Arrow
Arrow
Arrow
Prof. Dr. Hasan Turhan
Prof. Dr. Hasan Turhan
Prof. Dr.

Hasan Turhan

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir
Kardiyoloji
İlgi Alanları
  • Ekokardiyografi (Transtorasik ve transezofageal)
  • EECP
  • Tanısal koroner angiografi (Femoral ve Radial)
  • Kalp kateterizasyonu ve hemodinamik inceleme
  • Perkutan koroner girişimler (balon angioplasti ve stent implantasyonu)
  • İntrakoroner hemodinamik çalışma
  • IVUS
  • Elektrofizyoloji Çalışma
  • Radyofrekans kateter ablasyonu
  • Cryo-ablasyon
  • Kalıcı kalp pili implantasyonu
  • ICD implantasyonu
  • CRT implantasyonu
  • Perkutan ASD ve VSD kapatılması
  • Perkutan mitral ve pulmoner balon valvuloplasti
  • Transaortik kapak implantasyonu (TAVI)
  • EVAR, TEVAR
  • Alt ve Üst ekstremite periferik vasküler girişimler
  • Renal arterial girişimler
  • Karotid arter balon ve stent implantasyonu
  • Renal arterial denervasyon
Özgeçmişim

  Eğitim

 • Ondokuzmayıs Lisesi, Samsun
 • Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İngilizce, İstanbul (1990-1997)
 • Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü (1998-2003 Ankara)
 • Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim dalı (2004-2005 Ankara)
 • Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Zürih Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ritmoloji Bölümü (Mart 2007 İsviçre)

  Çalıştığı Kurumlar

 • Kardiyoloji Uzmanı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Ankara (2003-2004)
 • Yard.Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya (2004-2006)
 • Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya (2006-2008)
 • Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep (2008-2010)
 • Gözde Sağlık Grubu, Gözde Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Malatya (2010-2011)
 • Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep (2012-2016)
 • Medicalpark Samsun Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun (2016)
 • Prof.Dr.: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul (2014-Halen)
 • İstinye Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul (Aralık 2016-Halen)

Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi