Prof. Dr.

Hasan Turhan

Kardiyoloji

İlgi Alanları

 • Ekokardiyografi (Transtorasik ve transezofageal)
 • EECP
 • Tanısal koroner angiografi (Femoral ve Radial)
 • Kalp kateterizasyonu ve hemodinamik inceleme
 • Perkutan koroner girişimler (balon angioplasti ve stent implantasyonu)
 • İntrakoroner hemodinamik çalışma
 • IVUS
 • Elektrofizyoloji Çalışma
 • Radyofrekans kateter ablasyonu
 • Cryo-ablasyon
 • Kalıcı kalp pili implantasyonu
 • ICD implantasyonu
 • CRT implantasyonu
 • Perkutan ASD ve VSD kapatılması
 • Perkutan mitral ve pulmoner balon valvuloplasti
 • Transaortik kapak implantasyonu (TAVI)
 • EVAR, TEVAR
 • Alt ve Üst ekstremite periferik vasküler girişimler
 • Renal arterial girişimler
 • Karotid arter balon ve stent implantasyonu
 • Renal arterial denervasyon

Eğitim
 • Ondokuzmayıs Lisesi, Samsun
 • Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İngilizce, İstanbul (1990-1997)
 • Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü (1998-2003 Ankara)
 • Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim dalı (2004-2005 Ankara)
 • Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Zürih Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ritmoloji Bölümü (Mart 2007 İsviçre)
Çalıştığı Kurumlar
 • Kardiyoloji Uzmanı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Ankara (2003-2004)
 • Yard.Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya (2004-2006)
 • Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya (2006-2008)
 • Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep (2008-2010)
 • Gözde Sağlık Grubu, Gözde Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Malatya (2010-2011)
 • Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep (2012-2016)
 • Medicalpark Samsun Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun (2016)
 • Prof.Dr.: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul (2014-Halen)
 • İstinye Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul (Aralık 2016-Halen)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde