Kardiyak Görüntüleme

Liv Hospital Ulus kardiyak görüntüleme, girişimsel kardiyoloji ve kalp ritim bozuklukları konusunda uzman hekimleri; kardiyoloji, kateter ve gözlem ünitesi hemşireleri; misafir ilişkileri sorumlularından oluşan ekibiyle kardiyak görüntüleme alanında hizmet veriyor.


 

İleri ekokardiyografi ile 4 boyutlu görüntüleme

Transtorasik ve trabsözofageal ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, 4-boyutlu ekokardiyografi, “strain” doku görüntüleme ve karotis doppler görüntüleme gibi tüm ileri ekokardiyografi tanı yöntemleri; üstün cihaz kalitesiyle deneyimli bir ekip tarafından yapılır. Günümüzde kullanılan 2 boyutlu ekokardiyografi sistemlerinden farklı olarak, tüm transtorasik (göğüs üzerinden uygulanan) ve transözofageal (yemek borusu yolu ile) ekokardiyografi uygulamaları gerektiğinde 4 boyutlu olarak yapılabilir.
 

Kalp krizi geçirme riski belirleniyor

Damar sertliğinin belirlenmesinde, mevcut tarama testlerine ek olarak damar görüntüleme yapılması; kişi sağlıklı veya kalp-damar hastalığı açısından düşük riskli görünse bile kalp damarlarının damar sertliği açısından önemli bilgiler verir. Tüm dünyada yapılan klinik çalışmalarla, damar sertliği taramasında kullanımının güvenilirliği kanıtlanmış yöntemlerden temel olarak iki tanesi SHAPE tarama sisteminde kullanılır. SHAPE programı ile hem karotis dopplerle damar duvarının iç tabaka kalınlığı ölçümü hem de BT ile koroner kalsiyum skorlaması bir arada yapılır.
 

CIMT Testi ile kalp hastalıklarında erken tanı

CIMT testi; damar sertliğinin tanısında ve kalp-damar hastalıklarını öngörmede tarama amaçlı olarak kullanılan, Avrupa ve Amerikan Kalp Kılavuzları’nda da önerilen bir damar sertliği tanı ve damar yaşı belirleme testidir. Test sonucunda ortaya çıkan değer, kişinin damar yaşını ve damar sertliğinin olup olmadığını gösterir. Yaklaşık 10 dakika kadar süren ve ağrısız olan bu ultrasonografik görüntüleme radyasyon içermediği için hamilelerde de uygulanabilir.
 

Yapılan başlıca kardiyak görüntülemeler

  • Ekokardiyografi
  • Transözafageal ekokardiyografi (yemek borusu yolu ile)
  • 4 boyutlu ekokardiyografi
  • Stres ekokardiyografi
  • Karotis doppler incelemesi
  • SHAPE: İleri kalp tarama programı