Prof. Dr.

Serdar Yol

Genel Cerrahi

İlgi Alanları

Eğitim:
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982-1988, 
  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, 1988-1994

Deneyim:
  • 1992-1994: Chiba Üniversitesi Tıp Fakültesi, II. Cerrahi Kliniği, ‘Research Fellow’, Japonya
  • 1995-2000: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Yard.Doçent
  • 1998-1999: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
  • 2000-2006: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Doçent
  • 2006-2008: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Profesör
I- KİTAPLAR: 

1.    Yol S, Tekin Ş. Laparoskopik Stoma Cerrahisi. Laparoskopik Cerrahi, Ed:Coşkun Polat, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2008, s: 175-179.
2.    Yol S, Küçükkartallar T. Ameliyat sonrası ileuslara yaklaşım. Acil cerrahi kaynak kitabı. Ed: Prof.Dr.Cemalettin Ertekin. İstanbul, 2008. (Baskıda)
3.    Yol S. İnce Barsak Tümörleri. Barsak Tümörleri. Current Therapy In Colon And Rectal Surgery, Çeviri Ed: Prof.Dr.Dursun Buğra, Prof.Dr.Tarık Akçal, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd.Şti., İstanbul 2006, (Baskıda)
4.    Karahan Ö, Yol S. Üst Sindirim Sistemi Endoskopisinin Uygulanması. Sindirim Sistemi Endoskopisi. Ed: Prof.Dr.Ömer Karahan. Nobel Kitabevi, İstanbul 2006, s: 41-104.
5.    Karahan Ö, Yol S. Özofagusun Endoskopik Lezyonları. Sindirim Sistemi Endoskopisi. Ed: Prof.Dr.Ömer Karahan. Nobel Kitabevi, İstanbul 2006, s: 93-137.
6.    Tatkan Y, Yol S. Gebelikte Görülen Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ed: Prof.Dr. Nedim Çiçek, Güneş Kitabevi Ltd.Şti., Ankara 2006, s: 515-544.

II- YABANCI DERGİLERDE BASILAN MAKALELER: 

1.    Yol S, Tekin A, Yılmaz H, Küçükkartallar T, Esen H, Çağlayan O, Tatkan Y. Effects of platelet rich plasma on colonic anastomosis. Journal of Surgical Research 2008; 146: 190-4.
2.    Tekin A, Küçükkartallar T, Aksoy F, Vatansev C, Belviranlı M, Tekin Ş, Yol S, Şahin M, Tavlı Ş, Kartal A. Internal herniation as a major cause of intestinal obstruction. Med Princ Pract 2008; 17(5): 400-3.
3.    Tekin A, Küçükkartallar T, Kartal A, Kaynak A, Özer Ş, Tavlı Ş, Belviranlı M, Şahin M, Yol S, Aksoy F, Tekin Ş, Vatansev C, Erikoğlu M. Clinical and surgical profile and follow up of patients with liver hydatid cysts from an endemic region. J Gastrointestin Liver Dis. 2008; 17(1): 33-7.
4.    Tekin A, Kartal A, Aksoy F, Vatansev C, Küçükkartallar T, Belviranlı M, Şahin M, Yol S. Long-term results utilizing the unroofing technique in treating hydatid cysts of the liver. Surg Today 2008; 38(9): 801-6.
5.    Yol S, Kartal A, Vatansev C, Aksoy F, Toy H. Sex as a factor in conversion from laparoscopic cholecystectomy to open surgery. JSLS 2006; 10: 359-63.
6.    Erikoğlu M, Yol S, Avunduk MC, Erdemli E, Can A. Electron-microscopic alterations of the peritoneum after both cold and heated carbon dioxide pneumoperitoneum. Journal of Surgical Research 2005; 125: 73-77.
7.    Yol S, Erikoğlu M, Toprak ŞS, Tavlı Ş, Tavlı L. The effects of serum estrogen levels on hypoxemia and blood nitric oxide levels in experimental hepatopulmonary syndrome. Hepatology Research 2005; 33: 7-13.
8.    Yol S, Erikoğlu M, Kartal A. Methylene Blue: A simple method to determine intrabiliary ruptures of hepatic hydatid cysts during surgery. Abdominal Surgery 2005; 6-10.
9.    Erikoğlu M, Yol S, Tavlı L, Oltulu P. Malignant fibrous histiocytoma of the pancreas (Report of a case). Abdominal Surgery 2005; 11-14.
10.    Yol S, Belviranlı M, Toprak Ş, Kartal A. Endoscopic clipping vs band ligation in the management of bleeding esophageal varices. Surg Endosc 2003; 17: 38-42.
11.    Yol S. Whole gut washout ameliorates progression of acute experimental pancreatitis. Letters to the Editor/The American Journal of Surgery 2002; 183: 95-100.
12.    Gunji Y, Yol S, Suzuki T, Hori S, Hayashi H, Shimada H, Matsubara H, Nabeya Y, Ochiai T. Analysis of experimental liver metastasis from tumors inoculated in the mouse stomach cavity. Surg Today 2002; 32: 142-147.
13.    Aksoy F, Belviranlı M, Vatansev C, Tuncer S, Yol S, Özergin U, Atabek M, Kesriklioğlu A. A comparison of the hemodynamic and metabolic effects of extraperitoneal carbon dioxide and nitrous oxide insufflation. The American Journal of Surgery 2001; 182: 486-490.
14.    Yol S, Kartal A, Çalışkan Ü, Tavlı Ş, Şahin M, Bozer M. The effect of laparoscopic cholecystectomy on platelet aggregation. World Journal of Surgery 2000; 24: 734-8.
15.    Yol S, Özer Ş, Aksoy F, Vatansev C. Whole gut washout ameliorates the progression of acute experimental pancreatitis. American Journal of Surgery 2000; 180: 121-5.
16.    Yol S, Yol S, Tavlı Ş, Şahin M, Özer Ş. Effect of pedunculated  seromuscular flap on bursting strength of intestinal anastomosis after  corticosteroid treatment. Disease Colon Rectum 2000; 43: 987-90.
17.    Şahin M, Kartal A, Belviranlı M, Yol S, Aksoy F, Ak M. Effect of Octreotide (Sandostatin 201-995) on bile flow and bile components. Digestive Diseases and Sciences, 1999; 44(1): 181-5.
18.    Yol S, Kartal A, Kılınç M, Tavlı Ş, Karahan Ö, Tatkan Y. Transanal  electrovaporization of rectal tumours. European Journal of Surgery 1999; 165: 686-9. (Original Article)
19.    Yol S, Kartal A, Tavlı Ş, Şahin M, Vatansev C, Karahan Ö, Belviranlı M. Open drainage versus overlapping method in the treatment of hepatic hydatid cyst cavities. International Surgery 1999; 84: 139-43.
20.    Yol S, Kartal A. Utilization of exhausted disposable clip applier as a reusable endoclip: cost efficiency. Journal of Laparoscopic & Advanced Surgical  Techniques 1999; 9(2): 221-2. (Letter to the Editor)
21.    Şahin M, Yol S, Çiftçi E, Baykan M, Özer Ş, Aköz M, Yılmaz O, Kuru C. Does large-bowel enema reduce septic complications in acute pancreatitis? American Journal of Surgery 1998; 176: 331-4.
22.    Yol S, Kartal A, Tavlı Ş, Tatkan Y. Is urinary bladder pressure a sensitive indicator of intra-abdominal pressure? Endoscopy 1998; 30(9): 778-80.
23.    Yol S, Tavlı Ş, Tavlı L, Belviranlı M, Yosunkaya A. Retroperitoneal and scrotal giant liposarcoma "42 kilograms": Report of a case. Surgery Today 1998; 28: 339-42.
24.    Kartal A, Şahin M, Yol S, Belviranlı M, Karahan Ö, Vatansev C,  Açıkgözoğlu S. The management of hepatic hydatid cyst cavity by  overlapping. Annals of Saudi Medicine 1998; 18(1): 82-3.
25.    Yol S, Gunji Y, Ochiai T, Suzuki T, Nagata M, Hori S, Isono K.  Establishment of liver metastasis model by stomach implantation of colon-26 tumor cells. Biotherapy 1994; 8: 485-6.
26.    Miyakwa E, Suzuki K, Kouzu T, Gunji Y, Yamada H, Yol S, et al. Peutz-Jeghers Syndrome with hematemesis as the chief complaint, report of a case. Stomach and Intestine (Tokyo). 1993; 28(12): 1393-6. (Japonca, İngilizce  özet)
27.    Örmeci N, Demirci S, Tulunay Ö, Kuzu I, Akgül H, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Early stomach cancer in Turkey. In: T.Takahashi (ed) Recent Advances in Management of Digestive Cancers, Springer Verlag, Tokyo 1993, pp 339-41.
28.    Örmeci N, Ökten İ, Güngör A, Kuzu I, Akay H, Beyler AR, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Role of dye endoscopy with lugol in the diagnosis of esophageal carcinoma. In: T.Takahashi (ed) Recent Advances in Management of Digestive Cancers, Springer Verlag, Tokyo 1993, pp 436-8.

III- YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER: 

1.    Yol S, Tavlı Ş, Tekin Ş, Küçükkartallar T. Retroperitoneal tümörlerde cerrahi tedavi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3(9): 31-35.
2.    Çakır M, Yol S, Ecirli Ş. Kemoterapi ile tedavi edilmiş bir primer meme lenfoması olgusu. Genel Tıp Derg 2005; 15(3): 129-132.
3.    Erikoğlu M, Yol S, Tavlı Ş, Belviranlı M, Özer Ş, Pekin C, Kaynak A. Mide kanserleri: On beş yıllık deneyimlerimiz. Genel Tıp Derg 2005; 15(2): 71-5.
4.    Erikoğlu M, Yol S, Tavlı Ş. Mekanik barsak tıkanıklığından ayrılması gereken bir sendrom: Ogilvie Sendromu. Kolon Rektum Hast Derg 2003; 13: 96-100.
5.    Toprak Ş, Yazgan A, Yol S. Ekstralüminal yerleşimli atipik ameboma olgusu: ultrason eşliğinde perkütan drenaj ve metronidazol ile tedavisi. Genel Tıp Derg 2003; 13(2): 77-80.
6.    Toprak Ş, Yol S, Kartal A, Tavlı L. Deneysel hepatopulmoner sendromda östrojenin rolü ve anti-östrojen tedavinin etkinliği. Ulusal Cerrahi Dergisi 2002; 18(3): 146-52.
7.    Yol S. Batı’nın mide kanserinde lenfadenektomiye bakışı değişiyor mu? Cerrahi Onkoloji Dergisi 2000; 1(1): 22-5.
8.    Avunduk MC, Tavlı Ş, Yol S, Tavlı L, Yavuz A, Güngör S, Yılmaz O. Mide karsinomlarında hücre proliferasyon belirleyici olarak PCNA, Ki-67 ve AgNOR kullanımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2000; 53(1): 11-5.
9.    Bozer M, Ünal E, Yol S, Kocaoğlu H, Demirci S, Akgül H, Çam R. Meme kanserli hastaların izlenmesinde seçilen yöntemlerin etkili kullanımı. Ulusal Cerrahi Dergisi 2000; 16(2): 116-21.
10.    Çiftçi E, Şahin M, Yol S, Çelik İ, Tatkan Y. Tıkanma sarılığında E vitamini ve Ursodeoksikolik asidin immün sistem üzerine etkisi. S.Ü. Tıp Fak. Dergisi 2000; 16: 17-25.
11.    Yol S, Yol S, Beck D. Ratlarda kronik perioperatif Steroid ve İmuran kullanımının kolon anastomoz iyileşmesi ve patlama basıncına etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi 1999; 15(6): 363-70.
12.    Çiftçi E, Tatkan Y, Şahin M, Yol S, Çelik İ. Tıkanma sarılığında E vitamini ve UDKA’in bakteriyel translokasyon ve endotoksemiye etkisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1999; 7: 65-70.
13.    Şahin M, Vatansev H, Aksoy F, Yol S, Tavlı Ş, Kartal A, Çiftçi E. Tıkanma sarılığında serum CRP düzeyleri. Genel Tıp Dergisi 1999; 9(2): 63-7.
14.    Yol S, Yol S, Arıkan Y, Bozer M, Şahin M, Tavlı Ş, Kartal A. The role of diltiazem in preventing bacterial translocation in obstructive jaundice. Clinical & Experimental Surgery 1999; 7(1): 3-7.
15.    Yol S, Yol S, Gunji Y. İn-vivo NK Hücre inhibisyonunun deneysel kolon karsinom hücreleri üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1999; 15(1): 33-7.
16.    Avunduk MC, Tavlı Ş, Yol S, Tavlı L, Yılmaz O, Güngör S, Yavuz A. Anjiyoimmünoblastik lenfadenopati benzeri lenfoma (Olgu sunumu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1998; 4(3-4): 140-3.
17.    Yol S, Tavlı Ş, Vatansev C, Aksoy F, Kartal A, Karademir M. Yaşlı hastalardaki acil operasyonlar: morbidite ve mortalite sıklığı. S.Ü. Tıp Fak Dergisi 1998; 14: 137-42.
18.    Belviranlı M, Tekin Ş, Ak M, Yol S, Vatansev C, Çağlayan O, Güngör S. Akut hemorajik şokta hipertonik sodyum klorürün yeri. S.Ü. Tıp Fak Dergisi 1998; 14: 63-70.
19.    Karahan Ö, Yol S, Vatansev C, Belviranlı M, Aygün E, Kartal A. Laparoskopik cerrahinin kolesistektomi sıklığı ve harcamalarına etkisi. End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1997; 4: 214-8.
20.    Yol S, Suzuki T, Ochiai T, Gunji Y, Isono K. Erken mide kanserinde cerrahi tedavi ve prognoz. Ulusal Cerrahi Dergisi 1997; 13(3): 185-93.
21.    Kartal A, Dilsiz A, Kaymakçı A, Yol S, Duman S, Aktan M. Ratlarda defonksiyone ince barsak segmenti üzerinde rekombinant human growth hormone, çinko sülfat ve L-glutaminin trofik etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi 1997; 13(5): 301-7.
22.    Ecirli Ş, Yol S, Anıl M, Vatansev C, Kartal A. Splenektomi ile tedavi edilmiş bir Tayanç Sendromu vakası. MN Klinik Bilimler 1996; 2(1): 29-30.
23.    Kağızman SH, Yol S, Şahin M, Aygün E, Belviranlı M, Atabek M, Çiftçi E, Dağdönderen L. Akut pankreatitlerin klinik incelemesi ve prognostik faktörler. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 12: 447-49.
24.    Karahan Ö, Vatansev C, Yol S, Şahin M, Ak M, Belviranlı M, Öztürk H, Polat H. Selim mide çıkışı tıkanmalarında endoskopik balon dilatasyonu. T Klin Gastroenterohepatoloji 1996; 7: 86-88.
25.    Tavlı L, Vural Ö, Tavlı Ş, Yol S. Safra kesesi adenokarsinomları. S.Ü. Tıp Fak Dergisi 1996; 12(3): 331-6.
26.    Karahan Ö, Vatansev C, Yol S, Şahin M, Ak M, Er C. Safra kaçağı ve akut pankreatite bağlı peritonitlerde periton lavajı. T Klin Tıp Bilimleri 1996; 16: 258-61.
27.    Yol S, Tavlı Ş, Tavlı L, Ömeroğlu E, Orman L. Tiroid kanseri ve Hashimoto tiroiditi ilişkisi. MN Klinik Bilimler 1996; 2(10): 224-6.
28.    Yol S, Kartal A, Belviranlı M, Kağızman SH, Vatansev C. Periton boşluğuna açık bırakılmış karaciğer hidatik kist kavitelerinin irdelenmesi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1996; 4(2): 105-8.
29.    Yol S, Gunji Y, Kartal A, Isono K. The effect of tissue environments on primary tumor growth and liver metastasis in mice colon adenocarcinoma (C-26). Turkish Journal of Medical Research 1996; 14(3): 85-8.
30.    Yol S, Kartal A, Gunji Y, Isono K. Dalak karaciğere metastaz oluşumunda rol oynuyor mu? MN Klinik Bilimler 1996; 2(6): 88-90.
31.    Kartal A, Ak M, Yol S, Vatansev C, Aygün E. Roux staz Sendromu MN Doktor 1996; 4(3): 189-92.
32.    Tavlı L, Yol S, Günel E, Tavlı Ş. Konya yöresinde Ekinokokkozis sorunu (885 olgu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1995; 1(3-4): 94-7.
33.    Ökesli AN, Ökesli S, Ünal AE, Belviranlı M, Yol S. Santral venöz kateterizasyonun trombotik ve septik komplikasyonları. S.Ü.Tıp Fak Dergisi 1992; 8(1): 103-7.
34.    Özer Ş, Kaymak E, Güzel M, Özer M, Yol S, Ödev K. Duodenal ülser cerrahisinde trunkal, selektif vagotomi ve drenaj ameliyatları, parietal cell (highly selective) vagotomi ve bu ameliyatlarla birlikte görülen problemler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1992; 30(2):  220-31.
35.    Karahan Ö, Tavlı Ş, Tavlı L, Şahin M, Tatkan Y, Yol S, Bozer M. Ratların kolon lezyonlarında sukralfatın koruyucu ve tedavi edici etkisi. GATA Bülteni 1991; 33: 21-9.
36.    Ökesli AN, Belviranlı M, Yol S, Bozer M, Özer BŞ, Tatkan Y. İleoçekal volvulus ve tedavisi. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi 1991; 2: 73-7.
37.    Karahan Ö, Aygün E, Büyükbaş S, Aksoy F, Yol S, Tunç İ. Kanserli hastalarda serum vitamin C değerleri. Karadeniz Tıp Dergisi 1991; 4(2-3): 107-9.
38.    Karahan Ö, Tatkan Y, Yol S. Beslenmenin kanser üzerine etkisi. Türkiye klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1990; 10(6): 490-8.
39.    Karahan Ö, Kaynak A, Tekin Ş, Yol S. Farklı mide drenajlarının dumping sendromu oluşumuna etkileri. The Turkish Journal of Gastroenterohepatology 1990; 1(1): 25-8.
40.    Kaynak A, Karahan Ö, Tekin Ş, Yol S, Tavlı Ş. Hirschsprung hastalığı saptanan vakalarımız. The Turkish Journal of Gastroenterohepatology 1990; 1(2): 111-4.
41.    Karahan Ö, Kartal A, Tatkan Y, Yol S. Bir porselen safra kesesi vakası. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 5(4): 273-6.
42.    Karahan Ö, Kaynak A, Kartal A, Şahin M, Tekin Ş, Yol S, Durak AC. İntrahepatik kolestaz. S.Ü.Tıp Fak Dergisi 1989; 5(4): 131-7.
43.    Tavlı Ş, Tavlı L, Tatkan Y, Arıkan Y, Yol S. Dalakta kist hidatik perforasyonu. Acta Oncologica Turcica 1989; 22: 143-6.

IV- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER: 

1.    Erikoğlu M, Yol S, Tavlı S, Belviranlı M, Tekin Ş, Özer Ş, Yarar C, Kaynak A. Gastric cancers: Our fifteen years experiences. 40th Congress of the European Society for Surgical Research. Konya, Turkey, May 25-28, 2005.
2.    Erikoğlu M, Yol S, Tavlı L, Oltulu P. Malignant fibrous histiocytoma of the pancreas: A case report. 39th Congress of the European Society for Surgical Research. Athens, Greece, May 12-15, 2004.
3.    Yol S, Kartal A, Vatansev C, Aksoy F. The role of gender in conversion to open surgery during laparoscopic cholecystectomy. 39th Congress of the European Society for Surgical Research. Athens, Greece, May 12-15, 2004.
4.    Erikoğlu M, Yol S, Avunduk M, Erdemli E, Can A. Characteristic alterations of the peritoneum after both cool and heated humidified carbon dioxide pneumoperitoneum. 39th Congress of the European Society for Surgical Research. Athens, Greece, May 12-15, 2004.
5.    Yol S, Yılmaz H, Erikoğlu M, Tatkan Y. Platelet rich plasma enhances bursting strength of colonic anastomosis. 38th Congress of the European Society for Surgical Research. Ghent, Belgium, May 28-31, 2003.
6.    Yol S, Erikoğlu M, Boz S, Kartal A. Methylen blue: A simple method to determine bile duct communication with hydatid cyst cavity during operation. 5th European Congress of the IHPBA, İstanbul, Turkey, May 28-31, 2003.
7.    Yol S, Toprak Ş, Vatansev C, Tavlı L, Belviranlı M, Kartal A. The effect of tamoxifen and oophorectomy in preventing the development of hepatopulmonary syndrome in cirrhotic rats. 37th Congress of the European Society for Surgical Research. Szeged, Hungary, May 23-25, 2002.
8.    Yol S, Toprak Ş, Kartal A, Tavlı L, Şahin M. Estrogen has a potential role in the development of hepatopulmonary syndrome in rats. 37th Congress of the European Society for Surgical Research. Szeged, Hungary, May 23-25, 2002.
9.    Yol S, Aksoy F, Belviranlı M, Karahan Ö. Endoscopic clipping versus band ligation in the management of bleeding esophageal varices. 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Maastricht, The Netherlands, 13-16 June, 2001.
10.    Aksoy F, Şahin M, Yol S, Vatansev C, Adıbelli M, Karahan Ö. The efficacy of bisacodyl on colon cleansing. Eurosurgery 2000, İstanbul, Turkey, 20-24 June, 2000.
11.    Aksoy F, Vatansev C, Yol S, Belviranlı M, Karahan Ö, Kartal A. Review of 27018 laparoscopic cholecystectomies: Turkey experience. Eurosurgery 2000, İstanbul, Turkey, 20-24 June, 2000.
12.    Yol S, Özer Ş, Aksoy F. Whole gut washout ameliorates the progression of acute pancreatitis. Eurosurgery 2000, İstanbul, Turkey, 20-24 June, 2000.
13.    Karademir M, Özer Ş, Yol S, Şahin M, Çağlayan O. The effect of different suture techniques on wound healing. 35th Congress of the European Society for Surgical Research. Malmö, Sweden, June 1-3, 2000.
14.    Aksoy F, Yol S, Şahin M, Vatansev C, Belviranlı M. The effect of different hernia repair methods. 35th Congress of the European Society for Surgical Research. Malmö, Sweden, June 1-3, 2000.
15.    Yol S, Aksoy F, Vatansev C, Belviranlı M, Karahan Ö. Is clipping plus band ligation superior than band ligation alone in the treatment of bleeding esophageal varices? 35th Congress of the European Society for Surgical Research. Malmö, Sweden, June 1-3, 2000.
16.    Bozer M, Eroğlu A, Ünal E, Atabekoğlu Ş, Demirci S, Kocaoğlu H, Yol S, Akgül H. Survival after curative resection for primary gastric lymphoma. 3rd International Gastric Cancer Congress. Seoul, Korea, April 27-30, 1999.
17.    Yol S, Arıkan Y, Yol S, Karahan Ö. Management of esophageal varices with combined clipping and injection sclerotherapy versus endoscopic sclerotherapy alone: Results of a preliminary study. 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Linz, Austria, June 23-26, 1999.
18.    Tuncer S, Yol S, Yosunkaya A, Otelcioğlu Ş. Methanol intoxication: Report of a case. 10th International Intensive Care Symposium, İstanbul, May 14-17, 1998.
19.    Kartal A, Yol S, Tavlı Ş, Vatansev C, Belviranlı M, Çalışkan Ü, Tatkan Y, Çiftçi E. What is the effect of laparoscopic procedure on platelet function? 6th World Congress of Endoscopic Surgery, Rome, Italy, 31 May-6 June, 1998.
20.    Yol S, Şahin M, Kartal A, Vatansev C, Tavlı Ş. The treatment of hydatid cyst cavities: Overlapping versus open drainage into the peritoneum. International College Of Surgeons, XX European Federation Congress, Athens, Greece, September 17-20, 1997.
21.    Kartal A, Dilsiz A, Kaymakçı A, Şahin M, Duman S, Yol S. The effect of solid and liquid foods with recombinant human growth hormone (rhGH), zinc sulfate (ZnSO4) and glutamine (GLT) on defunctioned small bowel of rats. International College Of Surgeons, XX European Federation Congress, Athens, Greece, September 17-20, 1997.
22.    Yol S, Yamada H, Kouzu T. Endoscopic hemostasis in upper gastrointestinal bleeding by a clipping apparatus. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, İstanbul, 17-21 June, 1997.
23.    Yol S, Tavlı Ş, Kartal A, Baykan M. The role of diltiazem in preventing bacterial translocation in obstructive jaundice. Surgical Infection Society -Europe- 10th Annual Meeting, İstanbul, Turkey, May 29-31, 1997.
24.    Kartal A, Dilsiz A, Kaymakçı S, Duman S, Aktan M, Yol S. Trophic effects of recombinant human growth hormone (rhGH), zinc and glutamine (GL) on defunctioned small bowel in rats. Eurosurgery Rome, Italy 15-18 October 1996.
25.    Karahan Ö, Yol S, Belviranlı M, Vatansev C. Effect of laparoscopic surgery to the cholecystectomy rate. E.A.E.S. 4th International Congress of The European Association for Endoscopic Surgery, Trondheim-Norway, June 23-26, 1996.
26.    Uzunalimoğlu Ö, Dönderici O, Dökmeci A, Örmeci N, Yol S. Prevalence of hepatitis B, C and D viral markers in Turkish patients with hepatocellular carcinoma. UICC Kyoto International Symposium, Kyoto, Japan, 1993.
27.    Örmeci N, Ökten İ, Güngör A, Kuzu I, Akay H, Reşit A, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Role of dye endoscopy with lugol in the diagnosis of esophagial carcinoma. UICC Kyoto International Symposium, Kyoto, Japan, March 31-April 2, 1993.
28.    Örmeci N, Demirci S, Tulunay O, Kuzu I, Akgül H, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Early stomach cancer in Turkey. UICC Kyoto International Symposium, Kyoto, Japan, March 31-April 2, 1993.
29.    Suzuki T, Kouzmitchev VA, Ochiai T, Nagata M, Gunji Y, Yol S, Kouzu T, Isono K. Adhesive tumor cell culture system (ATCCS) chemosensitivity assay in gastric cancer with emphasis on the possibility of preoperative analysis by data of gastrobiopsy. UICC Kyoto International Symposium, Kyoto, Japan, March 31-April 2, 1993.
30.    Kaynak A, Karahan Ö, Yol S, Tekin Ş. The effect of different gastric drainage in dumping syndrome. International College of Surgeons 16th European Federation Congress, Jerusalem, Israel, November 12-17, 1989.
31.    Karahan Ö, Kaynak A, Kartal A, Şahin M, Tekin Ş, Yol S, Durak AC. Intrahepatic cholestasis. International College of Surgeons 16th European Federation Congress, Jerusalem, Israel, November 12-17, 1989.

V- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER: 

1.    Kartal A, Yol S, Boz S, Vatansev C, Tekin Ş, Belviranlı M. 196 genel cerrahi uzmanının kasık fıtıklarının onarımı ile ilgili birikimlerinin analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
2.    Erikoğlu M, Yol S, Tavlı Ş, Belviranlı M. Mekanik barsak tıkanıklığı ile ayrılması gereken bir sendrom: Ogilvie Sendromu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
3.    Yol S. Hepatoselüler kanserde cerrahi tedavi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-5 Ekim 2003.
4.    Vatansev C, Kartal A, Çağlayan O, Vatansev H, Yol S, Tekin A. Erkeklerin laparoskopik kolesistektomilerinde açığa dönme oranı neden daha yüksektir? Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2002.
5.    Erikoğlu M, Şahin M, Yol S, Tavlı Ş. Radyasyon enteritinde lifli besinlerin koruyucu etkisi. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 5-6 Ocak 2002.
6.    Aksoy F, Yol S, Vatansev C, Belviranlı M, Gürocak B. Meme kanserinde meme başı ve koltuk altı tutulumu. 1. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, Antalya, 26-28 Ekim 2000.
7.    Bozer M, Kocaoğlu H, Türkçapar N, Yol S. İntraperitoneal hipertermik perfüzyon sonrası bakteriyel translokasyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, 20-24 Haziran, 2000.
8.    Yol S, Kartal A, Özer Ş. Klipi tükenen disposable aplikatörden reusable olarak yararlanma. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998.
9.    Çiftçi E, Yol S, Şahin M, Tatkan Y. Tıkanma sarılığında Ursodeoksikolik asit ve E vitamininin bakteriyel translokasyon ve endotoksemi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998.
10.    Yol S, Aygün E, Karahan Ö, Isono K. İn-vivo NK hücre inhibisyonunun deneysel kolon karsinom (C-26) hücreleri üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998.
11.    Şahin M, Yol S, Çiftçi E, Özer Ş, Baykan M, Aköz M. Deneysel pankreatitte kolon temizliğinin bakteriyel translokasyon üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998.
12.    Zilan A, Yol S, Koyuncu H, Müslümanoğlu M, Kıran B, Yol S. Tamoxifen ve levamizolün birlikte kullanımının sıçanlarda DMBA ile oluşturulan meme tümörleri üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998.
13.    Kartal A, Yol S, Tavlı Ş, Tatkan Y. Mesane basıncı karın içi basıncının duyarlı bir göstergesi midir? II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim, 1997.
14.    Yol S, Kartal A, Vatansev C, Karademir M. Yaşlı hastalardaki acil operasyonlar ve sonuçları. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim, 1997.
15.    Yol S, Tatkan Y, Tavlı Ş, Kartal A. Endoscopic transanal resection in the management of a patient with inoperable obstructive rectal cancer. Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 4-7 Haziran, 1997.
16.    Yol S, Karahan Ö, Belviranlı M, Aksoy F, Orman L. Özofagus varis kanamalarında endoskopik band ligasyonunun etkinliği. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, 28 Eylül-3 Ekim, 1997.
17.    Turan M, Yol S, Karaca S, Karademir M, Aşkın R. Genel cerrahi hastalarında anksiyete düzeyleri. XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, GATA-Ankara, 25-28 Eylül, 1996.
18.    Yol S, Tavlı Ş, Belviranlı M, Otelcioğlu Ş, Orman L, Karademir M. Skrotal ve retroperitoneal yerleşimli dev (42 kg) liposarkom. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs, 1996.
19.    Yol S, Gunji Y, Tavlı Ş, Kartal A, Aygün E, Özer Ş. Dalak karaciğere metastaz oluşumunda rol oynuyor mu? Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs, 1996.
20.    Bozkürk S, Özer Ş, Kartal A, Yol S, Daşçı Z, Çiftçi E. Koledok defektlerinde ince barsak segmenti ile bilier sürekliliğin sağlanması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs, 1996.
21.    Ak M, Kaynak A, Belviranlı M, Tatkan Y, Yol S, Vatansev C. Akut hemorajik şokta hipertonik sodyum klorürün yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs, 1996.
22.    Vatansev C, Kartal A, Kaymakçı A, Yol S, Belviranlı M, Duman S. Streptozotosinle oluşturulan diabete deneysel nesidioblastozisin etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs, 1996.
23.    Karahan Ö, Kağızman SH, Yol S, Vatansev C, Ömeroğlu E. Tiroid kanserlerinin ne kadarı multinodüler guatr tanısı alıyor? Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs, 1996.
24.    Yol S, Karahan Ö, Belviranlı MM, Tavlı Ş, Gunji Y. Farelerde doğal karaciğer metastaz modelinin oluşturulması ve farklı tümör inokülasyon yerlerinin metastaz oluşumuna etkisi. 2. Uluslar arası Katılımlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Günleri, İstanbul, 21-22 Eylül, 1995.
25.    Kartal A, Yol S, Belviranlı M, Kağızman S. Periton boşluğuna açık bırakılmış karaciğer hidatik kist kavitelerinin irdelenmesi. 2. Uluslar arası Katılımlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Günleri, İstanbul, 21-22 Eylül, 1995.
26.    Karahan Ö, Vatansev C, Yol S, Ak M, Belviranlı M, Öztürk H. Benign mide çıkışı tıkanmalarında endoskopik balon dilatasyonu. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, İzmir, 25-30 Eylül, 1995.
27.    Karahan Ö, Vatansev C, Yol S, Ak M, Er C. Safra kaçağı ve akut pankreatite bağlı peritonitlerde periton lavajı. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, İzmir, 25-30 Eylül, 1995.
28.    Karahan Ö, Ak M, Abasıyanık A, Vatansev C, Yol S, Er C. Özofagus benign darlıklarının endoskopik dilatasyonu. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, İzmir, 25-30 Eylül, 1995.
29.    Özer B, Yol S, Orman L. Son on yılda opere ettiğimiz tek erkek meme kanseri olgusu (vaka takdimi). 2.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 1995.
30.    Ökesli AN, Yol S, Bozer M, Ak M. Santral venöz kateterizasyonun enfeksiyon ve trombotik komplikasyonları. Ulusal Cerrahi kongresi İstanbul, 14-18 Mayıs, 1992.
31.    Karahan Ö, Tavlı Ş, Şahin M, Yol S. Yeni povidone-iodine / pvp solüsyonu ve aprotininin karın içi yapışıklıkları önlemedeki etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30 Mayıs, 1990.
32.    Kaynak A, Karahan Ö, Tekin Ş, Yol S, Tavlı Ş. Hirschsprung hastalığı saptanan vakalarımız. 4. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Kemer, Antalya, 10-14 Eylül, 1990.

 
  • Türk Cerrahi Derneği
  • European Society for Surgical Research
  • European Association for Endoscopic Surgery

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde