Tedavi Yöntemleri
Aşılama (İnseminasyon)


Kadının hap ya da iğne şeklinde ilaçlarla 1-2 yumurta üretecek şekilde hazırlanıp daha sonra yumurta çatlamadan hemen önce özel yöntemlerle seçilerek hazırlanan spermlerin doğrudan rahim içine yerleştirilmesi işlemidir. Çifte, aşılama yapılabilmesi için kadının 38 yaş altında ve normal yumurtalık rezervine sahip olması, her iki tüpünün de açık olması, rahimin normal olması ve erkeğin de sperm testinde en az belli sayı ve hareketlilik oranları gereklidir.
 

IVF (Klasik Tüp Bebek)


Kadından toplanan yumurtaların erkekten alınan spermlerle özel laboratuvar şartlarında bir araya getirilerek döllenmesi işlemidir. IVF için erkeğin belli bir miktarda canlı sperminin varlığına ihtiyaç duyulur. Bu yöntemde her bir yumurta ile aynı ortama belli sayıda sperm konup bir müdahale yapılmaksızın kendi kendilerine döllenme olması beklenir. Artık modern IVF kliniklerinde giderek daha az kullanılan bir yöntemdir ve başarı oranları mikroenjeksiyona göre daha düşüktür.

 

ICSI (Mikroenjeksiyon)


Bu işlemde toplanan her bir olgun yumurtaya spermler tek tek enjekte edilerek embriyolar oluşturulur. Dolayısıyla çok düşük sayıda spermi olan erkekler bile bu yöntem sayesinde çocuk sahibi olabilir. Mikroenjeksiyon yönteminin bir diğer avantajı da toplanan olgun yumurtaların IVF yöntemine oranla daha fazla döllenmesidir.
 

TESE Operasyonu


Semen analizinde sperm hücresine rastlanmaması durumuna “azospermi” denir. Kanallarda tıkanıklık nedeniyle azospermi olduğunda sperm elde etmek için basit aspirayon yöntemleri de kullanılabilir. Kanalların açık olduğu azospermide testisin içinden mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle sperm arama işlemi TESE olarak adlandırılır. Anestezi altında yapılan bu işlem mikroskop kullanılmadan yapılan çoklu biyopsi yöntemine göre daha hassastır. Sperm bulunabilecek kanallar mikroskopla görülerek tespit edildiğinden başarı oranı daha yüksektir. Ayrıca mikroTESE ameliyatı ile erkekte oluşabilecek komplikasyon oranı minimumdur.
 

Azospermide 2 tür olası nedene rastlanabilir

  1. Tıkanıklığa bağlı: Bu durumda erkeğin sperm üretiminde çok önemli bir problem olmamakla birlikte testis ile penis arasındaki döl yollarında geçirilmiş ameliyat ya da enfeksiyon gibi nedenlerle oluşmuş bir tıkanıklık veya bu döl yollarının doğumsal olarak olmaması nedeniyle spermlerin testisden meniye geçememesi söz konusudur.
  2. Tıkanıklığa bağlı olmayan: Bu daha sık rastlanan grubu oluşturmaktadır. Bu tür erkeklerde döl yollarında genellikle bir bozukluk olmamasına karşın sorun yetersiz sperm üretimidir. Burada da neden hormonal, genetik ya da geçirilmiş bir enfeksiyon olabilir. Çoğunda ise durumu açıklayacak belli bir nedene rastlanmaz.
 

Tüp Bebek Tedavi Basamakları

  • İnfertil çiftin değerlendirilmesi, jinekolojik ve ürolojik muayeneler
  • Tedavi yönteminin seçilerek planlanması
  • Yumurtaların ilaçla uyarılarak geliştirilmesi (Ovülasyon indüksiyonu)
  • Anestezi altında yumurta toplama (OPU işlemi)
  • Yumurtanın spermle döllenmesi (ICSI)
  • Embriyo transferi