya da ikinci prostat brakiterapisi için davet edilir.
 

Prostat Brakiterapisinin Avantajları Nelerdir?

 • Toplam radyoterapi süresi kısalır.
 • Tedavi etkinliği artar.
 • Hormon tedavisini süresi kısaltılabilir.
 • Çevredeki organ ve dokuların hasarı azalır.
 • Yan etkileri azdır.
 • İdrar kaçırma/idrar yolu darlığı görülme oranı son derece düşüktür.
 • Genellikle tek seansta yapılır ve kanama riski yok denecek kadar azdır.

 

Prostat Brakiterapisi Kimlerde Uygulanabilir?

 • Orta ve yüksek riskli prostat kanseri hastalarında dışarıdan tedaviye (IG- IMRT) ilave olarak,
 • Daha önce radyoterapi almış nüks gelişen hastalarda fokal radyoterapi olarak,
 • Seçilmiş operasyona uygun olmayan düşük riskli hastalarda tek başına kullanılabiliyor.
 

4B Yüksek Doz Prostat Brakiterapisinin Kalıcı Tohum (Seed) Brakiterapisine Göre Üstünlükleri Nelerdir?

 • Hastanın içerisinde radyoaktif kaynak kalmayacağından hasta günlük yaşantısına normal olarak döner.
 • Tüm işlem süresince gerçek zamanlı görüntüleme kılavuzluğu işlem kesinliğini arttırır.
 • Radyoaktif kaynakların hasta içerisinde bırakılması söz konusu olmadığından bu kaynakların yer değiştirme potansiyeli de yoktur.