Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Burak İşleyen

Kardiyoloji

İlgi Alanları

 • Girişimsel Kardiyovasküler Hastalıklar 
 • Koruyucu Kalp Hekimliği
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi

Eğitim
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • SBU Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Deneyim
 • SBU Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi
 • Bht Clinic İstanbul Tema Hastanesi
Bilimsel Makaleler
 • The CHADS-VASc score is a predictor of no-reflow in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. / .Coron Artery Dis. 2020 Jan;31(1):7-12. doi: 10.1097/MCA.0000000000000781.PMID: 31524671
 • Cardiopulmonary resuscitation knowledge among nursing students: a questionnaire study. / Anatol J Cardiol. 2017 Feb;17(2):140-145. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2016.7156. Epub 2016 Dec 28.PMID: 28045012 
 • Evaluation Of Foreign Dependence Of  Turkey İn Devices And Consumables Used İn Coronary Angiography And Percutaneous Coronary Interventions. 2020 turkey national thesis database
 • Koroner anjiyografi ve perkutan koroner girişimlerde kullanılan cihaz ve sarf malzemelerinde ülkemizin dışa bağımlılığının değerlendirilmesi 
 • ((https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=cGWReehwmCrVC2AnQc2-4Q&no=lCvpVsdYolV9QLPYep7Hsw))
 • “Kardiyak MRG bulgusu olmayan, tekrarlayan ventriküler taşiaritmi ile başvuran ve sağ ventrikülografi ile tanı konulan ARVD olgusu PO-176. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, antalya türkiye, 2018.
 • "Pulmoner ven trombozu, nefes darlığının nadir bir nedeni." Os-25, 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. Antalya türkiye, 2016.
 • Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsünde TIMI-Trombüs Skoru, No-reflow ve hastane içi vakalar. 2016 antalya SB -19 Kardiyovasküler Akademi Derneği Kongresi.
 • KARDİYOLOJİ BAHAR GÜNCELLEME TOPLANTI - KARDİYO BAHAR YARDIMCI OTURUMU Kardiyoloji Yoğun Bakım Asistanı – perikardiyosentez 2020 Kıbrıs
 • Vt ile başvuran hastada arvd'yi dışladınız mı? / yapısal kalp hastalıkları derneği / Mart 2022 sapanca türkiye
Kitap Yazarlığı
 • Onkolojide Destek Tedaviler ve Semptom Yönetimi / Kanser Tedavisinde Kardiyak Toksisitelere Yaklaşım  2021 ısbn :978-625-7401-53-1
 • Onkolojide Kardiyopulmoner Yaklaşımlar / Kanser hastalarında genel kardiyak yaklaşım  ısbn : 2020 978-625-727-517-0
 • Kardiyak muayene / venöz basınçlar ısbn: 978-625-7291-31-6
 • Kalp yetersizliği dünden bugüne tedavi yaklaşımları / SGLT- 2 inhibitorleri  ısbn: 978-605-335-681-3
 • Amerikan Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Topluluğu
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde