Bilgisayarlı Tomografi (256 slice)

Bilgisayarli Tomografi, X-ışını kullanarak incelenen bölgenin kesitsel görüntüsünün alınmasını sağlar. İç organların, yumuşak doku ve kemiklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Liv Hospital sahip olduğu GE Discovery CT750 HD (Spectral Imaging) tomografi cihazı, tüm tomografi sistemlerinde bulunan özelliklere ek olarak, HD dedektör ve tek tüp ile dual enerji tekniğini kullanabilen ve ileri düzeyde görüntüleme yapabilen bir sistemdir.Hastalık Teşhisinde İleri Tetkik

Direkt grafilerde gösterilemeyen, beyin gibi birçok kesimin değerlendirilmesinde de ilk istenen tetkikler arasında yer alıyor. Direkt röntgende bir problemle karşılaşıldığında veya hastanın klinik durumunu açıklamayan bulguların varlığında hastalıkların teşhis edilmesinde istenen ileri tetkiklerdendir.

Çok daha düşük radyasyon

MRG ve Ultrason gibi tetkikler, radyasyon içermeyen yöntemler olduğundan hasta radyasyona maruz kalmaz. Direkt grafi, BT ve anjiyo cihazı gibi X-ışını kullanarak yapılan görüntülemelerde ise hasta bir miktar radyasyona maruz kalır. Liv Hospital Radyoloji Bölümü kullandığı teknolojilerle maruz kalınan radyasyon dozunu yüzde 80 oranında azaltıyor.
 

Çocuklara özel çekim

Sistem içerisinde bulunan özel pediatrik parametreler sayesinde Liv Hospital gelen çocuk hastalara boy ve kilo oranlarına göre röntgen dozlarına yakın minimum radyasyon dozu ile tomografik görüntüleme yapılabiliyor.
 

İleri düzey görüntüleme

Spectral Imaging görüntüleme tekniği ile lezyon karakterizasyonu, böbrek taşlarının tipleri, pulmoner emboli incelemesinde hipoperfüzyon alanlarının tespiti, metastaz karaterizasyonları, gut-psödo gut ayrımı, çekim alanına giren metal implantaların artefaktların azaltılması, tüm vücut damar ve kardiyak damarların plak karakterizasyonları yapılabiliyor.

HD algoritmalar sayesinde kardiyak lümen ve stent içi değerlendirme rahatlıkla ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Bu algoritmalar tüm eklem ve yüksek rezolüsyon gerektiren bölgelerde çok yüksek diagnostik kaliteye ulaşılmasını sağlıyor.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde