Arrow
Arrow
Arrow
Prof. Dr. Ferah Ece
Prof. Dr. Ferah Ece
Prof. Dr.

Ferah Ece

Liv Hospital Ulus
Göğüs Hastalıkları
İlgi Alanları
  • Akciğer Kanseri
  • Girişimsel Bronkoskopi, EBUS
  • Astım
  • KOAH
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim
Ödüllerim
45
Uluslararası Makaleler
12
h-index
Eğitim
 • Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • S.B. Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Postdoctoral Fellowship
Deneyim
 • S.B. Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi (Dekan Yard.), Liv Hospital, Ulus
 • İstinye Üniversitesi, Liv Hospital, Ulus

Araştırma

 • Butyrate induces altered BclXL protein expression and apoptotic cell death in mesothelioma, University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center Projesi, Proje Yöneticisi, 1999
 • CNVA237A2206 – KOAH : 2007- 2008: Orta ve şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda NVA237 (günde bir kez 100 ya da 200 mg) ile 28 günlük tedavinin güvenlilik ve tolerabilitesini değerlendirmeyi amaçlayan randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü, paralel gruplu, çok merkezli çalışma. Proje yürütücüsü
 • MART 2 STUDY (Chiesi) CCD-0804-PR-0034: Astımlı hastalarda idame ve semptom giderici olarak Foster’in etkinliğini idame olarak sabit doz Foster + semptom giderici olarak salbutamolün etkinliğinin karşılaştırılması. Faz III Klinik araştırma Yardımcı araştırıcı. 2009
 • CQAB149B2341 – KOAH : 2008 - 2010: Ortadan ağıra değişen düzeyde kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan hastalarda günde bir kezlik açık etiketli tiotropiyum 18 µg karşısında günde bir kezlik indacaterol 150 µg ve günde bir kezlik tiotropiyum 18 µg kombinasyonunun etkililik ve güvenliliğini karşılaştıran 12 hafta tedavi süreli, randomize, çift-kör, kontrollü, paralel gruplu bir çalışma Yardımcı araştırıcı.
Yayınlar
 • Baran, R., Kır, A., F. Korap (Ece) ve Kosku, M., “Congenital isolated unilateral absence of  right pulmonary artery,” Thorac Cardiovasc Surg, 1993; 41(6), 374-376
 • Morice, R. C., Ece, T., F. Ece ve Keus, L., “Endobronchial argon plasma coagulation for treatment of hemoptysis and neoplastic airway obstruction,”  Chest, 2001; 119(3), 781-787
 • Yılmaz, A., F. Ece, Bayramgürler, B., Akkaya, E. ve Baran, R., “The value of Ca 125 in the evaluation of tuberculosis activity,” Respir Med, 2001;  95(8), 666-669
 • Moralı, T., Yılmaz, A., Erkan, F., Akkaya, E., F. Ece ve Baran R, “Efficacy of inhaled budesonide and oral theophylline in asthmatic subjects,” J Asthma, 2001; 38(8), 673-679
 • Cao, X.,  Mohuiddin, I., F. Ece, Mc Conkey, D. J. ve Smythe WR, “Histone deacetylase inhibitor downregulation of bcl-xl gene expression leads to apoptotic cell death in mesothelioma,” Am J Respir Cell Mol Biol, 2001; 25(5), 562-568
 • Vaporciyan, AA, Merriman, KW, F. Ece, Roth, JA, Smythe, WR, Swisher, SG,Walsh, GL, Nesbitt, MD ve Putnam, JB. “Incidence of major pulmonary morbidity after pneumonectomy : Association with timing of smoking cessation,” Ann Thorac Surg, 2002; 73(2), 420-425
 • F. Ece, Erdal, N. ve Arinc, S., “Survival and prognostic factors in small cell lung cancer patients in Turkey,” Iran J Med Sci, 2004; 29(1), 9-13
 • F. Ece, Hatabay, F. N., Erdal, N., Gedik, C., Guney, C. ve Aksoy, F., “Does Helicobacter pylori infection play a role in lung cancer?,” Respir Med, 2005; 99, 1258-1262
 • Hasturk S, Hatabay N, F Ece, Karatasli M, Hanta I. “Gemcitabine, Vinorelbine, and Cisplatin in the Treatment of Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer,”  Am J Clin Oncol, 2009; 32(3), 280-285
 • Arinc S, Ece F, Ertugrul M, Erdal N, Oruc O, Hatabay N, Derince D, Arpag H, Taylan M, Hazar A. “Analysis of Young and Elderly Advanced Stage Nonsmall-Cell Lung Carcinoma Cases,” South Med J, 2009; 102(10), 1019-1022
 • Arinc S, Gonlugur U, Devran O, Erdal N, F Ece, Ertugrul M, Derince D, Oruc O, Hazar A. “Prognostic factors in patients with small cell lung carcinoma,” Med Oncol, 2010; 27(2): 237-241
 • Demirhan O, Hurkal T, Sener S, F Ece. “Stenting for the management of posttracheostomy tracheomalacia: case report,” OJRD November 2012
 • Demirhan O, Kasapoglu T, Ece F, Toker A.The use of Jackson-Pratt silicone flat drains as prolonged pleural catheters for the management of pleural effusions. J Thorac Dis, 2013; 5(3):265-269
 • Ozkaya S, Dirican A, Tuna T, Ece F. A new syndrome: Right-sided arcus aorta syndrome. BMJ Case Rep. 2013; Sep 12: 2013
 • Pektok E, Demirozu ZT, Arat N, Yildiz O, Oklu E, Eker D, Ece F, Ciftci C, Yazicioglu N, Bayindir O, Kucukaksu DS. Remote Monitoring of Left Ventricular Assist Device Parameters After HeartAssist-5 Implantation. Artif Organs, 2013; Vol. 37, No. 9, 820-825
 • Ozkaya S, Dirican A, Kaya SO, Karanfil RC, Bayrak MG, Bostancı O, Ece F. The relationship between early reversibility test and maximal inspiratory pressure in patients with airway obstruction. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; May 5;9: 453-456
 • Dirican A, Ozkaya S, Atas AE, Ulu EK, Kitapci I, Ece F. Thrombolytic treatment (alteplase; rt-PA) in acute massive pulmonary embolism and cardiopulmonary arrest. Drug Des Devel Ther. 2014 Jun 12; 8: 759-763
 • Gumus A, Ozkaya S, Ozyurt S, Cinarka H, Kirbas A, Sahin U, Ece F. A novel biomarker in the diagnosis of parapneumonic effusion: neutrophil gelatinase-associated lipocalin. Multidiscip. Respir Med. 2014 Sep 15; 9(1): 49
 • Bayiz H, Ozkaya S, Dirican A, Ece F. The rapid effects of budesonide plus formoterol in patients with obstructive airway diseases. Drug Des Devel Ther. 2015 Sep 21;9:5287-5290
 • Bolat MS, Akdeniz E, Ozkaya S, Batur AF, Kutman KG, Goren R, Erdemir F, Ece F. Smoking and Lower Urinary Tract Symptoms. Urol J. 2015 Dec 23;12(6):2447-51
 • Altun H, Batman B, Uymaz SD, Serin RK, Salman S, Tayyareci Y, Ece F, Hurkal T, Dal D.Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016;26(6):e145-e148
 • Kır, A., Baran, R., F. (Korap) Ece ve Kosku, M. “Bronchogenic Cysts”,  Marmara Medical Journal, 1993; 6(3), 95-101
 • Türker, H., Akkaya, E., F. (Korap) Ece, Yıldız, A., Özel, A. ve Şadoğlu, T., “Albendazol tedavisinin kist hidatikli olgulardaki etkinliği”, Solunum, 1994; 17, 292-296
 • Akkaya, E., Türker, H., F. (Korap) Ece, Atasalihi, A., Öktem, B. ve Şadoğlu, T., “Dekortikasyon girişiminin solunum fonksiyonları üzerine etkileri”, Solunum, 1994; 17, 490-496
 • Türker, H., Tahaoğlu, K., F. Ece, Kezban, Ö., Kosku, M. ve Yılmaz, B., “Bronş tümörü olgularında tümör lokalizasyonunun solunum fonksiyonlarına etkisi”, Solunum, 1994; 18, 188-192
 • Yılmaz, B., Türker, H., Ege, E., F. Ece ve Yıldız, A., “Kliniğimizde izlediğimiz tüberküloz olgularının retrospektif değerlendirilmesi”, Solunum, 1994; 18, 409-412
 • Ece, T., Erkan, F., F. Ece, Kılıçaslan, Z., Arseven, O., Kılıç, A. ve Öztürk, M., “12-14 yaş grubundaki okul çocuklarında sigara ve alkol kullanımı”, Solunum, 1994; 18, 413-416
 • Türker, H., Akkaya, E., F. (Korap) Ece, Tahaoğlu, K. ve Atasalihi, A., “Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi ve aspirasyonun tedavideki yeri”, Solunum, 1994; 18, 670-676
 • Ece, T., Arseven, O., Barlas, N., Erkan, F., Yılmaz, G., F. Ece, Kılıçaslan, Z. ve Badur, S., “Akciğer tüberkülozunda KP-90 antijenine karşı artmış IgA'nın değeri”, Solunum, 1995; 19, 394-402
 • F. Ece, Kula, N., Kula, Ö., Sivaslıoğlu, S. ve Sanisoğlu, B. “Cis-platine içeren kemoterapi kombinasyonu uygulanan akciğer kanserli hastalarda rutin intravenöz magnezyum tedavisinin gerekliliği”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 20.Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı, 1995; 161-165
 • F. Ece, Bilgin, S., Karakurt, Z. ve Şadoğlu, T., “Plevral effüzyonlarda amilaz düzeyinin ayırıcı tanıya katkısı”, Dirim Tıp Derg, 1998; 62 (2), 149- 156
 • F. Ece, Ece, T., Çuhadaroğlu, Ç., Akkaya, E., Tülek, B., Türker, H. ve Yılmaz, A., “Astım bronşiyale’ lilerde serum eozinofilik katyonik protein düzeyinin klinik ve fonksiyonel parametreler ile ilişkisi,” İst. Tıp Fak. Mecmuası, 1999; 62(2), 149- 156
 • F. Ece, Ece, T., Çuhadaroğlu, Ç.,Yılmaz, A., Turker, H. ve Şadoglu, T., “The assesment of the efficacy  of salmetereol and beclomethasone dipropionate in asthma treatment by measuring serum eosinophil cationic protein levels”, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 2000; 33(2), 112- 117
 • F. Ece, Aksoy, F., Bilgin, S., Karakurt, Z. ve Atasalihi, A., “Microvessel density as a marker of tumor angiogenesis in nonsmall cell lung cancer”, Turkish Respiratory Journal, 2000; 1(1), 5- 8
 • F. Ece, Pakis, C., Tor, M., Baran, R., Yurtgezen, M. A. ve A. Tunaci, “Comparison of the results obtained with spiral computerized tomography and fiberoptic bronchoscopy of the airways of lung cancer patients”, Turkish Respiratory Journal, 2000; 1(2), 6-10
 • Yılmaz, A., Akkaya, E., F. Ece, Karakurt, Z., Baran, A. ve Bayramgürler, B., “Evaluation of circulating immune complexes in healthy smokers”, Turkish Respiratory Journal, 2001; 2(3), 32-35
 • Bulum, S. C., Arınç, S., Yılmaz, A., F. Ece, Gergerlioğlu, Ö., Bayal, İ. ve Yörükoğlu, K., “Akciğer tümörü ile akciğer tüberkülozunun birlikte görülmesi,” Göztepe Tıp Dergisi, 2001; 16(2), 73- 75
 • F. Ece, Erdal, N., Kosku, M. ve Güngör, G. “İnterferonun malign mezotelyoma olgularında sağ kalıma etkisi”, Solunum, 2002; 4(1), 3- 6
 • F. Ece ve Ece, T., “KOAH akut alevlenmelerinin tedavisi”, Prospect, 2003; 5(1), 32-38
 • F. Ece, “Pulmoner Tromboembolizm”, Solunum/ Göğüs Hastalıklarında Aciller, 2003; 5(6), 265-278
 • F. Ece, Erdal, N., Kosku, M., Hatabay, N. ve Gungor, G., “Factors afecting survival in patients with lung cancer and brain metastasis”, Turkish Respiratory Journal, 2004; 5(3), 144-147
 • F. Ece, Kılıçkan L, Aytaç J, İşsever H, Bayındır O.iTurkiye Klinikleri Arch Lung 2009; 10 (1), 13-7
 • F. Ece, Kömürcüoğlu B. Akciğer kanserinde proteomik ve genomik yaklaşım. Solunum 2010; 12(2): 59-65
 • Arınç S, Erdal N, F. Ece, Hatabay N, Oruç Ö, Hazar A. Kemoterapi almış olan evre IIIB-IV küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda prognostik faktörlerin incelenmesi. Türk Toraks Dergisi 2010; 11(3): 93-97
 • Küçükaksu DS, Pektok E, Arat N, Yıldız O, Demirozu ZT, Ece F, Çiftçi Ç, Bayındır O, Yazıcıoğlu N. Total artificial heart for bridge to cardiac transplantation: first patient at home in Turkey. Türk Göğüs Kalp Damar 2013; 21(4):1032-1038
Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 
 • F Ece. Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi Ed. M Gülhan, Ü.Y.Turay. Radyoterapinin pulmoner komplikasyonları. Ankara 2009, 135-140
 • F Ece. Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi Ed. M Gülhan, Ü.Y.Turay. Tümör lizis sendromu. Ankara 2009, 207-211
 • F Ece. Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi Ed. M Gülhan, Ü.Y.Turay.Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu. Ankara 2009, 213-216
 • F Ece, Hürkal TK. Akciğer kanserinde tedavi ve bakım. Ed. A Aydıner, G. Can. Akciğer kanserinden korunma. İstanbul 2010, 13-23
 • F Ece. Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Akciğer Kanseri Özel Sayısı Editörlüğü, 2014
 • F Ece, Hürkal T. Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Akciğer Kanseri Özel Sayısı. Ed F. Ece.  Akciğer kanserinde tarama. İstanbul 2014, 7(1): 6-12
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 2007-2012)
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi 2011-2013)
 • Akademik Solunum Derneği
 • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)
 • American College of Chest Physicians (ACCP)
 • European Respiratory Society (ERS)
 • TEV Dr. Orhan Birman Tıp Bursu 1998
 • Visiting Research Fellow in Memorial Hermann Hospital Sleep Disorders Center, Houston, TX, USA, 1999
 • Education Activity in Interventional Pulmonary Oncology, UT M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA, 1999
 • Interventional Bronchology in Johns Hopkins University Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Baltimore, MD, USA, 2002
 • Fellow in American College of Chest Physicians, 2009
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi

Liv Sağlık Köşesi

Left Arrow
Right Arrow
Astımla Yaşamayı Bilmek
Astımla Yaşamayı Bilmek

Astım, akciğerlerde bulunan hava yolu olan bronşların genetik ya da çevresel faktörler gibi çeşitli uyaranların etkisiyle daralması sonucu meydana gelir.

akciğer
öksürük
bronşit
Koah Dünyada Dördüncü Ölüm Nedeni
Koah Dünyada Dördüncü Ölüm Nedeni

Kronik Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harflerinden oluşan KOAH, hava yollarını daraltan, solunumu güçleştiren bir hastalık.

koah
akciğer
sigara
Astımlı Çocuk Klimadan Uzak Dursun!
Astımlı Çocuk Klimadan Uzak Dursun

Astım, solunum yollarını etkileyen kronik bir hastalıktır ve astımlı bireyler için uygun bir iç hava kalitesi önemlidir.

astım
öksürük
bronşit
Mevsim Geçişlerine Dikkat!
Mevsim Geçişlerine Dikkat!

Mevsim geçişlerinde, ısı farkları olduğu için ilkbahar ve sonbaharda hasta olma riski artıyor.

mevsimler
ilkbahar
alerji
Astımın Varsa Tüple Dalma
Astımın Varsa Tüple Dalma

Astımlı çocuk ve yetişkinlerin su altına tüple dalması durumunda akciğerlerinde ciddi zararlar ortaya çıkabilir.

astım
öksürük
bronşit
Öksürüğün Altından Koah Çıkabilir
Öksürüğün Altından Koah Çıkabilir

 Genellikle kronik bronşit ve amfizem içeriklerine göre KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte bile oluşan nefes darlığına kadar değişik belirtiler yaşayabiliyor.

öksürük
koah
bronşit
Astımın Çaresi Düzenli Tedavide Saklı
Astımın Çaresi Düzenli Tedavide Saklı

Astım, solunum yollarının mikrobik olmayan bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle ataklar halinde daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

astım
kortizon
öksürük
Modern Yaşam Astımı Körüklüyor
Modern Yaşam Astımı Körüklüyor

Astım, solunum yollarının mikrobik olmayan bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle ataklar halinde daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

astım
solunum
toz
duman
koku
Kalitesiz Uyku İş Yerinde Verimi Düşürüyor
Kalitesiz Uyku İş Yerinde Verimi Düşürüyor

Uyku bozukluğu nelere yol açar? Uyku uyuyamıyorsanız ne yapmanız lazım? Uyku sourunu nasıl çözülür? Konu ile ilgili detaylar yazımızda.

uyku düzeni
uykusuzluk
iş verimi
Sigaraya Elveda De
Sigaraya Elveda De

Birçok insan her yeni yıla hatta her haftaya ‘’bu kez sigarayı kesin bırakıyorum’’ diye başlıyor. 

sigara
pasif içici
sigara içme alışkanlığı
Astımda Erken Teşhis Önemli
Astımda Erken Teşhis Önemli

Astım, akciğerlerde bulunan hava yolu olan bronşların genetik ya da çevresel faktörler gibi çeşitli uyaranların etkisiyle daralması sonucu oluşur.

astım
akciğer
öksürük
Mevsim Geçişleri Hasta Ediyor
Mevsim Geçişleri Hasta Ediyor

Mevsim geçişlerinde, ısı farkları olduğu için ilkbahar ve sonbaharda hasta olma riski artıyor. Ağırlıklı olarak mevsim geçişlerinde ortaya çıkan polenler alerjiye sebep oluyor.

mevsim
ilkbahar
sonbahar
Neye Alerjiniz Olduğunu Biliyor musunuz?
Neye Alerjiniz Olduğunu Biliyor musunuz?

Soğuk kış günlerinde sürekli grip mi oluyorsunuz? Ya da hapşırmaktan gözlerinizi açamıyor ve sık sık nezle mi oluyorsunuz? Aslında grip değil alerjinin etkisi altına girmiş olabilirsiniz.

soğuk
kış
grip
nezle
Uykuda Solunum Durur Mu?
Uykuda Solunum Durur Mu?

Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü uzmanları “Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur." diyor.

uykuda solunum
Bahar Alerjisi Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?
Bahar Alerjisi Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Bahar alerjisi, saman nezlesi ya da alerjik rinit olarak da bilinen ve bahar aylarının gelmesiyle pek çok insanda görülen bir durumdur.

bahar alerjisi
saman nezlesi
alerjik rinit
Zatürre
Zatürre

Pnömoni olarak da bilinen zatürre akciğerlerden birini veya her ikisini de etkileyen enfeksiyon oluşumu sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bakteri, virüs veya mantar gibi bazı organizmalar vücutta enfeksiyon oluşmasına yol açarak zatürre oluşumuna neden olabilir.

zatürre tedavisi
Öksürüğe Ne İyi Gelir? Kuru Öksürük Nasıl Geçer?
Öksürüğe Ne İyi Gelir? Kuru Öksürük Nasıl Geçer?

Öksürüğe ne iyi gelir? sorusuna bal, zencefil çayı ve tuzlu su gargarası gibi doğal yöntemler cevabı verilebilir.

öksürüye ne iyi gelir
bal
zencefil çayı
Akci̇ğer Kanseri̇ Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Akci̇ğer Kanseri̇ Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri, akciğerlerde bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır.

kanser
akciğer
öksürük
Silikozis Nedir? Belirtileri, Risk Grupları
Silikozis Nedir? Belirtileri, Risk Grupları

Silikozis, kişilerin solunum yoluyla alınan silika tozuna maruz kalmalarından kaynaklanan bir akciğer hastalığıdır.

silika tozu
silikozis
silikozis hastalığı
Trakeobronkomalazi
Trakeobronkomalazi

Trakeobronkomalazi, nadir görülen bir solunum sistemi rahatsızlığıdır.

trakeobronkomalazi hastalığı
trakeobronkomalazi nedir
Uyku Apnesi
Uyku Apnesi

Uyku apnesi kişinin uyku sırasında nefesinin kesilmesi sonucu ortaya çıkan tehlikeli bir sağlık sorunudur.

uyku apnesi
uyku hastalığı
Akciğer Embolisi
Akciğer Embolisi

Akciğer embolisi, akciğerlerde bir kan pıhtısının neden olduğu ciddi bir hastalıktır.

pıhtı
akciğer
emboli
Astım Nedir ve Nasıl İlerler?

Astım: Kişinin nefes yollarının tıkanmasıyla karakterize olan astım kronik hale gelen akciğer enfeksiyonu olarak tanımlanabilir.

akciğer
nefes darlığı
öksürük
Rinit Nedir?
Rinit Nedir?

Alerjik rinit: Burun iç kısmını kaplayan mukoza tabakasının alerjen maddelerin etkisiyle iltihaplanmasına denir.

rinit
alerji
iltihap
Bronşektazi Nedir?
Bronşektazi Nedir?

Bronşektazi: Akciğerlerde bulunan hava yollarının (bronşlar) kalıcı olarak genişlemesi ve hasar görmesi sonucu oluşan kronik bir akciğer hastalığıdır.

akciğer
bronşit