Koroner BT Anjiyografi

Ani gelişen kalp damar rahatsızlıkları sıklıkla daralmaya yol açmayan plakların damar duvarından kopması ile oluşur. Koroner BT ile damar sertleşmesi hastalığı tanısını erken dönemde teşhis edilebiliyor.


 

Saniyeler içerisinde kansız kalp anjiyosu

BT koroner anjiyografi, klasik kalp anjiyografisinden farklı olarak koroner damarları 3-5 saniye içerisinde sadece kol damarından serum verir gibi klasik anjiyografide kullanılan kontrast madde kullanılarak, hastanede yatış gerektirmeden yapılabilen en son teknolojik görüntüleme yöntemlerindendir. Bu teknoloji ile yalnız kalp damarları değil; kalp odacıkları, kalp ve etrafı, aynı zamanda görüntü alanına giren akciğerler ve pulmoner damarları da değerlendirilebiliyor.
 

Yüksek çözünürlük, yüksek güvenilirlik

Liv Hospital Radyoloji Bölümü’ndeki cihazın duyarlılığı yüzde 86-100’dür. Tanı doğruluğu yüzde 90-95’e kadar çıkan bir orandadır. Koroner damarlardaki darlıkların (stenoz) değerlendirilmesi en son teknoloji damar analiz programıyla sağlanır. Aynı zamanda ventrikül fonksiyonu ve myokard değerlendirilebiliyor. Koroner atardamarlara yerleştirilen stentlerin durumu yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde yüksek güvenilirlikle değerlendirilir. Bu inceleme yapılırken mevcut tüm diğer cihazlar ile karşılaştırıldığında yüzde 80’e kadar düşük radyasyon dozu ile çalışılır. Bütün bu işlemler klinikte bulunan en son teknoloji 256 kesit çok kesitli BT cihazıyla sağlanabiliyor.