Arrow
Arrow
Arrow
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak İşleyen
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak İşleyen
Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Burak İşleyen

Liv Hospital Vadistanbul
Kardiyoloji
İlgi Alanları
  • Girişimsel Kardiyovasküler Hastalıklar 
  • Koruyucu Kalp Hekimliği
  • Hipertansiyon
  • Hiperkolesterolemi
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim

  Eğitim

 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • SBU Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Deneyim

 • SBU Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi
 • Bht Clinic İstanbul Tema Hastanesi

  Bilimsel Makaleler

 • The CHADS-VASc score is a predictor of no-reflow in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. / .Coron Artery Dis. 2020 Jan;31(1):7-12. doi: 10.1097/MCA.0000000000000781.PMID: 31524671
 • Cardiopulmonary resuscitation knowledge among nursing students: a questionnaire study. / Anatol J Cardiol. 2017 Feb;17(2):140-145. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2016.7156. Epub 2016 Dec 28.PMID: 28045012 
 • Evaluation Of Foreign Dependence Of  Turkey İn Devices And Consumables Used İn Coronary Angiography And Percutaneous Coronary Interventions. 2020 turkey national thesis database
 • Koroner anjiyografi ve perkutan koroner girişimlerde kullanılan cihaz ve sarf malzemelerinde ülkemizin dışa bağımlılığının değerlendirilmesi 
 • ((https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=cGWReehwmCrVC2AnQc2-4Q&no=lCvpVsdYolV9QLPYep7Hsw))
 • “Kardiyak MRG bulgusu olmayan, tekrarlayan ventriküler taşiaritmi ile başvuran ve sağ ventrikülografi ile tanı konulan ARVD olgusu PO-176. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, antalya türkiye, 2018.
 • "Pulmoner ven trombozu, nefes darlığının nadir bir nedeni." Os-25, 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. Antalya türkiye, 2016.
 • Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsünde TIMI-Trombüs Skoru, No-reflow ve hastane içi vakalar. 2016 antalya SB -19 Kardiyovasküler Akademi Derneği Kongresi.
 • KARDİYOLOJİ BAHAR GÜNCELLEME TOPLANTI - KARDİYO BAHAR YARDIMCI OTURUMU Kardiyoloji Yoğun Bakım Asistanı – perikardiyosentez 2020 Kıbrıs
 • Vt ile başvuran hastada arvd'yi dışladınız mı? / yapısal kalp hastalıkları derneği / Mart 2022 sapanca türkiye

  Kitap Yazarlığı

 • Onkolojide Destek Tedaviler ve Semptom Yönetimi / Kanser Tedavisinde Kardiyak Toksisitelere Yaklaşım  2021 ısbn :978-625-7401-53-1
 • Onkolojide Kardiyopulmoner Yaklaşımlar / Kanser hastalarında genel kardiyak yaklaşım  ısbn : 2020 978-625-727-517-0
 • Kardiyak muayene / venöz basınçlar ısbn: 978-625-7291-31-6
 • Kalp yetersizliği dünden bugüne tedavi yaklaşımları / SGLT- 2 inhibitorleri  ısbn: 978-605-335-681-3

 

 • Amerikan Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Topluluğu
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi

Liv Sağlık Köşesi

Left Arrow
Right Arrow
Holter Nedir?
Holter Nedir?

Holter cihazı kalp ritminin bir süre kaydedilip analiz edildiği bir tıbbi araçtır. Düzensiz kalp atışlarının tespit edilmesinde kullanılır.

holter
holter cihazı
kalp ritmi