Vasküler Girişimler

Vasküler Girişimler Nelerdir

Vasküler girişimler, damar sistemi ile ilgili yapılan cerrahi olmayan tıbbi müdahaleleri ifade eder. Bu girişimler, genellikle damarların iç yapısını inceleme, tedavi etme veya röntgen görüntüleme yöntemleriyle damar sistemini gözlemleme amacı taşır.

 

Liv Hospital'da Vasküler Girişimler

Liv Hospital'da vasküler girişimler, modern tıbbın sağladığı teknoloji ve uzmanlıkla gerçekleştirilen çeşitli tedavi ve müdahaleleri içermektedir. Liv Hospital Ulus Radyoloji Kliniği, girişimsel radyoloji teknikleri ile beyin anevrizmasından beyin tümörlerine birçok hastalıkta ameliyat edilmeden tedavi imkanı sunuyor. İşlem sonrası hasta direkt taburcu edilebiliyor.

İleri teknoloji

Klinik, girişimlere rehberlik eden ileri teknoloji ürünü bir anjiyografi cihazına sahiptir. Klinikte yüzde 100 iyileşme sağlayan ameliyatsız varis tedavisi yapılıyor ve hasta tedavi sonrası hemen taburcu edilebiliyor.

 
Vasküler tanı ve tedaviler

Stentleme ve anjiyoplasti işlemleri (Aort, iliyak, renal, mezenterik, femoral ve diz altı damarlar, üst ekstremite, diyaliz fistül darlıkları)
Anevrizma tedavisi
Hipervasküler tümörlerde preoperatif embolizasyon (Kemik tümör metastazı, RCC, nöral tümörler)
Miyom ve adenomyozisin semtomatik tedavisinde ameliyatsız minimal invaziv bir opsiyon olarak embolizasyonla tedavisi
Doku biyopsileri, drenajlar ve onkolojik hastalarda RF aplasyon tedavileri
Lokal ileri karaciğer tümörleri tedavisi
Cerrahi adayı olmayan hasta grubunda lokal tümör ablasyonu (RF ablasyon, mikrodalga ablasyon, nanoknife) / (Karaciğer, akciğer, böbrek ve tiroit)
İnce iğne ve tru-cut tüm organ biyosileri (Karaciğer, böbrek, akciğer, kemik, prostat, tiroit, pankreas)
Apse, koleksiyon, biliyer sistem, üriner sistem, plevral ve peritoneal sıvı drenajı