Prof. Dr.

Ferah Ece

Göğüs Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Akciğer Kanseri
 • Girişimsel Bronkoskopi, EBUS
 • Astım
 • KOAH

12
h-index
45
uluslararası makale
Eğitim
 • Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • S.B. Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Postdoctoral Fellowship
Deneyim
 • S.B. Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi (Dekan Yard.), Liv Hospital, Ulus
 • İstinye Üniversitesi, Liv Hospital, Ulus
Araştırma
 • Butyrate induces altered BclXL protein expression and apoptotic cell death in mesothelioma, University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center Projesi, Proje Yöneticisi, 1999
 • CNVA237A2206 – KOAH : 2007- 2008: Orta ve şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda NVA237 (günde bir kez 100 ya da 200 mg) ile 28 günlük tedavinin güvenlilik ve tolerabilitesini değerlendirmeyi amaçlayan randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü, paralel gruplu, çok merkezli çalışma. Proje yürütücüsü
 • MART 2 STUDY (Chiesi) CCD-0804-PR-0034: Astımlı hastalarda idame ve semptom giderici olarak Foster’in etkinliğini idame olarak sabit doz Foster + semptom giderici olarak salbutamolün etkinliğinin karşılaştırılması. Faz III Klinik araştırma Yardımcı araştırıcı. 2009
 • CQAB149B2341 – KOAH : 2008 - 2010: Ortadan ağıra değişen düzeyde kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan hastalarda günde bir kezlik açık etiketli tiotropiyum 18 µg karşısında günde bir kezlik indacaterol 150 µg ve günde bir kezlik tiotropiyum 18 µg kombinasyonunun etkililik ve güvenliliğini karşılaştıran 12 hafta tedavi süreli, randomize, çift-kör, kontrollü, paralel gruplu bir çalışma Yardımcı araştırıcı.
Yayınlar
 • Baran, R., Kır, A., F. Korap (Ece) ve Kosku, M., “Congenital isolated unilateral absence of  right pulmonary artery,” Thorac Cardiovasc Surg, 1993; 41(6), 374-376
 • Morice, R. C., Ece, T., F. Ece ve Keus, L., “Endobronchial argon plasma coagulation for treatment of hemoptysis and neoplastic airway obstruction,”  Chest, 2001; 119(3), 781-787
 • Yılmaz, A., F. Ece, Bayramgürler, B., Akkaya, E. ve Baran, R., “The value of Ca 125 in the evaluation of tuberculosis activity,” Respir Med, 2001;  95(8), 666-669
 • Moralı, T., Yılmaz, A., Erkan, F., Akkaya, E., F. Ece ve Baran R, “Efficacy of inhaled budesonide and oral theophylline in asthmatic subjects,” J Asthma, 2001; 38(8), 673-679
 • Cao, X.,  Mohuiddin, I., F. Ece, Mc Conkey, D. J. ve Smythe WR, “Histone deacetylase inhibitor downregulation of bcl-xl gene expression leads to apoptotic cell death in mesothelioma,” Am J Respir Cell Mol Biol, 2001; 25(5), 562-568
 • Vaporciyan, AA, Merriman, KW, F. Ece, Roth, JA, Smythe, WR, Swisher, SG,Walsh, GL, Nesbitt, MD ve Putnam, JB. “Incidence of major pulmonary morbidity after pneumonectomy : Association with timing of smoking cessation,” Ann Thorac Surg, 2002; 73(2), 420-425
 • F. Ece, Erdal, N. ve Arinc, S., “Survival and prognostic factors in small cell lung cancer patients in Turkey,” Iran J Med Sci, 2004; 29(1), 9-13
 • F. Ece, Hatabay, F. N., Erdal, N., Gedik, C., Guney, C. ve Aksoy, F., “Does Helicobacter pylori infection play a role in lung cancer?,” Respir Med, 2005; 99, 1258-1262
 • Hasturk S, Hatabay N, F Ece, Karatasli M, Hanta I. “Gemcitabine, Vinorelbine, and Cisplatin in the Treatment of Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer,”  Am J Clin Oncol, 2009; 32(3), 280-285
 • Arinc S, Ece F, Ertugrul M, Erdal N, Oruc O, Hatabay N, Derince D, Arpag H, Taylan M, Hazar A. “Analysis of Young and Elderly Advanced Stage Nonsmall-Cell Lung Carcinoma Cases,” South Med J, 2009; 102(10), 1019-1022
 • Arinc S, Gonlugur U, Devran O, Erdal N, F Ece, Ertugrul M, Derince D, Oruc O, Hazar A. “Prognostic factors in patients with small cell lung carcinoma,” Med Oncol, 2010; 27(2): 237-241
 • Demirhan O, Hurkal T, Sener S, F Ece. “Stenting for the management of posttracheostomy tracheomalacia: case report,” OJRD November 2012
 • Demirhan O, Kasapoglu T, Ece F, Toker A.The use of Jackson-Pratt silicone flat drains as prolonged pleural catheters for the management of pleural effusions. J Thorac Dis, 2013; 5(3):265-269
 • Ozkaya S, Dirican A, Tuna T, Ece F. A new syndrome: Right-sided arcus aorta syndrome. BMJ Case Rep. 2013; Sep 12: 2013
 • Pektok E, Demirozu ZT, Arat N, Yildiz O, Oklu E, Eker D, Ece F, Ciftci C, Yazicioglu N, Bayindir O, Kucukaksu DS. Remote Monitoring of Left Ventricular Assist Device Parameters After HeartAssist-5 Implantation. Artif Organs, 2013; Vol. 37, No. 9, 820-825
 • Ozkaya S, Dirican A, Kaya SO, Karanfil RC, Bayrak MG, Bostancı O, Ece F. The relationship between early reversibility test and maximal inspiratory pressure in patients with airway obstruction. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; May 5;9: 453-456
 • Dirican A, Ozkaya S, Atas AE, Ulu EK, Kitapci I, Ece F. Thrombolytic treatment (alteplase; rt-PA) in acute massive pulmonary embolism and cardiopulmonary arrest. Drug Des Devel Ther. 2014 Jun 12; 8: 759-763
 • Gumus A, Ozkaya S, Ozyurt S, Cinarka H, Kirbas A, Sahin U, Ece F. A novel biomarker in the diagnosis of parapneumonic effusion: neutrophil gelatinase-associated lipocalin. Multidiscip. Respir Med. 2014 Sep 15; 9(1): 49
 • Bayiz H, Ozkaya S, Dirican A, Ece F. The rapid effects of budesonide plus formoterol in patients with obstructive airway diseases. Drug Des Devel Ther. 2015 Sep 21;9:5287-5290
 • Bolat MS, Akdeniz E, Ozkaya S, Batur AF, Kutman KG, Goren R, Erdemir F, Ece F. Smoking and Lower Urinary Tract Symptoms. Urol J. 2015 Dec 23;12(6):2447-51
 • Altun H, Batman B, Uymaz SD, Serin RK, Salman S, Tayyareci Y, Ece F, Hurkal T, Dal D.Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016;26(6):e145-e148
 • Kır, A., Baran, R., F. (Korap) Ece ve Kosku, M. “Bronchogenic Cysts”,  Marmara Medical Journal, 1993; 6(3), 95-101
 • Türker, H., Akkaya, E., F. (Korap) Ece, Yıldız, A., Özel, A. ve Şadoğlu, T., “Albendazol tedavisinin kist hidatikli olgulardaki etkinliği”, Solunum, 1994; 17, 292-296
 • Akkaya, E., Türker, H., F. (Korap) Ece, Atasalihi, A., Öktem, B. ve Şadoğlu, T., “Dekortikasyon girişiminin solunum fonksiyonları üzerine etkileri”, Solunum, 1994; 17, 490-496
 • Türker, H., Tahaoğlu, K., F. Ece, Kezban, Ö., Kosku, M. ve Yılmaz, B., “Bronş tümörü olgularında tümör lokalizasyonunun solunum fonksiyonlarına etkisi”, Solunum, 1994; 18, 188-192
 • Yılmaz, B., Türker, H., Ege, E., F. Ece ve Yıldız, A., “Kliniğimizde izlediğimiz tüberküloz olgularının retrospektif değerlendirilmesi”, Solunum, 1994; 18, 409-412
 • Ece, T., Erkan, F., F. Ece, Kılıçaslan, Z., Arseven, O., Kılıç, A. ve Öztürk, M., “12-14 yaş grubundaki okul çocuklarında sigara ve alkol kullanımı”, Solunum, 1994; 18, 413-416
 • Türker, H., Akkaya, E., F. (Korap) Ece, Tahaoğlu, K. ve Atasalihi, A., “Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi ve aspirasyonun tedavideki yeri”, Solunum, 1994; 18, 670-676
 • Ece, T., Arseven, O., Barlas, N., Erkan, F., Yılmaz, G., F. Ece, Kılıçaslan, Z. ve Badur, S., “Akciğer tüberkülozunda KP-90 antijenine karşı artmış IgA'nın değeri”, Solunum, 1995; 19, 394-402
 • F. Ece, Kula, N., Kula, Ö., Sivaslıoğlu, S. ve Sanisoğlu, B. “Cis-platine içeren kemoterapi kombinasyonu uygulanan akciğer kanserli hastalarda rutin intravenöz magnezyum tedavisinin gerekliliği”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 20.Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı, 1995; 161-165
 • F. Ece, Bilgin, S., Karakurt, Z. ve Şadoğlu, T., “Plevral effüzyonlarda amilaz düzeyinin ayırıcı tanıya katkısı”, Dirim Tıp Derg, 1998; 62 (2), 149- 156
 • F. Ece, Ece, T., Çuhadaroğlu, Ç., Akkaya, E., Tülek, B., Türker, H. ve Yılmaz, A., “Astım bronşiyale’ lilerde serum eozinofilik katyonik protein düzeyinin klinik ve fonksiyonel parametreler ile ilişkisi,” İst. Tıp Fak. Mecmuası, 1999; 62(2), 149- 156
 • F. Ece, Ece, T., Çuhadaroğlu, Ç.,Yılmaz, A., Turker, H. ve Şadoglu, T., “The assesment of the efficacy  of salmetereol and beclomethasone dipropionate in asthma treatment by measuring serum eosinophil cationic protein levels”, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 2000; 33(2), 112- 117
 • F. Ece, Aksoy, F., Bilgin, S., Karakurt, Z. ve Atasalihi, A., “Microvessel density as a marker of tumor angiogenesis in nonsmall cell lung cancer”, Turkish Respiratory Journal, 2000; 1(1), 5- 8
 • F. Ece, Pakis, C., Tor, M., Baran, R., Yurtgezen, M. A. ve A. Tunaci, “Comparison of the results obtained with spiral computerized tomography and fiberoptic bronchoscopy of the airways of lung cancer patients”, Turkish Respiratory Journal, 2000; 1(2), 6-10
 • Yılmaz, A., Akkaya, E., F. Ece, Karakurt, Z., Baran, A. ve Bayramgürler, B., “Evaluation of circulating immune complexes in healthy smokers”, Turkish Respiratory Journal, 2001; 2(3), 32-35
 • Bulum, S. C., Arınç, S., Yılmaz, A., F. Ece, Gergerlioğlu, Ö., Bayal, İ. ve Yörükoğlu, K., “Akciğer tümörü ile akciğer tüberkülozunun birlikte görülmesi,” Göztepe Tıp Dergisi, 2001; 16(2), 73- 75
 • F. Ece, Erdal, N., Kosku, M. ve Güngör, G. “İnterferonun malign mezotelyoma olgularında sağ kalıma etkisi”, Solunum, 2002; 4(1), 3- 6
 • F. Ece ve Ece, T., “KOAH akut alevlenmelerinin tedavisi”, Prospect, 2003; 5(1), 32-38
 • F. Ece, “Pulmoner Tromboembolizm”, Solunum/ Göğüs Hastalıklarında Aciller, 2003; 5(6), 265-278
 • F. Ece, Erdal, N., Kosku, M., Hatabay, N. ve Gungor, G., “Factors afecting survival in patients with lung cancer and brain metastasis”, Turkish Respiratory Journal, 2004; 5(3), 144-147
 • F. Ece, Kılıçkan L, Aytaç J, İşsever H, Bayındır O.iTurkiye Klinikleri Arch Lung 2009; 10 (1), 13-7
 • F. Ece, Kömürcüoğlu B. Akciğer kanserinde proteomik ve genomik yaklaşım. Solunum 2010; 12(2): 59-65
 • Arınç S, Erdal N, F. Ece, Hatabay N, Oruç Ö, Hazar A. Kemoterapi almış olan evre IIIB-IV küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda prognostik faktörlerin incelenmesi. Türk Toraks Dergisi 2010; 11(3): 93-97
 • Küçükaksu DS, Pektok E, Arat N, Yıldız O, Demirozu ZT, Ece F, Çiftçi Ç, Bayındır O, Yazıcıoğlu N. Total artificial heart for bridge to cardiac transplantation: first patient at home in Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar 2013; 21(4):1032-1038
Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 
 • F Ece. Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi Ed. M Gülhan, Ü.Y.Turay. Radyoterapinin pulmoner komplikasyonları. Ankara 2009, 135-140
 • F Ece. Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi Ed. M Gülhan, Ü.Y.Turay. Tümör lizis sendromu. Ankara 2009, 207-211
 • F Ece. Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi Ed. M Gülhan, Ü.Y.Turay.Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu. Ankara 2009, 213-216
 • F Ece, Hürkal TK. Akciğer kanserinde tedavi ve bakım. Ed. A Aydıner, G. Can. Akciğer kanserinden korunma. İstanbul 2010, 13-23
 • F Ece. Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Akciğer Kanseri Özel Sayısı Editörlüğü, 2014
 • F Ece, Hürkal T. Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Akciğer Kanseri Özel Sayısı. Ed F. Ece.  Akciğer kanserinde tarama. İstanbul 2014, 7(1): 6-12
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 2007-2012)
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi 2011-2013)
 • Akademik Solunum Derneği
 • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)
 • American College of Chest Physicians (ACCP)
 • European Respiratory Society (ERS)
Ödüller
 • TEV Dr. Orhan Birman Tıp Bursu 1998
 • Visiting Research Fellow in Memorial Hermann Hospital Sleep Disorders Center, Houston, TX, USA, 1999
 • Education Activity in Interventional Pulmonary Oncology, UT M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA, 1999
 • Interventional Bronchology in Johns Hopkins University Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Baltimore, MD, USA, 2002
 • Fellow in American College of Chest Physicians, 2009
Yurt Dışı Kongrelerde Aldığı Görevler
 • Co-chairman in the “Poster Discussion” session, European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Germany, 1997
 • Coordinator in the “Thematic Poster” session, European Respiratory Society Annual Congress, Geneva, Switzerland, 1998
 • Moderator in “Pleural Biomarkers”  oral presentation session, CHEST Annual Congress, Atlanta, GA, USA, 2012
 • Moderator in “Interventional Bronchology” session. CHEST Annual Congress, Chicago, IL, USA. 2013
 • Abstract Grader in Chest Annual Congress, Austin, TX, USA, 2014
 • Moderator in “COPD” session. CHEST Annual Congress, Austin, TX, USA, 2014
 • Moderator in “Lung Cancer Cases”. CHEST Annual Congress, Austin, TX, USA, 2014
 • Moderator in “New developments of lung cancer diagnosis”. CHEST Annual Congress, Montreal, Canada, 2015
 • Expert in “Lung Cancer Cases”. CHEST Annual Congress, Montreal, Canada, 2015
Panel, Kurs Konuşmaları ve Davetler
 • F. Ece, Panelist. İkinci basamak tedavi rejimleri. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, 2006
 • F. Ece, Panelist. Akciğer Kanserinde Destek Tedaviler Sempozyumu, Ankara, Nisan 2007
 • F. Ece, Onkolojik Acillere Yaklaşım Kurs Konuşmacı, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, 2007
 • F. Ece, Panelist. İleri evre KHDAK’de neoadjuvan tedavi, TÜSAD 29. Ulusal  Kongresi, Antalya, 2007
 • F. Ece, Panelist. Radyasyon pnömonisi ve özefajiti. TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, Bodrum, 2008
 • F. Ece, Panelist. Evrelere göre adjuvan kemoterapinin yeri. TÜSAD 31. Ulusal kongresi, Çeşme, 2009
 • F. Ece, Kemoterapi Uygulama Pratiği Kurs Konuşmacı, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, 2010
 • F. Ece, Panelist. Erken tanıda biyolojik belirteçler, 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 2010
 • F. Ece, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri kursu, Konuşmacı. TÜSAD Akademi, Ankara, 2010
 • F. Ece, Panelist. KHDAK’de DNA tamir genleri. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010
 • F. Ece, Panelist. KHDAK tedavisinde güncel yaklaşımlar. TAKD IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, 2010
 • F. Ece, Akciğer kanserinde Destek Tedavi Kursu, Konuşmacı. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, Çeşme, 2011
 •  F. Ece, Panelist. KHDAK’de EGFR Mutasyonları ve Diğer Hedef Stratejileri. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, Çeşme, 2011
 • F. Ece, Panelist. KHDAK Tedavi Seçimi,  Prediktif Faktörler. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Antalya, 2012
 • F. Ece, Panelist. Update on Asthma Management. International Iraqi Medical Association 8th World Conference, İstanbul, 2012
 • F. Ece, Panelist. Management of Lung Cancer: Update on Newer Approaches and Targeted Therapy. International Iraqi Medical Association 8th World Conference, İstanbul, 2012
 • F. Ece,  Panelist. “Actual guidelines and advances in pharmacological therapy of COPD”. The Many Faces of COPD Symposium, Ohrid, Macedonia, 20-24 Nisan 2013
 • F. Ece, Panelist. “Evaluation of the mediastinum in lung cancer.  Pet - for everybody?” 2nd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology (ECBIP), Çeşme, Türkiye, 27-30 Nisan 2013
 •  F.Ece, Panelist. “Astma fenotipleri”. Bronşiyal Termoplasti Workshop, İstanbul, 2014
 • F. Ece, Panelist. “Küçük hücre dışı akciğer kanser tedavisinin prediktörleri”. Ulusal Akciğer Kanser Kongresi, Antalya, 2014
 • F. Ece, Panelist. “Advances in Diagnosis and Treatment of COPD”. 1. Avrasya Solunum Zirvesi, İstanbul, 2014
 • F. Ece, Panelist. “Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavide Yenilikler” Konferansı, Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesi, Priştine, Kosova, 2015
 • F. Ece, Panelist. “Gen mutasyonuna gore KHDAK tedavisinde yenilikler”. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Antalya, 2015
 • F. Ece, Panelist. “KOAH Tedavisinde Yenilikler” Akademik Solunum Derneği Solunum Tedavi Çalıştayı, İstanbul, 2015
 • F. Ece, Panelist. “Akciğer Kanserinde İmmunoterapi”. 13. İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu ve 6. İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı, İstanbul, 2015
 • F. Ece, Tartışmacı. “İleri evre akciğer kanserinde tanı ve tedavide güncel yaklaşım”. Olgu eşliğinde tartışma. Koç Üniversitesi Hastanesi İstanbul, 2016
 • F. Ece, Panelist. “Akciğer Kanseri Evreleme Algoritması”. TTD Tevfik Sağlam Toplantısı, İstanbul, Mart 2017
 • F Ece, Kurs Sorumlusu. Akademik Solunum Derneği Girisimsel Bronkoskopi Kursu, Kıbrıs, 2017
 • F. Ece, Kurs Sorumlusu. Akademik Solunum Derneği Girisimsel Pulmonoloji Kadavra Kursu, İstanbul, Şubat 2018
 • F. Ece, Tartışmacı. “Oligometastazlı Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımı Multidisipliner Oturum (KEYPAD)”. Olgu eşliğinde tartışma. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK 2018), Mart 2018, Antalya
 • F. Ece, Panelist. “Solunum Sıkıntısı olan Hastaya Yaklaşım”. Acil Serviste Klinik Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Mart 2019
Kongre Organizasyon Ve Bilimsel Kurulları
 • 17 th  Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest,  Istanbul. August 29- September 1, 2003
 • Akciğer Kanseri Derneği, Akciğer Kanserinde Yeni Ufuklar Sempozyumu, Çanakkale. 7-10 Nisan 2005
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği 2007
 • TÜSAD Akciğer kanseri Çalışma Grubu üyeliği 2007
 • TÜSAD Yıllık Kongre Bilimsel komite üyeliği 2007
 • TÜSAD Akciğer kanseri Çalışma Grubu üyeliği 2008
 • TÜSAD Yıllık Kongre Bilimsel komite üyeliği 2008
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği 2008
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği 2009
 • TÜSAD Akciğer kanseri Çalışma Grubu üyeliği 2009
 • TÜSAD Yıllık Kongre Bilimsel komite üyeliği 2009
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği 2010
 • TÜSAD Akciğer kanseri Çalışma Grubu üyeliği 2010
 • TÜSAD Yıllık Kongre Bilimsel Komite üyeliği 2010
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği 2011
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliği 2011
 • TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Üyeliği 2011
 • TÜSAD Yıllık Kongre Bilimsel Komite Üyeliği 2011
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliği 2012
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliği 2013
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliği 2014
 • Bronşiyal Termoplasti Workshop Düzenleyicisi, İstanbul, 2014
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı düzenleme Kurulu üyeliği 2015
 • Akciğer Kanserleri Derneği, “Akciğer Kanserlerinde yeni gelişmeler sempozyumunda canlı EBUS uygulaması” Kasım 2015
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliği 2016
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliği 2017
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul Şubesi, Yıllık Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliği 2018

Yönetsel Faaliyetler

  Bilimsel Hakemlik
 • Lung: May 2006-
 • Türkiye Klinikleri Danışma Kurulu Üyeliği 2008-
 • Lung Cancer: 2009-
 • Annals of Thoracic Medicine: 2010-
 • Solunum 2011-
 • Euroasian Journal of Pulmonology 2014-
 • Türk Toraks Dergisi 2014-
 • Respirology 2015-

İdari Görevler
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı. İstanbul Bilim Üniversitesi, 2006-2013
 • Sağlık Kurulu Başkanlığı. İstanbul Bilim Üniversitesi, 2006-2013
 • Hastane Satın Alma Komisyonu Üyeliği. İstanbul Bilim Üniversitesi, 2006-2013
 • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2013-2016
 • İstinye Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı 2016-

 


 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde