Bilgisayarlı Tomografi (256 slice)

Bilgisayarlı Tomografi Nedir?

Bilgisayarlı Tomografi (BT), X-ışınları kullanılarak bir bölgenin detaylı kesitsel görüntülerini elde etmek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu teknoloji, vücut içindeki anatomik yapılara ışınların geçiş özelliklerini ölçerek, bilgisayar yardımıyla kesitsel görüntülerin oluşturulmasını sağlar. BT, genellikle iç organların, yumuşak dokuların ve kemiklerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Liv Hospital Bilgisayarlı Tomografi

Liv Hospital, sağlık hizmetlerinde en son teknolojiyi kullanarak hastalarına üst düzey bir tıbbi görüntüleme deneyimi sunmaktadır. GE Discovery CT750 HD (Spectral Imaging) tomografi cihazı, sunduğu yüksek çözünürlük, HD dedektör ve dual enerji tekniği ile ön plana çıkar. Bu ileri düzey tomografi sistemi, detaylı anatomik görüntülerin yanı sıra spektral görüntüleme yeteneği ile farklı dokuların daha iyi ayrılmasını sağlar. Liv Hospital'ın Bilgisayarlı Tomografi hizmeti, hastalarına keskin, hassas ve hızlı bir tanı süreci sunmayı amaçlar.

Hastalık Teşhisinde İleri Tetkik

Direkt grafilerde gösterilemeyen, beyin gibi birçok kesimin değerlendirilmesinde de ilk istenen tetkikler arasında yer alıyor. Direkt röntgende bir problemle karşılaşıldığında veya hastanın klinik durumunu açıklamayan bulguların varlığında hastalıkların teşhis edilmesinde istenen ileri tetkiklerdendir.

Çok daha düşük radyasyon

MRG ve Ultrason gibi tetkikler, radyasyon içermeyen yöntemler olduğundan hasta radyasyona maruz kalmaz. Direkt grafi, BT ve anjiyo cihazı gibi X-ışını kullanarak yapılan görüntülemelerde ise hasta bir miktar radyasyona maruz kalır. Liv Hospital Radyoloji Bölümü kullandığı teknolojilerle maruz kalınan radyasyon dozunu yüzde 80 oranında azaltıyor.
 

Çocuklara özel çekim

Sistem içerisinde bulunan özel pediatrik parametreler sayesinde Liv Hospital gelen çocuk hastalara boy ve kilo oranlarına göre röntgen dozlarına yakın minimum radyasyon dozu ile tomografik görüntüleme yapılabiliyor.
 

İleri düzey görüntüleme

Spectral Imaging görüntüleme tekniği ile lezyon karakterizasyonu, böbrek taşlarının tipleri, pulmoner emboli incelemesinde hipoperfüzyon alanlarının tespiti, metastaz karaterizasyonları, gut-psödo gut ayrımı, çekim alanına giren metal implantaların artefaktların azaltılması, tüm vücut damar ve kardiyak damarların plak karakterizasyonları yapılabiliyor.

HD algoritmalar sayesinde kardiyak lümen ve stent içi değerlendirme rahatlıkla ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Bu algoritmalar tüm eklem ve yüksek rezolüsyon gerektiren bölgelerde çok yüksek diagnostik kaliteye ulaşılmasını sağlıyor.